Poradnik
Sinemet CR (Levodopum + Carbidopum)

Sinemet CR (Levodopum + Carbidopum)

Lek Sinemet CR jest lekiem złożonym, zawiera lewodopę, metaboliczny prekursor dopaminy oraz karbidopę, inhibitor dekarboksylazy. Lek ma postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji czynnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSinemet CR
Nazwa międzynarodowaLevodopum + Carbidopum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mg + 50 mg

PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna
 • lewodopa
 • karbidopa
Skład - substancje pomocnicze
 • hydroksypropyloceluloza
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • indygotyna (E132)
 • czerwień Allura AC
Dostępne opakowania

100 tabletek o zmodyfikowany uwalnianiu

Działanie / właściwości

Przeciwparkinsonowe

Zastosowanie

Leczenie objawów choroby Parkinsona.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • niezdiagnozowane zmiany skórne lub czerniak złośliwy
 • jednoczesne stosowanie leku Sinemet CR z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) z powodu depresji
 • jaskra z wąskim kątem
 • ciężkie psychozy
 • przeciwwskazania do stosowania amin sympatykomimetycznych
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergia
 • depresja lub psychozy
 • ciężkie choroby układu krążenia
 • ciężkie choroby płuc
 • astma oskrzelowa
 • choroby nerek, wątroby lub układu wydzielania wewnętrznego
 • choroba wrzodowa w wywiadzie
 • drgawki w wywiadzie
 • jaskra z szerokim kątem
 • nasilone zaburzenia motoryki
 • przebyty zawał serca
 • senność oraz epizody nagłego zaśnięcia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • ruchy mimowolne
 • nudności
 • omamy
 • splątanie (dezorientacja)
 • zawroty głowy
 • ruchy pląsawicze i suchość w ustach
Możliwe interakcje z
 • lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami przeciwdepresyjnymi z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • żelazem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • butyrofenonu
 • rysperydonem
 • izoniazydem
 • fenytoiną
 • papaweryną
 • selegiliną
 • rezerpiną
 • tetrabenazyną
Ciąża

Nie należy stosować leku podczas okresu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, ponieważ lewodopa przenika do mleka matki.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas leczenia lekiem Sinemet CR, ponieważ lek może powodować senność i napady snu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sinemet CR?

Lek Sinemet CR zawiera w swoim składzie lewodopę oraz karbidopę. Lewodopa uzupełnia zasoby dopaminy w mózgu, a karbidopa powoduje, że lewodopa dociera do tych części mózgu, gdzie jest potrzebna. U wielu pacjentów powoduje to zmniejszenie nasilenia objawów choroby Parkinsona. Postać leku o zmodyfikowanym uwalnianiu powoduje, że ilość lewodopy w organizmie utrzymuje się na możliwie najbardziej stałym poziomie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sinemet CR?

Wskazaniami do stosowania leku Sinemet CR jest leczenie objawów choroby Parkinsona.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sinemet CR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady dawkowania:

 • dawkowanie leku należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta
 • tabletki należy zażywać tylko w całości, aby zachować właściwości leku i zapewnić prawidłowe uwalnianie substancji czynnych
 • nie wolno rozgryzać ani rozkruszać tabletek
 • najlepsze wyniki leczenia objawów choroby Parkinsona uzyskuje się, jeśli lek stosowany jest codziennie

Dawkowanie początkowe

Pacjenci leczeni obecnie lekami zawierającymi połączenie lewodopy i inhibitora dekarboksylazy

 • jeśli pacjent przyjmował dotychczas lek zawierający lewodopę i karbidopę, lek Sinemet CR 200/50 należy stosować w takiej dawce, aby ilość lewodopy w ciągu doby nie zwiększyła się więcej niż o 10% w stosunku do ilości poprzednio przyjmowanej.
 • lek Sinemet CR 200/50 należy przyjmować co 4-8 godzin w czasie czuwania
 • jeżeli poszczególne dawki podzielone przyjmowane w ciągu doby nie są równe, należy mniejsze dawki przyjąć wieczorem; następnie trzeba stopniowo dostosowywać dawkę w zależności od reakcji pacjenta
 • czasami konieczne jest zwiększenie dawki lewodopy o 30% na dobę
 • po początkowym zastosowaniu leku Sinemet CR 200/50 można zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową i przerwy między kolejnymi dawkami, w zależności od wyniku leczenia
 • u większości chorych dobre wyniki można osiągnąć stosując od 2 do 8 tabletek leku Sinemet CR 200/50 na dobę w dawkach podzielonych, przyjmowanych co 4-12 godzin w czasie czuwania
 • stosowano także większe dawki (do 12 tabletek) i krótsze przerwy w podawaniu (poniżej 4 godzin), lecz nie są one z reguły zalecane
 • jeżeli dawki leku Sinemet CR 200/50 podawane są z przerwami krótszymi niż 4 godziny lub dawki podzielone nie są równe, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki wieczorem.
 • u niektórych pacjentów działanie porannej dawki leku może rozpocząć się o godzinę później niż po podaniu leku Sinemet tabletki
 • dawkowanie leku należy zmieniać nie częściej niż co 3 dni, zgodnie ze wskazówkami lekarza

Pacjenci nieleczeni dotychczas lewodopą

 • u pacjentów w początkowym stadium choroby, którzy nie byli dotychczas leczeni lewodopą, terapię należy rozpocząć od dawki 100 mg + 25 mg dwa razy na dobę
 • u pacjentów, u których konieczna jest większa dawka lewodopy, dawkowanie można zwiększyć do 2 tabletek leku Sinemet CR 200/50 przyjmowanych 2 razy na dobę
 • jeśli lekarz uzna za wskazane, leczenie można rozpocząć od dawki 200 mg + 50 mg.
 • zaleca się początkowo 1 tabletkę leku Sinemet CR 200/50 podawaną 2 do 3 razy na dobę
 • nie należy przekraczać dawki początkowej 600 mg lewodopy na dobę, należy ją podzielić na części przyjmowane w odstępach nie mniejszych niż 6 godzin

Leczenie podtrzymujące

Choroba Parkinsona jest chorobą postępującą, dlatego zaleca się co pewien czas ocena kliniczna skuteczności leczenia. Może być konieczne zmodyfikowanie sposobu dawkowania leku Sinemet CR 200/50. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami przeciw parkinsonizmowi Lek Sinemet CR 200/50 można stosować jednocześnie z lekami antycholinergicznymi, agonistami dopaminy oraz amantadyną. Jeśli zastosuje się dodatkowy lek, może być konieczna zmiana dawki leku Sinemet CR 200/50.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku pacjent powinien przyjąć ją, jak tylko będzie to możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko kontynuować leczenie według zaleceń. Nie wolno stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku ani zmniejszać jego dawek. Po nagłym przerwaniu leku mogą pojawić się: sztywność mięśni, gorączka, zmiany osobowości.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sinemet CR?

Leku Sinemet CR nie należy stosować jeśli pacjent ma:

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • niezdiagnozowane zmiany skórne lub czerniak złośliwy
 • jednoczesne stosowanie leku Sinemet CR z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) z powodu depresji
 • jaskre z wąskim kątem
 • ciężkie psychozy
 • inne przeciwwskazania do stosowania amin sympatykomimetycznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sinemet CR może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane:

 • ruchy mimowolne
 • nudności
 • omamy
 • splątanie (dezorientacja)
 • zawroty głowy
 • ruchy pląsawicze i suchość w ustach

Rzadkie działania niepożądane:

 • zaburzenia snu
 • dystonie (zaburzenia napięcia mięśni)
 • senność
 • bezsenność
 • depresja
 • astenia (osłabienie)
 • wymioty i anoreksja (jadłowstręt)

Inne działania niepożądane:

 • ból w klatce piersiowej, omdlenie, kołatanie serca, niedociśnienie ortostatyczne (występujące po zmianie pozycji ciała)
 • zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha, ciemny kolor śliny, - obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, zmniejszenie masy ciała, złośliwy zespół neuroleptyczny (jego objawy: sztywność mięśni, gorączka, zaburzenia psychiczne)
 • pobudzenie, lęk, dezorientacja, zmniejszenie sprawności umysłowej
 • parestezje (uczucie mrowienia), uczucie zmęczenia, ból głowy, zaburzenia pozapiramidowe (zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy, ruchy nieskoordynowane, sztywność mięśni i ich drżenie) i zaburzenia ruchowe, upadek, zaburzenia chodzenia, kurcze mięśni
 • zjawisko on-off (wystąpienie ciężkiego stanu bezruchu i sztywności), zaburzenia psychotyczne, 5w tym wyobrażenia i urojenia paranoidalne
 • w bardzo rzadkich przypadkach znaczne nasilenie senności w ciągu dnia z epizodami nagłego zaśnięcia
 • niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób (dotyczy to: silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji, zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym, kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania, napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsyjnego jedzenia)

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu lewodopy lub lewodopy w skojarzeniu z karbidopą, które mogą wystąpić podczas przyjmowania leku Sinemet CR 200/50:

 • zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył
 • gorzki smak, ślinotok, utrudnione połykanie, bruksizm (nawykowe i niekontrolowane zaciskanie zębów), czkawka, krwawienie z przewodu pokarmowego, wzdęcia, uczucie palenia języka, rozwój wrzodu dwunastnicy
 • zaburzenia składu krwi (leukopenia, niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna, małopłytkowość, agranulocytoza)
 • ataksja (bezład ruchowy), drętwienie, nasilenie drżenia rąk, skurcze mięśniowe, skurcz powiek, szczękościsk, ujawnienie się utajonego zespołu Hornera (zapadnięcie się gałki ocznej, opadnięcie powieki górnej), - euforia, otępienie, depresja ze skłonnościami samobójczymi
 • nasilone wydzielanie potu
 • podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic, napadowe przymusowe patrzenie w górę
 • zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, - priapizm (długotrwały i bolesny wzwód)
 • zwiększenie masy ciała
 • obrzęk, osłabienie, omdlenie, chrypka, ogólne złe samopoczucie, uderzenia gorąca
 • uczucie pobudzenia
 • niezwykły przebieg ruchów oddechowych
 • czerniak złośliwy, czerwienica Henocha i Schönleina (nagłe wystąpienie wysypki krwotocznej na skórze)
 • objawy nadwrażliwości, takie jak: pokrzywka, swędzenie, wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Baqsimi należy zachować szczególną ostrożność, w przypadku gdy u pacjenta występuje:

 • alergia
 • depresja lub psychozy
 • ciężkie choroby układu krążenia
 • ciężkie choroby płuc
 • astma oskrzelowa
 • choroby nerek, wątroby lub układu wydzielania wewnętrznego
 • choroba wrzodowa w wywiadzie
 • drgawki w wywiadzie
 • jaskra z szerokim kątem
 • nasilone zaburzenia motoryki
 • przebyty zawał serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sinemet CR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy Sinemet CR 200/50 wpływa na przebieg ciąży u kobiet. Nie należy podawać leku Sinemet CR 200/50 kobietom w ciąży.

Sinemet CR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, ponieważ lewodopa przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy łączyć leku Sinemet CR z:

 • lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami przeciwdepresyjnymi z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • żelazem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • butyrofenonu
 • rysperydonem
 • izoniazydem
 • fenytoiną
 • papaweryną
 • selegiliną
 • rezerpiną
 • tetrabenazyną

Sinemet CR a alkohol

Brak informacji.

Sinemet CR a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas leczenia lekiem Sinemet CR, ponieważ lek może powodować senność i napady snu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sinemet CR?

Lek Sinemet CR należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 300C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Sinemet CR a ciąża
Sinemet CR a karmienie piersią
Interakcje
Sinemet CR a alkohol
Sinemet CR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo