Poradnik
Simratio (Simvastatinum)

Simratio (Simvastatinum)

Lek Simratio zawiera substancję czynną symwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSimratio
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • kwas askorbinowy
 • butylohydroksyanizol
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol PEG 3350
 • triacetyna
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty (dawka 10 mg i 20 mg)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie leków zawierajacych:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • stosowanie kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko:

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • zapalenie trzustki
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • kwasem fusydowym
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie wolno stosować leku Simratio w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Simratio w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Simratio nie należy stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Simratio nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simratio?

Lek Simratio działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu - reduktazy HMG-CoA. Substancja czynna obniża stężenie cholesterolu LDL, zwanego "złym" cholesterolem oraz substancji tłuszczowych zwanych triglicerydami we krwi. Dodatkowo lek zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu HDL we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simratio?

Lek Simratio stosuje się w leczeniu:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna)
 • zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi (hiperlipidemia mieszana)
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej
 • choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (przy współwystępującej cukrzycy, przebytym udarze mózgu lub, gdy występują inne choroby naczyń serca).

W czasie przyjmowania leku Simratio należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Simratio?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • dawka poczatkowa wynosi 10 mg, 20 mg lub 40 mg raz na dobę
 • lekarz może dostosować dawkę po co najmniej 4 tygodniach stosowania leku
 • maksymalna dawka to 80 mg na dobę
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca

Dzieci powyżej 10 roku życia:

 • zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę wieczorem
 • zalecana dawka maksymalna to 40 mg na dobę

Stosowanie leku:

 • lek należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich
 • czas leczenia określa lekarz

Niewydolność nerek

Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku Simratio.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simratio:

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simratio:

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Simratio:

Przerwanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Simratio należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simratio?

Nie należy stosować leku Simratio w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania leków zawierajacych:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • stosowania kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simratio może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simratio i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Inne działania niepożądane:

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • zapalenie trzustki
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • cieżka reakcja alergiczna (anafilaksja)
 • ginekomastia
 • zaburzenia snu
 • słaba pamięć
 • zaburzenia pamięci
 • niewydolność wątroby

Częstość nieznana:

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • trudność w oddychaniu, w tym uporczywy kaszel, skrócenie oddechu lub gorączka
 • uszkodzenie ścięgna
 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Dodatkowo, możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn:

 • zaburzenia snu (koszmary senne)
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca - bardziej prawdopodobne u pacjentów z wysokim poziomem cukru i tłuszczów we krwi, nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi

Podczas stosowania leku obserwowano podwyższenie aktywności kinazy kreatynowej (enzymy mięśniowe) i nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Simratio należy zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgnarki.

Stosując lek Simratio należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • gdy planowany jest zabieg chirurgiczny
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • cukrzyca - ścisła obserwacja stanu zdrowia pacjenta chorującego na cukrzycę lub, gdy jest ryzyko rozwoju tej choroby
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simratio a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Simratio w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Jesli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmując lek Simratio, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Simratio a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Simratio w czasie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Simratio z:

 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny)
 • danazolem (lek hormonalny)
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem (leczenie zakażeń grzybiczych)
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • kwasem fusydowym - stosowanie jednoczesne Simratio z kwasem fusydynowym może prowadzić do rabdiomiolizy i osłabienia
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem (stosowane w leczeniu AIDS)
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem (leczenie WZW typu C)
 • nefazodonem (leczenie depresji)
 • amiodaronem (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną (terapia nadciśnienia lub innych chorób serca)
 • kolchicyną (leczenie dny moczanowej)

Dodatkowo należy zachować ostrożność stosując lek Simratio łącznie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną

Lek Simratio z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simratio a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Simratio a prowadzenie pojazdów

Lek Simratio nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Simratio?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Simratio a ciąża
Simratio a karmienie piersią
Interakcje
Simratio a alkohol
Simratio a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo