Kategorie

Repirol SR (Ropinirolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Repirol SR?

Lek Repirol SR występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jego substancjami czynnymi jest ropinirol. Stosowany jest w terapii łagodzenia objawów choroby Parkinksona.

Podstawowe informacje

NazwaRepirol SR
Nazwa międzynarodowaRopinirolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ropinirol

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • amoniowego metakrylanu kopolimer typ B
 • hyrpomeloza (E464)
 • laurylosiarzan sodu
 • kopowidon
 • stearynian magnezu (E572)

Otoczka:

 • hypromeloza(E4646)
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • laktoza jednowodna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • triacetyna
 • makrogol 400
 • żółcień pomarańczowa
 • lak (E110)
 • indygotyna
 • lak (E 132)
 • czarny tlenek żelaza (E172)
 • żółty tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania
 • 21 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 42 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 56 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 84 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Agonista dopaminy.

Zastosowanie

 Łagodzenie objawów choroby Parkinsona.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ropinirol lub którąkolwiek z substancji pomocnicznych
 • ciężka choroba nerek
 • choroby wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża
 • przypuszczenie ciąży
 • karmienie piersią
 • pacjenci w wieku poniżej 18 roku życia
 • ciężkie choroby serca
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
 • jeżeli u pacjenta dochodziło do nietypowych skłonności i (lub) zachowania
 • nietolerancja niektórych cukrów (np. laktoza)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania niepożądane:

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • nudności (mdłości)

Częste działania niepożądane:

 • nagłe zapadnie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)
 • omamy "widzenie" nieistniejących rzeczy"
 • wymioty
 • zawroty glowy (uczucie wirowania)
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • obrzęk nóg, stóp lub rąk
Możliwe interakcje z

Brak informacji.

Ciąża

Stosowanie leku Repirol SR w okresie ciąży jest przeciwskazane.

Karmienie piersią

Lku Repirol SR nie powinien być stosowany w okresie laktacji.

Dzieci

Lek Repirol SR nie jest wskazany do stosowania u dzieci poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Repirol SR pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn ze względu na ryzyko wystąpienia niepohamowanego uczucia senności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Repirol SR?

Substancją czynną leku Repirol SR jest ropinirol, jest to substancja należąca do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy, są to związki, które wpływają na czynność mózgu w podobny sposób do naturalnie występujacej substancji zwanej dopaminą. Dzięki temu znalazł on zastosowanie w terapii choroby Parkinsona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Repirol SR?

Lek Repirol SR dzięki swoim właściwościowym stosowany jest w celu łagodzenia objawów choroby Parkinsona. U pacjentów chorujących na tę chorobę w niektórych częściach mózgu występuje małe stężeie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do naturalnie występującej dopaminy i tym samym pomaga łagodzić obajwy choroby Parkinsona.

Dawkowanie

Jak stosować lek Repirol SR?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Repirol SR może być stosowany w monoterapii choroby Parkinsona lub w połączeniu z innym lekiem o nazwie L-dopa (zwany inaczej lewodopą). Jeśli pacjent stosuje :-dopę na początku leczenia z zastosowaniem leku Repirol SR mogą wystąpić niekontrolowane ruchy (dyskinezy). W przypadku wystąpienia takich objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych leków przez pacjenta.

Lek Repirol SR uwalnia substancję czynną przez 24 godziny. Jezeli pacjent ma zaburzenia, które może wpłynąć na uwalnianie substancji z tabletki poprzez szybszy metabolizm np. w przypadku biegunek, tabletka może nie ulec całkowitemu rozpuszczeniu i lek może nie działać odpowiednio. Tabletki mogą być wówczas widoczne w stolcu. W takiej sytuacji, pacjent winien poinformować o tym lekarza.

Lekarz dobiera dawkę leku pod pacjenta. Proces ten może wymagać czasu.

Początkowo zalecana dawka leku Repirol SR wynosi 2 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia. Począwszy od drugiego tygodnia terapii lekarz może zwiększyć dawkę leku Repirol SR do 4 mg na dobę. Jeśli pacjet jest wiekowy, lekarz może zlecić wolniejsze tempo zwiększania dawki. Następnie lekarz może dostosowywać dawkę do czasu osiągnięcia optymalnej dawki dla pacjenta. Zdarzają się pacjenci przyjmujący dawkę do 24 mg leku Repirol SR na dobę.

Jeśli w początkowej fazie leczenia wystąpią działania niepożądane ciężkie dla pacjenta, należy skonsultować to z lekarzem. Może on zmienić leczenie na terapię z zastosowaniem ropinirolu w postaci tabletek o nieprzedłużonym uwalnianiu (natychmiastowe uwalnianie) w zmniejszonych dawkach przyjmowanych trzy razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Lek Repirol SR nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 roku życia.

Zanim wystąpi korzystne działanie leku Repirol SR może upłynąć kilka tygodni. Nie należy przyjmować większych niż przepisane przez lekarza dawek.

Lek Repirol SR należy przyjmować raz na dobę każdego dnia o tej samej porze w całości, popijając szklanką wody.

Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy rozgryzać, kruszyć, dzielić ze względu na ryzyko przedawkowania, ponieważ w takim przypadku lek zostaje zbyt szybko uwolniony do organizmu.

Zmiana leczenia z zastosowaniem tabletek powlekanych (o natychmaistowym uwalnianiu).

Lekarz określi dawkę leku Repirol SR o przedłużonym uwalnianiu na podstawie całkowitej wcześniej przyjmowanej dawki dobowej ropinirlu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Dzień wcześniej należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu). Następnego dnia rano należy przyjąć lek Repirol SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i nie stosować dlużej ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o nieprzedłużonym uwalnianiu).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Repirol SR

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą i najlepiej przedstawić opakowanie leku Repirol SR. Do objawów przedawkowania leku należą: nudności (mdłości), wymioty, zawroty głowy (uczucie wirowania), uczucie senności, znużenie psychiczne lub zmęczenie fizyczne, omdlenia, omamy.

Pominięcie dawki leku Repirol SR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia zapomnianej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku Repirol SR przez dzień lub dłużej należy udać się do lekarza po poradę w celu ponownego rozpoczęcia stosowania leku Repirol SR.

Przerwanie terapii lekiem Repirol SR

Lek powinien być zażywany tak długo, jak wskazał lekarz. Dopóki pacjent stosuje lek, będzie on skuteczny. Bez konsultacji lekarskiej nie należy samemu podejmować decyzji o przerwaniu terapii.

W przypadku gdy pacjent nagle zaprzestanie stosować lek Repirol SR objawy choroby Parkinsona mogą w niedługim czasie ulec znacznemu nasileniu. Nagłe zaprzestanie stosowania leku może spowodować wystąpienie stanu zwanego złośliwym zespołem neurlopetycznym, który może stanowić poważne zagrożenie zdrowia. Objawy obejmują: akinezę (brak zdolności ruchów mięśni), sztywność mięśni, gorączkę, niestabilne ciśnienie krwi, tachykardię (przyspieszone bicie serca), dezorientację, zaburzenia świadomości (np. śpiaczka).

Jeżeli konieczne okaże się być przerwanie stosowania leku Repirol SR lekarz stopniowni będzie zmniejszał dawkę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Repirol SR?

Nie należy stosować leku Repirol SR:

 • jeśli pacent ma uczulenie na ropinirol lub którąkolwiek z substancji pomocnicznych
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby

W takiej sytuacji pacjent powinien poinformować lekarza o zaistniałym fakcie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Repirol SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • nudności (mdłości)

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • nagłe zapadnie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)
 • omamy ("widzenie" nieistniejących rzeczy"
 • wymioty
 • zawroty glowy (uczucie wirowania)
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • obrzęk nóg, stóp lub rąk

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy lub omdlenie szczególnie podczas nagłej zmiany pozycji na stojącą (wskutek obniżenia ciśnienia krwi)
 • bardzo silne uczucie senności w ciagu nida (krańcowa senność)
 • zaburzenia psychiczne takie jak: majaczenie (ciężka postać splątania), urojenia (niedorzeczne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje alergiczne takie jak: czerwone, swędzące zmiany skórne z obrzękiem (pokrzywka), obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła mogący powodować trudnści w połykaniu lub oddychniu; wysypka lub silny świąd
 • zmiany czynnościowe wątroby wykazane w badaniach krwi
 • agresynwe zachowanie
 • nadmierne stosowanie leku Repirol SR (pragnienie stosowania dużych dawek leków dopaminergicznych w nadmiarze niezbędne do kontroli objawów ruchowych, zwane zespołem dysregulacji dopaminergicznej)
 • niezdolność do odparcia impulsu, pokusy lub przymusu zrobienia rzeczy, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub postronnych osób, dotyczy to:
  • niemożność rezygnacji z uprawiania hazardu, mimo konsekwencji osobistych lub rodzinnych
  • odmienne lub nasiolone zainteresowanie oraz zachowań seksualnych istotnych dla pacjenta lub innych osób (wzmożony popęd seksualny)
  • niemożność pohamowania wydawania pieniędzy
  • nałogowe objadanie się (jedzenie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywne jedzenie (spożywanie większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu)
 • po zakończeniu terapii lekiem Repirol SR bądź redukcji dawki tego leku moga wystąpić: depresja, apatia, niepokój, zmęczenie, pocenie się lub ból (określae jako zespół odstawienia agonisty dopaminy lub DAWS)

Jeśli pacjent spostrzeże u siebie którekolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy poinformować o tym fakcie swojego lekarza w celu redukcji dawki bądź zmian dawkowania.

Pacjenci przyjmujący w tym samym czasie Repirol SR z L-dopą mogą doznac następujących działań niepożądanych:

 • niekontrolowane ruchy (dyskinezy) - bardzo często występujące działanie niepożądane. Pacjenci przyjmujący L-dopę moga doświadczać tego na początku pierwszej terapii z zastosowaniem leku Repirol SR. W takiej sytuacji należy poinformować lekarza, który może zmienić dawkę leków
 • uczucie dezorientacji (splątania) - często występujące działanie niepożądane

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Repirol SR należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży
 • jeśli pacjentka karmi piersią
 • pacjenci w wieku poniżej 18 roku życia
 • jeśli pacjent ma ciężkie choroby serca
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia psychiczne
 • jeżeli u pacjenta dochodziło do nietypowych skłonności i (lub) zachowania
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów (np. laktoza)

Jeżeli rodzina bądź znajomi pacjenta zauważą u niego pojawianie się zachowań, których wcześniej nie przejawiał a szkodzą jemu i otoczeniu i są to zachowania, którym pacjent nie może się oprzeć, to powinni oni powiadomić o tym lekarza prowadzącego. Są to tak zwane zaburzenia kontroli impulsów i mogą objawiać się zachowania takimi jak:

 • nałogowy hazard
 • nadmierny apetyt
 • potrzeba wydawania pieniędzy
 • nasilony popęd seksualny
 • zwiększona częstość myśli o podtekście seksualnym

W takiej sytuacji lekarz może zalecić zmianę dawki lub przerwanie leczenia.

Jeżeli u pacjenta po zaprzestaniu stosowania leku Repirol SR bądź po zmniejszeniu dawki wystąpią takie objawy jak: depresja, apatia, niepokój, zmęczenie, pocenie się lub ból (zwane zespołem odstawienia agonisty dopaminy - DAWS) należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż kilka tygodni, lekarz moze podjąć decyzję o modyfikacji dawki leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Repirol SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Repirol SR w okresie ciąży nie jest zalecane, chyba że lekarz uważa że korzyść przewyższa ryzyko.

Repirol SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Repirol SR w okresie laktacji, ze względu na wpływ leku na produkcję mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty oraz produkty ziołowe są już stosowane bądź planuje przyjmować pacjent.

Pacjent powinien poinformować swojego lekarza bądź farmaceutę o przyjmowaniu nowych leków podczas terapii lekiem Ropirol SR.

Istnieją leki, które może zmieniać sposób działania leku Ropirol SR lub zwiększać prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych. Lek Repirol SR może także wpływać na działanie innych leków.

Do leków tych zaliczyć możemy:

 • lek przeciwdepresyjny fluwoksamina
 • leki stosowane w innych zaburzeniach psychicznych np. sulpiryd
 • HTZ (hormonalna terapia zastępcza)
 • metoklopramid stosowany w leczeniu nduności i zgagi
 • antybiotyki cyprofloksacyna lub enoksacyna
 • wszelkie inne leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania obecnie lub ostatnio któregokolwiek z powyższych leków.

Jeżeli pacjent zażywa dodatkowo leki z grupy antagonistów witaminy K (stosowane w zaburzeniach krzepnięcia krwi) np. warfaryna (kumaryna) potrzebne może okazać się wykonanie dodatkowych badań krwi.

Pacjent powinien poinformować lekarza bądź farmaceutę, jeśli przyjmuje któryś z tych leków, gdyż niektóre z nich mogą nasilać działania niepożądane leku Repirol SR i lekarz może podjąć decyzję o uważnym monitorowaniu stanu pacjenta.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Repirol SR a alkohol

Brak informacji.

Repirol SR a prowadzenie pojazdów

Pacjenci stosujacy lek Repirol SR mogą przejawiać uczucie senności oraz występowanie omamów. Może u nich wystąpić niemożność pokonania senności a nawet nagłe i niespodziewane napady snu. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Repirol SR?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego