Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Simvachol (Simvastatinum)

Simvachol (Simvastatinum)

Lek Simvachol zawiera substancję czynną symwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSimvachol
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna 200 mesh
 • celuloza mikrokrystaliczna 101
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • kwas cytrynowy
 • kwas askorbowy
 • butylohydroksyanizol
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol PEG 3350
 • trioctan glicerolu
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza czarny
 • tlenek żelaza żółty (dawka 20 mg i 40 mg)
 • indygokarmina lak glinowy (tylko dawka 10 mg)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych (tylko dawka 20 mg)
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyklosporynę
  • danazol
 • stosowanie kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
 • konieczna jest ścisła kontrola pacjenta z cukrzycą podczas stosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko:

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • zaburzenia snu
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
Możliwe interakcje z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • damptomycyną
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie wolno stosować leku Simvachol w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Simvachol w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Simvachol nie należy stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Simvachol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simvachol?

Lek Simvachol działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu - reduktazy HMG-CoA, powoduje obniżenie stężenia cholesterolu LDL zwanego "złym" cholesterolem oraz substancji tłuszczowych zwanych triglicerydami we krwi. Dodatkowo lek zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu HDL we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simvachol?

Lek Simvachol stosuje się w leczeniu:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi
 • zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (zaburzenie genetyczne, które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca

W czasie przyjmowania leku należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Simvachol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • dawka początkowa wynosi 10 mg, 20 mg lub 40 mg raz na dobę
 • lekarz może dostosować dawkę po co najmniej 4 tygodniach stosowania leku
 • maksymalna dawka to 80 mg na dobę
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca

Dzieci powyżej 10 roku życia:

 • zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę wieczorem
 • zalecana dawka maksymalna to 40 mg na dobę

Stosowanie leku:

 • lek należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich
 • czas leczenia określa lekarz
 • jeśli jednocześnie stosowany jest lek wiążący kwasy żółciowe, należy zachować co najmniej 2-godzinny odstęp czasowy przed lub 4-godziny odstęp czasowy po przyjęciu tego leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvachol:

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simvachol:

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Simvachol:

Przerwanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Simvachol należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simvachol?

Nie należy stosować leku Simvachol w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • terapii kwasem fusydowym lub przyjęciem tego leku w okresie ostatnich 7 dni (połączenie kwasu fusydowego z lekiem Simvachol może prowadzić do rabdomiolizy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simvachol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simvachol i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha
 • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja)
 • ginekomastia

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • zaburzenia snu
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia

Częstość nieznana:

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • trudność w oddychaniu, w tym uporczywy kaszel, skrócenie oddechu lub gorączka
 • uszkodzenie ścięgna

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca

Obserwowano również podwyższenie aktywności enzymów mięśniowych (kinazy kreatynowej) we krwi oraz nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Simvachol należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Simvachol należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
 • pacjent z cukrzycą - konieczna ścisła obserwacja pacjenta

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvachol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Simvachol w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmuje lek Simvachol, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Simvachol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Simvachol w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Simvachol z:

 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną (lek stosowany po przeszczepach narządów)
 • danazolem (lek hormonalny)
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem (leki stosowane w terapii zakażeń grzybiczych)
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem (lek stosowany w terapii depresji)
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną (stosowana w dnie moczanowej)
 • lomitapidem
 • damptomycyną

Dodatkowo należy zachować ostrożność stosując lek Simvachol łącznie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
 • niacyną
 • ryfampicyną

Simvachol z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy - sok zawiera związki, które wpływają na działanie leku Simvachol.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvachol a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Simvachol a prowadzenie pojazdów

Lek Simvachol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Simvachol?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Simvachol a ciąża
Simvachol a karmienie piersią
Interakcje
Simvachol a alkohol
Simvachol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki