Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Symtrend (Carvedilolum)

Symtrend (Carvedilolum)

Lek Symtrend zawiera substancję czynną karwedylol, która należy do grupy o działaniu alfa- i beta-adrenolitycznym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaSymtrend
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon CL
 • powidon K 30
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka – Opadry II White YS-22-18096 o składzie:

 • HPMC 2910/Hypromeloza 3cP
 • HPMC 2910/Hypromeloza 6cP
 • HPMC 2910/Hypromeloza 50cP
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • cytrynian trietylu
 • makrogol 8000
 • polidekstroza Fcc
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zwalnia czynność serca
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze samoistne
 • przewlekła, stabilna dławica piersiowa
 • leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ciężka niewydolność serca leczona głównie lekami podawanymi dożylnie
 • astma oskrzelowa lub inne choroby płuc
 • nieleczona niewydolność serca
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • wstrząs kardiogenny
 • znaczne zwolnienie tętna
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • kwasica metaboliczna
 • dławica Prinzmetala, spowodowana skurczem tętnic wieńcowych
 • guz chromochłonny
 • zmniejszone krążenie krwi w dłoniach i stopach
 • chromanie przestankowe
 • ciężkie choroby wątroby
 • leczenie wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca preparatami podawanymi dożylnie (werapamil, diltiazem)
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca ze współistniejącym niedociśnieniem lub chorobą niedokrwienną serca i miażdżycą tętnic lub chorobami nerek
 • cukrzyca
 • niewydolność serca
 • choroba naczyń obwodowych
 • zaplanowany zabieg chirurgiczny
 • guz chromochłonny
 • dławica Prinzmetala
 • niewydolność oddechowa
 • pacjent nosi soczewki kontaktowe
 • zespół Raunauda
 • nadczynność tarczycy
 • konieczność zastosowania znieczulenia
 • wolne tętno poniżej 55 uderzeń na minutę
 • wystąpienie u pacjenta kiedykolwiek ciężkiej reakcji alergicznej
 • planowane leczenie odczulające
 • łuszczyca
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zawroty głowy i ból głowy
 • niedociśnienie
 • uczucie zmęczenia
 • niewydolność serca
Możliwe interakcje z
 • digoksyną
 • ryfampicyną
 • cymetydyną
 • ketokonazolem
 • fluoksetyną
 • haloperidolem
 • erytromycyną
 • cyklosporyną
 • klonidyną
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • amiodaronem
 • chinidyną
 • dizopiramidem
 • meksyletyną
 • propafenonem
 • flekainidem
 • antagonistami receptora α - 1
 • barbituranami
 • fenotiazyną
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne
 • insuliną
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami znieczulającymi
 • sympatykomimetykami
 • pochodnymi dihydropirydyny
 • azotanami
 • lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo - mięśniowe
 • ergotaminą
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • estrogenami
 • kortykosteroidami
 • rezerpiną
 • guanetydyną
 • metyldopą
 • guanfacyną
 • inhibitorami monoaminooksydazy
Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży tylko, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności działania leku Symtrend u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jeśli po przyjęciu leku występują zawroty głowy lub zmęczenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symtrend?

Działanie leku Symtrend polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych. Hamuje on także aktywność układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta - adrenergicznych. W konsekwencji dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi i spowolnienia akcji serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symtrend?

Lek Symtrend jest wskazany w leczeniu:

 • samoistnego nadciśnienia tętniczego
 • przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej
 • wspomagająco w umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Symtrend?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skierować się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady przyjmowania leku:

 • tabletki należy połknąć popijając co najmniej połową szklanki wody
 • tabletki należy przyjmować z pokarmem lub bez
 • pacjenci z niewydolnością serca powinni przyjmować tabletki z posiłkiem w celu zminimalizowania ryzyka zawrotów głowy po nagłym wstawaniu

Wysokie ciśnienie tętnicze

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze 2 dni leczenia, a następnie 25 mg raz na dobę
 • lekarz może zalecić inne dostępne dawki

Dławica piersiowa

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez 2 dni, a następnie 25 mg dwa razy na dobę
 • lekarz może zalecić inne dostępne dawki

Niewydolność serca

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi pół tabletki leku Symtrend o mocy 6,25 mg (co odpowiada 3,125 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez 2 tygodnie
 • dawka może być przez lekarza stopniowo zwiększana, zwykle w odstępach dwutygodniowych
 • w niektórych przypadkach lekarz może zadecydować o zmniejszeniu lub zwiększeniu dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku

 • objawami przedawkowania są omdlenia spowodowane zmniejszonym ciśnieniem krwi, zwolnione bicie serca, w ciężkich przypadkach zatrzymanie bicia serca, trudności w oddychaniu, zwężenie dróg oddechowych, złe samopoczucie, obniżona świadomość, napady padaczkowe
 • w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana lub w przypadku połknięcia leku przez dziecko należy powiadomić lekarza, lub zgłosić się do najbliższego szpitala w celu uzyskania porady co do dalszego postępowania

Pominięcie zastosowania leku

 • w przypadku pominięcia jednej lub kilku dawek leku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symtrend?

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, która jest leczona głównie lekami podawanymi drogą dożylną
 • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości astma oskrzelowa lub skurcz oskrzeli
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczona niewydolność serca
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia w układzie przewodzącym serca (blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, choroba węzła zatokowego)
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • jeśli u pacjenta występuje znaczne zwolnienie tętna lub bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej (kwasica metaboliczna)
 • jeśli u pacjenta występuje nietypowa odmiana dławicy piersiowej (dławicą Prinzmetala), spowodowana skurczem tętnic wieńcowych
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczona zwiększona czynność nadnerczy (guz chromochłonny)
 • jeśli u pacjenta występuje zmniejszone krążenie krwi w dłoniach i stopach, w następstwie czego stają się zimne, pojawia się ból lub chromanie przestankowe
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby
 • jeśli pacjent jest leczony podawanymi dożylnie lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca (diltiazem, werapamil)
 • jeśli pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symtrend jak każdy lek może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo częste (u co najmniej 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy i ból głowy
 • niedociśnienie
 • uczucie zmęczenia
 • niewydolność serca

Częste (u co najmniej 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenie układu moczowego
 • niedokrwistość
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększenie stężenia cholesterolu
 • zaburzenia kontroli stężenia glukozy we krwi
 • depresja, obniżenie nastroju
 • zaburzenia widzenia, suchość oczu, podrażnienie oczu
 • zwolnienie czynności serca
 • obrzęk (opuchlizna występująca w obrębie więcej niż jednej części ciała)
 • hiperwolemia, przewodnienie organizmu
 • zawroty głowy występujące podczas szybkiego wstawania
 • zimne ręce i stopy
 • duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów
 • nudności, biegunka, wymioty
 • niestrawność, ból brzucha
 • ból w rękach lub nogach
 • trudności z oddawaniem moczu
 • ból
 • niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów ze stwardnieniem tętnic i (lub) pogorszeniem czynności nerek

Niezbyt częste (u co najmniej 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zaburzenia snu
 • stan przedomdleniowy, omdlenie
 • parestezja
 • zaburzenia układu przewodzącego serca
 • dławica piersiowa
 • niektóre reakcje skórne (np. alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, świąd i stany zapalne skóry)
 • łuszczyca
 • impotencja

Rzadkie (u co najmniej 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie ilości płytek krwi
 • niedrożność nosa

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • leukopenia
 • reakcje uczuleniowe
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, GGTP)
 • nietrzymanie moczu u kobiet
 • ciężkie skórne działania niepożądane (np. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Symtrend, należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • niewydolności serca z towarzyszącym niskim ciśnieniem tętniczym krwi oraz zaburzeniami dopływu krwi i tlenu do tkanek (choroba niedokrwienna serca), stwardnieniem tętnic, zaburzeniami czynności nerek 
 • cukrzycy - stosowanie leku może maskować objawy obniżonego poziomu cukru we krwi, należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi
 • zastoinowej niewydolności serca
 • choroby naczyń obwodowych
 • planowanego zabiegu operacyjnego z zastosowaniem leków do znieczulenia ogólnego
 • dławicy piersiowej Prinzmetala
 • ciężkich zaburzeń oddychania
 • noszenia soczewek kontaktowych
 • zespołu Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp, potem blednięcie i następnie zaczerwienienie z towarzyszącym bólem) - lek Symtrend może nasilać istniejące objawy
 • nadczynności tarczycy - lek Symtrend może maskować objawy tej choroby
 • zwolnionego tętna poniżej 55 uderzeń na minutę
 • ciężkich reakcji nadwrażliwości np. po ukąszeniu owadów lub po spożyciu pokarmów
 • leczenia odczulającego - lek Symtrend może zmniejszać skuteczność leków stosowanych w leczeniu reakcji uczuleniowych
 • łuszczycy
 • guza chromochłonnego nadnerczy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symtrend a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Symtrend w okresie ciąży, chyba że potencjalna korzyść przewyższa potencjalne ryzyko.

Symtrend a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków:

 • digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca) 
 • ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy) 
 • cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi, zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) 
 • ketokonazol (lek stosowany w leczeniu grzybicy)
 • fluoksetyna (lek stosowany w leczeniu depresji)
 • haloperidol (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób umysłowych i (lub) psychicznych)
 • erytromycyna (antybiotyk)
 • cyklosporyna (lek osłabiający układ immunologiczny stosowany w celu ochrony przed odrzuceniem organów po transplantacji oraz w schorzeniach dermatologicznych i reumatycznych) 
 • klonidyna (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia krwi oraz w leczeniu migreny) 
 • werapamil, diltiazem, amiodaron, chinidyna, dizopiramid, meksyletyna, propafenon, flekainid (leki stosowane w leczeniu arytmii) 
 • preparaty obniżające ciśnienie krwi - ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia. Karwedylol może nasilać działanie innych stosowanych leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. antagonistów receptora alfa 1) oraz leków, obniżających ciśnienie tętnicze jako działanie niepożądane, np. barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki), fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji), leki rozszerzające naczynia krwionośne oraz alkohol
 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe - karwedylol może nasilać działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych. Ponadto może maskować objawy hipoglikemii (szczególnie tachykardię)
 • wziewne leki znieczulające 
 • niektórych leków o działaniu rozszerzającym oskrzela, stosowanych w astmie oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
 • sympatykomimetyki (zwiększające aktywność układu współczulnego) - ryzyko nadciśnienia tętniczego i nasilenia bradykardii
 • pochodne dihydropirydyny (stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi i chorób serca)
 • azotany (leki stosowane w leczeniu chorób serca) - nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi
 • leki blokujące przewodnictwo nerwowo - mięśniowe (zmniejszają napięcie mięśni) - ryzyko nasilenia bloku nerwowo - mięśniowego
 • ergotamina (lek przeciwmigrenowy)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, kortykosteroidy - mogą powodować zatrzymywanie wody i sodu osłabiając działanie obniżające ciśnienie krwi przez karwedylol
 • rezerpina, guanetydyna, metyldopa, guanfacyna, inhibitory monoaminooksydazy - nasilają spowolnienie częstości bicia serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symtrend a alkohol

Lek Symtrend może nasilać działanie alkoholu.

Symtrend a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jeśli po przyjęciu leku występują zawroty głowy lub zmęczenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symtrend?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • chronić przed światłem
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C - blistry
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C - butelki

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Symtrend a ciąża
Symtrend a karmienie piersią
Interakcje
Symtrend a alkohol
Symtrend a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki