Poradnik
Revival Plus (Olmesartanum medoxomilum+Hydrochlorothiazidum)

Revival Plus (Olmesartanum medoxomilum+Hydrochlorothiazidum)

Lek Revival Plus jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego tylko u pacjentów, u których ciśnienie nie jest wystarczająco kontrolowane podczas stosowania tylko olmesartanu medoksomilu (leku Revival).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRevival Plus
Nazwa międzynarodowaOlmesartanum medoxomilum+Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 20 mg + 12,5 mg
 • 20 mg + 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • olmesartan medoksomil
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hyproloza o niskim stopniu podstawienia
 • laktoza jednowodna
 • hyproloza
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • żółty tlenek żelaza
 • czerwony tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie nie jest wystarczająco kontrolowane podczas stosowania monoterapii olmesartanem medoksomilu.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • trzeci miesiąc ciąży
 • ciężka niewydolność nerek
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek, które są leczone lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren
 • małe stężenie potasu, małe stężenie sodu, duże stężenie wapnia lub duże stężenie kwasu moczowego (z objawami dny moczanowej lub kamicy nerkowej), niepoddające się leczeniu
 • ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby lub zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego (niedrożność dróg żółciowych, np. na skutek kamieni żółciowych)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewielkie lub umiarkowane zaburzenia nerek, lub stan po przeszczepieniu nerki
 • choroby wątroby
 • niewydolność serca lub zaburzenia dotyczące zastawek serca, lub mięśnia sercowego
 • wymioty lub biegunka, która jest nasilona lub utrzymuje się przez kilka dni
 • leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych lub stosowanie diety z małą zawartością soli
 • zaburzenia dotyczące nadnerczy (pierwotny hiperaldosteronizm)
 • cukrzyca
 • toczeń rumieniowaty (choroba autoimmunologiczna)
 • uczulenie lub astma oskrzelowa
 • nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęk okolicy kostek, stóp, nóg, rąk lub ramion
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (przeciwnadciśnieniowe)
 • inhibitorami ACE lub aliskirenem
 • lekami, które mogą wpływać na stężenie potasu we krwi (suplementy potasu (jak również zamienniki soli kuchennej zawierające potas), leki moczopędne, heparyna, środki przeczyszczające, steroidy, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), karbenoksolon, penicylina sodowa G, niektóre leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy lub salicylany)
 • litem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami nasennymi, uspakajającymi i przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami zwiotczającymi mięśnie, takie jak baklofen i tubokuraryna
 • amifostyną i niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka, takie jak cyklofosfamid lub metotreksat
 • lekami zmniejszającymi stężenie lipidów we krwi, takie jak kolestyramina i kolestypol
 • chlorowodorekiem kolesewelamu  (lek, który zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi)
 • lekami przeciwcholinergicznymi, takie jak atropina i biperyden
 • lekami stosowanymi w niektórych zaburzeniach psychicznych, takie jak tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, amisulpryd, pimozyd, sultopryd, tiapryd, droperydol lub haloperydol
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol lub glikozydy naparstnicy
 • lekami, które mogą zaburzać rytm serca, takie jak mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, dofetylid, ibutylid lub erytromycyna podawana we wstrzyknięciu
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, takie jak metformina lub insulina zmniejszające stężenie cukru we krwi
 • beta-adrenolitykami i diazoksydem, leki stosowane odpowiednio w przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego lub małego stężenia cukru we krwi
 • metylodopą, lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
 • lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze i czynność skurczową serca, takie jak noradrenalina
 • difemanilem, lek stosowany w przypadku wolnej czynności serca i zmniejszający potliwość
 • lekami stosowanymi w dnie, takie jak probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol
 • suplementami wapnia
 • amantadyną, lek przeciwwirusowy
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna
 • niektórymi antybiotykami (tetracykliny lub sparfloksacyna)
 • amfoterycyną, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • niektórymi lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, takie jak wodorotlenek magnezu lub wodorotlenek glinu
 • cyzaprydem, lek przyspieszający pasaż treści pokarmowej w żołądku i jelitach
 • halofantryną, lek stosowany w malarii
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Revival Plus?

Lek Revival Plus zawiera dwie substancje czynne, olmesartan medoksomil i hydrochlorotiazyd, które są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia):

 • olmesartan medoksomil należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które obniżają ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych
 • hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi (diuretykami). Hydrochlorotiazyd obniża ciśnienie tętnicze na skutek usunięcia z organizmu nadmiaru płynów poprzez nerki, zwiększając ilości wydalanego moczu

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Revival Plus?

Lek Revival Plus jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego tylko u pacjentów, u których ciśnienie nie jest wystarczająco kontrolowane podczas stosowania tylko olmesartanu medoksomilu (leku Revival). Połączenie dwóch substancji czynnych w leku Revival Plus powoduje skuteczniejsze obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu do stosowania każdej z tych substancji pojedynczo.

Dawkowanie

Jak stosować lek Revival Plus?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zalecana dawka to jedna tabletka leku o mocy 20 mg + 12,5 mg na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 1 tabletki leku o mocy 20 mg + 25 mg na dobę, jeżeli mniejsza dawka nie zapewni odpowiedniej kontroli ciśnienia
 • tabletkę należy połknąć, popijając wodą
 • tabletkę należy przyjmować dobową dawkę codziennie o tej samej porze, na przykład w porze śniadania

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Revival Plus

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Pominiecie zastosowania leku Revival Plus

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Revival Plus

Nie należy samodzielnie przerywać stosowanie leku Revival. Lekarz sam zadecyduje o zakończeniu leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Revival Plus?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • trzeci miesiąc ciąży
 • ciężka niewydolność nerek
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek, które są leczone lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren
 • małe stężenie potasu, małe stężenie sodu, duże stężenie wapnia lub duże stężenie kwasu moczowego (z objawami dny moczanowej lub kamicy nerkowej), niepoddające się leczeniu
 • ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby lub zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego (niedrożność dróg żółciowych, np. na skutek kamieni żółciowych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Revival Plus może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Revival Plus i natychmiast skontaktować się z lekarza, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

 • reakcje alergiczne, które mogą dotyczyć całego ciała, z obrzękiem twarzy, jamy ustnej i/lub krtani z towarzyszącym swędzeniem i wysypką
 • nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, co może powodować zawroty głowy lub omdlenia

Inne działania niepożądane

Częste (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęk okolicy kostek, stóp, nóg, rąk lub ramion

Niezbyt częste (u 1 na 100 osób):

 • świadomość czynności serca (kołatanie serca)
 • wysypka
 • wyprysk
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • kurcze mięśni i ból mięśni, ból stawów, ból ramion i nóg, ból pleców
 • zaburzenia wzwodu
 • krew w moczu
 • zwiększenie stężenia lipidów we krwi
 • zwiększenie stężenia mocznika lub kwasu moczowego we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny
 • zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia wapnia we krwi
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadkie (u 1 na 1000 osób):

 • złe samopoczucie
 • zaburzenia świadomości
 • guzki na skórze (bąble)
 • ostra niewydolność nerek
 • zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu

Inne działania niepożądane obserwowane podczas stosowania olmesartanu medoksomilu lub hydrochlorotiazydu osobno, ale nie obserwowane podczas stosowania leku Revival Plus lub obserwowane podczas monoterapii z większą częstością.

Olmesartan medoksomil

Częste (u 1 na 10 osób):

 • zapalenie oskrzeli
 • kaszel
 • katar lub niedrożność nosa
 • ból gardła
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • biegunka
 • nudności
 • zapalenie żołądka i jelit
 • ból stawów lub kości
 • ból pleców
 • krew w moczu
 • zakażanie układu moczowego
 • objawy grypopodobne
 • ból
 • zwiększenie stężenia lipidów we krwi
 • zwiększenie stężenia mocznika lub kwasu moczowego we krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i parametrów dotyczących mięśni

Niezbyt częste (u 1 na 100 osób):

 • szybko postępująca reakcja alergiczna, która może dotyczyć całego ciała i może powodować trudności w oddychaniu oraz nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, które może prowadzić nawet do omdlenia (reakcja anafilaktyczna)
 • obrzęk twarzy, dławica piersiowa (ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, nazywane napadem dławicowym)
 • złe samopoczucie
 • alergiczna wysypka skórna, swędzenie, osutka (wykwity skórne)
 • guzki na skórze (bąble)
 • zmniejszenie liczby krwinek, nazywanych płytkami krwi (małopłytkowość)

Rzadkie (u 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia czynności nerek
 • brak energii
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często (u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie stężenia lipidów i kwasu moczowego we krwi

Częste (u 1 na 10 osób):

 • stan dezorientacji
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • uczucie pełności
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • zaparcie
 • cukromocz (obecność cukru w moczu)
 • zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, wapnia i cukru we krwi
 • zmniejszenie stężenia chlorku, potasu, magnezu i sodu we krwi
 • zwiększenie aktywności amylazy (hiperamylazemia)

Niezbyt częste (u 1 na 100 osób):

 • zmniejszenie lub utrata apetytu
 • znaczne trudności w oddychaniu
 • skórna reakcja anafilaktyczna (reakcje nadwrażliwości)
 • pogorszenie istniejącej krótkowzroczności
 • rumień
 • reakcje skórne na światło
 • swędzenie
 • fioletowe plamki na skórze na skutek małych krwotoków (plamica)
 • guzki na skórze (bąble)

Rzadkie (u 1 na 1000 osób):

 • obrzęk i bolesność ślinianek
 • zmniejszenie liczby krwinek białych
 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • niedokrwistość
 • uszkodzenie szpiku kostnego
 • niepokój
 • obniżenie nastroju lub depresja
 • zaburzenia snu
 • uczucie braku zainteresowania (apatia)
 • mrowienie lub drętwienie
 • napady drgawkowe
 • widzenie na żółto
 • niewyraźne widzenie
 • suchość spojówek
 • zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie naczyń krwionośnych, zakrzepy krwi (zakrzepica, zatorowość)
 • zapalenie płuc
 • nagromadzenie płynu w płucach
 • zapalenie trzustki
 • żółtaczka
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego
 • objawy tocznia rumieniowatego, takie jak wysypka
 • ból stawów
 • ziębnięcie rąk i palców
 • skórne reakcje alergiczne
 • złuszczanie i pęcherze na skórze
 • niezakaźne zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)
 • gorączka
 • osłabienie mięśni (czasem powodując zaburzenia ruchu)

Bardzo rzadko (u 1 na 10000 osób):

 • zaburzenia elektrolitowe prowadzące do nieprawidłowego zmniejszenia stężenia chlorków we krwi (zasadowica hipochloremiczna)
 • porażenna niedrożność jelita (paraliż mięśni przewodu pokarmowego)

Częstość nieznana:

 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko
 • nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką lub ostrej jaskry zamkniętego kąta)
 • nowotwory złośliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Revival Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Revival Plus należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • niewielkie lub umiarkowane zaburzenia nerek, lub stan po przeszczepieniu nerki
 • choroby wątroby
 • niewydolność serca lub zaburzenia dotyczące zastawek serca, lub mięśnia sercowego
 • wymioty lub biegunka, która jest nasilona lub utrzymuje się przez kilka dni
 • leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych lub stosowanie diety z małą zawartością soli
 • zaburzenia dotyczące nadnerczy (pierwotny hiperaldosteronizm)
 • cukrzyca
 • toczeń rumieniowaty (choroba autoimmunologiczna)
 • uczulenie lub astma oskrzelowa
 • nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna
 • nasilona, utrzymująca się biegunka
 • osłabienie wzroku lub ból oka
 • zwiększone stężenie lipidów i kwasu moczowego we krwi

Stosowanie leku Revival Plus może wywierać wpływ na równowagę elektrolitową w organizmie pacjenta. Lekarz może zalecić okresowe badania krwi w celu oznaczenia stężenia elektrolitów. Objawy zaburzeń elektrolitowych to:

 • pragnienie
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • ból lub kurcze mięśni
 • zmęczenie mięśni
 • niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie)
 • osłabienie
 • apatia
 • zmęczenie
 • senność lub niepokój
 • nudności, wymioty
 • zmniejszona ilość wydalanego moczu
 • szybka czynność serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Revival Plus a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania leku Revival Plus we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Revival Plus a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się przyjmowania leku Revival Plus podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Revival Plus razem z:

 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (przeciwnadciśnieniowe)
 • inhibitorami ACE lub aliskirenem
 • lekami, które mogą wpływać na stężenie potasu we krwi (suplementy potasu (jak również zamienniki soli kuchennej zawierające potas), leki moczopędne, heparyna, środki przeczyszczające, steroidy, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), karbenoksolon, penicylina sodowa G, niektóre leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy lub salicylany)
 • litem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami nasennymi, uspakajającymi i przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami zwiotczającymi mięśnie, takie jak baklofen i tubokuraryna
 • amifostyną i niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka, takie jak cyklofosfamid lub metotreksat
 • lekami zmniejszającymi stężenie lipidów we krwi, takie jak kolestyramina i kolestypol
 • chlorowodorekiem kolesewelamu  (lek, który zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi)
 • lekami przeciwcholinergicznymi, takie jak atropina i biperyden
 • lekami stosowanymi w niektórych zaburzeniach psychicznych, takie jak tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, amisulpryd, pimozyd, sultopryd, tiapryd, droperydol lub haloperydol
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol lub glikozydy naparstnicy
 • lekami, które mogą zaburzać rytm serca, takie jak mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, dofetylid, ibutylid lub erytromycyna podawana we wstrzyknięciu
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, takie jak metformina lub insulina zmniejszające stężenie cukru we krwi
 • beta-adrenolitykami i diazoksydem, leki stosowane odpowiednio w przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego lub małego stężenia cukru we krwi
 • metylodopą, lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
 • lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze i czynność skurczową serca, takie jak noradrenalina
 • difemanilem, lek stosowany w przypadku wolnej czynności serca i zmniejszający potliwość
 • lekami stosowanymi w dnie, takie jak probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol
 • suplementami wapnia
 • amantadyną, lek przeciwwirusowy
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna
 • niektórymi antybiotykami (tetracykliny lub sparfloksacyna)
 • amfoterycyną, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • niektórymi lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, takie jak wodorotlenek magnezu lub wodorotlenek glinu
 • cyzaprydem, lek przyspieszający pasaż treści pokarmowej w żołądku i jelitach
 • halofantryną, lek stosowany w malarii

Revival Plus a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze, ponieważ u niektórych osób mogą wystąpić omdlenia lub zawroty głowy.

Revival Plus a prowadzenie pojazdów

Podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego, może wystąpić uczucie senności lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do momentu ich ustąpienia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Revival Plus?

 • brak specjalnych zaleceń
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Revival Plus a ciąża
Revival Plus a karmienie piersią
Interakcje
Revival Plus a alkohol
Revival Plus a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo