Kategorie

Simorion (Simvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Simorion?

Lek Simorion należy do grupy leków zwanych statynami. Substancja czynna leku - symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaSimorion
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • kwas askorbowy
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana i kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • butylohydroksyanizol (E320)

Otoczka:

 • hydroksypropyloceluloza
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • żółty tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • stosowanie kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
 • konieczna jest ścisła obserwacja pacjenta chorującego na cukrzycę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie oraz zaburzenia widzenia
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu (bardzo rzadko)
 • słaba pamięć (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie
Możliwe interakcje z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • damptomycyną
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie wolno stosować leku Simorion w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Simorion w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Simorion nie należy stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Simorion nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simorion?

Lek Simorion stosuje się do obniżania stężeń cholesterolu we krwi: „złego” cholesterolu (cholesterol LDL) oraz substancji tłuszczowych, zwanych trójglicerydami. Ponadto, lek podwyższa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterol HDL).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simorion?

Lek Simorion stosuje się w leczeniu:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi
 • zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (zaburzenie dziedziczne, powodujące zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca

W czasie stosowania leku Simorion należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Simorion?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg doustnie raz na dobę.

Dorośli:

 • dawka początkowa wynosi 10 mg, 20 mg lub 40 mg raz na dobę
 • lekarz może dostosować dawkę po co najmniej 4 tygodniach stosowania leku
 • maksymalna dawka to 80 mg na dobę
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca

Dzieci w wieku 10-17 lat:

 • zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę wieczorem
 • zalecana dawka maksymalna to  40 mg na dobę

Stosowanie leku:

 • lek należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich
 • czas leczenia określa lekarz
 • jeżeli stosowany jest inny lek wiążący kwasy żółciowe, lek należy wówczas zażywać co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simorion:

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simorion:

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Simorion:

Przerwanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simorion?

Nie należy stosować leku Simorion w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • stosowania kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simorion może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simorion i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie oraz zaburzenia widzenia
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu (bardzo rzadko)
 • słaba pamięć (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (anafilaksja)
 • ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn)

Częstość nieznana:

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • zapalenie płuc powodujące problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka
 • zaburzenia ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca (wystąpienie cukrzycy jest bardziej prawdopodobne u osób z wysokim poziomem cukru i tłuszczów we krwi, nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi) Lekarz będzie prowadził obserwację stanu zdrowia pacjenta podczas terapii lekiem.
 • utrzymujący się ból, wrażliwość lub osłabienie mięśni, które mogą nie ustąpić nawet po przerwaniu stosowania leku (częstość nieznana)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Simorion należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Simorion należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby także występująca w przeszłości
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
 • konieczna jest ścisła obserwacja pacjenta chorującego na cukrzycę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simorion a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Simorion w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmuje lek Simorion, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Simorion a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Simorion w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Simorion z:

 • kwasem fusydowym (stosowanym w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny)
 • danazolem (lek hormonalny)
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem (stosowanym w leczeniu depresji)
 • kobicystatem
 • amiodaronem (stosowanym w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • damptomycyną (lek stosowany w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich)

Dodatkowo należy zachować ostrożność stosując lek Simorion łącznie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną

Simorion z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy. Sok zawiera jeden lub więcej związków, które wpływają na działanie niektórych leków w organizmie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simorion a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Simorion a prowadzenie pojazdów

Lek Simorion nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Simorion?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego