Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Salmex (Fluticasoni propionas+ Salmeterolum)

Salmex (Fluticasoni propionas+ Salmeterolum)

Salmex jest preparatem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i propionian flutykazonu. Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Propionian flutykazonu należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSalmex
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas+ Salmeterolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mcg + 50 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 250 mcg + 50 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 500 mcg + 50 mcg/ dawkę inhalacyjną
PostaćProszek do inhalacji
Skład - substancja czynna

Propionian flutykazonu + Salmeterol

Skład - substancje pomocnicze

Laktoza jednowodna, która zawiera białka mleka.

Dostępne opakowania

1 inhalator zawierający 60 dawek

Działanie / właściwości
 • rozszerza oskrzela
 • zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc
Zastosowanie
 • astma
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub laktozę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca
 • nieregularne bicie serca
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca
 • niskie stężenie potasu we krwi
 • przebyta lub obecnie leczona gruźlica
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • częstsze występowanie przeziębień u pacjentów z POChP

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

Notowano następujące działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP):

 • zapalenie oskrzeli
 • łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe
 • zapalenie zatok
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
Możliwe interakcje z
 • lekami beta-adrenolitycznymi (atenolol, propranolol, sotalol)
 • lekami przeciwwirusowymi (np. rytonawir)
 • lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol, itrakonazol)
 • kortykosteroidami
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Salmex w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania prepartu w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest zalecany u dzieci poniżej 4. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Salmex?

Lek Salmex jest lekiem złożonym zawierającym salmeterol i flutykazon. Salmeterol rozszerza oskrzela, umożliwia łatwiejszy przepływ powietrza przez drogi oddechowe do płuc i z płuc. Flutykazon zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Salmex?

Lek Salmex stosowany jest w:

 • astmie
 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

Lek nie przerywa napadów astmy. Stosowany do prawidłowej kontroli choroby.

Dawkowanie

Jak stosować lek Salmex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku Salmex:

 • lek Salmex należy stosować codziennie do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej
 • lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza
 • nie należy przekraczać zaleconej dawki leku

Astma oskrzelowa

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

 • Salmex (100 mcg + 50 mcg): jedna inhalacja dwa razy na dobę
 • Salmex (250 mcg + 50 mcg): jedna inhalacja dwa razy na dobę
 • Salmex (500 mcg + 50 mcg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

 • Salmex (100 mcg + 50 mcg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Dorośli:

Salmex (500 mcg + 50 mcg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Salmex dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku Salmex do podania jeden raz na dobę. Dawka może być wtedy podawana:

 • raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy
 • raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia

Konieczne jest, aby lekarz poinstruował pacjenta jak często i ile inhalacji dziennie należy wykonać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salmex

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Po zastosowaniu dawki większej niż zalecana mogą wystąpić działania niepożądane takie jak:

 • przyspieszenie czynności serca
 • drżenia
 • ból głowy
 • osłabienie mięśni
 • bóle stawów

Jeżeli pacjent stosuje większe dawki niż zalecana przez dłuższy czas, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, gdyż duże dawki leku mogą spowodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją niezwłocznie. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Bardzo ważne jest, aby lek Salmex był przyjmowany regularnie, do momentu aż lekarz nie zaleci przerwanie stosowania. Leku nie należy odstawiać samodzielnie.

Bardzo rzadko w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku, nagłego odstawienia leku lub zmniejszenia dawki mogą wystąpić objawy niepożądane. Należą do nich:

 • bóle żołądka
 • zmęczenie
 • utrata apetytu
 • nudności
 • biegunka
 • utrata masy ciała
 • ból głowy
 • senność
 • małe stężenie potasu we krwi
 • niskie ciśnienie krwi i drgawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Salmex?

Nie należy stosować leku Salmex jeżeli pacjent ma nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Salmex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Salmex i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • nasilenie się świszczącego oddechu
 • kaszel
 • swędzenie
 • obrzęki (zwykle twarzy warg języka lub gardła)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • częstsze występowanie przeziębień u pacjentów z POChP

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki
 • bóle, obrzęk stawów
 • bóle mięśni
 • zapalenia płuc u pacjentów z POChP, objawiające się gorączką lub dreszczami, zwiększeniem wytwarzania śluzu, zmianą barwy śluzu, nasileniem kaszlu lub trudnościami w oddychaniu

Notowano następujące działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP):

 • zapalenie oskrzeli
 • łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe
 • zapalenie zatok
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • bardzo szybkie bicie serca (tachykardia)
 • uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca)
 • kurcze mięśni
 • uczucie niepokoju
 • podrażnienie gardła

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku
 • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
 • zmniejszenie masy kostnej
 • zaćma i jaskra
 • zwiększenie masy ciała
 • zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • zaburzenia snu i zmiany zachowania (nadmierne pobudzenie i drażliwość)
 • nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe
 • wysypka

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • depresja
 • agresja

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Salmex należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • chorób serca, w tym szybkiego nieregularnego bicia serca
 • nadczynności tarczycy
 • wysokiego ciśnienia krwi
 • cukrzycy
 • małego stężenia potasu we krwi
 • przebytej lub obecnie leczonej gruźlic

Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu w przypadku zaostrzenia astmy lub znaczącego pogorszenia kontroli choroby.

Salmex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania wykazują, że substancje czynne zawarte w leku Salmex nie powodują wad rozwojowych płodu.

Lekarz oceni, czy pacjentka może przyjmować lek Salmex w okresie ciąży.

Salmex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w leku  Salmex oraz ich metabolity przenikają do mleka matki.

Lekarz oceni, czy pacjentka może przyjmować lek Salmex w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki z grupy beta-adrenolityków (np. atenolol, propranolol, sotalol)
 • leki przeciwwirusowe (np. rytonawir)
 • leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol)
 • kortykosteroidy - jeżeli pacjent przyjmował ostatnio leki z tej grupy zwiększa się prawdopodobieństwo zaburzeń kory nadnerczy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Salmex a alkohol

Brak danych.

Salmex a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Salmex?

Lek Salmex należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30oC.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Salmex a ciąża
Salmex a karmienie piersią
Interakcje
Salmex a alkohol
Salmex a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki