Poradnik
Ryzodeg 100 jednostek/ ml (Insulinum degludecum + Insulinum aspartum)

Ryzodeg 100 jednostek/ ml (Insulinum degludecum + Insulinum aspartum)

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml zawiera insulinę degludec oraz insulinę aspart, których zadaniem jest obniżanie stężenia cukru we krwi. Insulina ta stosowana jest w leczeniu cukrzycy zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci powyżej 2. roku życia.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRyzodeg 100 jednostek/ ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum degludecum + Insulinum aspartum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Skład - substancja czynna
 • 70% insuliny degludec
 • 30% insuliny aspart
Skład - substancje pomocnicze
 • glicerol
 • metakrezol
 • fenol
 • chlorek sodu
 • octan cynku
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 wstrzykiwacz o pojemności 3 ml
 • 5 wstrzykiwaczy o pojemności 3 ml
 • 5 wkładów o pojemności 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy o pojemności 3 ml
 • 10 wkładów o pojemności 3 ml
Działanie / właściwości

Lek obniża stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na insulinę degludec, insulinę aspart lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stan hipoglikemii
 • stan hiperglikemii
 • zmiana stosowanych insulin
 • stosowanie pioglitazonu z insuliną
 • zaburzenia narządku wzroku
 • przed każdym wstrzyknięciem należy upewnić się, że stosowany jest odpowiedni preparat insuliny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • hipoglikemia

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z

Brak danych dotyczących substancji, których nie wolno stosować w połączeniu z insuliną Ryzodeg 100 jednostek/ml.

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczństwa stosowania tego leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml może być stosowany w leczeniu cukrzycy u młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Lek powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u dzieci w wieku od 2 do 5 lat ze względu na wyższe ryzyko wystąpienia bardzo małego stężenia cukru we krwi. Brak danych dotyczących stosowania tego leku u dzieci poniżej 2. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak zbyt małe lub zbyt duże stężenie cukru we krwi może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, jeżeli za często występuje u niego zbyt niskie stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ryzodeg 100 jednostek/ml?

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml składa się z dwóch rodzajów insuliny:

 • bazowa insulina degludec, działająca na zasadzie długotrwałego zmniejszenia stężenia cukru we krwi
 • szybkodziałająca insulina aspart, obniżająca stężenie cukru we krwi krótko po wstrzyknięciu

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ryzodeg 100 jednostek/ml?

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml jest stosowany w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ryzodeg 100 jednostek/ml?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania podskórnego poprzez wstrzyknięcie w okolicę brzucha, ramię lub udo
 • miejsca wstrzyknięć należy zmieniać w obrębie tego samego obszaru
 • leku nie można podawać dożylnie, domięśniowo oraz w pompach insulinowych
 • leku nie można pobierać do strzykawki z wkładu fabrycznie napełnionego wstrzykiwacza
 • za każdym podawaniem leku należy używać nowej igły
 • nie należy stosować leku jeżeli wstrzykiwacz jest uszkodzony lub przechowywany w nieopowiednich warunkach
 • nie należy stosować leku jeżeli insulina nie jest przejrzysta i bezbarwna

Pacjenci z cukrzycą typu 2

 • lek Ryzodeg 100 jednostek/ml stosowany jest raz lub dwa razy na dobę, w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi oraz insuliną szybkodziałającą
 • w przypadku stosowania leku raz na dobę i braku wystarczającego efektu hipoglikemizującego, należy zwiększyć dawkę do dwóch razy na dobę
 • wskazana całkowita dobowa dawka początkowa wynosi 10 jednostek w czasie posiłku głównego, następnie dawki podaje się indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta

Pacjenci z cukrzycą typu 1

 • lek Ryzodeg 100 jednostek/ml może być stosowany raz na dobę w czasie posiłku, w skojarzeniu z krótkodziałającą lub szybkodziałającą insuliną podawaną z pozostałymi posiłkami
 • wskazana dawka początkowa leku stanowi 60–70% całkowitego dobowego zapotrzebowania na insulinę
 • dawki w leczeniu podtrzymującym podaje się indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml można stosować u pacjentów w podeszłym wieku. W tym przapadku ważna jest stała kontrola stężenia glukozy we krwi oraz dostosowanie dawki insuliny do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml może być stosowany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. W tym przypadku ważna jest stała kontrola stężenia glukozy we krwi oraz dostosowanie dawki insuliny do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Podanie za dużej ilości insuliny może przyczynić się do spadku stężenia cukru we krwi (hipoglikemii).

Pominięcie zastosowania leku

W sytuacji pominięcia dawki leku Ryzodeg 100 jednostek/ml albo wstrzyknięcia niewystarczającej dawki, należy wstrzyknąć pominiętą dawkę z kolejnym dużym posiłkiem jeszcze w tym samym dniu. Ważna jest kontrola stężenia cukru we krwi, natomiast nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać kuracji lekiem bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować ciężką hiperglikemię i kwasicę ketonową (zwiększone stężenie kwasu we krwi).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ryzodeg 100 jednostek/ml?

Leku Ryzodeg 100 jednostek/ml nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na insulinę degludec, insulinę aspart lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ryzodeg 100 jednostek/ml może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ryzodeg 100 jednostek/ml i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • rozprzestrzenienie miejscowych reakcji na inne części ciała
 • złe samopoczucia z poceniem się
 • wymioty
 • zaburzenia w oddychaniu
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy

Objawy te mogą wskazywać na wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej.

Ogólne działania niepożądane związane z cukrzycą:

 •  hipoglikemia (zbyt małe stężenie cukru we krwi)

Występuje dość często z powodu spożycia alkoholu, podania zbyt dużej dawki insuliny, intensywnego wysiłku fizycznego, czy niedostatecznego posiłku. W przypadku ciężkiego przebiegu może dojśc do upośledzenia czynności mózgu oraz zagrożenia życia. Objawami świadczącymi o zbyt niskim stężeniu cukru we krwi są: bóle głowy, zaburzenia mowy, szybkie bicie serca, uczucie zimna, drżenie, niepokój, stan splątania, silny głód, zmęczenie, czy trudności w widzeniu.

 • hiperglikemia (zbyt duże stężenie cukru we krwi)

Występuje z powodu spożycia większego niż dotąd posiłku, zbyt słabego wysiłku fizycznego, spożycia alkoholu, zakażenia lub gorączki, zastosowania zbyt małej dawki insuliny, pominięcia dawki insuliny lub zaprzestania przyjmowania insuliny bez omówienia z lekarzem. Stopniowo ukazującymi się objawami świadczącymi o zbyt wysokim stężeniu cukru we krwi są: zaczerwieniona, sucha skóra, uczucie senności i zmęczenia, suchość w ustach i zapach owoców (acetonu) w wydychanym powietrzu, częste parcie na mocz, pragnienie, brak apetytu, nudności lub wymioty.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • hipoglikemia

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • miejscowe reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk i swędzenie

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

 • obrzęk w okolicy stawów (po przyjęciu leku Ryzodeg 100 jednostek/ml w organizmie może dochodzić do zatrzymywania większej objętości wody niż zazwyczaj, co powoduje krótkotrwały obrzęk w okolicy stawów)

Rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • reakcje uczuleniowe, takie jak pokrzywka, obrzęk języka i warg, biegunka, nudności, uczucie zmęczenia i swędzenie

Częstość nieznana:

 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia (występują, gdy insulina jest podawana w to samo miejsce, gdyż tkanka tłuszczowa może ulec obkurczeniu lub zgrubieniu)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ryzodeg 100 jednostek/ml należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielegniarką szczególnie:

 • stan hipoglikemii (może pojawić się, jeśli dawka insuliny jest zbyt duża w stosunku do aktualnego zapotrzebowania na insulinę)
 • stan hiperglikemii (źle dobrane dawkowanie, a także przerwanie terapii u pacjentów, którzy muszą przymować insulinę może spowodować stan hiperglikemii)
 • zmianę stosowanych insulin (jeśli u pacjenta zastosowano zmianę typu, rodzaju lub wytwórcy insuliny, konieczne okazać się może odpowiednie dopasowanie dawkowania po konsultacji z lekarzem)
 • stosowanie pioglitazonu z insuliną (należy omówić z pacjentem ryzyko wystąpienia niewydolności serca w wyniku skojarzenia pioglitazonu z produktem leczniczym Ryzodeg 100 jednostek/ml)
 • zaburzenia narządku wzroku (intensywne działanie obniżające poziom cukru we krwi może doprowadzić do nasilenia objawów retinopatii cukrzycowej, podczas gdy powolna poprawa kontroli stężenia cukru we krwi znacznie obniża ryzyko postępu dalszych zaburzeń wzroku w cukrzycy)
 • pomyłki wynikające ze stosowania insuliny (przed każdą aplikacją leku Ryzodeg 100 jednostek/ml należy sprawdzić etykietę insuliny, aby upewnić się, czy nie została pomylona z innym produktem leczniczym)
 • zmiany skórne mogące wystąpić w miejscu wstrzyknięcia (należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia w celu uniknięcia tworzenia się zmian w tkance tłuszczowej pod powierzchnią skóry)
 • przeciwciała skierowane przeciwko insulinie (w organizmie mogą wytworzyć się przeciwciała skierowane przeciwko podawanej insulinie, co może wymagać zmiany dawki leku Ryzodeg 100 jednostek/ml)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ryzodeg 100 jednostek/ ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ leku Ryzodeg 100 jednostek/ml na płód nie jest znany.

Ryzodeg 100 jednostek/ ml a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ leku Ryzodeg 100 jednostek/ml na dziecko podczas karmienia piersią nie jest znany.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

Leki powodujące spadek stężenia cukru we krwi (hipoglikemię):

 • inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy (doustne i do wstrzykiwań)
 • sulfonamidy (terapia zakażeń)
 • steroidy anaboliczne (testosteron)
 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego, mogą maskować objawy zapowiadające zbyt małe stężenie cukru we krwi)
 • kwas acetylosalicylowy i inne salicylany
 • inhibitory monoaminooksydazy (leczenie depresji)
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (leczenie niektórych chorób serca lub nadciśnienia tętniczego)

Leki powodujące wzrost stężenia cukru we krwi (hiperglikemię):

 • danazol (leczenie endometriozy)
 • doustne leki antykoncepcyjne
 • hormony tarczycy (terapia zaburzeń tarczycy)
 • hormon wzrostu (leczenie niedoboru hormonu wzrostu)
 • glikokortykosteroidy (leczenie stanów zapalnych)
 • leki sympatykomimetyczne (epinefryna)
 • salbutamol lub terbutalina (terapia astmy)
 • tiazydy (nadciśnienie tętnicze lub nadmierne zatrzymanie płynów w organizmie)

Leki, które mogą powodować zarówno wzrost, jak i spadek stężenia cukru we krwi:

 • oktreotyd i lanreotyd (leki te stosowane w leczeniu rzadkiej choroby polegającej na występowaniu zbyt dużej ilości hormonu wzrostu, mogą zarówno zwiększać, jak i zmniejszać stężenie cukru we krwi)

Pioglitazon (doustny lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2) w skojarzeniu z insuliną może powodować niewydolność serca u niektórych pacjentów z długotrwałą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub wcześniejszym udarem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ryzodeg 100 jednostek/ ml a alkohol

Alkohol może nasilać lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie insuliny. Należy częściej niż zwykle monitorować stężenie cukru we krwi, gdyż zwykłe zapotrzebowanie na insulinę może ulec zmianie.

Ryzodeg 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów

Lek Ryzodeg 100 jednostek/ml nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak zbyt małe lub zbyt duże stężenie cukru we krwi może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, jeżeli za często występuje u niego zbyt niskie stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ryzodeg 100 jednostek/ml?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ryzodeg 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu:

 • przed pierwszym użyciem lek należy przechowywać w lodówce (2°C – 8°C), z dala od elementu chłodzącego
 • leku nie można zamrażać
 • w celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na wstrzykiwacz
 • po pierwszym użyciu lek można przechowywać do 4 tygodni w temperaturze poniżej 30°C lub w lodówce (2°C – 8°C)

Ryzodeg 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie:

 • przed pierwszym użyciem lek należy przechowywać w lodówce (2°C – 8°C), z dala od elementu chłodzącego
 • leku nie można zamrażać
 • po pierwszym użyciu leku nie należy przechowywać w lodówce
 • rozpoczęty wkład należy przechowywać do 4 tygodni w temperaturze poniżej 30°C w kartonowym opakowaniu zewnętrznym

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ryzodeg 100 jednostek/ ml a ciąża
Ryzodeg 100 jednostek/ ml a karmienie piersią
Interakcje
Ryzodeg 100 jednostek/ ml a alkohol
Ryzodeg 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki