Poradnik
Symamis (Amisulpridum)

Symamis (Amisulpridum)

Symamis jest to lek przeciwpsychotyczny, zawierający substancję czynną o nazwie amisulpryd. Lek stosowany jest u osób dorosłych w terapii schizofrenii - łagodzi objawy pozytywne i negatywne w przebiegu tej choroby oraz depresyjny nastrój chorego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSymamis
Nazwa międzynarodowaAmisulpridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 200 mg
 • 400 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Amisulpryd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • hypromeloza 2910
 • celuloza mikrokrystaliczna PH-101
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Lek przeciwpsychotyczny

Zastosowanie

Ostra i przewlekła schizofrenia

Przeciwwskazania
 • uczulenie na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • rak piersi
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • guz przysadki mózgowej
 • leczenie lewodopą
 • dzieci przed okresem pokwitania
 • karmienie piersią
 • jeśli pacjent ma rzadką chorobę serca objawiającą się powolnym rytmem serca i nieregularnym biciem serca (zespół wydłużonego odstępu QT)
 • choroba Parkinsona
 • zaburzenia rytmu serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroba Parkinsona
 • napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • nieregularna czynność serca (rytm)
 • choroba serca lub w przeszłości w rodzinie występowały choroby serca
 • pacjent ma skłonności do stanów zapalnych, szczególnie migdałków i gorączki
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi
 • cukrzyca lub pacjenta poinformowano, że istnieje u niego podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • u pacjenta występują gorączka, senność, sztywność mięśni, zaburzenie świadomości i nadmierna potliwość
 • u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie, sztywność lub skurcze mięśni
 • spowolnienie ruchów
 • zwiększenie wydzielania śliny
 • niepokój

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia świadomości związane z nadmierną sennością
 • skurcze mięśni oka z przymusowym ustawieniem gałek ocznych ku górze
 • intensywne bicie serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w nogach
 • guz przysadki mózgowej
 • zmniejszona możliwość otwarcia żuchwy w związku ze zwiększonym napięciem mięśni żwaczy
 • zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • zawroty głowy
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zwiększenie masy ciała
 • nieprawidłowa produkcja i wydzielanie mleka u kobiet i mężczyzn
 • niewyraźne widzenie
 • zwiększenie masy ciała
 • zaburzenia erekcji
 • pobudzenie
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi do leczenia zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, dyzopiramid, amiodaron i sotalol)
 • niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna podawana dożylnie)
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona (np. lewodopa, bromokryptyna, ropinirol)
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (diltiazem, werapamil, beta-blokery)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (digoksyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu migreny i zaczerwienienia twarzy (klonidyna)
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaparć (bisakodyl, pikosiarczan sodu)
 • kortykosteroidami
 • lekami stosowanymi w leczeniu lęku i niepokoju (benzodiazepiny)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (imipramina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych (np. pimozyd, haloperydol, lit, klozapina)
 • fenobarbitalem
 • lekami przeciwbólowymi (np. morfina, oksykodon, tramadol)
 • lekami przeciwhistaminowymi, które wywołują senność
 • lekami uspokajającymi
 • lekami hamującymi odruch kaszlu
 • środkami znieczulającymi stosowanymi podczas operacji
Ciąża

Nie należy stosować leku Symamis podczas ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Symamis.

Dzieci

Leku Symamis nie należy podawać dzieciom przed okresem dojrzewania płciowego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Symamis może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symamis?

Lek Symamis wykazuje działanie przeciwpsychotyczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symamis?

Lek Symamis stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi oraz negatywnymi, w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Symamis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

 • lekarz dostosuje wielkość dawki w zależności od reakcji pacjenta na leczenie
 • zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 50-300 mg na dobę lub 400-800 mg na dobę, zależnie od objawów choroby
 • w pojedynczych przypadkach dawka może być zwiększona do 1200 mg na dobę
 • jeśli pacjent przyjmuje dawkę jednorazową większą niż 400 mg na dobę, dawka powinna zostać podzielona na dwie dawki
 • tabletki należy połknąć przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ze szczególną ostrożnością, ze względu na możliwe ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub wystąpienia nadmiernej senności.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Lekarz zmniejszy dawkę leku w zależności od ciężkości zaburzenia czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Dane dotyczące przedawkowania leku Symamis są ograniczone. Do objawów zgłoszonych należy zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, senność i nadmierne uspokojenie, ruchy mimowolne oraz śpiączka. W razie przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

W razie opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe. Jednakże, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć tę dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku o zwykłych porach.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać zażywania tabletek, dlatego że pacjent czuje się lepiej. Przerwanie stosowania leku Symamis może spowodować, że choroba nasili się lub powróci. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Symamis, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Do objawów nagłego przerwania terapii lekiem należą: nudności lub wymioty, bezsenność, pocenie się, sztywność mięśni, nietypowe ruchy lub nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Symamis należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symamis?

Leku Symamis nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • raka piersi
 • guza chromochłonnego nadnerczy
 • guza przysadki mózgowej
 • leczenia lewodopą
 • dzieci przed okresem pokwitania
 • karmienia piersią
 • gdy pacjent ma rzadką chorobę serca objawiającą się powolnym rytmem serca i nieregularnym biciem serca (zespół wydłużonego odstępu QT)
 • choroby Parkinsona
 • zaburzeń rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symamis może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, jeśli u pacjenta stosującego lek Symamis wystąpią następujące działania niepożądane:

 • wysoka gorączka, pocenie się, sztywność mięśni, szybka praca serca, szybki oddech, uczucie splątania, senność lub pobudzenie - mogą być to objawy poważnego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego
 • nieprawidłowa czynność serca, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą doprowadzić do ataku serca lub zagrażającej życiu choroby serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu
 • reakcje alergiczne, takie jak: wysypki skórne, świąd, obrzęk, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • atak padaczkowy (napad padaczki)

Pozostałe działania niepożądane leku Symamis:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie, sztywność lub skurcze mięśni
 • spowolnienie ruchów
 • zwiększenie wydzielania śliny
 • niepokój

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia świadomości związane z nadmierną sennością
 • skurcze mięśni oka z przymusowym ustawieniem gałek ocznych ku górze
 • intensywne bicie serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w nogach
 • guz przysadki mózgowej
 • zmniejszona możliwość otwarcia żuchwy w związku ze zwiększonym napięciem mięśni żwaczy
 • zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • zawroty głowy
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zwiększenie masy ciała
 • nieprawidłowa produkcja i wydzielanie mleka u kobiet i mężczyzn
 • niewyraźne widzenie
 • zwiększenie masy ciała
 • zaburzenia erekcji
 • pobudzenie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • drgawki
 • wolne tętno
 • złe samopoczucie, skłonność do stanów zapalnych
 • mimowolne ruchy
 • częste oddawanie moczu, uczucie pragnienia
 • reakcje alergiczne
 • zwiększone ryzyko miażdżycy spowodowane wysokim stężeniem cholesterolu
 • splątanie
 • wysokie ciśnienie krwi
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • zapalenie płuc
 • zwiększone ryzyko złamań spowodowane osteopenią i osteoporozą

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • wysypka
 • nudności, dyskomfort, osłabienie mięśni i splątanie spowodowane niskim stężeniem sodu we krwi
 • obrzęk
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symamis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: ­

 • choroby nerek
 • choroba Parkinsona
 • napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • nieregularna czynność serca (rytm)
 • choroba serca lub w przeszłości w rodzinie występowały choroby serca
 • pacjent ma skłonności do stanów zapalnych, szczególnie migdałków i gorączki
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi
 • cukrzyca lub pacjenta poinformowano, że istnieje u niego podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • u pacjenta występują gorączka, senność, sztywność mięśni, zaburzenie świadomości i nadmierna potliwość
 • u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symamis a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Symamis podczas ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. U noworodków, których matki stosowały lek Symamis w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy:

 • pobudzenie
 • zwiększone napięcie mięśni
 • mimowolne drżenie ciała
 • senność
 • trudności w oddychaniu lub trudności związane z karmieniem

W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka należy skontaktować się z lekarzem.

Symamis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Symamis.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Symamis jednocześnie z:

 • lekami stosowanymi do leczenia zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, dyzopiramid, amiodaron i sotalol)
 • niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna podawana dożylnie)
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona (np. lewodopa, bromokryptyna, ropinirol)
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (diltiazem, werapamil, beta-blokery)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (digoksyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu migreny i zaczerwienienia twarzy (klonidyna)
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaparć (bisakodyl, pikosiarczan sodu)
 • kortykosteroidami
 • lekami stosowanymi w leczeniu lęku i niepokoju (benzodiazepiny)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (imipramina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych (np. pimozyd, haloperydol, lit, klozapina)
 • fenobarbitalem
 • lekami przeciwbólowymi (np. morfina, oksykodon, tramadol)
 • lekami przeciwhistaminowymi, które wywołują senność
 • lekami uspokajającymi
 • lekami hamującymi odruch kaszlu
 • środkami znieczulającymi stosowanymi podczas operacji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symamis a alkohol

Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku Symamis, ponieważ może mieć to wpływ na działanie leku.

Symamis a prowadzenie pojazdów

Lek Symamis może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po przyjęciu leku występują takie objawy jak zmniejszenie czujności, senność i niewyraźne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symamis?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • bez specjalnych wymagań

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Symamis a ciąża
Symamis a karmienie piersią
Interakcje
Symamis a alkohol
Symamis a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo