Poradnik
baby-week-3073
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
super-promocja-elancyl-3075
Simvastatin Aurovitas (Simvastatinum)

Simvastatin Aurovitas (Simvastatinum)

Lek Simvastatin Aurovitas zawiera w swoim składzie symwastatynę należącą do statyn. Lek ten stosowany jest u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10 lat w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu frakcji LDL, oraz wysokiego poziomy triglicerydów. Dodatkowo stosowany jest w zapobieganiu wystąpieniu zdarzeń sercowych. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSimvastatin Aurovitas
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • butylohydroksyanizol (E 320)
 • kwas askorbowy
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • tearynian magnezu 

Otoczka tabletki 20 mg (Opadry Pink 20A54239):

 • hypromeloza 6cP
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)

Otoczka tabletki 40 mg (Opadry Pink 20A54211):

 • hypromeloza 6cP
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 250 tabletek
 • 500 tabletek
 • 1000 tabletek
Działanie / właściwości

Obniża poziom cholesterolu oraz trójglicerydów

Zastosowanie
 • hiperlipidemia pierwotna
 • hiperlipidemia mieszana
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • zmniejszenie ryzyka chorób sercowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub wysokim ryzykiem jej wystąpienia
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • aktualnie występujące zaburzenia czynności wątroby
 • okres ciąży lub karmienia piersią
 • stosowanie równocześnie z lekiem Simvastatin Aurovitas co najmniej jednego z wymienionych leków:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • stosowanie kwasu fusydowego
 • maksymalna dawka leku Simvastatin Aurovitas przy jednoczesnym przyjmowaniu lomitapidu wynosi 40mg
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • aktualnie występujące schorzenia u pacjenta oraz alergie
 • nadużywanie alkohol
 • przebyta w przeszłości choroba nerek
 • zaplanowany zabieg chirurgiczny
 • pacjent jest pochodzenia azjatyckiego
 • pacjent w ostatnich 7 dniach przyjmował kwas fusydowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie ramion i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienne (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu (bardzo rzadkie)
 • słaba pamięć (bardzo rzadkie), utrata pamięci, dezorientacja
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną 
 • danazolem 
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem lub grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • lomitapidem
 • kolchicyną 
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratem
 • niacyną 
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, jeśli pacjentka planuje ciążę lub podejrzewa ciążę.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeśli po przyjęciu leku wystąpią zawroty głowy, należy zachować ostrożność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simvastatin Aurovitas?

Lek Simvastatin Aurovitas obniża poziom substancji tłuszczowych we krwi (triglicerydów) oraz poziom cholesterolu frakcji LDL. Podwyższa natomiast frakcję HDL cholesterolu, który pomaga w zapobieganiu odkładania się złego cholesterolu w ścianach tętnic i chroni przed chorobami serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simvastatin Aurovitas?

Lek Simvastatin Aurovitas stosuje się w leczeniu następujących chorób:

 • hiperlipidemia pierwotna (podwyższone stężenie cholesterolu we krwi)
 • hiperlipidemia mieszana (podwyższone stężenie tłuszczów we krwi)
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (choroba dziedziczna powodująca podwyższenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • zmniejszenie ryzyka chorób sercowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub wysokim ryzykiem jej wystąpienia, w których poziom cholesterolu jest bez znaczenia

Dawkowanie

Jak stosować lek Simvastatin Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

W trakcie przyjmowania leku Simvastatin Aurovitas pacjent powinien kontynuować zaleconą dietę niskocholesterolową.

Dawkowanie:

 • dawka zazwyczaj zalecana to 1 tabletka 5 mg 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg symwastatyny przyjmowanej doustnie raz na dobę

Dorośli:

 • dawka początkowa zazwyczaj stosowana to 10 mg, 20 mg lub 40 mg. Po upływie 4 tygodni lekarz może zwiększyć dawkę do 80 mg na dobę. Dawka maksymalna dla leku Simvastatin Aurovitas wynosi 80 mg.
 • dawka 80 mg jest stosowana u pacjentów z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu, oraz wysoki ryzykiem wystąpienia chorób serca, u których mniejsze dawki nie przyniosły pożądanego efektu. 

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat)

 • zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę przyjmowana wieczorem
 • maksymalna dawka dobowa to 40 mg na dobę

Sposób podawania

 • tabletki należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjąć z posiłkiem lub bez posiłku

Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie symwastatyny wraz z innymi lekami obniżającymi cholesterol wiążącymi kwasy żółciowe, należy przyjąć symwastatynę co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu innych leków wiążących kwasy żółciowe

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć kolejną dawkę leku zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Poziom cholesterolu może ponownie wzrosnąć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simvastatin Aurovitas?

Nie należy stosować leku Simvastatin Aurovitas jeśli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • aktualnie występujące zaburzenia czynności wątroby
 • okres ciąży lub karmienia piersią
 • stosowanie równocześnie z lekiem Simvastatin Aurovitas co najmniej jednego z wymienionych leków:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • stosowanie kwasu fusydowego

Przy jednoczesnym stosowaniu leku lomitapid (stosowany w leczeniu poważnego i rzadkiego, genetycznego bardzo dużego stężenia cholesterolu), maksymalna dawka leku Simvastatin Aurovitas, jaka może zostać podana pacjentowi to 40 mg.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simvastatinum Aurovitas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simvastatin Aurovitas i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • bóle mięśni, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni; w rzadkich przypadkach dolegliwości te mogą mieć ciężką postać i wiązać się z rozpadem tkanki mięśniowej powodującym uszkodzenie nerek; odnotowywano bardzo rzadko przypadki zgonów
 • reakcje alergiczne
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • silny bólu mięśni, zazwyczaj w okolicy stawów barkowych i biodrowych
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • utrudnione oddychanie lub znużenie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie ramion i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienne (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu (bardzo rzadkie)
 • słaba pamięć (bardzo rzadkie), utrata pamięci, dezorientacja

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (anafilaksja)

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • zapalenie płuc powodujące trudności w oddychaniu w tym uporczywy kaszel i/lub duszność, lub gorączka
 • problemy ze ścięgnami, w tym pęknięcia ścięgien

Możliwe działania niepożądane zgłaszane dla niektórych statyn

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca: jest bardziej prawdopodobna, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Simvastatin Aurovitas należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • aktualnie występujące schorzenia u pacjenta oraz alergie
 • nadużywanie alkoholu przez pacjenta
 • przebyta w przeszłości choroba nerek
 • zaplanowany jest zabieg chirurgiczny
 • pacjent jest pochodzenia azjatyckiego
 • pacjent w ostatnich 7 dniach przyjmował kwas fusydowy
 • pacjent cierpi na ciężką chorobę płuc
 • pacjent choruje na cukrzycę lub jest w grupie ryzyka pacjentów, u których może się ona rozwinąć, tacy pacjenci powinni być objęci szczególną kontrolą lekarską

Jeśli pacjent odczuwa niewyjaśniony ból, tkliwość lub osłabienie mięśni, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie lekarza. Rzadkie przypadki takich objawów prowadziły do rozpadu mięśni. Ryzyko wystąpienia rabdomiolizy jest większe u pacjentów

 • przyjmujących dawkę leku Simvastatin Aurovitas o wielkości 80 mg
 • nadużywających alkoholu
 • mających problemy z tarczycą
 • w wieku powyżej 65 lat
 • u kobiet
 • jeśli pacjent kiedykolwiek cierpiał na schorzenia mięśni podczas przyjmowania leków obniżających stężenie cholesterolu, nazywanych statynami lub fibratami
 • u pacjenta lub w jego rodzinie występuje dziedziczna choroba mięśni.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvastatin Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, jeśli pacjentka planuje ciążę lub podejrzewa ciążę.

Simvastatin Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Zwiększa ryzyko wystąpienia problemów dotyczących mięśni występuję gdy równocześnie jest stosowana Simvastatinum Aurovitas z:

 • cyklosporyną 
 • danazolem 
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem lub grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem lub diltiazemem, lub amlodypiną
 • lomitapidem
 • kolchicyną 

Należy poinformować lekarza również o przyjmowaniu następujących leków

 • warfaryna, fenoprokumon, acenokumarol
 • fenofibrat
 • niacyna
 • ryfampicyna

Nie należy stosować leku Simvastatinum Aurovitas łącznie z kwasem fusydowym. Jeśli pacjent musi przejść kurację przeciwbakteryjną kwasem fusydowym, należy zaprzestać stosowanie simwastatyny. Przyjmowanie łącznie tych leków może doprowadzić do działań niepożądanych ze strony mięśni w tym rabdomiolizy. Lekarz poinformuje pacjenta o możliwości ponownego przyjmowania leku Simvastatinum Aurovitas.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvastatin Aurovitas a alkohol

Brak danych.

Simvastatin Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeśli po przyjęciu leku wystąpią zawroty głowy, należy zachować ostrożność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Simvastatinum Aurovitas? 

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Simvastatin Aurovitas a ciąża
Simvastatin Aurovitas a karmienie piersią
Interakcje
Simvastatin Aurovitas a alkohol
Simvastatin Aurovitas a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki