Poradnik
Symapamid SR (Indapamidum)

Symapamid SR (Indapamidum)

Symapamid SR to lek moczopędny o przedłużonym uwalnianiu, zawierający pochodną sufonamidu, jaką jest indapamid. Powoduje nieznaczne zwiększenie objętości wytwarzanego moczu. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSymapamid SR
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana, kukurydziana
 • hypromeloza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu (EP)

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Moczopędne

Zastosowanie

Nadciśnienie tętnicze

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid lub na inny składnik leku
 • uczulenie na sulfonamidy
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zaburzenia czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą encefalopatią wątrobową
 • hiopokaliemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia wątroby lub czynności nerek
 • cukrzyca
 • planowane badanie czynności przytarczyc
 • dna moczanowa
 • zmiany skórne
 • osłabienie wzroku 
 • ból oka
 • podczas stosowania leku  testy antydopingowe mogą dawać pozytywne wyniki
 • należy chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym i UVA
 • stosowanie leku może wywołać ciężką arytmię
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka plamisto-grudkowa
Możliwe interakcje z
 • litem
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku przez dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywierać niewielki wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów. Zdolność do czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym może być zaburzona.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symapamid SR?

Działanie leku polega na zwiększeniu wydalania przez nerki sodu i chlorków, w mniejszym stopniu potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu i obniżając ciśnienie krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symapamid SR?

Lek Symapamid SR stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Symapamid SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.  W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą.

Informacje ogólne

 • należy przyjmować jedną tabletkę na dobę (rano)
 • lek można przyjmować niezależnie od posiłków
 • tabletkę należy połykać w całości
 • lek należy popić szklanką wody

Lekarz decyduje o długości leczenia. W przypadku gdy działanie leku jest zbyt silne lub słabe należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Symapamid SR może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku pod warunkiem, że nie występują u nich zaburzenia czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symapamid SR

W przypadku przyjęcia większej dawki niż dawka zalecana mogą się nasilić działania niepożądane, może zwiększyć się diureza z towarzyszącym ryzykiem spadku ciśnienia krwi zaburzeń równowagi kwasowo - elektolitowej. Niezwłocznie należy szukać pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Symapamid SR

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pomiętej tabletki. Kolejną tabletkę należy przyjąć według ustalonego schematu dawkowania kolejnego dnia.

Przerwanie stosowania leku Symapamid SR

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. W przypadku odstawienia leku ciśnienie może z powrotem wzrosnąć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symapamid SR?

Leku Symapamid SR nie należy stosować:

 • gdy występuje uczulenie na indapamid lub na inny składnik leku
 • gdy występuje uczulenie na sulfonamidy
 • gdy występuje ciężka niewydolność nerek
 • gdy występuje ciężka niewydolność wątroby
 • gdy występują zaburzenia czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą encefalopatią wątroby
 • gdy występuje hiopokaliemia -niskie stężenie potasu we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, również Symapamid SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wysypka plamisto - grudkowa

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • reakcje nadwrażliwości

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • niewydolność nerek
 • zwiększone stężenie wapnia we krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • niewydolność szpiku kostnego  lub anemia 
 • ciężkie reakcje alergiczne 
 • zmniejszenie liczby płytek krwi 
 • zmniejszenie liczby białych krwinek 
 • zapalenie trzustki
 • reakcje alergiczne
 • zaburzenia czynności wątroby

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nasilenie objawów encefalopatii wątrobowej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby 
 • u pacjentów z ostrym uogólnionym toczniem rumieniowatym Może dojść do zaostrzenia objawów choroby
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi powodując obniżenie siły mięśni
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz zmniejszenie objętości krwi (odwodnienie lub zawroty głowy i osłabienie, występujące w pozycji stojącej w wyniku niskiego ciśnienia krwi)
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi mogące powodować dnę moczanową lub nasilać jej objawy
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • reakcje nadwrażliwości na światło po ekspozycji na światło słoneczne i ultrafioletowe UVA
 • osłabienie wzroku
 • ból oczu 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symapamid SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta:

 • występują zaburzenia wątroby lub czynności nerek
 • występuje cukrzyca
 • występuję dna moczanowa
 • pojawiają się zmiany skórne
 • występuje osłabienie wzroku 
 • występuje ból oka
 • lek ten może dawać pozytywne wyniki testów antydopingowych
 • podczas stosowania leku należy chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym i ultrafioletowym UVA
 • lek ten może wywołać ciężką arytmię

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symapamid SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Symapamid SR w ciąży.

Symapamid SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Symapamid SR nie jest wskazane w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna jest wydzielana do mleka matki.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Symapamid SR nie powinno łączyć się z:

 • litem

Podczas stosowania poniższych leków należy zachować szczególną ostrożność

 • leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca (chinidyna, hydrochinidyna, disopyramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetilid)
 • leków stosowanych w leczeniu psychoz np. chlorpromazyna
 • beprydyl
 • cyzapryd
 • difemanil
 • sparfloksacyna
 • moksyfloksacyna
 • erytromycyna
 • winkamycyna 
 • halofantryna
 • pentamidyna 
 • mizolastyna
 • NLPZ, ponieważ mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi oraz powodować niewydolność nerek u pacjentów ze zmniejszoną objętością wody w organiźmie
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę, ponieważ mogą zbytnio obniżyć ciśnienie krwi oraz występuje ryzyko ostrej niewydolności nerek.
 • podawaną dożylnie amfoterycyną B
 • doustnymi kortykosteroidami
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę
 • baklofenem
 • leków moczopędnych oszczędzających potas
 • metforminą
 • środkami zawierającymi jod
 • TLPD
 • tabletkami zawierającymi wapń
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami hamującymi czynność układu odpornościowego
 • tetrakozaktydem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symapamid SR a alkohol

Lek nasila działanie alkoholu, nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Symapamid SR.

Symapamid SR a prowadzenie pojazdów

Lek może wywierać niewielki wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów. Zdolność do czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym może być zaburzona.

 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symapamid SR?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Symapamid SR a ciąża
Symapamid SR a karmienie piersią
Interakcje
Symapamid SR a alkohol
Symapamid SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo