Poradnik
Symlok SR (Metoprololi succinas)

Symlok SR (Metoprololi succinas)

Lek Symlok SR zawiera substancję czynną metoprolol, należy do grupy leków nazywanych selektywnymi lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (beta-adrenolityki). Lek wykorzystuje się w schorzeniach układu krążenia i profilaktyce migreny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSymlok SR
Nazwa międzynarodowaMetoprololi succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 23,75 mg
 • 47,5 mg
 • 95 mg
 • 190 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Bursztynian metoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • metyloceluloza
 • skrobia kukurydziana
 • glicerol
 • etyloceluloza
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza
 • kwas stearynowy
 • dwutlenek tytanu (E171) 
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 14 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 56 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 98 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Zmniejsza siłę skurczu serca.

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • dusznica bolesna
 • objawowa, przewlekła niewydolność serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • profilaktyka nagłej śmierci sercowej i wystąpienia ponownego zawału serca u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu 
 • profilaktyka migreny
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wstrząs kardiogenny
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia
 • nieleczona niewydolność serca 
 • stosowanie leków o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory beta-adrenergiczne
 • istotna klinicznie bradykardia zatokowa lub niedociśnienie tętnicze krwi
 • podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego
 • niewydolność serca i powtarzające się ciśnienie skurczowym poniżej 100 mm Hg
 • ciężkia choroba tętnic obwodowych z ryzykiem wystąpienia zgorzeli
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • chromanie przestankowe
 • niewydolnością nerek
 • dławica Prinzmetala
 • stosowanie leków zawierających glikozydy naparstnicy
 • astma oskrzelowa lub inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • cukrzyca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • zmniejszenie częstości pracy serca
 • uczucie zimna w kończynach
 • kołatanie serca
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka lub zaparcie
 • zmęczenie
 • bóle i zawroty głowy
Możliwe interakcje z
 • lekami z grupy antagonistów kanału wapniowego (werapamil, dilitiazem)
 • lekami antyarytmicznymi (amiodaron, dyzopiramid, chinidyna, propafenon)
 • inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO)
 • wziewnymi lekami znieczulającymi
 • antybiotykami (np. ryfampicyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna) 
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, celekoksyb)
 • glikozydami naparstnicy
 • lekami stosowanymi w schorzeniach psychicznych
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu kataru siennego i alergii (np. difenhydramina)
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym (np. hydralazyna)
 • innymi lekami beta-adrenolitycznymi, również w postaci kropli do oczu
 • lekami przeciwgrzybiczymi (np. terbinafina)
Ciąża

Leku Symlok SR nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek Symlok SR można stosować u kobiet karmiących, jeśli tak zdecyduje lekarz. Należy ściśle przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Symlok SR u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W czasie stosowania leku Symlok SR mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia, jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów   
i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symlok SR?

Metoprolol (substancja czynna leku Symlok SR) zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin (uwalnianych zwłaszcza pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego) na serce, zmniejsza siłę skurczu mięśnia sercowego, obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symlok SR?

Lek Symlok SR stosowany jest w leczeniu u pacjentów dorosłych:

 • nadciśnienia tętniczego
 • dusznicy bolesnej
 • objawowej, przewlekłej niewydolności serca
 • zaburzeń rytmu serca
 • zapobieganiu nagłej śmierci sercowej i wystąpieniu ponownego zawału serca u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • czynnościowych zaburzeń pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu serca
 • profilaktyce migreny

Lek Symlok SR stosowany jest u dzieci i młodzieży wieku od 6 do 18 roku życia w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

Dawkowanie

Jak stosować lek Symlok SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podania

 • zaleca się przyjmowanie leku Symlok SR raz na dobę, najlepiej rano, z posiłkiem lub bez
 • tabletki mogą być dzielone na pół
 • tabletki należy połknąć popijając co najmniej połową szklanki wody
 • tabletek nie należy żuć ani kruszyć

Dorośli

Nadciśnienie tętnicze krwi

 • zalecana dawka leku wynosi od 47,5 mg do 95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę
 • jeżeli dawka 95 mg jest niewystarczająca, lekarz może ją zwiększyć lub dołączyć do leczenia inny lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi

Dusznica bolesna

 • zalecana dawka leku wynosi od 95 mg do 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę
 • w razie koniecznośc lekarz może zwiększyć dawkę lub dołączyć do leczenia lek z grupy azotanów, stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Objawowa, przewlekłaniewydolność serca

 • leczenie można rozpocząć u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca
 • pacjent nie powinien mieć zaostrzeń niewydolności serca w ciągu ostatnich sześciu tygodni a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca beta adrenolitykami może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów choroby

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca zgrupy II NYHA

 • zalecana dawka początkowa wynosi 23,75 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę
 • dawkę początkową należy stosować przez pierwsze dwa tygodnie leczenia
 • po dwóch tygodniach dawkę można zwiększyć do 47,5 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę
 • dawkę można podwajać co dwa kolejne tygodnie do dawki 190 mg bursztynianu metoprololu
 • w leczeniu długotrwałym zalecana dawka wynosi190 mg raz na dobę

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z grupy III i IV NYHA

 • zalecana dawka początkowa wynosi 11,88 mg (pół tabletki 23,75 mg bursztynianu metoprololu) raz na dobę
 • dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta
 • w czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ u niektórych pacjentów może dojść do zaostrzenia objawów niewydolności serca
 • po jednym do dwóch tygodni dawka może być zwiększona do 23,75 mg raz na dobę
 • u pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co kolejne dwa tygodnie do dawki maksymalnej 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę
 • u pacjentów, u których wystąpi bradykardia i (lub) niedociśnienie tętnicze krwi, konieczne może być zmniejszenie daweki nnych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca lub zmniejszenie dawki leku Symlok SR
 • niedociśnienie tętnicze krwi występujące w czasie ustalania dawki leku Symlok SR nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia
 • nie należy jednak zwiększać dawki leku do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego krwi
 • w przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego krwi należy szczególnie zwrócić uwagę na ocenę wydolności nerek

Zapobieganie wystąpieniu nagłej śmierci sercowej lub ponownego zawału serca u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału

 • zalecana dawka podtrzymująca leku Symlok SR wynosi 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę

Zaburzenia rytmu serca

 • zalecana dawka wynosi od 95 mg do190 mg bursztynianu metoprololuraz na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku

Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu

 • zalecana dawka wynosi 95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku

Profilaktyka migreny

 • zalecana dawka wynosi od 95 mg do 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku Symlok SR jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Dziecii młodzież

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi:

 • u dzieci w wieku 6 lat i powyżej - dawka zależy od wagi dziecka
 • lekarz dobierze dawkę indywidulalnie dla każdego pacjenta
 • zazwyczaj dawka początkowa wynosi 0,48 mg bursztynianu metoprololu (na kilogram masy ciała dziecka), nie więcej niż 47,5 mg bursztynianu metoprololu podawana raz na dobę w postaci tabletki o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki
 • lekarz może zwiększyć dawkę do dawki 1,9 mg bursztynianu metoprololu (na kilogram masy ciała dziecka) w zależności od reakcji pacjenta na leczenie

Nie zaleca się stosowania leku Symlok SR u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symlok SR 

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, ponieważ może być konieczne płukanie żołądka lub wdrożenie odpowiedniego leczenia.
Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić:

 • zmniejszenie częstości pracy serca
 • niedociśnienie tętnicze krwi
 • ostra niewydolność serca i skurcz oskrzeli

Pominięcie zastosowania leku Symlok SR

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • jeżeli lek nie został zażyty o zwykłej porze a czas, który minął od zwykłej pory stosowania leku jest krótszy niż 12 godzin, należy zażyć pełną dawkę leku zaleconą przez lekarza
 • jeżeli czas ten jest dłuższy niż 12 godzin, należy zażyć połowę dawki leku zaleconej przez lekarza
 • następną pełną dawkę leku zaleconą przez lekarza należy przyjąć o zwykłej porze

Przerwanie stosowania leku Symlok SR

 • nagłe odstawianie leku jest niebezpieczne, może spowodować zaostrzenie objawów przewlekłej niewydolności serca lub zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu
 • jeśli konieczne jest odstawienie leku Symlok SR, należy robić to stopniowo i tylko po konsultacji z lekarzem

Pacjenci przed operacjami

 • przed planowanym zabiegiem operacyjnym, należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Symlok SR
 • nie jest zalecane przerywanie leczenia beta-adrenolitykami u pacjentów operowanych

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symlok SR?

Leku Symlok SR nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny
 • u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego
 • u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia
 • u pacjenta występuje nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zmniejszenie przepływu krwi lub niedociśnienie tętnicze krwi)
 • pacjent stosuje (krótkotrwale lub długotrwale) leki o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory beta-adrenergiczne
 • u pacjenta występuje istotna klinicznie bradykardia zatokowa (znaczne zwolnienie rytmu serca) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • u pacjenta podejrzewa się świeży zawał mięśnia sercowego, a czynność serca jest mniejsza niż 45 uderzeń na minutę, odstęp PQ w badaniu EKG jest dłuższy niż 0,24 sekundy lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg
 • u pacjenta występuje niewydolność serca a ciśnienie skurczowe w pozycji leżącej utrzymuje się poniżej 100 mmHg (powinien być on ponownie zbadany przed rozpoczęciem leczenia metoprololem)
 • u pacjenta występuje ciężkia choroba tętnic obwodowych z ryzykiem wystąpienia zgorzeli
 • u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • u pacjenta występuje kwasica metaboliczna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symlok SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (może wystąpić częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie częstości pracy serca
 • uczucie zimna w kończynach
 • kołatanie serca
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka lub zaparcie
 • zmęczenie
 • bóle i zawroty głowy

Niezbyt często (może wystąpićczęściej niż u 1 na 100): 

 • przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca
 • wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego
 • zaburzenia snu
 • parestezja (uczucie mrowienia lub drętwienia)
 • duszność
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową
 • ból w klatce piersiowej
 • zwiększenie masy ciała

Rzadko (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 000):

 • wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • obrzęki
 • omdlenia
 • koszmary senne
 • zaburzenia pamięci
 • splątanie (utrata kontaktu i pobudzenieruchowe)
 • nerwowość
 • stany lękowe
 • omamy
 • depresja
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych)
 • nadmierna potliwość
 • wypadanie włosów
 • zaburzenia smaku
 • przemijające zaburzenia libido
 • skórne reakcje nadwrażliwości
 • zaostrzenie objawów łuszczycy
 • nadwrażliwość na światło
 • zaburzenia widzenia
 • suchość (lub) podrażnienie oczu
 • szumy uszne

Częstość nieznana, częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

 • bóle stawów
 • zapalenie wątroby
 • skurcze mięśni
 • suchość w jamie ustnej
 • zapalenia spojówek
 • zapalenia błony śluzowej nosa
 • zaburzenia koncentracji
 • zgorzel u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symlok SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Symlok SR należy poinformować lekarza jeśli:

 • u pacjenta zdiagnozowano chromanie przestankowe
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolnością nerek
 • u pacjenta występuje dławica Prinzmetala
 • pacjent stosuje leki zawierające glikozydy naparstnicy
 • u pacjenta występuje astma oskrzelowa lub inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc
 • u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu (blok serca pierwszego stopnia)
 • u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny nadnerczy
 • pacjent choruje na cukrzycę

Stosowanie leku Symlok SR u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

 • u pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawki leku
 • u pacjentów z marskością wątroby nie ma konieczności zmiany dawki leku
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może być konieczna zmiana dawkowania

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Symlok SR.

Symlok SR może być stosowany wyłącznie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca.

Przed podaniem jakiegokolwiek znieczulenia (u stomatologa, w szpitalu), należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Symlok SR.

Leczenie wstrząsu anafilaktycznego u pacjentów leczonych beta-1-adrenolitykami może być trudniejsze.
Adrenalina podana w zwykłych dawkach może być nieskuteczna.

Jeśli u pacjenta wystąpi lub nasili się bradykardia (wolna czynność serca), lekarz może zalecić zmniejszenie dawki lub stopniowe odstawienie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symlok SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Symlok SR nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Przyjmowanie leku Symlok SR w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym może spowodować zmniejszenie częstości pracy serca u płodu i noworodka.

Symlok SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Metoprolol (substancja czynna leku Symlok SR) przenika do mleka matki i moze powodować zmniejszenie częstości pracy serca u dziecka karmionego piersią.
Wpływ ten jest jednak nieznaczący klinicznie, jeżeli matka stosuje lek w dawkach leczniczych.

Lek Symlok SR może być stosowany u kobiet karmiących piersią, jeśli zaleci go lekarz.
Należy ściśle przestrzegać dawkownia zaleconego przez lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne przyjmowanie leku Symlok SR i niektórych innych leków może spowodować konieczność modyfikacji ich dawek są to:

 • leki stosowane w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych: leki z grupy antagonistów kanałuwapniowego (werapamil, dilitiazem)
 • leki antyarytmiczne (np.amiodaron, dyzopiramid, chinidyna, propafenon)
 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)
 • wziewne leki znieczulające - wziewne anestetyki zwiększają ich hamujący wpływ na układ krążenia
 • antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np. ryfampicyna)
 • leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna) 
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna, celekoksyb) 
 • glikozydy naparstnicy - mogą powodować nadmierną bradykardię
 • leki przeciwdepresyjne również leki z grupy selektywnych antagonistów zwrotnego wychwytu serotoniny (np. paroksetyna, fluoksetynaisertralina)
 • inne leki beta-adrenolityczne również te w postaci kropli do oczu
 • doustne leki przeciwcukrzycowe - jednoczesne stosowanie metoprololu może spowodować nasilenie lub przedłużenie hipoglikemii (stanu niskiego stężenia cukru we krwi)
 • adrenalina - w połączeniu z lekiem Symlok SR może wywołać nadciśnienie tętnicze krwi i bradykardię
 • fenylpropanolamina (stosownaw leczeniu nietrzymania moczu) może zwiększać ciśnienie rozkurczowe powyżej wartości prawidłowych
 • leki przeciwhistaminowe, stosowane w leczeniu kataru siennego i alergii (np. difenhydramina)
 • leki przeciwgrzybicze (np. terbinafina)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (np. hydralazyna)

Jeśli jednocześnie przyjmuje się lek Symlok SR i klonidynę, a zachodzi konieczność przerwania leczenia klonidyną, to należy najpierw zakończyć podawanie leku 
Symlok SR.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symlok SR a alkohol

Podczas stosowania leku Symlok SR należy unikać spożywania alkoholu.

Symlok SR a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku  Symlok SR mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną. 
Pacjent powinien sprawdzić, jaka jest jego indywidualna reakcja po zastosowaniu leku Symlok SR.
Jeśli wystapią zawroty głowy lub objawy zmęczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symlok SR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Symlok SR a ciąża
Symlok SR a karmienie piersią
Interakcje
Symlok SR a alkohol
Symlok SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo