Poradnik
Ridlip (Rosuvastatinum)

Ridlip (Rosuvastatinum)

Lek Ridlip zawiera rosuwastarynę, substancję należącą do grupy statyn. Substancje te zmniejszają stężenie lipidów w surowicy krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRidlip
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Rosuwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • cytrynian sodu
 • stearynian magnezu
 • krospowidon

Otoczka- tabletki 5 mg:

 • hypromeloza 5cP
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 400
 • żółty tlenek żelaza (E172)

Otoczka- tabletki 10 mg, 20 mg, 40 mg:

 • hypromeloza 6 cP
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 400
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • zmniejszanie stężenia cholesterolu LDL
 • podnoszenie stężenia cholesterolu HDL 
 • zmniejszenie produkcji cholesterolu LDL
Zastosowanie
 • leczenie hipercholesterolemii
 • zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na rozuwastatynę lub substancje pomocnicze leku
 • czynna choroba wątroby i trwale zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy krwi
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • miopatia
 • niedoczynność tarczycy
 • jednoczesne stoswanie cyklosporyny
 • wiek rozrodczy, jeśli pacjentka nie stosuje skutecznych metod antykoncepcji
 • ciąża i laktacja
 • nadużywanie alkoholu
 • jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zdiagnozowane choroby nerek
 • zdiagnozowane choroby wątroby
 • częste i niewiadomego pochodzenia bóle mięśniowe
 • choroby tarczycy
 • nadużywanie alkoholu
 • stosowanie leków z grupy fibratów
 • stosowanie leków w leczeniu zakażenia HIV
 • stosowanie leków zawierających kwas fusydowy w ciągu ostatnich 7 dni
 • wiek powyżej 70 lat
 • ciężka niewydolność układu oddechowego
 • pacjent pochodzenia azjatyckiego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • nudności
 • bóle mięśniowe
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu (dotyczy dawki leku 40 mg)
 • cukrzyca (jeśli pacjent ma podwyższony poziom cukru, tłuszczów we krwi oraz nadwagę i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi)
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • warfaryną lub klopidogrelem
 • lekami z grupy fibratów
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • lekami zobojętnieniającymi kwas solny w żołądku
 • erytromycyną (antybiotyk)
 • kwasem fusydowym (antybiotyk)
 • regorafenibem
 • hormonalną terapią zastępczą
 • lekami przeciwwirusowymi
Ciąża

Stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci
 • lek przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 6 lat
 • nie należy stosować dawki 40 mg u młodzieży w wieku poniżej 18 lat
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ridlip? 

Lek Ridlip zawiera substancję czynną rosuwastatynę. To lek z grupy statyn. Działanie statyn polega na hamowaniu aktywności kluczowego enzymu uczestniczącego w procesie syntezy cholesterolu (enzym ten to reduktaza 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A, w skrócie reduktaza HMG-CoA). Zahamowanie aktywności tego enzymu w komórkach wątroby powoduje ograniczenie syntezy cholesterolu oraz stymuluje komórki wątroby do wzmożonego wychwytu cząsteczek cholesterolu LDL z krwi. Ponadto statyny wykazują także działanie plejotropowe- wynika ono z hamowania reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA) i zmniejszenia syntezy izoprenoidów. Działanie to wywołuje pozytywny wpływ na śródbłonek naczyniowy, zmniejsza stres oksydacyjny i blaszki miażdżycowe, a także stymuluje działanie przeciwzapalne i przeciwproliferacyjne. Zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych tj. zawału serca, udaru mózgu, zgonu związanego z chorobą niedokrwienną serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ridlip?

Lek Ridlip jest wskazany do:

 • leczenia hipercholesterolemii  pierwotnej lub dyslipidemii mieszanej
 • zapobiegania dużym incydentom sercowo-naczyniowym u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy
 • leczenia hiperlipidemii występującej po przeszczepach u pacjentów otrzymujących leki immunospuresyjne po transplantacji narządu miąższowego
 • wtórna profilaktyka ciężkich epizodów wieńcowych
 • spowolnienia rozwoju miażdżycy naczyń wieńcowych u pacjentów z chorobą wieńcową w kompleksowym leczeniu zmierzającym do zmniejszenia stężenia całkowite cholesterolu i cholesterolu-LDL

Dawkowanie

Jak stosować lek Ridlip?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:

 • tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą
 • o dowolnej porze z jedzeniem lub bez jedzenia
 • zaleca się przyjmowanie leku o stałej porze, aby łatwiej o tym pamiętać
 • zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg
 • jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat:

 • u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę
 • u dzieci w wieku od 6 do 9 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5–10 mg doustnie raz na dobę
 • u dzieci w wieku od 10 do 17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5–20 mg doustnie raz na dobę
 • zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, jak zalecają rekomendacje dotyczące leczenia dzieci i młodzieży
 • u dzieci i młodzieży przyjmujących rozuwastatynę przez około rok częściej niż u dorosłych występowały objawy mięśniowe oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

 • bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie były badane
 • nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ridlip u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • zalecana dawka początkowa u pacjentów starszych niż 70 lat wynosi 5 mg
 • nie ma konieczności zmiany dawki produktu u pacjentów z innych grup wiekowych

Pacjenci z niewydolnością nerek:

 • nie istnieje konieczność zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek
 • zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek wynosi 5 mg
 • dawkę 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek
 • lek Ridlip w każdej dawce jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

 • stosowanie leku Ridlip jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby

Pacjenci różnych ras:

 • pacjenci pochodzący z Azji mają zwiększoną ekspozycję ustrojową na rozuwastatynę
 • początkowa dawka zalecana wynosi 5 mg
 • stosowanie dawki 40 mg u tych pacjentów jest przeciwwskazane

Pacjenci predysponowani do miopatii:

 • gdy występują czynniki predysponujące do miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg
 • u niektórych pacjentów z tej grupy dawka 40 mg jest przeciwwskazana

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecona należy skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

Kolejną dawkę należy przyjąć o nie zmienionej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki leku.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku zaprzestania stosowania leku Ridlip stężenie cholesterolu może ponownie wzrosnąć. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ridlip?

Leku Ridlip nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • istniejącej nadwrażliwości na rosuwastatynę lub inne składniki leku
 • czynnej choroby wątroby z trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz wątrobowych i gdy poziom jednej z nich 3-krotnie przekroczył górną granicę normy
 • ciężkich zaburzeń pracy nerek
 • istniejącej miopatii
 • terapii cyklosporyną
 • w ciąży i podczas laktacji
 • gdy pacjentka jest w wieku rozrodczym

Stosowanie leku Ridlip w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u chorych, u których występują czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy, takie jak:

 • zaburzenia czynności nerek w stopniu umiarkowanym (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min)
 • niedoczynność tarczycy
 • dziedziczne choroby mięśni w rodzinie
 • wystąpienie w przeszłości objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu statyn lub fibratów
 • nadużywanie alkoholu
 • sytuacje, mogące prowadzić do zwiększenia stężenia preparatu we krwi
 • pochodzenie azjatyckie
 • równoległe stosowanie leków z grupy fibratów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ridlip może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ridlip i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • trudności w oddychaniu związane z wystąpieniem obrzęku twarzy, ust, języka, gardła
 • obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, który może spowodować trudności w połykaniu
 • bardzo nasilone swędzenie skóry

Należy zaprzestać stosowania leku Ridlip i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • bóle lub inne dolegliwości mięśni
 • zerwanie mięśnia
 • objawy zespołu toczniopodobnego

Często u nie więcej niż 1 pacjenta na 10:

 • cukrzyca
 • bóle i zawroty głowy
 • zaparcia, nudności, bóle brzucha
 • bóle mięśni

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 pacjenta na 100):

 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka

Rzadko (u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000):

 • trombocytopenia
 • reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy
 • zapalenie trzustki
 • zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych
 • miopatia (w tym zapalenie mięśni)
 • rabdomioliza

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • polineuropatia
 • upośledzenie pamięci
 • żółtaczka
 • zapalenie wątroby
 • bóle stawów
 • krwiomocz
 • ginekomastia

Nieznana częstotliwość:

 • depresja
 • neuropatia obwodowa
 • zaburzenia snu (w tym bezsenność i koszmary)
 • kaszel i duszność
 • biegunka
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • immunozależna miopatia martwicza
 • zaburzenia ścięgien, czasem powikłane zerwaniem ścięgna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ridlip należy omówić z lekarzem poniższe kwestie:

 • wpływ leku na nerki- u pacjentów przyjmujących duże dawki rozuwastatyny (zwłaszcza dawkę 40 mg), stwierdzano w wielu przypadkach  przemijające lub sporadyczne występowanie proteinurii o pochodzeniu kanalikowym, co było wykrywane testem paskowym, dlatego u pacjentów leczonych dawką 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek; ponadto jeśli u pacjenta występują ciężkie i ostre objawy mogące wskazywać na miopatię lub predysponujące do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek rabdomiolizy tj. sepsa, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka, to leku Ridlip nie należy stosować
 • wpływ leku na mięśnie- u pacjentów leczonych rozuwastatyną (zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg), zaobserwowano występowanie wpływu na mięśnie szkieletowe w postaci bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy
 • wpływ leku na wątrobę- jeśli w wywiadzie u pacjenta stwierdzi się chorobę wątroby, to lek powinien być stosowany bardzo ostrożnie, zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu; leczenie należy przerwać, jeśli aktywność aminotransferaz w surowicy krwi jest 3-krotnie większa niż górna granica normy
 • wpływ leku na płuca- podczas długotrwałego leczenia statynami zgłaszano występowanie śródmiąższowego zapalenia płuc, którego objawami są duszność, nieproduktywny kaszel i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia z ogólnym zmęczeniem, spadkiem masy ciała i gorączką
 • wpływ leku na poziom cukru w surowicy krwi- wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej; ponieważ jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych przeważa nad ryzykiem rozwoju cukrzycy, nie powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami
 • czy w rodzinie występują dziedziczne choroby mięśni 
 • czy u pacjenta zdiagnozowano niedoczynność tarczycy
 • czy pacjent jest w wieku powyżej 70 lat
 • czy pacjent nadużywa alkoholu
 • czy pacjent równolegle stosuje leki z grupy fibratów
 • jakiej rasy jest pacjent- wykazano bowiem, że większa jest ekspozycja na lek u pacjentów pochodzenia azjatyckiego w porównaniu z rasą kaukaską
 • czy pacjent stosuje równolegle leki z grupy proteaz (leki stosowane w terapii u pacjentów z zakażeniem HIV)
 • czy pacjent stosował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy lub jest w trakcie jego stosowania- leczenie statynami należy przerwać przez cały czas podawania kwasu fusydowego, a do leczenia można powrócić po siedmiu dniach po podaniu ostatniej dawki kwasu fusydowego
 • czy u pacjenta występuje nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozygalaktozy
 • wszystkie sytuacje, mogące prowadzić do zwiększenia stężenia preparatu we krwi

Przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści z leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację kliniczną pacjenta. Gdy aktywność kinazy kreatynowej przekracza pięciokrotnie wartość górnej granicy normy, nie należy rozpoczynać terapii lekiem Ridlip. Jeśli w trakcie stosowanie leku Ridlip wystąpią niewyjaśnione bóle mięśniowe, osłabienie siły mięśniowej lub skurcze mięśni i dodatkowo towarzyszyć im złe samopoczucie, lub gorączka, pacjent powinien niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. Przerwać leczenie należy wtedy, gdy aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona i objawy ze strony mięśni są nasilone, powodując dolegliwości podczas codziennych czynności.

Bardzo rzadko zgłaszano martwiczą miopatię o podłożu immunologicznym (IMNM) u pacjentów w trakcie lub po zakończeniu kuracji statynami. Obraz kliniczny IMNM to osłabienie mięśni proksymalnych i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się mimo zaprzestania leczenia statynami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ridlip a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Stosowanie leku Ridlip w ciąży jest przeciwwskazane.

Ridlip a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Ridlip w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub preparaty roślinne są już przyjmowane.

Stosowanie leku Ridlip z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym ciężkiego uszkodzenia mięśni. Dotyczy to:

 • cyklosporyny
 • inhibitorów proteaz
 • gemfibrozylu i innych produktów obniżających poziom lipidów
 • ezetymibu
 • leków zobojętniających kwas żołądkowy
 • erytromycyny
 • inhibitorów białek transportujących
 • antagonistów witaminy K- warfaryny lub innych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny
 • doustnych środków antykoncepcyjnych lub leków stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej
 • digoksyny
 • kwasu fusydowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ridlip a alkohol

Lek Ridlip należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu.

 

Ridlip a prowadzenie pojazdów

W czasie terapii lekiem Ridlip mogą wystąpić zawroty głowy, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ridlip?

Lek Ridlip należy:

 • przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ridlip a ciąża
Ridlip a karmienie piersią
Interakcje
Ridlip a alkohol
Ridlip a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki