Kategorie

Ristfor (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ristfor?

Lek Ristfor zawiera dwie różne substancje lecznicze sitagliptynę i metforminę. Jest stosowany w wyrównywaniu stężenia cukru we krwi w cukrzycy typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaRistfor
Nazwa międzynarodowaSitagliptinum + Metformini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg + 850 mg
 • 50 mg + 1000 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • sitagliptyna
 • metformina
Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna (E460)
 • powidon K 29/32 (E1201)
 • laurylosiarczan sodu
 • fumaran sodu stearylowy

Otoczka tabletki:

 • poli(alkohol winylowy)
 • makrogol 3350
 • talk (E553b)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • czarny tlenek żelaza E172)
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 112 tabletek
 • 168 tabletek
 • 180 tabletek
 • 196 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2 

Przeciwwskazania
 • uczulenie na sitagliptynę, metforminę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • zaburzenia czynności nerek
 • kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy 
 • śpiączka cukrzycowa
 • ciężkie zakażenie lub odwodnienie
 • planowane wykonanie badania radiologicznego z podaniem donaczyniowo środka kontrastowego
 • ostatnio przebyty zawał serca lub ciężkie zaburzenia krążenia, takie jak wstrząs lub trudności z oddychaniem
 • choroby wątroby
 • nadmierne spożywanie alkoholu
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba trzustki (np. zapalenie trzustki)
 • występowanie kamieni żółciowych
 • uzależnienie od alkoholu 
 • bardzo wysoki poziom triglicerydów we krwi
 • cukrzyca typu 1
 • kwasica ketonowa 
 • kwasica mleczanowa -  należy zaprzestać przyjmowania leku Ristfor i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
 • reakcje alergiczne na sitagliptynę, metforminę lub lek Ristfor 
 • jednoczesne stosowanie  pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny, innych leków przeciwcukrzycowych
 • planowanie operacji
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10):

Możliwe interakcje z
 • kortykosteroidami
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwzapalnymi
 • inhibitorami ACE i antagonistami receptora angiotensyny II
 • β-sympatykomimetykami
 • środkami kontrastowymi zawierającymi jod
 • lekami zawierającymi alkohol
 • cymetydyną
 • ranolazyną
 • dolutegrawirem
 • wandetanibem
 • digoksyną
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, lub ten wpływ jest nieistotny. 

Przyjmowanie leku Ristfor z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika może prowadzić do hipoglikemii, co może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ristfor?

Lek Ristfor zawiera dwie różne substancje lecznicze: 

 • sitagliptynę, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP - 4 (inhibitorami dipeptydylopeptydazy - 4)
 • metforminę, należącą do grupy leków nazywanych biguanidami

Skojarzone działanie tych leków prowadzi do wyrównania stężenia cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ristfor?

Lek Ristfor wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi. Może być stosowany w leczeniu pacjentów dorosłych z cukrzycą typu 2 w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ristfor?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady przyjmowania leku:

 • tabletkę przyjmuje się 2 razy na dobę
 • tabletki należy przyjmować w trakcie posiłków w celu zmniejszenia drażniącego działania leku na żołądek
 • w niewydolności nerek lekarz może zalecić mniejszą dawkę

W trakcie stosowania leku należy stosować zaleconą przez lekarza dietę. Lek Ristfor może doprowadzić do hipoglikemii jedynie w połączeniu z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ristfor:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
Należy udać się do szpitala, jeżeli wystąpią objawy kwasicy mleczanowej, takie jak:

 • uczucie zimna
 • uczucie dyskomfortu
 • ciężkie nudności lub wymioty
 • ból żołądka
 • niewyjaśniony spadek wagi
 • skurcze mięśni lub przyspieszony oddech

Pominięcie przyjęcia leku Ristfor:
W razie pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej przyjmować lek według przyjętego schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki tego leku.

Przerwanie przyjmowania leku Ristfor:
Nie należy przerywać stosowania tego leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zaprzestanie stosowania leku Ristfor może spowodować wzrost poziomu cukru we krwi. W celu utrzymania kontroli stężenia cukru we krwi lek należy przyjmować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ristfor?

Leku nie należy stosować gdy:

 • pacjent ma uczulenie na sitagliptynę lub metforminę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występuje kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy (powikłanie cukrzycy charakteryzujące się szybką utratą masy ciała, nudnościami lub wymiotami) lub pacjent jest w śpiączce cukrzycowej
 • u pacjenta stwierdzono choroby nerek
 • u pacjenta stwierdzono ciężkie zakażenie lub odwodnienie
 • u pacjenta planowane jest wykonanie badania radiologicznego z podaniem donaczyniowo środka kontrastowego
 • w ostatnim czasie pacjent przeszedł zawał serca lub wystąpiły u niego ciężkie zaburzenia krążenia, takie jak wstrząs lub trudności z oddychaniem
 • u pacjenta stwierdzono choroby wątroby
 • pacjent spożywa nadmierne ilości alkoholu
 • pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ristfor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Ristfor i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkoweg jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • silny i uporczywy ból brzucha (w okolicy żołądka), mogący promieniować w kierunku pleców, z występowaniem nudności i wymiotów lub bez – mogą to być objawy zapalenia trzustki.
 • bardzo rzadko u pacjentów stosujących lek Ristfor występował ciężki stan zwany kwasicą mleczanową (zbyt duże stężenie kwasu mlekowego we krwi). Należy odstawić ten lek i natychmiast udać się do lekarza jeśli pojawią się: nudności, wymioty, ból żołądka (ból brzucha), skurcze mięśni, niewyjaśniona utrata masy ciała, szybki oddech oraz uczucie zimna lub dyskomfortu
 • ciężka reakcja alergiczna, w tym wysypka, pokrzywka, pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry oraz obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu

U niektórych pacjentów przyjmujących metforminę po rozpoczęciu przyjmowania sitagliptyny występowały działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • małe stężenie cukru we krwi 
 • nudności
 • wzdęcia
 • wymioty

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 100):

 • ból żołądka 
 • biegunka
 • zaparcia
 • senność

U niektórych pacjentów po rozpoczęciu leczenia sitagliptyną w skojarzeniu z metforminą występowały:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • nudności
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • ból żołądka lub wymioty
   

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Ristfor jednocześnie z pochodną sulfonylomocznika (glimepiryd), występowały działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • małe stężenie cukru we krwi

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • zaparcia

U niektórych pacjentów w trakcie przyjmowania tego leku w skojarzeniu z pioglitazonem wystąpiły działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • obrzęk rąk lub nóg

U niektórych pacjentów w trakcie przyjmowania tego leku w skojarzeniu z insuliną wystąpiły działania niepożądane:

Bardzo często  (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • małe stężenie cukru we krwi

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 100): 

 • suchość w ustach
 • ból głowy

U niektórych pacjentów podczas stosowania samej wyłącznie sitagliptyny lub podczas stosowania leku Ristfor z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, występowały  działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): 

 • małe stężenie cukru we krwi
 • ból głowy
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • niedrożny nos
 • katar i ból gardła 
 • zapalenie kości i stawów
 • ból ramion lub nóg

Niezbyt często  (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 100): 

 • zawroty głowy 
 • zaparcia 
 • świąd

Rzadko (nie częściej niż u 1 osoby na 1 000):

 • zmniejszona liczba płytek krwi

Częstość nieznana: 

 • choroby nerek (czasami wymagające dializy)
 • wymioty 
 • bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców
 • śródmiąższowe choroby płuc

U niektórych pacjentów po rozpoczęciu przyjmowania wyłącznie metforminy mogą wystąpić działania niepożądane, które zwykle ustępują:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10):

 • nudności 
 • wymioty
 • biegunka
 • ból żołądka i utrata apetytu

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): 

 •  metaliczny smak

Bardzo rzadko  (nie częściej niż u 1 osoby na 10 000):

 • zmniejszone stężenie witaminy B12
 • zapalenie wątroby (choroba wątroby)
 • pokrzywka 
 • zaczerwienienie skóry (wysypka) lub świąd

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ristfor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy poinformować lekarza jeśli występują:

 • choroba trzustki (np. zapalenie trzustki)
 • kamienie żółciowe
 • uzależnienie od alkoholu 
 • bardzo wysoki poziom triglicerydów we krwi
 • cukrzyca typu 1
 • kwasica ketonowa 
 • kwasica mleczanowa - należy zaprzestać przyjmowania leku Ristfor i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
 • reakcje alergiczne na sitagliptynę, metforminę lub lek Ristfor 
 • jednoczesne stosowanie pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny, innych leków przeciwcukrzycowych
 • planowanie operacji

W trakcie stosowania leku Ristfor lekarz będzie kontrolował czynność nerek co najmniej raz w roku.
U osób w podeszłym wieku lub u osób z czynnością nerek na pograniczu normy, lub z ryzykiem pogorszenia czynności, nerek, kontrola czynności nerek będzie odbywała się częściej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ristfor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży.

Ristfor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach i produktach leczniczych, także tych bez recepty, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie należy poinformować o stosowaniu:

 • kortykosteroidów (leków doustnych, inhalacji, zastrzyków stosowanych w leczeniu chorób związanych ze stanem zapalnym, takich jak astma lub zapalenie stawów)
 • inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II (leki  stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)
 • leków moczopędnych (leki zwiększające wytwarzanie moczu)
 • β-sympatykomimetyków (leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej)
 • środków kontrastowych zawierających jod lub leków zawierających alkohol
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu dolegliwości żołądkowych, takich jak cymetydyna
 • digoksyny (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca i innych chorób serca), podczas przyjmowania leku Ristfor z digoksyną należy kontrolować stężenie digoksyny we krwi
 • leków przeciwzapalnych (NLPZ i inhibitory COX-2)
 • ranolazyny (lek stosowany w leczeniu dusznicy)
 • dolutegrawiru (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)
 • wandetanibu (lek stosowany w leczeniu określonego typu nowotworu tarczycy - raka rdzeniastego tarczycy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ristfor a alkohol

Należy ograniczyć spożywanie dużych ilości alkoholu łącznie z lekiem Ristfor, ponieważ może dojść do wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Ristfor a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, lub ten wpływ jest nieistotny. Przy stosowaniu sitagliptyny mogą jednak wystąpić zawroty głowy i sennoś, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przyjmowanie leku Ristfor z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika może prowadzić do hipoglikemii, co może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ristfor?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego