Poradnik
Simvacor (Simvastatinum)

Simvacor (Simvastatinum)

Lek Simvacor zawiera substancję czynną symwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSimvacor
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • butylohydroksyanizol
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 6000
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania

dawka 10 mg, 20 mg:

 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 40 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych

dawka 40 mg:

 • 30 tabletek powlekanych
 • 40 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • nefazodon
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 70 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadko:

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, kwasem fusydowym
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem
 • nefazodonem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem
 • niacyną, kwasem nikotynowym
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami
Ciąża

Nie wolno stosować leku Simvacor w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Simvacor w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Simvacor u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Simvacor nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simvacor?

Lek Simvacor działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu - reduktazy HMG-CoA, powoduje obniżenie stężenia cholesterolu LDL zwanego "złym" cholesterolem oraz substancji tłuszczowych zwanych triglicerydami we krwi. Dodatkowo lek zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu HDL we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simvacor?

Lek Simvacor stosuje się w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu całkowitego we krwi - tak zwanego "złego" cholesterolu (frakcji LDL) oraz trójglicerydów, u pacjentów, u których metody niefarmakologiczne nie przyniosły oczekiwanego skutku.

Dawkowanie

Jak stosować lek Simvacor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększać dawkę stopniowo w odstępach 4 tygodni
 • maksymalna dawka to 40 mg na dobę

Stosowanie leku:

 • lek należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich
 • czas leczenia określa lekarz
 • w trakcie leczenia należy przestrzegać diety niskocholesterolowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvacor:

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zastosuje leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie zastosowania leku Simvacor:

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Simvacor:

Przerwanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Może wówczas nastąpić ponowne podwyższenie się stężenia cholesterolu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Simvacor należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simvacor?

Nie należy stosować leku Simvacor w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV (takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir)
  • nefazodon (lek przeciwdepresyjny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simvacor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simvacor i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie

Obserwowano również podwyższenie aktywności enzymów mięśniowych (kinazy kreatynowej) we krwi i nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Simvacor należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Simvacor należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 70 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvacor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Simvacor w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmuje lek Simvacor, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Simvacor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Simvacor w czasie karmienia piersią, ponieważ nie ustalono, czy lek jest wydzielany do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Simvacor z:

 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny)
 • danazolem (syntetyczny lek hormonalny)
 • itrakonazolem, ketokonazolem (leki przeciwgrzybicze)
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem (leki obniżające stężenie cholesterolu)
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, kwasem fusydowym (leki stosowane w infekcjach bakteryjnych)
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • nefazodonem (lek przeciwdepresyjny)
 • amiodaronem (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • niacyną, kwasem nikotynowym

Dodatkowo należy zachować ostrożność stosując lek Simvacor łącznie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratami

Simvacor z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy, który zawiera związki wpływające na działanie leku Simvacor.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvacor a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Simvacor a prowadzenie pojazdów

Lek Simvacor nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Simvacor?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią (dawka 40 mg)

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Simvacor a ciąża
Simvacor a karmienie piersią
Interakcje
Simvacor a alkohol
Simvacor a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo