Poradnik
Suvardio (Rosuvastatinum)

Suvardio (Rosuvastatinum)

Lek Suvardio zawiera substancję czynną rozuwastatynę o działaniu obniżającym stężenie cholesterolu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSuvardio
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Rozuwastatyna (w postaci soli wapniowej)

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna krzemowana
 • skrobia kukurydziana
 • talk
 • stearylofumaran sodu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • mannitol
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • talk
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletki
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejsza stężenie "złego" cholesterolu LDL
 • zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu HDL
 • hamuje wytwarzanie cholesterolu w organizmie
 • poprawia zdolność do usuwania cholesterolu z krwi
Zastosowanie
 • leczenie wysokiego stężenia cholesterolu
 • gdy pacjent obarczony jest czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru lub podobnych chorób
Przeciwwskazania
 • uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • nawracające, niewyjaśnione bóle mięśni
 • pacjent przyjmuje cyklosporynę
 • ciąża lub okres karmienia piersią

Przeciwwskazania do stosowania dawki 40 mg:

 • u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub ból mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni, lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • choroba tarczycy
 • nadużywanie alkoholu przez pacjenta
 • pochodzenie azjatyckie
 • stosowanie leków z grupy fibratów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • ciężka niewydolność układu oddechowego
 • częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub bóle mięśni
 • regularne spożywanie dużej ilości alkoholu
 • choroba tarczycy
 • pacjent stosuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy
 • pacjent ma powyżej 70 lat
 • pacjent pochodzi z Azji
 • osoby chore na cukrzycę lub te, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy tylko dawki 40 mg)
 • cukrzyca
Możliwe interakcje z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • warfaryną lub klopidogrelem
 • lekami z grupy fibratów
 • lekami stosowanymi w przypadku niestrawności
 • erytromycyną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • regorafenibem
 • hormonalną terapią zastępczą
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusowych
Ciąża

Leku Suvardio nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Suvardio nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Suvardio nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania leku występują zawroty głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Suvardio?

We krwi występuje tzw. zły cholesterol (LDL-C) oraz dobry cholesterol (HDL-C). Lek Suvardio zmniejsza stężenie złego cholesterolu oraz zwiększa stężenie dobrego cholesterolu. Dodatkowo zwiększa zdolność usuwania złego cholesterolu oraz hamuje jego wytwarzanie w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Suvardio?

Lek Suvardio jest stosowany w:

 • w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu
 • w profilaktyce miażdżycy
 • w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ataku serca lub udaru u pacjentów z grupy ryzyka

Dawkowanie

Jak stosować lek Suvardio?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Suvardio w celu obniżenia wysokiego stężenia cholesterolu

 • leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg lub 10 mg
 • wielkość dawki początkowej zależy od stężenia cholesterolu we krwi, stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, występowania czynników, które sprzyjają wystąpieniu działań niepożądanych
 • lekarz może zalecić stosowanie najmniejszej dawki 5 mg w następujących przypadkach:
  • pochodzenie azjatyckie
  • wiek pacjenta powyżej 70 lat
  • umiarkowane zaburzenia czynności nerek
  • miopatia
 • lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta
 • dawki nie należy zwiększać częściej niż co 4 tygodnie
 • maksymalna dawka dobowa leku to 40 mg, stosowana u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, u których stosowanie mniejszych dawek nie przyniosło oczekiwanych efektów

Stosowanie leku Suvardio w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub związanych z tym problemów

 • zalecana dawka dobowa to 20 mg raz na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku to 5 mg
 • dla dzieci w wieku 6-9 lat maksymalna dawka dobowa to 10 mg
 • dla dzieci w wieku 10-17 lat maksymalna dawka dobowa to 20 mg
 • lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku
 • dawkę leku przyjmuje się raz na dobę
 • dawka 40 mg nie może być stosowana w tej grupie wiekowej

Zasady przyjmowania tabletek:

 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletki przyjmuje się raz na dobę, niezależnie od pory dnia, niezależnie od posiłków
 • tabletki najlepiej stosować o tej samej porze dnia w celu pamiętania o konieczności przyjmowania leku

Pacjent powinien regularnie badać poziom cholesterolu oraz zgłaszać się na kontrole lekarskie. Lekarz na podstawie wyników badań będzie dobierał odpowiednie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę według przyjętego schematu dawkowania. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Jeśli pacjent zakończy kurację lekiem, poziom cholesterolu może wzrosnąć. Przed zakończeniem stosowania leku należy najpierw zasięgnąć opinii lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Suvardio?

Leku Suvardio nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąży lub karmienia piersią
 • chorób wątroby
 • ciężkich chorób nerek
 • powtarzającego się lub niewyjaśnionego bólu mięśni
 • jednoczesnego stosowania cyklosporyny

Nie należy przyjmować leku Suvardio w dawce 40 mg, gdy:

 • u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • u pacjenta występują choroby tarczycy
 • u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub ból mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni, lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • pochodzenie azjatyckie
 • pacjent stosuje leki z grupy fibratów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Suvardio może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Suvardio i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • problemy z oddychaniem, z lub bez obrzęku twarzy, ust, języka i/lub gardła
 • obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • ciężki świąd skóry (z guzkami)
 • bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać - objawy ze strony mięśni pojawiają się częściej u dzieci i młodzieży
 • zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na krwinki)
 • zerwanie mięśnia

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy tylko dawki 40 mg)
 • cukrzyca

Niezbyt często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka, swędzenie lub inne reakcje skórne
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy to dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg)

Rzadko (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne - do objawów należy obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, nasilone swędzenie skóry (z grudkami)
 • uszkodzenie mięśni u dorosłych
 • silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi
 • zmniejszenie liczby płytek krwi zwiększające ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków (trombocytopenia)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • obecność krwi w moczu
 • uszkodzenie nerwów kończyn górnych i dolnych (odczuwane jako drętwienie)
 • bóle stawów
 • utrata pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • biegunka (luźne stolce)
 • zespół Stevensa - Johnsona (ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach, oczach i w okolicy narządów płciowych)
 • kaszel
 • płytki oddech
 • obrzęk
 • zaburzenia snu (bezsenność i koszmary senne)
 • zaburzenia sprawności seksualnej
 • depresja
 • problemy z oddychaniem (utrzymujący się kaszel i/lub płytki oddech, lub gorączka)
 • uszkodzenia ścięgien
 • stałe osłabienie mięśni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Suvardio należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub bóle mięśni, albo u pacjenta lub w jego rodzinie występowały w przeszłości choroby mięśni, lub pacjent miał wcześniej zaburzenia ze strony mięśni występujące podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych - pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, kiedy wystąpią u niego dolegliwości lub bóle mięśni niewiadomego pochodzenia, szczególnie jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie i gorączka, należy również poinformować lekarza, jeśli wystąpi stałe osłabienie mięśni
 • jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy
 • jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawirem
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) - stosowanie kwasu fusydowego jednocześnie z lekiem Suvardio może prowadzić do ciężkich uszkodzeń mięśni (rabdomiolizy)
 • jeśli pacjent ma powyżej 70 lat - ponieważ lekarz musi dobrać odpowiednią dawkę początkową leku Suvardio dla pacjenta
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność układu oddechowego
 • jeśli pacjent pochodzi z Azji 
 • jeśli pacjent ma mniej niż 6 lat: leku Suvardio nie należy podawać dzieciom młodszym niż 6 lat
 • jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat: nie należy stosować tabletek Suvardio o mocy 40 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Jeśli którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien on przyjmować leku w dawce 40 mg.

U niektórych pacjentów leki z grupy statyn mogą wpływać na czynność wątroby. Zaburzenia te można wykryć, wykonując badania enzymów wątrobowych we krwi. Lekarz powinien przeprowadzić badania kontrolne w trakcie stosowania leku Suvardio.

Osoby chore na cukrzycę lub te, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy, będą pod ścisłą kontrolą lekarską podczas stosowania tego leku. Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju cukrzycy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Suvardio a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Suvardio nie wolno stosować w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku, powinna natychmiast przerwać kurację. W trakcie przyjmowania leku pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Suvardio a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Suvardio nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

 • cyklosporynę (stosowaną np. po przeszczepie narządów)
 • warfarynę lub klopidogrel (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew)
 • lek z grupy fibratów (taki jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi (np. ezetymib)
 • leki stosowane w przypadku niestrawności (stosowane w celu zobojętnienia kwasu solnego w żołądku)
 • erytromycynę (antybiotyk), 
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka)
 • hormonalną terapię zastępczą
 • którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami: rytonawirem, lopinawirem, atazanawirem, sofosbuwirem, woksylaprewirem, ombitaswirem, parytaprewirem, dazabuwirem, welpataswirem, grazoprewirem, elbaswirem, glekaprewirem, pibrentaswirem

Jeśli w leczeniu infekcji bakteryjnej pacjent musi stosować kwas fusydowy w postaci doustnej, należy tymczasowo odstawić lek Suvardio; lekarz poinformuje pacjenta kiedy będzie mógł ponownie zacząć stosować lek Suvardio w bezpieczny sposób (stosowanie leku Suvardio z kwasem fusydowym w rzadkich przypadkach może prowadzić do osłabienia mięśni, tkliwości lub bólu - rabdomioliza)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Suvardio a alkohol

Brak danych

Suvardio a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania leku występują zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Suvardio?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (Suvardio 5 mg)

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Suvardio a ciąża
Suvardio a karmienie piersią
Interakcje
Suvardio a alkohol
Suvardio a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo