Poradnik
Simvacard (Simvastatinum)

Simvacard (Simvastatinum)

Lek Simvacard zawiera substancję czynną symwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSimvacard
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • talk
 • butylohydroksyanizol
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu
 • talk
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • stosowanie kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
 • konieczna jest ścisła obserwacja pacjenta chorującego na cukrzycę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko:

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
Możliwe interakcje z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • damptomycyną
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną
 • tikagrelorem
Ciąża

Nie wolno stosować leku Simvacard w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Simvacard w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Simvacard nie należy stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Simvacard nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simvacard?

Lek Simvacard działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu - reduktazy HMG-CoA, powoduje obniżenie stężenia cholesterolu LDL zwanego "złym" cholesterolem oraz substancji tłuszczowych zwanych triglicerydami we krwi. Dodatkowo lek zwiększa stężenie "dobrego cholesterolu HDL we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simvacard?

Lek Simvacard stosuje się w leczeniu:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi
 • zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (zaburzenie dziedziczne, powodujące zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca

W czasie stosowania leku Simvacard należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Simvacard?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • dawka początkowa wynosi 10 mg, 20 mg lub 40 mg raz na dobę
 • lekarz może dostosować dawkę po co najmniej 4 tygodniach stosowania leku
 • maksymalna dawka to 80 mg na dobę
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca

Dzieci powyżej 10 roku życia:

 • zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę wieczorem
 • zalecana dawka maksymalna to  40 mg na dobę

Stosowanie leku:

 • lek należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich
 • czas leczenia określa lekarz
 • jeżeli stosowany jest inny lek wiążący kwasy żółciowe, lek Simvacard należy wówczas zażywać co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvacard:

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simvacard:

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Simvacard:

Przerwanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Simvacard należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simvacard?

Nie należy stosować leku Simvacard w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • stosowania kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simvacard może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simvacard i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha
 • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja)

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zerwanie mięśni
 • ginekomastia
 • polekowe zmiany liszajowate skóry
 • zaburzenia snu
 • słaba pamięć

Częstość nieznana:

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • trudność w oddychaniu, w tym uporczywy kaszel, skrócenie oddechu lub gorączka
 • uszkodzenie ścięgna

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Simvacard należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Simvacard należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvacard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Simvacard w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmuje lek Simvacard, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Simvacard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Simvacard w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Simvacard  z:

 • kwasem fusydowym (stosowanym w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny)
 • danazolem (lek hormonalny)
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem (stosowanym w leczeniu depresji)
 • kobicystatem
 • amiodaronem (stosowanym w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • damptomycyną (lek stosowany w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz bakteremii)

Dodatkowo należy zachować ostrożność stosując lek Simvacard łącznie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną
 • tikagrelorem

Simvacard z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy. Sok zawiera jeden lub więcej związków, które wpływają na działanie niektórych leków w organizmie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvacard a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Simvacard a prowadzenie pojazdów

Lek Simvacard nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Simvacard?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Simvacard a ciąża
Simvacard a karmienie piersią
Interakcje
Simvacard a alkohol
Simvacard a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo