Kategorie

Seretide (Fluticasoni propionas + Salmeterolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Seretide?

Seretide to lek wskazany do systematycznego stosowania w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu występującym w astmie, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego ß2-mimetyku (salmeterol) i wziewnego kortykosteroidu (propionian flutykazonu). 

Podstawowe informacje

NazwaSeretide
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas + Salmeterolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mcg + 25 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 125 mcg + 25 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 250 mcg + 25 mcg/ dawkę inhalacyjną
PostaćAerozol inhalacyjny, zawiesina
Skład - substancja czynna
 • salmeterol
 • propionian flutykazonu
Skład - substancje pomocnicze

Gaz nośny: 1,1,1,2-tetrafluoroetan (norfluran, HFA 134a)

Dostępne opakowania

1 pojemnik zawierający 120 dawek

Działanie / właściwości
 • rozszerzające oskrzela
 • zmniejszające obrzęk i podrażnienie płuc
Zastosowanie

Zapobieganie zaburzeniom w oddychaniu występującym w astmie.

Przeciwwskazania

Uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na norfluran (HFA 134a).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca
 • małe stężenie potasu we krwi
 • gruźlica aktualnie leczona lub przebyta, lub inne zakażenia płuc
 • nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zwiększona częstość występowania przeziębień (u pacjentów z POChP)

Częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • pleśniawki w jamie ustnej i gardle
 • ból języka
 • chrypka, bezgłos i podrażnienie gardła
 • bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni
 • kurcze mięśni
Możliwe interakcje z
 • ß-adrenolitykami
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń
 • kortykosteroidami
 • lekami moczopędnymi
 • lekami rozszerzającymi oskrzela
 • pochodnymi ksantyny
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Seretide jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Seretide nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Seretide?

Seretide zawiera dwie substancje lecznicze:

 • salmeterol - jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela, dzięki czemu pomaga w utrzymaniu drożności dróg oddechowych, co ułatwia przepływ do i z płuc; jego działanie utrzymuje się minimum 12 godzin
 • propionian flutykazonu to kortykosteroid zmniejszający obrzęk i podrażnienie płuc

Seretide zapobiega występowaniu duszności i świstów w drogach oddechowych, jednakże nie należy go stosować w celu opanowywania ich nagłych napadów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Seretide?

Seretide jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu - zapobiega występowaniu duszności i świstów w drogach oddechowych. Lek ten musi być stosowany każdego dnia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Seretide?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania:

 • lek należy stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują
 • należy go zainhalować do płuc przez usta - podanie wziewne
 • należy indywidualnie dla każdego pacjenta ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

 • dwie inhalacje dwa razy na dobę lekiem Seretide 50, 125 lub 250

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

 • dwie inhalacje dwa razy na dobę lekiem Seretide 50

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania do podania raz na dobę:

 • wieczorem - jeżeli dolegliwości występują w nocy
 • rano - jeżeli dolegliwości występują w ciągu dnia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Seretide

Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Mogą wystąpić:

 • szybsze niż zwykle bicie serca
 • drżenia
 • zawroty i ból głowy
 • osłabienie mięśni
 • bóle stawów

Duże dawki leku Seretide stosowane przez dłuższy czas mogą powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Seretide

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o wyznaczonej porze.

Przerwanie stosowania leku Seretide

Należy przyjmować lek, dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania. Nagłe przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki leku Seretide może spowodować nasilenie objawów choroby lub spowodować zaburzenia czynności nadnerczy, które czasami powodują wystąpienie objawów niepożądanych:

 • ból brzucha
 • zmęczenie
 • utrata apetytu
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • zmniejszenie masy ciała
 • ból głowy
 • senność
 • małe stężenie cukru we krwi
 • niskie ciśnienie krwi
 • napady drgawkowe

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Seretide?

Leku Seretide nie należy stosować jeżeli pacjent ma uczulenie na salmeterol, propionian flutykazonu lub na norfluran (HFA 134a).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Seretide może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Seretide i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nasilenie się świszczącego oddechu, kaszel lub duszność, a także swędzenie, wysypka (pokrzywka) i obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła)
 • uczucie bardzo szybkiego bicia serca, słabości, pustki w głowie (co może prowadzić do upadku lub utraty przytomności)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zwiększona częstość występowania przeziębień (u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc)

Częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • pleśniawki w jamie ustnej i gardle (bolesne, kremowo-żółte wykwity)
 • ból języka
 • chrypka, bezgłos i podrażnienie gardła
 • bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni
 • kurcze mięśni

Niezbyt częste (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)
 • zaćma (zmętnienie soczewki oka)
 • bardzo szybkie bicie serca (tachykardia)
 • uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca)
 • migotanie przedsionków
 • choroba niedokrwienna serca, której objawami są: ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność
 • zaburzenia snu
 • niepokój
 • wysypka alergiczna na skórze

Rzadkie (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku Seretide
 • zaburzone normalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm (spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie masy kostnej, jaskra, zwiększenie masy ciała, zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy - zespół Cushinga)
 • zmiany zachowania, takie jak nadmierne pobudzenie i drażliwość
 • nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca)
 • zakażenie grzybicze przełyku mogące powodować trudności w połykaniu

Częstość nieznana:

 • depresja
 • agresja
 • nieostre widzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem jeśli u pacjenta występuje:

 • choroba serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca - lek Seretide może zwiększać stężenie glukozy we krwi
 • małe stężenie potasu we krwi
 • gruźlica aktualnie leczona lub przebyta, lub inne zakażenia płuc
 • nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia

Leku Seretide nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Seretide a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Seretide może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Seretide a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy substancje czynne leku Seretide przenikają do mleka kobiecego. Lekarz podejmie decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie lekiem Seretide.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Seretide należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

 • ß-adrenolityków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca (np. atenolol, propranolol i sotalol)
 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń (np. ketokonazol, itrakonazol i erytromycyna) - mogą zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu HIV (np. rytonawir, leki zawierające kobicystat) - mogą zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych
 • kortykosteroidów - mogą zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nadnerczy
 • leków moczopędnych stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • innych leków rozszerzających oskrzela (np. salbutamol)
 • leków zawierających pochodne ksantyny, stosowanych w leczeniu astmy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Seretide a alkohol

Brak informacji dotyczących możliwych interakcji leku z alkoholem.

Seretide a prowadzenie pojazdów

Lek Seretide nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Seretide?

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego