Poradnik
Sirdalud (Tizanidinum)

Sirdalud (Tizanidinum)

Lek Sirdalud zawiera substancję czynną tyzanidynę, stosowaną u osób dorosłych w celu zmniejszenia wzmożonego napięcia mięśniowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSirdalud
Nazwa międzynarodowaTizanidinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

4 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Tyzanidyna

Skład - substancje pomocnicze
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kwas stearynowy
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza bezwodna
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego

Zastosowanie
 • leczenie bolesnych skurczów mięśni
 • leczenie wzmożonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lek Sirdalud lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby, trwałe trzykrotne zwiększenie aktywności aminotransferaz powyżej górnej granicy normy
 • pacjent przyjmuje leki zawierające fluwoksaminę
 • pacjent przyjmuje leki zawierające cyprofloksacynę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek i/lub wątroby
 • podeszły wiek pacjenta
 • wystąpienie objawów nadciśnienia tętniczego
 • nie należy przyjmować leku bez porozumienia z lekarzem
 • należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach, na które cierpi pacjent, a także o ewentualnej ciąży
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej, osłabienie mięśni

Często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • bezsenność, zaburzenia snu, zmniejszenie ciśnienia tętniczego (również znaczne), nudności, zwiększenie aktywności aminotransferaz
Możliwe interakcje z
 • lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi w tym lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwbólowymi
 • lekami ułatwiającymi zasypianie
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • cymetydyną
 • fluorochinolonami
 • rofekoksybem
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • tyklopidyną
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku pojawią się takie działania niepożądane jak uczucie senności, zawroty głowy, objawy niedociśnienia tętniczego, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sirdalud?

Lek Sirdalud działa ośrodkowo głównie na rdzeń kręgowy, jest lekiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe. Stosuje się go w celu obniżenia nadmiernego napięcia mięśniowego

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sirdalud?

Lek Sirdalud stosuje się w 

 • leczeniu bolesnych skurczów mięśni
  • związanych ze schorzeniami kręgosłupa
  • będących następstwem operacji
 • leczeniu wzmożonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych

Dawkowanie

Jak stosować lek Sirdalud? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Łagodzenie bolesnych skurczów mięśni

 • zalecana dawka to od 2 mg do 4 mg, trzy razy na dobę
 • w ciężkich przypadkach można dodatkowo przyjąć dawkę 2 mg lub 4 mg przed snem

Wzmożone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych:

 • lekarz dostosuję dawkę indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta
 • początkowo nie należy podawać więcej niż 6 mg/dobę, w trzech dawkach podzielonych
 • dawka dobowa może być zwiększana o 2 mg do 4 mg w odstępach czasu półtygodniowych lub tygodniowych
 • zadowalającą reakcję w działaniu leku uzyskuje się zazwyczaj po podaniu dawki dobowej wynoszącej od 12 mg do 24 mg, podawanej w 3 lub 4 równych dawkach
 • nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 36mg 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sirdalud

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, oddziałem ratunkowym lub ośrodkiem informacji toksykologicznej.

Pominięcie zastosowania leku Sirdalud

Należy przyjąć zapomnianą dawkę leku tak szybko jak to tylko możliwe, wyjątek stanowi moment w którym do przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 2 godziny, wtedy należy pominąć dawkę leku i zażyć koleją o ustalonej porze. Nie należy przyjmować pominiętej dawki leku, a jedynie zażyć kolejną jego dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Sirdalud

Nie należy samdzielnie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku, aby uniknąć zespołu odstawienia. Objawy zespołu odstawienia to wystąpienie nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sirdalud?

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma: 

 • nadwrażliwość na lek Sirdalud (tyzanidynę) lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby, trwałe trzykrotne zwiększenie aktywności aminotransferaz powyżej górnej granicy normy
 • pacjent przyjmuje leki zawierające fluwoksaminę
 • pacjent przyjmuje leki zawierające cyprofloksacynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Siralud może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Po zastosowaniu mniejszych dawek leku zgłaszano następujące działania niepożądane:

 • uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności, zaburzenia żołądkowojelitowe, zwiększenie aktywności aminotransferaz

Po zastosowaniu większych dawek leku zgłaszano częściej takie działania niepożądane jak przy zastosowaniu mniejszych dawek i w stopniu bardziej nasilonym. Dodatkowo zgłaszano takie działania niepożądane jak:

 • wydłużenie odcinka QT i torsade de pointes
 • niedociśnienie tętnicze
 • bradykardia
 • osłabienie mięśni
 • bezsenność
 • zaburzenia snu
 • omamy i ostre zapalenie wątroby

Ciężkie działania niepożądane:

 • zapalenie wątroby
 • niewydolność wątroby
 • omamy
 • stan splątania
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • w tym trudności w oddychaniu
 • zawroty głowy (anafilaksja) i obrzęk
 • głównie twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej, osłabienie mięśni

Często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • bezsenność, zaburzenia snu, zmniejszenie ciśnienia tętniczego (również znaczne), nudności, zwiększenie aktywności aminotransferaz

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

 • bradykardia (zmniejszenie liczby skurczów serca)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • omdlenie
 • nieostre widzenie
 • wysypka, zaczerwienienie skóry (rumień), zapalenie skóry
 • osłabienie
 • objawy po odstawieniu leku (takie jak nadciśnienie tętnicze i przyspieszenie czynności serca – tzw. tachykardia)
 • ból brzucha, wymioty
 • swędzenie, zaburzenia mowy
 • reakcje alergiczne, utrata energii

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sirdalud należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie:

 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek i/lub wątroby
 • podeszły wiek pacjenta
 • wystąpienie objawów nadciśnienia tętniczego w tym utraty przytomności i zapaści naczyniowej
 • nie należy przyjmować leku bez porozumienia z lekarzem
 • należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach, na które cierpi pacjent, a także o ewentualnej ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sirdalud a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Sirdalud a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Szczególnie należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

 • leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi oraz leki moczopędne,
 • leki stosowane w leczeniu depresji (fluwoksamina),
 • leki ułatwiające zasypianie lub działające silnie przeciwbólowo,
 • leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca, m.in. amiodaron, meksyletyna, propafenon) lub inne leki mające niekorzystny wpływ na czynność serca, zwaną „wydłużeniem odstępu QT”,
 • cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy), 
 • fluorochinolony (np. cyprofloksacyna ) oraz ryfampicyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • rofekoksyb (lek stosowany w celu zmniejszenia bólu oraz stanów zapalnych),
 • doustne leki antykoncepcyjne,
 • tyklopidyna (lek stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru),

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent pali papierosy (powyżej 10 papierosów ciągu doby).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sirdalud a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku, może on nasilać działanie uspokajające leku Sirdalud

Sirdalud a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku pojawią się takie działania niepożądane jak uczucie senności, zawroty głowy, objawy niedociśnienia tętniczego, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sirdalud?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Sirdalud a ciąża
Sirdalud a karmienie piersią
Interakcje
Sirdalud a alkohol
Sirdalud a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo