Poradnik
Relpax (Eletriptanum)

Relpax (Eletriptanum)

Relpax jest lekiem zawierającym eletryptan, substancję czynną o działaniu zmniejszającym nasilenie bólu migrenowego. Wskazaniem do stosowania leku Relpax jest leczenie ostrego napadu migrenowego bólu głowy z aurą lub bez aury.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRelpax
Nazwa międzynarodowaEletriptanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

40 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bromowodorek eletryptanu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • triacetyna
 • lak żółcieni pomarańczowej
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 4 tabletki
 • 5 tabletek
 • 6 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwmigrenowe

Zastosowanie
 • ostre napady migrenowego bólu głowy z aurą lub bez aury
 • leczenie objawów towarzyszących napadom migreny, takich jak wymioty, nudności, światłowstręt oraz nadwrażliwość na dźwięki
 • leczenie migreny związanej z miesiączką
 • leczenie nawrotowych migrenowych bólów głowy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bromowodorek eletryptanu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • umiarkowanie ciężkie lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa, w tym choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, przebyty zawał mięśnia sercowego czy potwierdzone bezobjawowe niedokrwienie)
 • skurcz naczyń tętnicy wieńcowej, obiektywne lub subiektywne objawy choroby niedokrwiennej serca lub dławicy Prinzmetala
 • istotne klinicznie zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność serca
 • choroba naczyń obwodowych
 • przebyty udaru mózgu lub przemijające niedokrwienia mózgu w wywiadzie
 • jednoczesne przyjmowanie ergotaminy, pochodnych ergotaminy (łącznie z metyzergidem) na 24 godziny przed lub 24 godziny po przyjęciu eletryptanu
 • jednoczesne przyjmowanie innych agonistów receptora 5-HT1
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • prawdopodobna, nierozpoznana choroba serca
 • występujące u pacjenta czynniki choroby wieńcowej, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie papierosów lub nikotynowa terapia zastępcza, płeć męska, wiek powyżej 40 lat, u kobiet w wieku pomenopauzalnym oraz pacjenci z rodzinnym występowaniem choroby niedokrwiennej serca
 • stosowanie leków na depresję i inne choroby psychiczne, nazywane selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
 • stosowanie tryptanów i leków ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
 • stosowanie leków zawierających ergotaminę (stosowanych m.in. w zaburzeniach naczyń obwodowych i migrenie) lub jej pochodne (np. dihydroergotaminę)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie gardła i nieżyt nosa
 • senność
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • mrowienie lub zaburzenia czucia
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • niedoczulica
 • nużliwość mięśni
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • kołatanie serca
 • częstoskurcz
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • zapalenie gardła
 • ucisk w gardle
 • ból brzucha
 • nudności
 • suchość w jamie ustnej
 • niestrawność
 • nadmierne pocenie się
 • ból pleców
 • bóle mięśni
 • uczucie ciepła
 • osłabienie
 • objawy ze strony klatki piersiowej (ból, uczucie ściskania, uczucie ucisku)
 • dreszcze
 • ból
Możliwe interakcje z
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • rytonawirem, indynawirem lub nelfinawirem
 • erytromycyną, klarytromycyną, jozamycyną
Ciąża

Lek Relpax może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Lek Relpax należy stosować ostrożnie u kobiet karmiących piersią. Aby ograniczyć wpływ leku na dziecko nie należy karmić piersią przez 24 godziny po przyjęciu leku.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Relpax u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Relpax może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Relpax?

Lek Relpax zawiera substancję czynną eletryptan, która jest selektywnym agonistą receptora 5-HT1 i wykazuje działanie zmniejszające nasilenie bólu migrenowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Relpax?

Lek Relpax jest stosowany w leczeniu:

 • ostrych napadów migrenowego bólu głowy z aurą lub bez aury
 • objawów towarzyszących napadom migreny, takich jak wymioty, nudności, światłowstręt oraz nadwrażliwość na dźwięki
 • migreny związanej z miesiączką
 • nawrotowych migrenowych bólów głowy

Dawkowanie

Jak stosować lek Relpax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • dawka początkowa: 40 mg
 • ból głowy powracający w ciągu 24 godzin: można przyjąć drugą dawkę 40 mg po upływie dwóch godzin od przyjęcia pierwszej dawki
 • ból głowy nieustępujący: nie należy stosować drugiej dawki leku w czasie tego samego napadu
 • dawka 40 mg nieskuteczna w 2 z 3 napadów: w kolejnym napadzie 80 mg (przy dobrej tolerancji)
 • maksymalna dawka dobowa: 80 mg

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

 • łagodna i umiarkowana niewydolność nerek:
  • dawka początkowa 20 mg
  • maksymalna dawka dobowa: do 40 mg
 • ciężka niewydolność nerek: lek jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

 • łagodna lub umiarkowana niewydolności wątroby:
  • nie jest konieczna modyfikacja dawki
 • ciężka niewydolność wątroby: lek jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • lek Relpax nie jest zalecany do leczenia osób w wieku powyżej 65 lat

Zasady stosowania:

 • lek Replax powinno się przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny, jednak po przyjęciu później lek działa także skutecznie
 • przyjęcie leku w czasie aury migrenowej nie zapobiega wystąpieniu migrenowego bólu głowy, dlatego lek Relpax należy przyjmować tylko podczas migrenowego bólu głowy
 • leku Relpax nie należy przyjmować profilaktycznie
 • tabletkę należy połknąć w całości, popić wodą

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Relpax

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Relpax należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania mogą obejmować nadciśnienie tętnicze oraz poważne zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Relpax należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Relpax?

Leku Relpax nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek
 • umiarkowanie ciężkiego lub ciężkiego nadciśnienia tętniczego lub niekontrolowanego łagodnego nadciśnienia tętniczego
 • choroby wieńcowej, w tym choroby niedokrwiennej serca (dławica piersiowa, przebyty zawał mięśnia sercowego czy potwierdzone bezobjawowe niedokrwienie)
 • skurczu naczyń tętnicy wieńcowej, obiektywnych lub subiektywnych objawów choroby niedokrwiennej serca lub dławicy Prinzmetala
 • istotnych klinicznie zaburzeń rytmu serca oraz niewydolności serca
 • choroby naczyń obwodowych
 • przebytego udaru mózgu lub przemijającego niedokrwienia mózgu w wywiadzie
 • jednoczesnego przyjmowania ergotaminy, pochodnych ergotaminy (łącznie z metyzergidem) na 24 godziny przed lub 24 godziny po przyjęciu eletryptanu
 • jednoczesnego przyjmowania innych agonistów receptora 5-HT1

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Relpax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie gardła i nieżyt nosa
 • senność
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • mrowienie lub zaburzenia czucia
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • niedoczulica
 • nużliwość mięśni
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • kołatanie serca
 • częstoskurcz
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • zapalenie gardła
 • ucisk w gardle
 • ból brzucha
 • nudności
 • suchość w jamie ustnej
 • niestrawność
 • nadmierne pocenie się
 • ból pleców
 • bóle mięśni
 • uczucie ciepła
 • osłabienie
 • objawy ze strony klatki piersiowej (ból, uczucie ściskania, uczucie ucisku)
 • dreszcze
 • ból

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • jadłowstręt
 • zaburzenia myślenia
 • pobudzenie
 • splątanie
 • depersonalizacja
 • euforia
 • depresja
 • bezsenność
 • drżenie
 • przeczulica
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • hipokinezy (wydłużenie czynności ruchowych polegające m.in. na spowolnieniu i zubożeniu ruchów)
 • zaburzenia mowy
 • stupor (osłupienie)
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia widzenia
 • ból w gałce ocznej
 • światłowstręt
 • zaburzenia wydzielania łez
 • ból ucha
 • szum uszny
 • choroba naczyń obwodowych
 • duszność
 • zaburzenia oddychania
 • ziewanie
 • biegunka
 • zapalenie języka
 • wysypka
 • świąd
 • bóle stawów
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • bóle kostne
 • częstomocz
 • zaburzenia dróg moczowych
 • wielomocz
 • złe samopoczucie
 • obrzęk twarzy
 • wzmożone pragnienie
 • obrzęk
 • obrzęki obwodowe

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zakażenie dróg oddechowych
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • chwiejność emocjonalna
 • zapalenie spojówek
 • rzadkoskurcz
 • wstrząs
 • astma
 • zmiany brzmienia głosu
 • zaparcia
 • zapalenie przełyku
 • obrzęk języka
 • odbijanie ze zwracaniem treści pokarmowej
 • hiperbilirubinemia (zwiększenie stężenia bilirubiny w osoczu)
 • podwyższona aktywność AspAT
 • choroba skóry
 • pokrzywka
 • zapalenie stawów
 • miopatia i nieregularne drgania mięśni
 • bolesność piersi
 • obfite miesiączkowanie

Częstość nieznana:

 • reakcje alergiczne (niektóre z nich mogą być ciężkie, np. obrzęk naczynioruchowy)
 • zespół serotoninowy
 • rzadkie przypadki omdlenia
 • udar naczyniowy mózgu
 • nadciśnienie tętnicze
 • niedokrwienie lub zawał mięśnia sercowego
 • skurcz tętnicy wieńcowej
 • rzadkie doniesienia o niedokrwiennym zapaleniu okrężnicy
 • wymioty
 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Relpax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosując lek Relpax należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • u pacjenta jest prawdopodobna, nierozpoznana choroba serca
 • u pacjenta występują czynniki choroby wieńcowej, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie papierosów lub nikotynowa terapia zastępcza, płeć męska, wiek powyżej 40 lat, u kobiet w wieku pomenopauzalnym oraz pacjenci z rodzinnym występowaniem choroby niedokrwiennej serca
 • stosowane  są leki na depresję i inne choroby psychiczne, nazywane selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI); leki te mogą zwiększyć ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego, którego objawami są: pobudzenie, dezorientacja, biegunka, wysoka temperatura i ciśnienie tętnicze, nadmierna potliwość, przyspieszenie rytmu serca oraz zwiększona reakcja na bodźce
 • stosowane są tryptany i leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
 • stosowane są leki zawierające ergotaminę (stosowanych m.in. w zaburzeniach naczyń obwodowych i migrenie) lub jej pochodne (np. dihydroergotaminę)

Lek Relpax należy przyjmować tylko w niebudzącym wątpliwości rozpoznaniu migreny.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków przeciwbólowych. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, należy odstawić lek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Relpax a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Relpax może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Relpax a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Relpax należy stosować ostrożnie u kobiet karmiących piersią, ponieważ przenika do mleka matki. Aby ograniczyć wpływ leku na dziecko nie należy karmić piersią przez 24 godziny po przyjęciu leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Relpax z następującymi lekami:

 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • rytonawirem, indynawirem lub nelfinawirem
 • erytromycyną, klarytromycyną, jozamycyną

Należy zachować szczególną ostrożność i przed zastosowaniem leku Relpax powiedzieć lekarzowi o stosowaniu następujących leków:

 • leków na depresję i inne choroby psychiczne
 • tryptanów i leków ziołowych zawierających ziele dziurawca
 • leków zawierających ergotaminę lub jej pochodne (np. dihydroergotaminę)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Relpax a alkohol

Brak danych.

Relpax a prowadzenie pojazdów

Migrena lub stosowanie leku Relpax mogą powodować u niektórych pacjentów senność lub zawroty głowy. Należy zachować ostrożność i indywidualnie ocenić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w trakcie migreny oraz w czasie stosowania leku Relpax.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Relpax?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC
 • lek należy chronić przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Relpax a ciąża
Relpax a karmienie piersią
Interakcje
Relpax a alkohol
Relpax a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo