Poradnik
Symla (Lamotriginum)

Symla (Lamotriginum)

Lek Symla zawiera substancję czynną lamotryginę, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Lek wykorzystuje się w leczeniu padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSymla
Nazwa międzynarodowaLamotriginum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

 Lamotrygina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • uwodniony tlenek żelaza żółty (E 172)
 • powidon K 30
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu
 • talk
 • bezwodna krzemionka koloidalna
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • padaczka
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Przeciwwskazania

Uczulenie na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jakakolwiek choroba nerek
 • wysypka, która wystąpiła po zastosowaniu lamotryginy lub innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • przebyte zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy
 • przyjmowanie innych leków zawierających lamotryginę
 • zespół Brugadów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • wysypka skórna

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • agresja lub drażliwość
 • uczucie senności
 • zawroty głowy
 • drżenie
 • trudności z zasypianiem (bezsenność)
 • uczucie pobudzenia
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności lub wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu
Możliwe interakcje z
 • okskarbazepiną
 • felbamatem
 • gabapentyną
 • lewetyracetamem
 • lakozamidem
 • perampanelem
 • pregabaliną
 • topiramatem
 • zonisamidem
 • litem
 • olanzapiną
 • arypiprazolem
 • bupropionem
 • walproinianem
 • karbamazepiną
 • fenytoiną
 • prymidonem
 • fenobarbitalem
 • rysperydonem
 • ryfampicyną
 • lopinawirem/rytonawirem
 • atazanawirem/rytonawirem
 • hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Pacjentki w ciąży lub planujące ciążę, przed zastosowaniem leku Symla powinny skonsultować się z lekarzem. 

Karmienie piersią

Lek Symla może być stosowany u kobiet karmiących piersią tylko na wyraźne zalecenie lekarza.

Dzieci

Stosowanie leku Symla nie jest zalecane u dzieci poniżej 2. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeżeli pacjent choruje na padaczkę, powinien skonsultować z lekarzem, który zadecyduje o możliwości prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania leku Symla wystąpią zawroty głowy i podwójne widzenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symla?

Działanie leku Symla polega na hamowaniu powtarzających się z dużą częstością wyładowań neuronów i hamowaniu uwalniania glutaminianu (neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za powstawanie napadów padaczkowych). Mechanizm działania leku Symla w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych nie został ustalony.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symla?

Lek Symla stosuje się w leczeniu:

 • padaczki
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku ustalana jest dla każdego pacjenta indywidualnie na podstawie:

 • wieku pacjenta
 • stosowania przez pacjenta innych leków
 • ogólnego stanu zdrowia pacjenta (np. stanu nerek oraz wątroby)

Dawkowanie:

 • na początku leczenia zalecana jest mała dawka leku
 • dawkę tę zwiększa się stopniowo, w ciągu kilku tygodni, aż do osiągnięcia dawki skutecznej dla pacjenta (zwanej dawką efektywną)
 • o wielkości dawki początkowej i stopniu jej zwiększania decyduje lekarz
 • nie należy nigdy przyjmować większej dawki leku Symla niż ta zalecona przez lekarza
 • zazwyczaj dawka efektywna leku Symla u dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę
 • u dzieci w wieku od 2 do 12 lat dawka efektywna jest zależna od masy ciała - zwykle wynosi od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, do maksymalnej dawki podtrzymującej wynoszącej 200 mg na dobę

Jak przyjmować lek Symla?

 • lek Symla należy przyjmować raz lub dwa razy na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza
 • lek może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków
 • lekarz może zalecić rozpoczęcie lub przerwanie przyjmowania innych leków, w zależności od wskazania i odpowiedzi pacjenta na leczenie
 • tabletki Symla mają linię podziału i można je podzielić na równe dawki
 • tabletki należy połykać w całości lub podzielone i popić niewielką ilością wody
 • nie wolno rozgryzać ani żuć tabletek
 • należy zawsze przyjmować całą dawkę przepisaną przez lekarza
 • nie należy nigdy przyjmować tylko części dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symla

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pomocy doraźnej. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Symla, może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, które mogą mieć skutek śmiertelny. U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Symla mogą wystąpić:

 • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs)
 • niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja)
 • zaburzenia rytmu serca (wykrywane zazwyczaj podczas badania EKG)
 • utrata przytomności, napady drgawek lub śpiączka

Pominięcie zastosowania leku

 • jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu jednej dawki leku Symla, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze
 • jeśli pacjent zapomniał przyjąć kilku dawek leku Symla, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku Symla

Przerwanie stosowania leku

 • nie należy przerywać stosowania leku Symla, jeżeli nie zaleci tego lekarz
 • lek Symla musi być stosowany tak długo, jak zaleci to lekarz

Stosowanie leku Symla w leczeniu padaczki

 • w celu przerwania stosowania leku Symla istotne jest, aby dawka była zmniejszana stopniowo, w ciągu około dwóch tygodni
 • w przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku Symla może nastąpić nawrót objawów padaczki lub mogą się one nasilić

Stosowanie leku Symla w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

 • może upłynąć pewien czas, zanim Symla zacznie działać, jest mało prawdopodobne, aby poprawa wystąpiła natychmiast
 • w przypadku zamiaru zakończenia leczenia lekiem Symla nie ma konieczności stopniowego zmniejszania dawki
 • należy zasięgnąć porady lekarza, jeżeli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Symla

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symla?

Leku Symla nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symla może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Symla i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wysypki skórne lub zaczerwienienie skóry, które mogą się nasilać aż do ciężkich reakcji skórnych, w tym rozległej wysypki z pęcherzami i złuszczaniem naskórka występującej szczególnie w okolicach ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • rozległe złuszczanie się naskórka (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub rozległa wysypka, której towarzyszą zmiany dotyczące wątroby, krwi i innych narządów ciała (reakcja polekowa z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi, znana również jako zespół nadwrażliwości - DRESS)
 • owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub narządów płciowych
 • ból w jamie ustnej lub zaczerwienienie i opuchlizna oczu (zapalenie spojówek)
 • wysoka temperatura ciała (gorączka), objawy przypominające grypę lub senność
 • obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach
 • niespodziewane krwawienie, sinienie lub niebieskie zabarwienie palców
 • ból gardła lub częściej niż zwykle występujące infekcje (takie jak przeziębienia)
 • zwiększony poziom enzymów wątrobowych obserwowany w badaniu krwi
 • zwiększona liczba białych krwinek (eozynofilii)
 • powiększone węzły chłonne
 • zmiany dotyczące narządów ciała, w tym wątroby i nerek
 • objawy limfohistiocytozy hemofagocytarnej: gorączka, wysypka, drżenia lub dreszcze, stan splątania, zaburzenia czynności mózgu

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wysypka skórna

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • agresja lub drażliwość
 • uczucie senności
 • zawroty głowy
 • drżenie
 • trudności z zasypianiem (bezsenność)
 • uczucie pobudzenia
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności lub wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • niezborność ruchów i brak koordynacji (ataksja)
 • podwójne lub niewyraźne widzenie
 • nietypowa utrata lub przerzedzenie włosów (alopecja)
 • wysypka skórna lub oparzenie słoneczne po narażeniu na działanie światła słonecznego, lub sztucznego (fotowrażliwość)

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zagrażająca życiu reakcja skórna (zespół Stevensa-Johnsona)
 • grupa objawów obejmujących jednocześnie: gorączkę, nudności, wymioty, ból głowy, sztywność karku i skrajną wrażliwość na silne światło. Może to być spowodowane stanem zapalnym błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu leczenia, jednak jeśli nadal się nasilają, należy skontaktować się z lekarzem
 • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs)
 • swędzenie oczu z towarzyszącą wydzieliną (zapalenie spojówek)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zagrażająca życiu reakcja skórna (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS)
 • wysoka temperatura ciała (gorączka)
 • obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach (uogólnione powiększenie węzłów chłonnych)
 • zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi lub niewydolność wątroby
 • ciężkie zaburzenie krzepnięcia krwi, które może spowodować nieoczekiwane krwawienie lub sinienie (rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe)
 • zmiany w wynikach badań krwi – włączając zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (anemia), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie szpiku kostnego zwane niedokrwistością aplastyczną
 • omamy
 • dezorientacja
 • uczucie chwiejności lub braku równowagi w trakcie poruszania się
 • mimowolne ruchy ciała (tiki), mimowolne skurcze mięśni poruszających gałkami ocznymi, głową i tułowiem (choreoatetoza) lub inne nietypowe ruchy ciała, takie jak szarpnięcia, drżenia lub sztywność
 • zwiększenie częstości napadów padaczkowych u pacjentów z wcześniej rozpoznaną padaczką
 • nasilenie objawów choroby u pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona
 • zespół rzekomotoczniowy (objawy mogą obejmować: ból pleców lub stawów, któremu może niekiedy towarzyszyć gorączka lub ogólne złe samopoczucie)
 • limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia kości obejmujących osteopenię i osteoporozę (osłabienie kości) oraz złamania
 • koszmary senne
 • osłabiona odporność spowodowana mniejszym stężeniem we krwi przeciwciał, nazywanych immunoglobulinami, które pomagają chronić organizm przed zakażeniami

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Symla należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występuje jakakolwiek choroba nerek
 • u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek wysypka, bądź oparzenie słoneczne po zastosowaniu lamotryginy lub innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, lub padaczki
 • u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy
 • pacjent przyjmuje inne leki zawierające lamotryginę
 • u pacjenta występuje zespół Brugadów (choroba serca objawiającą się zaburzeniami czynności elektrycznej w sercu)
 • pacjentka stosuje lub planuje rozpoczęcie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych

W czasie stosowania leku Symla może wystąpić reakcja alergiczna lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna, która nieleczona może się nasilić:

 • zespół Stevensa-Johnsona (SJS)
 • toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN)
 • zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi (DRESS)

Jeśli wystąpią takie objawy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów przyjmujących lamotryginę mogą wystąpić przypadki bardzo ciężkiej reakcji ze strony układu immunologicznego (limfohistiocytoza hemofagocytarna) 
z objawami takimi jak:

 • gorączka
 • wysypka
 • drżenie lub dreszcze
 • stan splątania
 • zaburzenia czynności mózgu

Jeśli wystąpią takie objawy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi mogą wystąpić myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa, które mogą pojawić się częściej:

 • podczas rozpoczynania leczenia po raz pierwszy
 • jeżeli pacjent miał wcześniej myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 25 lat

U pacjentów z padaczką podczas stosowania leku Symla również wystąpiły myśli o samouszkodzeniu lub popełnieniu samobójstwa.

Jeżeli u pacjenta wystąpią niepokojące myśli lub gorsze samopoczucie podczas stosowania leku Symla, należy jak najszybciej udać się do lekarza lub do najbliższego szpitala.

W niektórych rodzajach padaczki napady mogą się nasilić lub występować częściej podczas stosowania leku Symla. Mogą one stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia pacjenta. Jeżeli podczas przyjmowania leku Symla napady występują częściej lub jeśli wystąpi ciężki napad należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Leku Symla nie należy stosować w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ może on zwiększyć ryzyko wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symla a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przerywać przyjmowania leku Symla bez konsultacji z lekarzem (szczególnie jeśli pacjentka ma padaczkę). Ciąża może zmieniać skuteczność leku Symla, dlatego może być konieczne wykonanie badań krwi oraz modyfikacja dawki leku. Stosowanie leku Symla w czasie ciąży (szczególnie w pierwszym trymestrze) może zwiększyć ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, w tym rozszczepu warg i podniebienia. Zaleca się stosowanie najmniejszej możliwej dawki terapeutycznej, jeżeli konieczne jest leczenie lamotryginą podczas ciąży.

Symla a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lamotrygina przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko. Dzieci pacjentek karmiących piersią podczas stosowania leku Symla będą objęte stałą kontrolą lekarską. Jeśli u dziecka wystąpi nadmierna senność, wysypka lub za mały przyrost masy ciała, należy poinformować lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Symla szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • leków przeciwpadaczkowych, takich jak okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, lakozamid, perampanel, pregabalina, topiramat, zonisamid
 • leków stosowanych w zaburzeniach psychicznych, takich jak lit, olanzapina, arypiprazol
 • bupropionu - lek stosowany w terapii uzależnienia od nikotyny oraz zaburzeń psychicznych

Niektóre leki mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należą do nich:

 • walproinian, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych
 • karbamazepina, stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych
 • fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki
 • rysperydon, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności - HIV (kombinacja lopinawiru z rytonawirem lub atazanawiru z rytonawirem)

Hormonalne środki antykoncepcyjne

 • lekarz może zalecić stosowanie określonego rodzaju hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub też innej metody antykoncepcji (prezerwatywa, kapturek dopochwowy, wkładka domaciczna)
 • lekarz może zalecić wykonanie badań w celu sprawdzenia stężenia leku Symla we krwi, jeżeli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne
 • lek Symla może wpływać na działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, jednak najprawdopodobniej nie zmniejsza ich skuteczności
 • jeśli podczas stosowania hormonalnych doustnych środków antykoncepcyjnych wystąpią jakiekolwiek zmiany w cyklu miesiączkowym (krwawienie lub plamienie międzymiesiączkowe) należy poinformować lekarza - takie objawy mogą świadczyć o wpływie leku Symla na działanie środka antykoncepcyjnego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symla a alkohol

Brak danych.

Symla a prowadzenie pojazdów

Jeżeli pacjent choruje na padaczkę, powinien skonsultować z lekarzem, który zadecyduje o możliwości prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania leku Symla wystąpią zawroty głowy i podwójne widzenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symla?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Symla a ciąża
Symla a karmienie piersią
Interakcje
Symla a alkohol
Symla a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo