Poradnik
projekt opalanie
Sustonit (Glyceroli trinitras)

Sustonit (Glyceroli trinitras)

Lek Sustonit zawiera glicerolu triazotan (nitroglicerynę). Rozszerza on naczynia krwionośne, przede wszystkim naczynia żylne, a w mniejszym stopniu naczynia tętnicze. Stosowany jest w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSustonit
Nazwa międzynarodowaGlyceroli trinitras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

6,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Triazotan glicerolu (nitrogliceryna)

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna uwodniona
 • kwas stearynowy
 • lak czerwieni koszenilowej (E 124)
Dostępne opakowania
 • 25 tabletek
 • 30 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen
 • zmniejszenie obciążenia serca
Zastosowanie

Zapobieganie bólom wieńcowym w stabilnej dławicy piersiowej

Przeciwwskazania
 • pacjent stosuje leki zawierające syldenafil, wardenafil, tadalafil; w okresie stosowania glicerolu triazotanu (nitrogliceryny)
 • pacjent ma przerost lewej komory serca
 • pacjent ma uczulenie na glicerolu triazotan, inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent ma ciężką niedokrwistość
 • uraz głowy
 • udar krwotoczny mózgu
 • jaskra
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wczesny okres po zawale serca
 • nadczynność tarczycy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • nadmierna czynność skurczową żołądka lub zespół złego wchłaniania
 • choroby układu krążenia
 • kardiomiopatia przerostowa
 • zawał serca
 • dławica piersiowa
 • ciężkie niedociśnienie wraz ze wstrząsem kardiogennym
 • choroby mózgowo-naczyniowe
 • choroby płuc lub serce płucne
 • podeszły wiek pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy (w wyniku obniżenia ciśnienia krwi)

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy (w wyniku obniżenia ciśnienia krwi)
 • senność
 • przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą)
 • astenia (zmęczenie, osłabienie)
 • obniżenie ciśnienia krwi (występuje zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia oraz po zwiększeniu dawki)
Możliwe interakcje z
 • sildenafilem, wardenafilem i tadalafilem
 • lekami o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze
 • acetylocysteiną
 • heparyną
Ciąża

Decyzje o stosowaniu leku u kobiet w ciąży podejmuje lekarz.

Karmienie piersią

Decyzje o stosowaniu leku u kobiet karmiących piersią podejmuje lekarz.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeśli wystąpią objawy niepożądane, jak zawroty i bóle głowy oraz omdlenia nie należy wykonywać wcześniej wspomnianych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sustonit?

Lek Sustonit jako substancję czynną zawiera nitroglicerynę. Wykazuje on działanie rozszerzające żyły i tętnice obwodowe, przez co zmniejsza obciążenie wstępne i następcze serca, pracę serca, zapotrzebowanie na tlen, poprawia krążenie wieńcowe i zaopatrzenie niedokrwionego mięśnia sercowego w tlen. Poprawia wydolność serca i tolerancję wysiłku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sustonit?

Lek Sustonit stosuje się w zapobieganiu bólom wieńcowym w stabilnej dławicy piersiowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sustonit? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • dawka zwykle stosowana to 1-2 tabletki dwa razy na dobę
 • zalecane jest dawkowanie 2 razy na dobę z odstępem 8-godzinnym
 • przerwa po drugiej dawce powinna przypadać na okres mniejszej aktywności fizycznej oraz na porę dnia kiedy to dolegliwości są mniej nasiolne

Leku nie należy stosować w celu przerwania bólu wieńcowego

Tabletek nie można rozgryzać ani żuć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sustonit

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Skuteczne może okazać się wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka. Lekarz zastosuje leczenie objawowe. Może dojść do znacznego spadku ciśnienia krwi. W razie znacznego przedawkowania leku mogą wystąpić takie objawy jak: ciężkie zaburzenia przepływu krwi, przyspieszenie czynności serca, utrata przytomności, sinica. Po podaniu dużych dawek może wystąpić zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego z towarzyszącymi objawami mózgowymi (bóle głowy, nudności, wymioty, drgawki, niedowłady, zaburzenia świadomości, śpiączka). Odnotowano ból o charakterze kolki jelitowej i biegunkę.

Pominięcie zastosowania leku Sustonit

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Sustonit

Leczenie nie należy przerywać bez zgody lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sustonit?

Nie należy stosować leku Sustonit w przypadku gdy:

 • pacjent stosuje leki zawierające syldenafil, wardenafil, tadalafil; w okresie stosowania glicerolu triazotanu (nitrogliceryny)
 • pacjent ma przerost lewej komory serca
 • pacjent ma uczulenie na glicerolu triazotan, inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent ma ciężką niedokrwistość
 • uraz głowy
 • udar krwotoczny mózgu
 • jaskra

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sustonit może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy (w wyniku obniżenia ciśnienia krwi)

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy (w wyniku obniżenia ciśnienia krwi)
 • senność
 • przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą)
 • astenia (zmęczenie, osłabienie)
 • obniżenie ciśnienia krwi (występuje zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia oraz po zwiększeniu dawki)

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • omdlenie
 • nasilenie objawów dławicy piersiowej
 • zwolnienie czynności serca
 • sinica
 • zaczerwienienie twarzy
 • zapaść krążeniowa (objawy: nasilone osłabienie, tętno słabo wyczuwalne, zazwyczaj bardzo przyspieszone, bladość skóry z odcieniem szarosinawym, pokrytej lepkim, obfitym potem, oddech częsty, powierzchowny, ciśnienie krwi znacznie obniżone)
 • nudności, wymioty

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • methemoglobinemia (obniżona zdolność krwi do przyłączania i przenoszenia tlenu, objawami są: sinica, duszność, ból i zawroty głowy, senność, śpiączka; może być śmiertelna)
 • niepokój
 • niedokrwienie mózgowe
 • upośledzenie oddychania
 • zgaga, nieprzyjemny zapach z ust
 • złuszczające zapalenie skóry, wysypka polekowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sustonit należy omówić to z lekarzem.

Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu leku u pacjentów, których to dotyczy:

 • wczesny okres po zawale serca
 • nadczynność tarczycy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • nadmierna czynność skurczową żołądka lub zespół złego wchłaniania

Należy zachować ostrożność w stosowaniu leku, gdy u pacjenta występuje:

 • choroba układu krążenia (np.ostry wstrząs krążeniowy włącznie ze wstrząsem hipowolemicznym lub wstrząs kardiogenny z niedostatecznym ciśnieniem rozkurczowym, dużym zwężeniem zastawki dwudzielnej, tamponadą osierdziową, zaciskającym zapaleniem osierdzia, zaburzeniem ortostatycznym, ponieważ podanie leku rozszerzającego naczynia krwionośne u tych pacjentów może pogorszyć ich stan kliniczny)
 • kardiomiopatia przerostowa; Sustonit może powodować upośledzenie zaopatrywania serca w krew
 • zawał serca; może dojść do obniżenia ciśnienia krwi z bradykardią
 • dławica piersiowa ze zwężeniem zastawki aorty
 • ciężkie niedociśnienie wraz ze wstrząsem kardiogennym
 • choroby mózgowo-naczyniowe; niedociśnienie może wywołać nasilenie objawów choroby
 • choroby płuc lub serce płucne, lek Sustonit może zwiększać niedobór tlenu we krwi;
 • podeszły wiek pacjenta

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sustonit a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Lekarz podejmie decyzję na temat stosowania leku w okresie ciąży.

Sustonit a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz podejmie decyzję na temat stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W okresie stosowanie leku Sustonit nie należy przyjmować:

 • syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu

Do obniżenia ciśnienia tętniczego może dojść przy stosowaniu leku Sustonit jednocześnie z:

 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, blokującymi receptory β-adrenergiczne, rozszerzającymi naczynia krwionośne, antagonistami kanału wapniowego, neuroleptykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz sapropteryną (lek stosowany w leczeniu dziedzicznej choroby zwanej fenyloketonurią)

Acetylocysteina nasila działanie leku Sustonit.

Sustonit może nasilać działanie heparyny.

Przy długotrwałym stosowaniu leku Sustonit może rozwinąć się zjawisko tolerancji na lek, pacjent będzie potrzebował większych dawek, aby uzyskać ten sam efekt działania leku. Lekarz podejmie decyzję o zwiększeniu dawki lub zakończeniu leczenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sustonit a alkohol

W trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. może on doprowadzić do znacznego obniżenia ciśnienia krwi oraz wystąpienia omdleń.

Sustonit a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeśli wystąpią objawy niepożądane, jak zawroty i bóle głowy oraz omdlenia nie należy wykonywać wcześniej wspomnianych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sustonit?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Sustonit a ciąża
Sustonit a karmienie piersią
Interakcje
Sustonit a alkohol
Sustonit a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki