Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań (Salbutamolum)

Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań (Salbutamolum)

Salbutamol WZF to lek, który poprzez wpływ na receptory beta-adrenergiczne w oskrzelach powoduje ich rozkurczenie. Substancją czynną jest salbutamol.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSalbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaSalbutamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Siarczan salbutamolu

Skład - substancje pomocnicze
 • edetynian disodu
 • chlorek sodu
 • kwas solny 10%
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

 10 ampułek 1 ml

Działanie / właściwości
 • pobudza receptory beta - adrenergiczne
 • rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli i dróg oddechowych
Zastosowanie

Ciężkie stany skurczowe dróg oddechowych

Przeciwwskazania
 • uczulenie na salbutamol lub substancje pomocnicze
 • ciąża krótsza niż 22 tygodnie
 • stwierdzona lub ryzyko wystąpienie choroby niedokrwiennej serca
 • poronienie w przeszłości w pierwszym lub drugim trymestrze
 • choroby lub zaburzenia, w związku z którymi przedłużenie ciąży stwarza ryzyko: ciężkie nadciśnienie tętnicze, zakażenie wewnątrzmaciczne, krwawienie, łożysko blokujące kanał rodny lub odklejające się, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
 • choroba serca z kołataniem serca
 • przewlekła choroba płuc
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca i zaburzenia układu krążenia
 • nadczynność tarczycy
 • padaczka
 • cukrzyca
 • jeżeli salbutamol jest jedynym lub podstawowym lekiem u pacjentów z ciężką lub niestabilną astmą
 • w przypadku wystąpienia objawów uczulenia: skurczu oskrzeli, obrzęku gardła, wysypki, pokrzywki należy pilnie skontaktować się z lekarzem
 • modyfikacja dawkowania wyłącznie po konsultacji z lekarzem
 • stosowanie wysokich dawek u dzieci
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • drżenie
 • przyspieszona akcja serca

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmniejszone stężenie potasu we krwi, które może powodować osłabienie mięśni, wzmożone pragnienie, uczucie mrowienia
 • ból głowy
 • kołatanie serca
 • spadek ciśnienia krwi, wywołujące uczucie pustki w głowie lub zawrotu głowy
 • kurcze mięśni
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami rozszerzającymi oskrzela
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
Ciąża

Lek w czasie ciąży można przyjmować wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Lek w czasie ciąży można przyjmować wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Dzieci

Leku nie stosuje się u dzieci

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych

Działanie i właściwości

Jak działa lek Salbutamol WZF?

Lek zawiera salbutamol, który pobudza receptory beta - adrenergiczne w oskrzelach. W efekcie dochodzi do rozkurczu oskrzeli oraz dróg oddechowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Salbutamol WZF?

Lek w postaci roztworu do wstrzykiwań wskazany jest w przypadku ciężkich stanów skurczowych dróg oddechowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Salbutamol WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek podawany jest przez personel medyczny.

Podskórnie lub domięśniowo: 0,5 mg (8 mcg/ kg m.c.), w razie konieczności można powtarzać co 4 godziny.

Dożylnie: 0,25 - 0,5 mg (4 - 8 mcg/ kg m.c.) w powolnym wstrzyknięciu. W razie konieczności dawkę można powtórzyć po 15 minutach, najlepiej we wlewie z szybkością 5 mcg/ minutę, z kontrolą tętna i ciśnienia krwi.

W przypadku podania dożylnego zaleca się także podaż tlenu i potasu.

Istnieje możliwość podania leku w postaci nebulizacji w dawce 2,5 - 5 mg co 1-3 godziny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Salbutamol WZF?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na salbutamol lub substancje pomocnicze
 • ciąży krótszej niż 22 tygodnie
 • ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca lub stwierdzenia tej choroby
 • poronienia w pierwszym lub drugim trymestrze w przeszłości
 • występowania chorób lub zaburzeń, w związku z którymi przedłużenie ciąży stwarza ryzyko: ciężkie nadciśnienie tętnicze, zakażenie wewnątrzmaciczne, krwawienie, łożysko blokujące kanał rodny lub odklejające się, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
 • chorób serca z jego kołataniem lub przewlekłych chorób płuc, które mogą wywołać nadciśnienie płucne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Salbutamol WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg, języka, gardła powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • skurcz oskrzeli
 • ostra niewydolność układu krążenia

Pozostałe działania niepożądane

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • drżenie
 • przyspieszona akcja serca

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmniejszone stężenie potasu we krwi, które może powodować osłabienie mięśni, wzmożone pragnienie, uczucie mrowienia
 • ból głowy
 • kołatanie serca
 • spadek ciśnienia krwi, wywołujące uczucie pustki w głowie lub zawrotu głowy
 • kurcze mięśni

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • gromadzenie się płynu w płucach (obrzęk) i utrudnione oddychanie

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zwiększone stężenie glukozy i/ lub kwasu mlekowego we krwi
 • zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, nadkomorowa tachykardia, dodatkowe skurcze serca), niedokrwienie mięśnia sercowego
 • inna niż zwykle niemiarowa akcja serca
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10.000 osób):

 • nadpobudliwość
 • sztywność mięśni
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje i choroby wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania leku to:

 • choroby serca i zaburzenia układu krążenia z objawami takimi jak: ból w klatce piersiowej, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, duszność, wysokie ciśnienie krwi, przyspieszone tętno
 • nadczynność tarczycy
 • padaczka
 • cukrzyca
 • jeżeli salbutamol jest jedynym lub podstawowym lekiem u pacjentów z ciężką lub niestabilną astmą, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy
 • w przypadku wystąpienia objawów uczulenia: skurczu oskrzeli, obrzęku gardła, wysypki, pokrzywki, zwłaszcza u dzieci, należy pilnie skontaktować się z lekarzem
 • modyfikacja dawkowania wyłącznie po konsultacji z lekarzem
 • stosowanie wysokich dawek u dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek hamuje skurcze macicy i w związku z tym może utrudniać poród. Salbutamol WZF może być stosowany w ciąży jedynie, gdy według lekarza korzyści ze stosowania przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

W związku z przenikaniem salbutamolu do mleka nie zaleca się stosowania leku przez kobiety karmiące.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku nie wolno łączyć z innymi doustnymi lub dożylnymi lekami rozszerzającymi oskrzela, ponieważ może dojść do ciężkich powikłań ze strony układu krążenia np. przyspieszonego lub nieregularnego bicie serca.

Leku nie należy podawać przez minimum 6 godzin przed planowanym zabiegiem w znieczuleniu ogólnym.

Stosowanie Salbutamolu WZF z poniższymi lekami wymaga konsultacji z lekarzem:

 • digoksyna i inne leki stosowane w niemiarowej lub zbyt szybkiej akcji serca. Jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie digoksynę i Salbutamol WZF w postaci tabletek lekarz może zalecić kontrolę stężenia digoksyny we krwi
 • beta - blokery np. propranolol, atenolol, także w postaci kropli do oczu np. tymolol ze względu na ryzyko skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą
 • pochodne ksantyny np. teofilina, aminofilina
 • diuretyki, które powodują wydalanie potasu z organizmu np. furosemid
 • steroidy np. prednizolon
 • leki stosowane w cukrzycy: insulina, metformina, glibenklamid
 • inhibitory MAO i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Salbutamol WZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a ciąża
Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią
Interakcje
Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a alkohol
Salbutamol WZF roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki