Poradnik
Relanium tabletki (Diazepamum)

Relanium tabletki (Diazepamum)

Lek Relanium zawiera substancję czynną diazepam, która należy do grupy leków nazywanej benzodiazepinami. Wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz przeciwdrgawkowe. Zmniejsza także napięcie mięśni szkieletowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRelanium tabletki
Nazwa międzynarodowaDiazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 5 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Diazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • talk
 • stearynian magnezu
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • czerwień koszenilowa (E124) (tylko Relanium 2 mg)
 • żółcień chinolinowa (E104) (tylko Relanium 5 mg)
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych
Zastosowanie
 • leczenie stanów lękowych
 • leczenie bezsenności związanej ze stanami lękowymi
 • kontrola skurczów mięśniowych, również tych związanych ze wzmożonym napięciem mięśni pochodzenia ośrodkowego
 • farmakologiczne przygotowanie pacjenta przed mniejszymi zabiegami chirurgicznymi
 • leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu
Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • nadmierne osłabienie mięśni (nużliwość mięśni)
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uzależnienie od alkoholu lub leków
 • tolerancja na lek
 • fizyczne i psychiczne uzależnienie
 • stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
 • stosowanie u dzieci
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • niewydolność serca
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia psychotyczne
 • depresja, stany lękowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zmęczenie
 • senność
 • osłabienie siły mięśniowej
Możliwe interakcje z
 • atazanawirem i rytonawirem
 • cymetydyną
 • ketokonazolem
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, na przykład fluwoksaminą, fluoksetyną
 • omeprazolem
 • cyzaprydem
 • disulfiramem
 • izoniazydem
 • propranololem
 • ryfampicyną
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami przeciwlękowi i uspokajającymi
 • lekami nasennymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lekami stosowanymi do znieczulenia ogólnego
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • alkoholem
Ciąża

Nie należy stosować leku Relanium w okresie ciąży, szczególnie w I i III trymestrze. Przyjmowanie leku Relanium w okresie ciąży jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i będzie ściśle monitorował pacjentkę.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Relanium w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Relanium w tabletkach nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Relanium może zaburzać sprawność psychofizyczną. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn w trakcie jego stosowania.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Relanium?

Lek Relanium ma działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe oraz zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Relanium?

Lek Relanium jest stosowany:

 • w leczeniu stanów lękowych
 • w leczeniu bezsenności związanej ze stanami lękowymi (tylko w przypadku ciężkich zaburzeń, uniemożliwiających prowadzenie normalnego trybu życia, lub będących przyczyną skrajnego dyskomfortu dla chorego)
 • w kontroli skurczów mięśniowych, również tych związanych ze wzmożonym napięciem mięśni pochodzenia ośrodkowego
 • do farmakologicznego przygotowania pacjenta przed mniejszymi zabiegami chirurgicznymi
 • w leczeniu objawów nagłego odstawienia alkoholu

Dawkowanie

Jak stosować lek Relanium?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Zasady stosowania leku:

 • leczenie diazepamem powinno trwać możliwie jak najkrócej i nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie w przypadku bezsenności lub 8-12 tygodni w przypadku stanów lękowych, wliczając w to czas stopniowego odstawiania leku
 • nie należy wydłużać czasu leczenia bez ponownej oceny stanu pacjenta przez lekarza
 • lek należy stosować doustnie

Dorośli

Stany lękowe i bezsenność

 • stany lękowe: zwykła dawka to 2 mg trzy razy na dobę
 • stany lękowe: dawka maksymalna to 30 mg na dobę w dawkach podzielonych
 • bezsenność związana ze stanami lękowymi: 5 mg do 15 mg na dobę, przed snem
 • lekarz zaleci najmniejszą dawkę zapewniającą kontrolę objawów

Stany związane ze skurczem mięśni

 • skurcze mięśni: 2 mg do 15 mg na dobę w dawkach podzielonych
 • kontrola wzmożonego napięcia mięśni pochodzenia ośrodkowego: 2 mg do 60 mg na dobę w dawkach podzielonych

Przygotowanie (premedykacja) do znieczulenia ogólnego

 • 5 mg do 20 mg

Leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu

 • zwykle 10 mg, 3 do 4 razy w ciągu pierwszych 24 godzin
 • następnie lekarz może zmniejszyć dawkę do 5 mg, 3 do 4 razy na dobę

Dzieci

Stany lękowe i bezsenność

 • nie zaleca się stosowania Relanium w leczeniu stanów lękowych i bezsenności u dzieci

Stany związane ze skurczem mięśni

 • w kontroli drażliwości i wzmożonego napięcia mięśni pochodzenia ośrodkowego: 5 mg do 40 mg na dobę w dawkach podzielonych
 • dzieci od 6 do 12 lat: początkowa dawka to 5 mg dwa razy na dobę
 • dzieci od 12 do 18 lat: początkowa dawka to 10 mg dwa razy na dobę; maksymalna dawka wynosi 40 mg na dobę

Przygotowanie (premedykacja) do znieczulenia ogólnego

 • dzieci od 6 do 18 lat: 2 mg do 10 mg

Osoby w podeszłym wieku oraz osłabione

Nie należy przekraczać połowy dawki zwykle stosowanej u dorosłych

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lekarz zdecyduje o zmniejszeniu dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza lub najbliższego szpitala. Przedawkowanie leku Relanium rzadko zagraża życiu, jeśli lek był przyjmowany jako jedyny.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

 • senność
 • niezborność ruchów
 • upośledzenie mowy
 • oczopląs
 • arefleksja (zniesienie odruchów)
 • bezdech
 • obniżenie ciśnienia
 • depresja krążeniowa i oddechowa
 • śpiączka (jeśli wystąpi, zwykle trwa kilka godzin, ale może trwać dłużej i występować w regularnych odstępach czasu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku)

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę leku przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie stosowania leku Relanium może przemijająco spowodować nasilenie się objawów choroby, która była przyczyną podania leku. Mogą równocześnie wystąpić inne objawy, takie jak:

 • bóle głowy, bóle mięśniowe
 • skrajny lęk
 • napięcie, podniecenie, splątanie, drażliwość, zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • niepokój

W cięższych przypadkach mogą pojawić się następujące objawy: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy, drgawki padaczkowe.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Relanium?

Leku Relanium nie należy stosować jeśli występuje:

 • uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • nadmierne osłabienie mięśni (nużliwość mięśni)
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Relanium może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Najczęściej występujące:

 • zmęczenie
 • senność
 • osłabienie siły mięśniowej

Częstość nieznana:

 • reakcje paradoksalne: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywne zachowanie, złość, wściekłość, urojenia
 • koszmary senne, omamy, psychozy
 • zmiana zachowania, w tym zachowania nieadekwatne do sytuacji
 • zaburzenie toku myślenia, zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby (splątanie)
 • zobojętnienie (spłycenie emocjonalne)
 • osłabienie czujności
 • depresja
 • zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido)
 • niezborność ruchów (trudności z utrzymaniem równowagi) – może być przyczyną upadku i niebezpiecznych złamań kości, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku
 • upośledzenie wymowy, niewyraźna mowa
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • drżenia
 • niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji (tzw. niepamięć następcza); aby jej zapobiec, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7 - 8 godzinny sen
 • podwójne widzenie, nieostre widzenie
 • niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca, nieregularne bicie serca
 • obniżenie ciśnienia krwi, spowolnienie pracy serca
 • zwolnienie i spłycenie oddechu, bezdech
 • nudności, zaparcia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. wzdęcia)
 • suchość w jamie ustnej lub nadmierne wydzielanie śliny
 • żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz i fosfatazy zasadowej) we krwi
 • reakcje skórne
 • nietrzymanie moczu lub niemożność oddania moczu (silne parcie na pęcherz moczowy, ból w podbrzuszu)
 • zaburzenia składu morfotycznego krwi (dyskrazja krwi)

Długotrwałe stosowanie (nawet dawek leczniczych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego; nagłe odstawienie produktu leczniczego może powodować wystąpienie efektu odstawienia lub zjawiska „z odbicia”. Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Zgłaszano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Relanium należy omówić to z lekarzem:

 • diazepam nie jest zalecany do leczenia przewlekłych psychoz lub stanów z fobią lub natręctwami
 • jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu lub leków, należy unikać stosowania leku Relanium; nie dotyczy to leczenia ostrych objawów odstawienia; w takim przypadku, lekarz będzie regularnie kontrolować pacjenta i zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki
 • jeśli pacjent w przeszłości nadużywał alkoholu lub leków, lek Relanium należy stosować ze szczególną ostrożnością
 • może wystąpić tzw. tolerancja na lek, czyli zmniejszenie skuteczności leku jeśli jest stosowany przez kilka tygodni
 • długotrwałe stosowanie leku Relanium, zwłaszcza w dużych dawkach, może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie, ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia; jest ono większe u pacjentów, którzy w przeszłości nadużywali alkoholu lub leków oraz u pacjentów z zaburzeniami osobowości

Odstawienie leku Relanium

 • jeśli pacjent jest uzależniony od leku Relanium, nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawienia, takich jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, skrajny lęk, napięcie, niepokój, splątanie, drażliwość; w cięższych przypadkach może wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy, napady padaczkowe, nadwrażliwość na światło, dźwięk lub dotyk
 • wystąpienie objawów odstawienia może także spowodować zamiana leku Relanium na benzodiazepiny o krótkim czasie działania
 • podczas odstawienia lub po odstawieniu leku Relanium może wystąpić przemijające nasilenie objawów choroby, które były przyczyną zastosowania leku; aby temu zapobiec, lek należy odstawiać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza

Relanium może powodować niepamięć następczą (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji) dlatego ważne jest, by pacjent miał zapewniony nieprzerwany sen przez 7 do 8 godzin

Lek zmniejsza napięcie mięśni. Zwiększa to ryzyko upadków i w konsekwencji złamania stawu biodrowego u osób w podeszłym wieku

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli u pacjenta występuje:

 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • niewydolność serca
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia psychotyczne
 • depresja, stany lękowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Relanium tabletki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Relanium w okresie ciąży, szczególnie w I i III trymestrze. Przyjmowanie leku Relanium w okresie ciąży jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i będzie ściśle monitorował pacjentkę.

Stosowanie leku Relanium w ostatnich trzech miesiącach ciąży lub w czasie porodu może spowodować u noworodka:

 • obniżenie temperatury ciała
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • niemiarową pracę serca
 • trudności w ssaniu
 • zaburzenia oddychania

U dzieci matek, które przyjmują długotrwale diazepam w późnym okresie ciąży, może rozwinąć się uzależnienie fizyczne oraz istnieje ryzyko pojawienia się w okresie po urodzeniu objawów zespołu odstawienia.

Relanium tabletki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Relanium w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi o następujących lekach, gdyż mogą nasilać działanie leku Relanium:

 • atazanawir i rytonawir
 • cymetydyna
 • ketokonazol
 • leki stosowane w leczeniu depresji, na przykład fluwoksamina, fluoksetyna
 • omeprazol
 • cyzapryd
 • disulfiram
 • izoniazyd
 • propranolol
 • ryfampicyna
 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwlękowe i uspokajające
 • leki nasenne
 • leki stosowane w leczeniu padaczki
 • leki stosowane do znieczulenia ogólnego
 • leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym
 • opioidowe leki przeciwbólowe

Inne możliwe interakcje:

 • lek Relanium może wpływać na działanie fenytoiny stosowanej jako lek przeciwpadaczkowy
 • teofilina – lek stosowany w leczeniu astmy, może osłabiać działanie Relanium
 • buprenorfina - łączne stosowanie z benzodiazepinami może spowodować śmierć w wyniku zahamowania czynności ośrodka oddechowego
 • jednoczesne stosowanie kwasu walproinowego zwiększa ryzyko wystąpienia psychozy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Relanium tabletki a alkohol

Podczas stosowania leku Relanium nie należy pić żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie uspokajające leku.

Relanium tabletki a prowadzenie pojazdów

Lek Relanium może zaburzać sprawność psychofizyczną. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn w trakcie jego stosowania.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Relanium?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • chronić od światła i wilgoci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Relanium tabletki a ciąża
Relanium tabletki a karmienie piersią
Interakcje
Relanium tabletki a alkohol
Relanium tabletki a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo