Poradnik
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
Signopam (Temazepamum)

Signopam (Temazepamum)

Lek Signopam zawiera substancję czynną temazepam, która należy do benzodiazepin. Lek wykazuje działanie nasenne, uspokajające i przeciwlękowe.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSignopam
Nazwa międzynarodowaTemazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Temazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • skrobia ryżowa
 • żelatyna
 • talk
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • nasenne
 • uspokajające
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • doraźne i krótkotrwałe leczenie ciężkich zaburzeń snu w przypadkach, gdy bezsenność powoduje znacznie nasilone wyczerpanie u pacjenta
 • w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych i uciążliwych badań diagnostycznych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na temazepam lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność oddechowa niezależnie od przyczyny
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zespół bezdechu sennego
 • miastenia - choroba powodująca osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie
 • zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • tolerancja na działanie leku
 • uzależnienie od leku
 • objawy odstawienne w przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku
 • zjawisko "z odbicia" i niepokój
 • amnezja następcza, czyli niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku
 • reakcje psychiczne i paradoksalne
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • depresja
 • ujawnienie się zamaskowanej depresji
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub leków
 • osoby w żałobie po utracie bliskiej osoby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie senności
 • zawroty głowy
 • spowolnienie reakcji
 • zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie)
Możliwe interakcje z
 • fluwoksaminą, fluoksetyną oraz innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych
 • lekami stosowanymi w bezsenności
 • lekami stosowanymi w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność
 • lekami stosowanymi w padaczce (np. karbamazepiną, fenytoiną, hydantoiną)
 • silnymi lekami przeciwbólowymi (np. morfiną)
Ciąża

Leku Signopam nie należy przyjmować w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Signopam.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Signopam u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosując lek Signopam nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Signopam?

Lek Signopam zawiera substancję czynną temazepam, która należy do benzodiazepin. Działa na wiele struktur ośrodkowego układu nerwowego, przede wszystkim na układ limbiczny i podwzgórze, czyli struktury związane z regulacją czynności emocjonalnych. Lek wykazuje działanie nasenne, uspokajające i przeciwlękowe oraz słabe działanie przeciwdrgawkowe i rozluźniające napięcie mięśni szkieletowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Signopam?

Lek Signopam stosowany jest w:

 • doraźnym i krótkotrwałym leczeniu ciężkich zaburzeń snu w przypadkach, gdy bezsenność powoduje znacznie nasilone wyczerpanie u pacjenta
 • przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych i uciążliwych badań diagnostycznych

Dawkowanie

Jak stosować lek Signopam?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając niewielką ilością wody.

Zaburzenia snu

 • zwykle stosuje się 10 mg do 20 mg pół godziny przed snem
 • w indywidualnych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 40 mg na dobę

Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych i uciążliwych badań diagnostycznych

 • zwykle stosuje się 20 mg do 40 mg w dawce jednorazowej 30 do 60 minut przez zabiegiem lub badaniem

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

 • lekarz dostosuje dawkowanie leku do stopnia niewydolności danego narządu

Pacjenci w podeszłym wieku

 • pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
 • dawka nie powinna przekraczać połowy dawki zalecanej dla dorosłych osób

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Signopam

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Signopam należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. 

Przedawkowanie może prowadzić do zaburzenia świadomości, senności i niewyraźnej mowy, a w ciężkich przypadkach zatrucia do niezborności ruchowej, niedociśnienia, osłabienia mięśni, zaburzeń oddychania i śpiączki.

Pominięcie zastosowania leku Signopam

Jeśli pacjent zapomni o dawce leku, należy zażyć ją jak tylko sobie o tym przypomni, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną zgodnie z zaleceniem. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Signopam

Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki lekarz tego nie zaleci. W przypadku przerwania leczenia, mogą nasilić się objawy choroby. Najlepiej zmniejszać dawkę stopniowo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Signopam należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Signopam?

Nie należy stosować leku Signopam w przypadku:

 • uczulenia na temazepam lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej niewydolności oddechowej niezależnie od przyczyny
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • zespołu bezdechu sennego
 • miastenii - choroby powodującej osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie
 • zatrucia alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Signopam może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli podczas stosowania leku Signopam wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu:

 • ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu albo duszności
 • dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój, drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy, nietypowe zachowanie

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie senności
 • zawroty głowy
 • spowolnienie reakcji
 • zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie)

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmiana liczby niektórych krwinek
 • nudności
 • dolegliwości żołądkowe
 • uczucie suchości w jamie ustnej

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • wysypki, świąd, pokrzywka
 • brak apetytu
 • ujawnienie się wcześniej niezdiagnozowanej depresji
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zaburzenia mowy
 • zmiany popędu płciowego
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zaburzenia czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki
 • zatrzymanie moczu
 • nietrzymanie moczu
 • ogólne osłabienie
 • omdlenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Signopam należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Signopam w przypadku:

 • wystąpienia tolerancji na działanie leku - po kilku tygodniach stosowania leku jego skuteczność może się zmniejszać
 • uzależnienia psychicznego i fizycznego od leku - ryzyko rośnie wraz ze zwiększeniem dawki i czasu leczenia
 • objawów odstawiennych po nagłym zaprzestaniu stosowania leku, takich jak bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy, dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość, a w ciężkich przypadkach: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas, uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy, urojenia, drgawki padaczkowe
 • zjawiska "z odbicia" i niepokoju - podczas stosowania leku może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów
 • amnezji następczej, czyli niezdolności do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku
 • reakcji psychicznych i paradoksalnych, np. niepokoju, pobudzenia, drażliwości, agresji, złości, wściekłości, urojeń, koszmarów nocnych, halucynacji, psychoz, zaburzeń zachowania
 • pacjentów w podeszłym wieku - powinni stosować mniejsze dawki
 • niewydolności wątroby
 • niewydolności nerek
 • przewlekłej niewydolności oddechowej
 • depresji - Signopam może spowodować nasilenie objawów depresji
 • ujawnienia się zamaskowanej depresji
 • uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub leków - zwiększone ryzyko rozwoju uzależnienia od leku Signopam
 • osób w żałobie po utracie bliskiej osoby, ponieważ lek nie poprawia nastroju u takich osób

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Signopam a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Signopam nie należy przyjmować w ciąży.

Signopam a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Signopam przenika do mleka matki. W razie konieczności stosowania leku należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Signopam należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • fluwoksaminy, fluoksetyny oraz innych leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych
 • leków stosowanych w bezsenności
 • leków stosowanych w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność
 • leków stosowanych w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina)
 • silnych leków przeciwbólowych (np. morfina)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Signopam a alkohol

Picie alkoholu podczas stosowania leku Signopam może nasilać jego działanie i powodować reakcje paradoksalne, takie jak: silne pobudzenie psychoruchowe i agresywne zachowanie.

Signopam a prowadzenie pojazdów

Stosując lek Signopam nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn ze względu na możliwość wystąpienia senności, zaburzenia koncentracji lub innych działań niepożądanych pogarszających koncentrację.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Signopam?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy chronić przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Signopam a ciąża
Signopam a karmienie piersią
Interakcje
Signopam a alkohol
Signopam a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki