Poradnik
Roticox (Etoricoxibum)

Roticox (Etoricoxibum)

Lek Roticox zawiera etorykoksyb i należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek pomaga złagodzić ból, zmniejszyć obrzęk i stan zapalny stawów i mięśni.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRoticox
Nazwa międzynarodowaEtoricoxibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 30 mg
 • 60 mg
 • 90 mg
 • 120 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Etorykoksyb

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodny wodorofosforan wapnia
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearylofumaran sodu
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 3000
 • talk
 • żółty tlenek żelaza (E 172) w tabletkach 60 mg
 • czerwony tlenek żelaza (E 172) w tabletkach 90 mg i 120 mg
Dostępne opakowania

Dawka 30 mg:

 • 7 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych

Dawka 60 mg, 90 mg

 • 7 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych

Dawka 120 mg:

 • 5 tabletek powlekanych
 • 7 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
Zastosowanie
 • choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS)
 • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • dna moczanowa 
 • umiarkowany ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na etorykoksyb lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, w tym na laktozę
 • uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym na kwas acetylosalicylowy i inhibitory COX - 2
 • czynna choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub jelit
 • ciężka choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • ciąża lub karmienie piersią
 • wiek poniżej 16 lat
 • choroby zapalne jelit, w tym choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie okrężnicy
 • nieleczone wysokie ciśnienie krwi
 • zaburzenia serca, umiarkowana i ciężka niewydolność serca, dławica piersiowa, zawał, wszczepienie bajpasów
 • choroba tętnic obwodowych
 • wszystkie rodzaje udarów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występujące w przeszłości krwawienia lub owrzodzenia żołądka
 • odwodnienie
 • obrzęki na skutek zatrzymania płynów
 • występująca w przeszłości niewydolność lub choroba serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • występujące w przeszłości choroby wątroby lub nerek
 • występujące równocześnie inne choroby infekcyjne
 • cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów
 • planowanie ciąży
 • osoby powyżej 65 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból żołądka

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • suchy zębodół
 • obrzęki stóp, nóg na skutek zatrzymania się płynów
 • zawroty, bóle głowy
 • kołatanie serca, nieregularne bicie serca
 • zwiększone ciśnienie tętnicze krwi
 • skurcz oskrzeli, świszczący oddech, duszność
 • zaparcia, gazy, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga, biegunka, niestrawność, dyskomfort w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • siniaki
 • osłabienie, zmęczenie, objawy grypopodobne
Możliwe interakcje z
 • lekami rozrzedzającymi krew (przeciwzakrzepowymi)
 • ryfampicyną
 • metotreksatem
 • cyklosporyną lub takrolimusem
 • litem
 • lekami nazywanymi inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny
 • lekami moczopędnymi
 • digoksyną
 • minoksydylem
 • salbutamolem
 • tabletkami antykoncepcyjnymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • kwasem acetylosalicylowym (z wyjątkiem małej dawki stosowanej jako profilaktyka przeciwzawałowa i przeciwudarowa)
 • innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) w dużych dawkach
Ciąża

Leku nie powinno się przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Roticox u niektórych pacjentów może spowodować senność lub zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów pacjent nie może prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn lub narzędzi.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Roticox?

Substancja czynna leku Roticox, eterokoksyb, jest inhibitorem cyklooksygenazy 2 (COX - 2). Dzięki temu zmniejsza dolegliwości bólowe oraz stany zapalne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Roticox?

Lek Roticox wykorzystywany jest w leczeniu:

 • choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS)
 • reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
 • leczenia bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej 
 • bólu związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym

Dawkowanie

Jak stosować lek Roticox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku:

 • leku nie należy przyjmować w większych dawkach niż jest to zalecone
 • należy stosować jak najniższą dawkę leku i nie stosować dłużej niż to konieczne
 • istnieje zwiększone ryzyko występowania zawałów serca i udarów po przedłużającym się stosowaniu leku, szczególnie w dużych dawkach

Zalecane dawkowanie:

Choroba zwyrodnieniowa stawów:

 • zalecana dawka to 30 mg doustnie, raz na dobę
 • w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 60 mg raz na dobę

Reumatoidalne zapalenie stawów:

 • zalecana dawka to 60 mg doustnie, raz na dobę
 • w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 90 mg 

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa:

 • zalecana dawka to 60 mg doustnie, raz na dobę
 • w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 90 mg raz na dobę

Ostre zespoły bólowe

Etorykoksyb należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych.

Dna moczanowa:

 • zalecana dawka to 120 mg doustnie, raz na dobę
 • dawkę tę można stosować maksymalnie przez 8 dni w razie ostrego bólu

Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym:

 • 90 mg doustnie, raz na dobę, maksymalnie do 3 dni

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • przy łagodnej chorobie wątroby dawka maksymalna wynosi 60 mg na dobę
 • przy umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby dawka maksymalna wynosi 30 mg na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Roticox nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowywania dawki leku.

Sposoby przyjmowania leku:

 • lek jest przeznaczony do stosowania doustnego
 • tabletki należy przyjmować raz na dobę
 • lek można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • po przyjęciu za dużej dawki leku należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną

Pominięcie zastosowania leku

 • należy przyjąć kolejną tabletkę w następnym dniu
 • nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Roticox?

Leku Roticox nie należy stosować jeżeli pacjent:

 • ma uczulenie na etorykoksyb lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, w tym na laktozę
 • ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym na kwas acetylosalicylowy i inhibitory COX - 2
 • ma czynną chorobę wrzodową lub krwawienia z żołądka lub jelit
 • ma ciężką chorobę wątroby
 • ma ciężką chorobę nerek
 • jest w ciąży lub karmi piersią
 • ma mniej niż 16 lat
 • ma choroby zapalne jelit, w tym chorobę Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie okrężnicy
 • ma nieleczone wysokie ciśnienie krwi
 • ma rozpoznane zaburzenia serca, umiarkowaną lub ciężką niewydolność serca, dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej)
 • przebył zawał serca lub zabieg pomostowania naczyń wieńcowych (wszczepienie bajpasów)
 • miał chorobę tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach z powodu zwężonych lub zablokowanych tętnic)
 • przebył jakikolwiek rodzaj udaru (mini udar, przemijający napad niedokrwienny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Roticox może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Roticox i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • skrócenie oddechu, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się obrzęków wokół kostek, lub zwiększenie się już istniejących
 • zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • ciężki lub utrzymujący się ból żołądka lub smoliste stolce
 • reakcja alergiczna objawiająca się zmianami skórnymi (owrzodzeniem lub powstawaniem pęcherzy), obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, powodująca trudności w oddychaniu

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból żołądka

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • suchy zębodół
 • obrzęki stóp, nóg na skutek zatrzymania się płynów
 • zawroty, bóle głowy
 • kołatanie serca, nieregularne bicie serca
 • zwiększone ciśnienie tętnicze krwi
 • skurcz oskrzeli, świszczący oddech, duszność
 • zaparcia, gazy, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga, biegunka, niestrawność, dyskomfort w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • siniaki
 • osłabienie, zmęczenie, objawy grypopodobne

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zapalenie przewodu pokarmowego, obejmujące żołądek i jelito cienkie, "grypa żołądkowa"
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenie dróg moczowych
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych
 • zmniejszenie liczby krwinek białych
 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • nadwrażliwość, w tym reakcje alergiczne z pokrzywką wymagające natychmiastowej pomocy medycznej
 • zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała
 • lęk, depresja, osłabienie sprawności umysłowej, omamy, czyli widzenie, czucie lub słyszenie nieistniejących rzeczy
 • trudności w zasypianiu lub senność
 • zmiany smaku, uczucie drętwienia lub mrowienia
 • niewyraźne widzenie, podrażnienie lub zaczerwienienie oczu
 • szumy uszne, zawroty głowy
 • migotanie przedsionków, przyspieszona czynność serca, niewydolność serca, odczucie napięcia, ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca
 • uderzenia gorąca, udar, przemijający napad niedokrwienny
 • znaczne zwiększenie ciśnienia krwi, zapalenie naczyń krwionośnych
 • kaszel, brak tchu, krwawienie z nosa
 • wzdęcia, zmiany częstości wypróżnień
 • suchość w jamie ustnej, owrzodzenie żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka prowadzące nawet do krwawień, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki
 • obrzęk twarzy, wysypka, świąd lub zaczerwienienie skóry
 • skurcze mięśni, ból lub sztywność mięśni
 • duże stężenie potasu we krwi
 • zmiany wyników badań krwi lub moczu zawiązane z czynnością nerek, ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ból w klatce piersiowej

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczny z obrzękiem twarzy, warg, języka, gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • reakcje anafilaktyczne lub rzekomo anafilaktyczne, w tym wstrząs
 • dezorientacja, niepokój 
 • zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • małe stężenie sodu we krwi 
 • ciężkie reakcje skórne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Roticox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • występujące w przeszłości krwawienia lub owrzodzenia żołądka
 • odwodnienie
 • obrzęki na skutek zatrzymania płynów
 • występująca w przeszłości niewydolność lub choroba serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • występujące w przeszłości choroby wątroby lub nerek
 • występujące równocześnie inne choroby infekcyjne
 • cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów
 • planowanie ciąży
 • osoby powyżej 65 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Roticox a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Roticox nie wolno stosować w trakcie ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie trwania leczenia, powinna odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku Roticox u kobiet planujących ciążę.

Roticox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku 

Podczas przyjmowania leku nie wolno karmić piersią, ponieważ nie wiadomo czy lek Roticox jest wydzielany do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Roticox może wchodzić w interakcje z:

 • lekami rozrzedzającymi krew (przeciwzakrzepowymi), takimi jak warfaryna
 • antybiotykiem ryfampicyną
 • metotreksatem (lek hamujący czynność układu immunologicznego, często stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • cyklosporyną lub takrolimusem, lekami stosowanymi po przeszczepieniu narządów
 • litem, lekiem stosowanym w depresji
 • lekami nazywanymi inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny, stosowanymi w niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczym (enalaprylem, ramiprylem, losartanem, walsartanem), zmniejszając ich działanie
 • lekami moczopędnymi, zmniejszając ich działanie, co może doprowadzić do ostrej, zwykle odwracalnej, niewydolności nerek
 • digoksyną, lekiem stosowanym w niewydolności i leczeniu zaburzeń rytmu serca, zwiększając wartość jej maksymalnego stężenia we krwi
 • minoksydylem, lekiem stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
 • salbutamolem, lekiem stosowanym w astmie w postaci tabletek lub syropu
 • tabletkami antykoncepcyjnymi, zwiększając ryzyko działań niepożądanych antykoncepcji, głównie żylnych incydentów zakrzepowych u kobiet z grupy ryzyka
 • hormonalną terapią zastępczą, zwiększając ryzyko działań niepożądanych HTZ
 • kwasem acetylosalicylowym (z wyjątkiem małej dawki stosowanej jako profilaktyka przeciwzawałowa i przeciwudarowa), zwiększając ryzyko powikłań ze strony układu pokarmowego
 • innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) w dużych dawkach, nasilając ryzyko działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Roticox a alkohol

Brak danych.

Roticox a prowadzenie pojazdów

Lek Roticox u niektórych pacjentów może spowodować senność lub zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów pacjent nie może prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn lub narzędzi.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Roticox?

 • lek Roticox należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych warunków przechowywania

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Roticox a ciąża
Roticox a karmienie piersią
Interakcje
Roticox a alkohol
Roticox a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo