Poradnik
projekt opalanie
Tadaxin (Tadalafilum)

Tadaxin (Tadalafilum)

Lek Tadaxin zawiera substancję czynną tadalafil z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Stosowany jest głównie w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTadaxin
Nazwa międzynarodowaTadalafilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Tadalafil

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza 
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K-29-32
 • cytrynian sodu
 • laurylosiarczan sodu 
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • stearylofumaran sodu
 • hypromeloza 6 cPs
 • triacetyna
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki powlekane
 • 4 tabletki powlekane
 • 8 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 12 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 84 tabletki powlekane
Działanie / właściwości
 • wspomaganie erekcji
 • poprawa przepływu krwi oraz rozluźnienie mięśni gruczołu krokowego i pęcherza (lek w dawce 5 mg)
Zastosowanie
 • zaburzenia erekcji u dorosłych mężczyzn
 • łagodny rozrost gruczołu krokowego (tabletki powlekane 5 mg)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie choroby serca
 • przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar
 • niedociśnienie tętnicze
 • nadciśnienie tętnicze (niekontrolowane przez leki)
 • przebyty epizod utraty wzroku w jednym oku
 • przyjmowanie riocyguatu 
 • przyjmowanie azotanów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • schorzenia serca
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa 
 • szpiczak mnogi 
 • białaczka 
 • jakiekolwiek zniekształcenie członka
 • ciężkie choroby wątroby lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg
 • zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa
 • niestrawność
Możliwe interakcje z
 • azotanami
 • lekami blokującymi receptory α - adrenergiczne
 • innymi lekami obniżającymi wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • riocyguatem
 • ketokonazolem
 • inhibitorami proteazy
 • fenobarbitalem, fenytoiną i karbamazepiną
 • niektórymi antybiotykami
 • inhibitorami 5 - alfa - reduktazy
Ciąża

Lek Tadaxin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Karmienie piersią

Lek Tadaxin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dzieci

Lek Tadaxin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych mężczyzn stosujących lek Tadaxin występowały zawroty głowy. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy sprawdzić, jaka jest reakcja pacjenta na lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tadaxin?

Lek Tadaxin poprawia zdolność uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Lek rozszerza naczynia krwionośne członka, co powoduje zwiększenie napływu krwi do członka i pomaga uzyskać erekcję (odpowiednią sztywność członka
w stanie podniecenia seksualnego). Lek działa tylko u osób pobudzonych seksualnie (konieczne jest pobudzenie seksualne - takie, jak podczas stosunku, gdy nie zastosowano leku wspomagającego erekcję).
Ponadto, lek w dawce 5 mg poprawia przepływ krwi i powoduje rozluźnienie mięśni gruczołu krokowego i pęcherza, co może łagodzić objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tadaxin?

Lek Tadaxin stosowany jest w przypadku:

 • zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn
 • łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (tabletki powlekane 5 mg)

Dawkowanie

Jak stosować lek Tadaxin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tadaxin tabletki powlekane 5 mg

Sposób stosowania

 • leku Tadaxin jest przeznaczony do stosowania doustnego tylko u mężczyzn
 • tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody
 • lek można zażywać niezależnie od posiłków
 • spożywanie alkoholu może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, jeżeli pacjent przyjął lek Tadaxin lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu)

Dawkowanie

Leczenie zaburzeń erekcji

 • zalecana dawka leku to jedna tabletka 5 mg, przyjmowana raz na dobę, mniej więcej o tej samej porze dnia
 • lekarz może zmienić dawkę leku na 2,5 mg w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie
 • nie należy przyjmować leku Tadaxin częściej niż raz na dobę
 • przyjmowanie leku Tadaxin raz na dobę umożliwia uzyskanie erekcji po stymulacji seksualnej w każdym punkcie czasowym w ciągu 24 godzin (przyjmowanie leku Tadaxin raz na dobę może być korzystne w przypadku mężczyzn, którzy zamierzają podejmować aktywność seksualną dwa razy na tydzień lub częściej)
 • lek działa tylko u osób pobudzonych seksualnie (konieczne jest pobudzenie seksualne - takie, jak podczas stosunku, gdy nie zastosowano leku wspomagającego erekcję)
 • spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji

Leczenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

 • zalecana dawka leku to jedna tabletka 5 mg, przyjmowana raz na dobę, mniej więcej o tej samej porze dnia
 • jeżeli u pacjenta występuje łagodny rozrost gruczołu krokowego oraz zaburzenia erekcji to dawka - jedna tabletka 5 mg raz na dobę pozostaje bez zmian
 • nie wolno przyjmować leku Tadaxin częściej niż raz na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tadaxin

 • jeśli przyjęto dawkę większą niż zalecona, należy powiadomić o tym lekarza
 • zażycie większej dawki leku może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku

Pominięcie zastosowania leku Tadaxin

 • należy zażyć ominiętą dawkę od razu po przypomnieniu sobie
 • nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę

Tadaxin tabletki powlekane 10 mg i 20 mg

Sposób stosowania

 • lek przeznaczony jest do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną i nie jest zalecany do stałego, codziennego stosowania
 • leku Tadaxin jest przeznaczony do stosowania doustnego tylko u mężczyzn
 • tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody
 • lek można zażywać niezależnie od posiłków
 • spożywanie alkoholu może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, jeżeli pacjent przyjął lek Tadaxin lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu)

Dawkowanie

 • zalecana początkowa dawka leku to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną
 • jeśli dawka ta nie jest wystarczająca, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg
 • tabletkę można przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną (konieczne jest pobudzenie seksualne - takie, jak podczas stosunku, gdy nie zastosowano leku wspomagającego erekcję)
 • lek może być skuteczny jeszcze do 36 godzin po przyjęciu tabletki
 • nie należy przyjmować leku Tadaxin częściej niż raz na dobę 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tadaxin

 • jeśli przyjęto dawkę większą niż zalecona, należy powiadomić o tym lekarza
 • zażycie większej dawki leku może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tadaxin?

Leku Tadaxin nie należy stosować u pacjentów: 

 • uczulonych na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmujących azotany organiczne (leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej) w jakiejkolwiek postaci lub inne preparaty zawierające tlenek azotu, np. azotyn amylu - tadalafil nasila działanie tych leków
 • z ciężką chorobą serca lub po przebytym zawale serca w ciągu ostatnich 90 dni
 • po przebytym udarze w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • z niskim ciśnieniem krwi lub niekontrolowanym wysokim ciśnieniem krwi
 • u których kiedykolwiek stwierdzono utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), tzw. „porażenie oka”
 • przyjmujących riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo - zatorowego nadciśnienia płucnego), jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tadaxin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Tadaxin i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią niżej wymienione działania niepożądane:

 • reakcje alergiczne, w tym wysypka 
 • ból w klatce piersiowej - nie wolno stosować azotanów, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską 
 • priapizm - przedłużona i być może bolesna erekcja po przyjęciu leku Tadaxin
  Jeśli wystąpi taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • nagła utrata widzenia 

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg
 • zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa
 • niestrawność

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku
 • niewyraźne widzenie, ból oczu
 • trudności w oddychaniu
 • obecność krwi w moczu
 • przedłużony czas trwania wzwodu
 • uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca
 • wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi
 • krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach
 • obrzęk rąk, stóp lub kostek 
 • uczucie zmęczenia

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów): 

 • omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci
 • obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu
 • nagłe pogorszenie lub utrata słuchu
 • pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry)
 • krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu 
 • zwiększona potliwość

Ponadto były zgłaszane:

 • atak serca i udar (rzadko) u mężczyzn przyjmujących lek Tadaxin
  Większość z nich miała problemy z sercem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.
 • rzadkie przypadki pojawienia się częściowego, przemijającego lub trwałego osłabienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach

U mężczyzn przyjmujących lek Tadaxin zgłoszono dodatkowe rzadkie działania niepożądane, których nie obserwowano podczas badań klinicznych. 
Należą do nich:

 • migrena
 • obrzęk twarzy
 • ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła, silne wysypki skórne
 • zaburzenia objawiające się napływem krwi do oczu
 • nieregularne bicie serca
 • dławica piersiowa 
 • nagła śmierć sercowa

Mężczyźni w wieku powyżej 75 lat przyjmujący lek Tadaxin

Częściej zgłaszano działania niepożądane takie, jak:

 • zawroty głowy 
 • biegunka

Mężczyźni w wieku powyżej 65 lat przyjmujący lek Tadaxin

Częściej zgłaszano działanie niepożądane - występowanie biegunki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tadaxin należy omówić to z lekarzem.

Schorzenia serca

 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z sercem, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tadaxin
 • aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem u pacjentów z chorobami serca, ponieważ stanowi dodatkowe obciążenie dla serca

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

 • przed rozpoczęciem stosowania leku Tadaxin w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego lekarz przeprowadzi badanie w kierunku występowania raka gruczołu krokowego (oba te schorzenia mogą mieć takie same objawy)
 • leku Tadaxin nie stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tadaxin należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek)
 • szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego)
 • białaczka (nowotwór komórek krwi)
 • jakiekolwiek zniekształcenie członka
 • ciężkie choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek

Nie wiadomo, czy lek Tadaxin jest skuteczny u pacjentów:

 • po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy
 • po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego, podczas którego nerwy gruczołu krokowego są przecinane (radykalna prostatektomia bez oszczędzania nerwów)

Należy przerwać stosowanie leku Tadaxin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta podczas stosowania leku Tadaxin wystąpi:

 • nagłe pogorszenie widzenia 
 • nagła utrata wzroku

Lek Tadaxin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dzieci i młodzież

 • lek Tadaxin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia

Lek Tadaxin zawiera laktozę

 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja na niektóre cukry, przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tadaxin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tadaxin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Tadaxin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tadaxin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje azotany, nie wolno przyjmować leku Tadaxin.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje:

 • leki blokujące receptory α - adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub objawów ze strony układu moczowego spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego)
 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • riocyguat (stosowany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo - zatorowego nadciśnienia płucnego)
 • inhibitory 5 - alfa - reduktazy (stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego)
 • ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • inhibitory proteazy stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia wirusem HIV
 • fenobarbital, fenytoinę i karbamazepinę (leki przeciwdrgawkowe)
 • ryfampicynę, erytromycynę, klarytromycynę lub itrakonazol
 • inne metody leczenia zaburzeń erekcji

Tadaxin z jedzeniem i piciem

 • sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność działania leku Tadaxin, dlatego spożywając go należy zachować ostrożność

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tadaxin a alkohol

Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. 
Pacjenci planujący zażycie leku Tadaxin nie powinni spożywać dużych ilości alkoholu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu.

Tadaxin a prowadzenie pojazdów

U niektórych mężczyzn stosujących lek Tadaxin występowały zawroty głowy. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy sprawdzić, jaka jest reakcja pacjenta na lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tadaxin?

Lek Tadaxin należy przechowywać: 

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tadaxin a ciąża
Tadaxin a karmienie piersią
Interakcje
Tadaxin a alkohol
Tadaxin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki