Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Seebri Breezhaler (Glycopyrronium bromide)

Seebri Breezhaler (Glycopyrronium bromide)

Seebri Breezhaler jest lekiem zawierający substancję czynną zwaną bromkiem glikopironiowym, która należy do grupy leków rozszerzających oskrzela.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSeebri Breezhaler
Nazwa międzynarodowaGlycopyrronium bromide
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • każda kapsułka zawiera 63 mcg bromku glikopironiowego (co odpowiada 50 mcg glikopironium)
 • dostarczana dawka (dawka, która wydostaje się z ustnika inhalatora) odpowiada 44 mcg glikopironium
PostaćProszek do inhalacji w kapsułce twardej
Skład - substancja czynna

Bromek glikopironiowy

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 6 kapsułek + inhalator
 • 10 kapsułek + inhalator
 • 12 kapsułek + inhalator
 • 30 kapsułek + inhalator
 • opakowanie zbiorcze: 90 kapsułek (3 opakowania po 30 kapsułek) + 3 inhalatory
 • opakowanie zbiorcze: 96 kapsułek (4 opakowania po 24 kapsułki) + 4 inhalatory
 • opakowanie zbiorcze: 150 kapsułek (15 opakowań po 10 kapsułek) + 15 inhalatorów
 • opakowanie zbiorcze: 150 kapsułek (25 opakowań po 6 kapsułek) + 25 inhalatorów
Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Przeciwwskazania

Uczulenie na bromek glikopironiowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • trudności z oddawaniem moczu

Podczas leczenia lekiem Seebri Breezhaler należy natychmiast przerwać stosowanie leku i natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli:

 • wystąpi ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszności bezpośrednio po zastosowaniu leku
 • wystąpią trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg lub twarzy, wysypka skórna, świąd i pokrzywka
 • wystąpi ból lub dyskomfort oczu, przemijające zaburzenia ostrości widzenia, widzenie kolorowych obwódek wokół obiektów lub barwnych obrazów, którym towarzyszy zaczerwienienie oczu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • suchość w jamie ustnej
 • trudności ze snem
 • katar lub zatkany nos, kichanie, ból gardła
 • biegunka lub ból brzucha
 • bóle mięśniowo-szkieletowe
Możliwe interakcje z

Nie zgłaszano specyficznych działań niepożądanych, gdy lek Seebri Breezhaler był stosowany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu POChP, takimi jak doraźnie działające leki wziewne (np. salbutamol), metyloksantyny (teofilina) lub doustne i wziewne steroidy (np. prednizolon).

Ciąża

Brak danych.

Karmienie piersią

Brak danych.

Dzieci

Nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne, by lek Seebri Breezhaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Seebri Breezhaler?

Lek Seebri Breezhaler:

 • rozszerza oskrzela
 • ułatwia oddychanie u dorosłych pacjentów z trudnościami w oddychaniu
 • hamuje skurcz mięśni oddechowych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Seebri Breezhaler?

Lek Seebri Breezhaler stosuje się w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Dawkowanie

Jak stosować lek Seebri Breezhaler?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • zazwyczaj stosowana dawka to inhalacja zawartości jednej kapsułki każdego dnia
 • lek należy przyjmować tylko raz na dobę, ponieważ jego działanie utrzymuje się przez 24 godziny
 • nie należy stosować większej dawki leku niż zalecił lekarz
 • lek należy stosować o tej samej porze każdego dnia, co ułatwi pamiętanie o przyjęciu leku
 • pacjent może stosować ten lek o każdej porze, przed lub po posiłku/ napoju

Jak przyjmować wziewnie lek Seebri Breezhaler?

 • w opakowaniu znajduje się inhalator i kapsułki (w blistrach) zawierające lek w postaci proszku do inhalacji
 • kapsułki należy stosować jedynie z inhalatorem dostarczonym w danym opakowaniu (inhalator Seebri Breezhaler)
 • kapsułki należy przechowywać w blistrach aż do momentu ich użycia
 • nie należy wyciskać kapsułki przez folię
 • jeśli pacjent rozpoczyna nowe opakowanie, powinien użyć nowego inhalatora Seebri Breezhaler dostarczonego w opakowaniu
 • inhalator znajdujący się w każdym opakowaniu należy wyrzucić po zużyciu wszystkich kapsułek z danego opakowania
 • nie należy połykać kapsułek

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli pacjent jest wieku powyżej 75 lat, może stosować ten lek w tej samej dawce, co inni dorośli pacjenci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Seebri Breezhaler

Jeśli pacjent przyjął wziewnie zbyt dużą ilość leku lub jeśli ktoś inny przypadkowo przyjął kapsułki pacjenta, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi i zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie leku Seebri Breezhaler. W takim przypadku może być konieczna pomoc medyczna.

Pominięcie zastosowania leku Seebri Breezhaler

Jeśli pacjent zapomni przyjąć wziewnie dawkę leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to możliwe. Nie należy jednak przyjmować dwóch dawek leku tego samego dnia. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Seebri Breezhaler

Lek należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą przewlekłą. Lek należy stosować codziennie, a nie tylko wtedy, gdy występują trudności w oddychaniu lub inne objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Seebri Breezhaler?

Leku Seebri Breezhaler nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na bromek glikopironiowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Seebri Breezhaler może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Seebri Breezhaler i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • nieregularne bicie serca
 • duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia, która objawia się: nadmiernym pragnieniem lub uczuciem głodu oraz częstym oddawaniem moczu)
 • wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, zawroty głowy (możliwe objawy reakcji alergicznej)
 • obrzęk głównie języka, warg, twarzy lub gardła (możliwe objawy obrzęku naczynioruchowego)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszlem (objawy paradoksalnego skurczu oskrzeli)

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • suchość w jamie ustnej
 • trudności ze snem
 • katar lub zatkany nos, kichanie, ból gardła
 • biegunka lub ból brzucha
 • bóle mięśniowo-szkieletowe
 • ból głowy (u pacjentów powyżej 75. roku życia)
 • zakażenie układu moczowego (u pacjentów powyżej 75. roku życia)

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • trudności w oddawaniu moczu i ból podczas oddawania moczu
 • bolesne lub częste oddawanie moczu
 • kołatanie serca
 • wysypka
 • drętwienie
 • kaszel z odkrztuszaniem plwociny
 • próchnica zębów
 • uczucie ucisku lub bólu w policzkach, lub czole
 • krwawienie z nosa
 • ból ramion lub nóg
 • ból mięśni, kości lub stawów w klatce piersiowej
 • uczucie dyskomfortu w żołądku po posiłkach
 • podrażnienie gardła
 • uczucie zmęczenia
 • osłabienie
 • świąd
 • zmiana głosu (chrypka)
 • nudności
 • wymioty

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Seebri Breezhaler należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek
 • jeśli u pacjenta występuje choroba oczu zwana jaską z wąskim kątem przesączania
 • jeśli u pacjenta występują trudności z oddawaniem moczu

Podczas leczenia lekiem Seebri Breezhaler należy natychmiast przerwać stosowanie leku i natychmiast powiedzieć lekarzowi:

 • jeśli u pacjenta wystąpi ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszności bezpośrednio po zastosowaniu leku Seebri Breezhaler (objawy skurczu oskrzeli)
 • jeśli u pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg lub twarzy, wysypka skórna, świąd i pokrzywka (objawy reakcji alergicznej)
 • jeśli u pacjenta wystąpi ból lub dyskomfort oczu, przemijające zaburzenia ostrości widzenia, widzenie kolorowych obwódek wokół obiektów lub barwnych obrazów, którym towarzyszy zaczerwienienie oczu (mogą to być objawy ostrego napadu jaskry z wąskim kątem przesączania)

Lek Seebri Breezhaler jest stosowany w leczeniu podtrzymującym POChP. Nie należy stosować tego leku w leczeniu nagłych napadów duszności lub świszczącego oddechu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Seebri Breezhaler a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Seebri Breezhaler a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy substancja czynna zawarta w tym leku przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje leki podobne do leku Seebri Breezhaler stosowane w leczeniu choroby płuc, takie jak ipratropium, oksytropium lub tiotropium (tzw. leki przeciwcholinergiczne), powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku Seebri Breezhaler.

Nie zgłaszano specyficznych działań niepożądanych, gdy lek Seebri Breezhaler był stosowany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu POChP, takimi jak:

 • doraźnie działające leki wziewne (np. salbutamol)
 • metyloksantyny (np. teofilina)
 • doustne i wziewne steroidy (np. prednizolon)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Seebri Breezhaler a alkohol

Brak informacji.

Seebri Breezhaler a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, by lek Seebri Breezhaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Seebri Breezhaler?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • należy przechowywać kapsułki w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed wilgocią (nie wyjmować kapsułek z blistra wcześniej niż bezpośrednio przed użyciem)
 • inhalator znajdujący się w każdym opakowaniu należy wyrzucić po zużyciu wszystkich kapsułek z danego opakowania
 • nie należy stosować tego leku, jeśli zauważy się, że opakowanie jest uszkodzone lub widoczne są ślady otwierania

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Seebri Breezhaler a ciąża
Seebri Breezhaler a karmienie piersią
Interakcje
Seebri Breezhaler a alkohol
Seebri Breezhaler a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki