Poradnik
Sumilar HCT (Ramiprilum + Amlodipinum + Hydrochlorothiazidum)

Sumilar HCT (Ramiprilum + Amlodipinum + Hydrochlorothiazidum)

Lek Sumilar HCT zawiera ramipryl, będący inhibitorem konwertazy angiotensyny, amlodypinę należącą go grupy antagonistów wapnia oraz hydrochlorotiazyd należący do grupy tzw. tiazydowych leków moczopędnych. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz ułatwia przepływ krwi przez naczynia krwionośne.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSumilar HCT
Nazwa międzynarodowaRamiprilum + Amlodipinum + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 5 mg + 12,5 mg
 • 5 mg + 5 mg + 25 mg
 • 10 mg + 5 mg + 25 mg
 • 10 mg + 10 mg + 25 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna
 • ramipryl
 • amlodypina
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze

Zawartość kapsułki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • wodorofosforan wapnia bezwodny
 • skrobia żelowana, kukurydziana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearylofumaran sodu

Osłonka kapsułki:

dawka (5 mg + 5 mg + 12,5 mg)

 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żelatyna

dawka (5 mg + 5 mg + 25 mg) i (10 mg + 5 mg + 25 mg)

 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żelatyna

dawka (10 mg + 10 mg + 25 mg)

 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek
 • 20 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 50 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, amlodypinę lub hydrochlorotiazyd (substancje czynne), na innych antagonistów wapnia, inhibitory ACE, inne tiazydowe leki moczopędne lub pochodne sulfonamidowe, lub na którykolwiek ze składników tego leku
 • zwężenie zastawki aorty
 • wstrząs kardiogenny
 • wystąpienie kiedykolwiek obrzęku naczynioruchowego
 • przyjmowanie w przeszłości lub aktualnie połączenia sakubitrylu z walsartanem
 • dializoterapia lub filtracja krwi
 • niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby
 • zaburzenia poziomu elektrolitów oraz kwasu moczowego
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • ostatnie 6 miesięcy ciąży
 • w czasie karmienia piersią
 • niedociśnienie lub niestabilne ciśnienie krwi
 • niewydolność serca po przebytym zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym przyjmowaniu leku zawierającego aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek pacjenta
 • zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca
 • przełom nadciśnieniowy
 • utracona duża ilość elektrolitów lub płynów
 • leczenie odczulające
 • planowany zabieg chirurgiczny ze znieczuleniem
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • pacjent przyjmuje leki obniżające poziom sodu we krwi
 • pacjent przyjmuje leki zwiększające ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • stwierdzona kolagenoza
 • pogorszenie widzenia lub ból oka
 • reakcje nadwrażliwości na światło
 • cukrzyca
 • przyjmowanie leków zawierających aliskiren lub antagonistę receptora angiotensyny II 
 • pacjent przechodził nowotwór złośliwy lub pojawiła się na skórze nieoczekiwana zmiana w trakcie stosowania leku Sumilar HCT
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • obrzęk
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia)
 • zwiększenie stężenia lipidów we krwi (hiperlipidemia)
 • ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia), odczucie wyczerpania (zmęczenie)
 • odczuwanie czynności serca (kołatanie serca)
 • obrzęk okolicy kostek
 • niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania (niedociśnienie ortostatyczne), omdlenie, nagłe zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy i szyi)
 • suchy, drażniący kaszel, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból brzucha, biegunka, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zaburzenia trawienia i odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (w tym niestrawność), nudności, wymioty, zaburzenia rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie), utrata apetytu (jadłowstręt), skurcz
 • wysypka skórna ze wzniesionymi grudkami lub bez nich, pokrzywka
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zmniejszenie stężenia magnezu i sodu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi
 • odczucie słabości i braku siły (osłabienie)
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi
 • impotencja
 • zaburzenia widzenia (w tym podwójne i niewyraźne widzenie)
Możliwe interakcje z
 • lekami z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenem
 • lekami przeciwbólowymi oraz przeciwzapalnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii
 • ryfampicyną
 • lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi
 • diuretykami
 • desmopresyną
 • prednizolonem
 • suplementami potasu, lekami oszczędzającymi potas, lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi
 • lekami stosowanymi w chorobach serca
 • allopurynolem prokainamidem
 • kolestyraminą
 • karbamazepiną, okskarbamazepiną
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • erytromycyną, klarytromycyną
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • werapamilem, dilitiazemem
 • dantrolenem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem, ewerolumusem
 • wildagliptyną
 • racekadotrylem
 • takrolimusem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • litem
 • symwastatyną
 • lekami zawierającymi jod
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Sumilar HCT w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku u pacjenta pojawią się nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sumilar HCT?

Lek Sumilar HCT dzięki zawartości ramiprylu działa przez:

 • zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze
 • rozkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi do całego ciała

Dzięki zawartości amlodypiny działa przez:

 • rozkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych

Hydrochlorotiazyd:

 • zwiększa objętość wydalanego moczu, co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sumilar HCT?

Lek Sumilar HCT stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano zadowalającą kontrolę ciśnienia, stosując jednocześnie poszczególne substancje czynne zawarte w leku Sumilar HCT, ale w osobnych preparatach.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sumilar HCT?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady stosowania leku

 • należy przyjmować 1 kapsułkę na dobę zaleconej przez lekarza dawki leku Sumilar HCT
 • lekarz w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie może dopasowywać dawkę
 • maksymalna dawka to kapsułka o mocy 10 mg + 10 mg + 25 mg, przyjmowana raz na dobę
 • lek należy przyjmować doustnie raz na dobę o tej samej porze dnia przed lub po posiłku
 • kapsułki należy połykać w całości popijając płynem
 • kapsułek nie należy żuć ani gnieść
 • leku nie należy przyjmować z sokiem grejfrutowym

Choroba nerek

U pacjentów z chorobą nerek lekarz może dostosować dawkę leku.

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz może rozpocząć leczenie od mniejszych dawek. Osoby wyniszczone i w bardzo podeszłym wieku nie powinny stosować leku Sumilar HCT.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny zastosuje zbyt dużą liczbę kapsułek, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia a nawet wstrząsu. Objawami są: zawroty głowy, oszołomienie, omdlenie lub osłabienie, skóra może stać się chłodna, a pacjent może stracić przytomność.

Pominięcie zastosowania dawki leku

Jeśli pacjent zapomni zastosować dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem leczenia. Samodzielne odstawienie leku może prowadzić do nawrotu choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sumilar HCT?

Nie należy stosować leku Sumilar HCT w następujących przypadkach:

 • uczulenie na ramipryl, amlodypinę lub hydrochlorotiazyd (substancje czynne), na innych antagonistów wapnia, inhibitory ACE, inne tiazydowe leki moczopędne lub pochodne sulfonamidowe, lub na którykolwiek ze składników tego leku
 • zwężenie zastawki aorty
 • wstrząs kardiogenny
 • wystąpienie kiedykolwiek obrzęku naczynioruchowego
 • przyjmowanie w przeszłości lub aktualnie połączenia sakubitrylu z walsartanem
 • dializoterapia lub filtracja krwi
 • niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby
 • zaburzenia poziomu elektrolitów oraz kwasu moczowego
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • ostatnie 6 miesięcy ciąży
 • w czasie karmienia piersią
 • niedociśnienie lub niestabilne ciśnienie krwi
 • niewydolność serca po przebytym zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym przyjmowaniu leku zawierającego aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sumilar HCT może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Sumilar HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, a także świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek Sumilar HCT
 • ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, pokrzywka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, silne swędzenie, powstawanie pęcherzy, oddzielanie się naskórka od skóry właściwej (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, złuszczające zapalenie skóry lub rumień wielopostaciowy)

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy:

 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub silne skurcze serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe zaburzenia, w tym zawał mięśnia sercowego i udar mózgu
 • duszność lub kaszel, mogące być objawami chorób płuc, w tym zapalenia płuc
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub większa niż zwykle podatność na zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry, mogące być objawami choroby krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból w nadbrzuszu, który może promieniować do pleców - może to być objaw zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) - mogą to być objawy chorób wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby
 • rzadsze korzystanie z toalety (mała ilość oddawanego moczu) lub częstsze korzystanie z toalety, czemu może również towarzyszyć wysoka temperatura ciała (gorączka), nudności, zmęczenie, ból w boku, obrzęk nóg, kostek, stóp, twarzy i dłoni, lub obecność krwi w moczu. Te działania niepożądane wynikają z ciężkich zaburzeń czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, nagła niewydolność nerek)
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często występujące z wysypką skórną, purpurowo-czerwonymi plamami, swędzeniem, gorączką, dreszczami, zmęczeniem

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób)

 • obrzęk
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia)
 • zwiększenie stężenia lipidów we krwi (hiperlipidemia)

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób)

 • ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia), odczucie wyczerpania (zmęczenie)
 • odczuwanie czynności serca (kołatanie serca)
 • obrzęk okolicy kostek
 • niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania (niedociśnienie ortostatyczne), omdlenie, nagłe zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy i szyi)
 • suchy, drażniący kaszel, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból brzucha, biegunka, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zaburzenia trawienia i odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (w tym niestrawność), nudności, wymioty, zaburzenia rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie), utrata apetytu (jadłowstręt), skurcz
 • wysypka skórna ze wzniesionymi grudkami lub bez nich, pokrzywka
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zmniejszenie stężenia magnezu i sodu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi
 • odczucie słabości i braku siły (osłabienie)
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi
 • impotencja
 • zaburzenia widzenia (w tym podwójne i niewyraźne widzenie)

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób)

 • obrzęk skóry, błon śluzowych i otaczających je tkanek (obrzęk naczynioruchowy; w wyjątkowych przypadkach niedrożność dróg oddechowych na skutek obrzęku naczynioruchowego może spowodować zgon)
 • obrzęki rąk i nóg (obrzęki obwodowe, które mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody)
 • obrzęk jelit (obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego)
 • zmiany nastroju, depresja, lęk, nerwowość, niepokój ruchowy, zaburzenia snu (bezsenność)
 • dzwonienie w uszach (szum uszny)
 • kichanie, katar (zapalenie błony śluzowej nosa), niedrożność nosa
 • trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli), w tym zaostrzenie astmy
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, w tym zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zapalenie trzustki (zgłaszano sporadyczne przypadki zakończone zgonem, w związku ze stosowaniem inhibitorów ACE)
 • zaburzenia czynności nerek, w tym śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie w ciągu dnia większej niż zwykle ilości moczu, zwiększone oddawanie moczu w nocy
 • nasilenie istniejącego białkomoczu (pojawienie się większej niż dotychczas ilości białka w moczu)
 • ogólne złe samopoczucie
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • odczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia obwodowego), drżenie
 • wypadanie włosów (łysienie)
 • świąd, obecność purpurowych punkcików lub plamek, spowodowanych wynaczynieniem krwi do skóry (plamica), odbarwienie skóry, wysypka
 • nietypowe odczucia na skórze, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezja), zmniejszona wrażliwość skóry (niedoczulica)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • nasilone pocenie się
 • zawał mięśnia sercowego, choroba naczyń serca (niedokrwienie mięśnia sercowego), ucisk i ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), przyspieszenie czynności serca (tachykardia) lub zaburzenia rytmu serca
 • zwolnienie czynności serca (bradykardia), określone zaburzenia rytmu (migotanie przedsionków, tachykardia komorowa)
 • ból stawów, ból pleców, ból uogólniony
 • zwiększenie temperatury ciała/gorączka
 • zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)
 • zwiększenie liczby pewnych krwinek białych (eozynofilia), stwierdzane w badaniach krwi
 • parametry wskazujące na zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) zwiększenie stężenia bilirubiny związanej), trzustki (zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych) lub nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny), stwierdzane w badaniach krwi
 • stwierdzona w badaniach moczu, większa niż zwykle ilość cukru (glukozy)
 • kaszel
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną, purpurowo-czerwonymi plamami, swędzeniem, gorączką, dreszczami, zmęczeniem.(zapalenie naczyń)

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób)

 • splątanie, zaburzenia równowagi
 • zaczerwienienie i obrzęk języka (zapalenie języka)
 • zapalenie i złuszczanie się skóry (złuszczające zapalenie skóry)
 • choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu (zapalenie spojówek)
 • zaburzenia słuchu
 • nasilone swędzenie skóry, zażółcenie skóry (żółtaczka zastoinowa), ciemna barwa moczu, jasna barwa stolca z powodu zaburzenia lub zatrzymania przepływu żółci w wątrobie, uszkodzenie komórek wątrobowych
 • zwężenie naczyń krwionośnych
 • zaburzenia przepływu krwi (zmniejszenie ukrwienia)
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych (w tym neutropenia lub agranulocytoza, leukopenia) lub stężenia hemoglobiny, stwierdzane w badaniach krwi
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), stwierdzane w badaniach krwi
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi, stwierdzane w badaniach krwi, zaostrzenie cukrzycy u pacjentów z cukrzycą
 • nadwrażliwość skóry na światło sztuczne lub słoneczne (uczulenie na światło)
 • zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób)

 • rozległa wysypka z powstawaniem pęcherzy i złuszczaniem się skóry, zwłaszcza w okolicy jamy ustnej, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • zapalenie wątroby (w większości przypadków z zastojem żółci)
 • wysypka skórna, z możliwym powstawaniem pęcherzy, wyglądająca jak małe tarcze strzelnicze (położone centralnie ciemne plamki otoczone jaśniejszą obwódką z ciemną krawędzią) – rumień wielopostaciowy
 • reakcja o typie tocznia rumieniowatego, reaktywacja tocznia rumieniowatego, martwicze zapalenie naczyń i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • rozrost dziąseł
 • zwiększenie napięcia mięśniowego
 • choroba nerwów obwodowych (neuropatia obwodowa)
 • niewydolność szpiku kostnego
 • duża liczba uszkodzonych krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna), stwierdzana w badaniach krwi
 • reakcje alergiczne
 • zasadowica hipochloremiczna
 • niewydolność oddechowa (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • za mała liczba krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi (pancytopenia), stwierdzana w badaniach krwi
 • reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne
 • guzki na skórze (pęcherzyca)
 • zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych
 • zaburzenia uwagi
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z niewielkimi owrzodzeniami (aftowe zapalenie jamy ustnej)
 • niedokrwistość aplastyczna
 • zmiana zabarwienia palców rąk i stóp po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)
 • niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający napad niedokrwienny
 • zaburzenia psychoruchowe
 • odczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • ostra niewydolność wątroby, cholestatyczne i cytolityczne zapalenie wątroby (w wyjątkowych przypadkach zakończone zgonem)
 • zapalenie skóry (łuszczycopodobne zapalenie skóry), ostra wysypka skórna (pemfigoid lub osutka liszajowata), nasilenie złuszczania się skóry (nasilenie łuszczycy), wysypka na błonie śluzowej
 • zagęszczenie moczu (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, splątanie i drgawki, które mogą być spowodowane nieodpowiednim wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (wazopresyny) - w razie wystąpienia takich objawów, należy możliwie szybko zwrócić się do lekarza
 • drżenie, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnienie ruchów i szuranie nogami, chwiejny chód
 • nagła krótkowzroczność
 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko —nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką— lub ostrej jaskry zamkniętego kąta)
 • rak skóry i wargi (nieczerniakowy rak skóry)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjenta dotyczy lub dotyczył którykolwiek z poniższych stanów:

 • podeszły wiek pacjenta i konieczne jest zwiększanie dawki leku
 • zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca
 • przełom nadciśnieniowy
 • utracona duża ilość elektrolitów lub płynów (powodami może być wystąpienie wymiotów, biegunki, obfitego pocenia się, stosowania diety z małą ilością sodu, przyjmowania przez długi czas leków moczopędnych lub stosowania dializoterapii)
 • leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • planowany zabieg chirurgiczny ze znieczuleniem
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • pacjent przyjmuje leki obniżające poziom sodu we krwi
 • pacjent przyjmuje leki zwiększające ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
  • inhibitory mTOR, leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus)
  • wildagliptyna, lek stosowany w leczeniu cukrzycy
  • inhibitory neprylizyny (NEP), takie jak racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki
  • sakubitryl z walsartanem
 • stwierdzona kolagenoza (twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy)
 • pogorszenie widzenia lub ból oka, przyczyną może być nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka
 • reakcje nadwrażliwości na światło; należy w takich wypadkach odstawić stosowanie leku Sumilar HCT
 • cukrzyca, może być konieczna modyfikacja dawek leków przeciwcukrzycowych
 • przyjmowanie leków zawierających aliskiren lub antagonistę receptora angiotensyny II 
 • pacjent przechodził nowotwór złośliwy lub pojawiła się na skórze nieoczekiwana zmiana w trakcie stosowania leku Sumilar HCT

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sumilar HCT a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w pierwszych 12 tygodniach ciąży oraz nie wolno go stosować od 13. tygodnia ciąży. Stosowanie leku w tym okresie może zaszkodzić dziecku. Jeśli podczas stosowania leku pacjentka zaszła w ciążę, należy zgłosić się do lekarza, który zmieni lek na inny.

Sumilar HCT a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Sumilar HCT nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku i/lub zastosować inne środki ostrożności jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskiren.

Leki mogące osłabić działanie leku Sumilar HCT - należy poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje Sumilar HCT łącznie z:

 • lekami przeciwbólowymi oraz przeciwzapalnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii (efedryna, noradrenalina, adrenalina, dobutamina lub dopamina)
 • ryfampicyną
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca

Zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych występuje przy stosowaniu leku Sumilar HCT łącznie z:

 • lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi
 • diuretykami
 • desmopresyną
 • prednizolonem
 • suplementami potasu, lekami oszczędzającymi potas, lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi
 • lekami stosowanymi w chorobach serca
 • preparatami wapnia
 • allopurynolem, prokainamidem
 • kolestyraminą
 • karbamazepiną, okskarbamazepiną
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • erytromycyną, klarytromycyną
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • werapamilem, dilitiazemem
 • dantrolenem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem, ewerolimusem
 • wildagliptyną
 • racekadotrylem
 • takrolimusem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, azotanami, lekami alfa-adrenolitycznymi (w urologii w celu zmniejszenia napięcia mięśni gładkich w gruczole krokowym i cewce moczowej), metylodopą, niektórymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i neuroleptykami, amifostyną (stosowana w chemioterapii) i baklofenem (lek rozluźniający mięśnie)

Leki, na których działanie może mieć wpływ Sumilar HCT:

 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (doustne leki hipoglikemizujące i insulina) - Sumilar HCT może zmniejszać stężenie cukru we krwi, więc podczas jego stosowania należy ściśle kontrolować stężenie cukru we krwi
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych) - Sumilar HCT może zwiększyć stężenie litu we krwi, więc lekarz zaleci ścisłe kontrolowanie stężenia litu we krwi
 • symwastatyna (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu) – amlodypina zwiększa narażenie na symwastatynę, u pacjentów przyjmujących Sumilar HCT lekarz zaleci zmniejszenie dawki symwastatyny
 • leki zawierające jod (środki kontrastujące, wykorzystywane podczas badań obrazowych, np. prześwietlenia)
 • doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna

Sumilar HCT z jedzeniem i piciem

W trakcie stosowania leku Sumilar HCT nie należy pić soku grejpfrutowego ani jeść grejpfrutów, ponieważ może to spowodować wzrost stężenia amlodypiny w osoczu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sumilar HCT a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Sumilar HCT. Może wywołać on zawroty głowy lub uczucie zawrotów głowy lub oszołomienie.

Sumilar HCT a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku u pacjenta pojawią się nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sumilar HCT?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Sumilar HCT a ciąża
Sumilar HCT a karmienie piersią
Interakcje
Sumilar HCT a alkohol
Sumilar HCT a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo