Poradnik
Tagrisso (Osimertinibum)

Tagrisso (Osimertinibum)

Lek Tagrisso zawiera subsyancję czynną - ozymertynib, z grupy leków przeciwnowotworowych. Stosowany jest w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTagrisso
Nazwa międzynarodowaOsimertinibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Ozymertynib

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • mikrokrystaliczna celuloza
 • niskopodstawiona hydroksypropyloceluloza
 • stearylofumaran sodu
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3350
 • talk
 • żółty tlenek żelaza
 • czerwony tlenek żelaza
 • czarny tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwnowotworowe.

Zastosowanie

Niedrobnokomórkowy rak płuc.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ozymertynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie ziela dziurwca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zapalenie płuc 
 • schorzenia serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób przyjmujących lek):

 • biegunka – może pojawiać się i ustępować podczas leczenia
 • problemy ze strony skóry i paznokci – objawy mogą obejmować świąd, suchość skóry, wysypkę, zaczerwienienie wokół paznokci
 • zapalenie jamy ustnej – zapalenie wewnętrznej wyściółki jamy ustnej
 • nieprawidłowe zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych (leukocytów lub neutrofili)
 • zmniejszenie liczby płytek krwi

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób przyjmujących lek):

 • nagłe utrudnienie oddychania wraz z kaszlem lub gorączką – może to być objaw zapalenia tkanki płucnej (stan określany mianem śródmiąższowej choroby płuc) w niektórych przypadkach może powodować zgon
Możliwe interakcje z
 • fenytoiną, karbamazepiną 
 • ryfabutyną, ryfampicyną
 • zielem dziurawca (Hypericum perforatum) 
 • warfaryną
 • rozuwastatyną
 • doustnymi hormonalnymi lekami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Pacjentka nie powinna zajść w ciążę w okresie przyjmowania leku Tagrisso, dlatego należy stosować skuteczne metody antykoncepcji. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie trwania terapii, musi natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Tagrisso.

Dzieci

Nie należy stosować leku Tagrisso u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Tagrisso nie wykazuje żadnego lub wykazuje jedynie niezauważalny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tagrisso?

Lek Tagrisso oddziaływując na mutację genu EGFR - T790M, występującą w chorobie nowotworowej, może spowolnić lub zatrzymać jej rozwój.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tagrisso?

Lek Tagrisso stosowany jest u pacjentów dorosłych w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, u których stwierdza się:

 • dodatni wynik testu na obecność mutacji T790M
 • chorobę zaawansowaną i postępującą 

Dawkowanie

Jak stosować lek Tagrisso?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • lek przeznaczony do stosowania doustnego
 • tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą, nie należy jej kruszyć, dzielić ani żuć
 • lek należy przyjmować codziennie, o tej samej porze z posiłkiem lub bez posiłku

Sposób stosowania u pacjentów z trudnościami w połykaniu:

 • tabletkę można rozpuścić w wodzie - umieścić tabletkę w szklance i dodać 50 ml niegazowanej wody (nie stosować żadnych innych płynów)
 • mieszać wodę do czasu rozpadnięcia się tabletki na bardzo małe fragmenty (tabletka nie rozpuści się całkowicie)
 • niezwłocznie wypić płyn
 • w celu upewnienia się, że przyjęta została cała dawka leku należy dobrze przepłukać szklankę dodając 50 ml wody i wypić całą tę ilość

Dawkowanie:

 • zalecana dawka leku, to tabletka 80 mg raz na dobę
 • jeżeli będzie to konieczne, lekarz może zmniejszyć dawkę leku do jednej tabletki 40 mg raz na dobę

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tagrisso

 • w przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecona należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub najbliższym szpitalem

Pominięcie przyjęcia leku Tagrisso 

 • w przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce
 • jednak jeśli do czasu planowego przyjęcia kolejnej dawki będzie pozostawać mniej niż 12 godzin, należy opuścić pominiętą dawkę, a następnie przyjąć kolejną zwykłą dawkę o planowej godzinie

Przerwanie przyjmowania leku Tagrisso 

 • nie należy przerywać stosowania tego leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem
 • ważne jest, aby przyjmować ten lek codziennie, tak długo, jak zaleci lekarz

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tagrisso?

Leku Tagrisso nie należy stosować u pacjentów: 

 • uczulonych na ozymertynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmujących ziele dziurwca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tagrisso może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jesli u pacjenta wystapią ciężkie działania niepożądane, (często: może dotyczyć do 1 na 10 osób przyjmujących lek) z objawami nagłego utrudnienia w oddychaniu wraz z kaszlem lub gorączką.
Mogą to być objawy zapalenia tkanki płucnej (stan określany mianem śródmiąższowej choroby płuc), w niektórych przypadkach mogą prowadzić do zgonu. 
Jeśli u pacjenta wystąpią takie ciężkie działania niepożądane, lekarz może zadcydować o zaprzestaniu stosowania leku Tagrisso.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób przyjmujących lek):

 • biegunka – może pojawiać się i ustępować podczas leczenia
  W przypadku, gdy biegunka nie ustępuje lub ulega zaostrzeniu należy poinformować o tym swojego lekarza. problemy ze strony skóry i paznokci – objawy mogą obejmować świąd, suchość skóry, wysypkę, zaczerwienienie wokół paznokci.
  Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie tych problemów w obszarach skóry wystawionych na światło słoneczne. 
  Dolegliwości te można złagodzić regularnie stosując preparaty nawilżające na skórę i paznokcie. 
  W przypadku pogorszenia dolegliwości i problemów ze strony skóry lub paznokci należy powiadomić lekarza.
 • zapalenie jamy ustnej – zapalenie wewnętrznej wyściółki jamy ustnej
 • nieprawidłowe zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych (leukocytów lub neutrofili)
 • zmniejszenie liczby płytek krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tagrisso, należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

 • u pacjenta występowało wcześniej zapalenie płuc (stan określany mianem śródmiąższowej choroby płuc)
 • u pacjenta kiedykolwiek występowały choroby lub dolegliwości ze strony serca - pacjenci z tej grupy mogą wymagać szczególnej obserwacji lekarskiej

Podczas stosowania leku Tagrisso:

 • należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta wystapią ciężkie działania niepożądane w postaci nagłego utrudnienia w oddychaniu wraz z kaszlem lub gorączką
 • może to być objaw zapalenia tkanki płucnej (stan określany mianem śródmiąższowej choroby płuc) i w niektórych przypadkach może prowadzić do zgonu

Podczas stosowania leku Tagrisso konieczne jest używanie skutecznej antykoncepcji.

Antykoncepcja – kobiety i mężczyźni

 • lek Tagrisso może wpływać na skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych, należy omówić z lekarzem najbardziej odpowiednie metody zapobiegania ciąży
 • lek Tagrisso może przenikać do nasienia mężczyzny, dlatego również mężczyźni muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji

Konieczne jest stosowanie antykoncepcji również po zakończeniu przyjmowania leku Tagrisso:

 • kobiety – należy kontynuować stosowanie antykoncepcji przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia
 • mężczyźni – należy kontynuować stosowanie antykoncepcji przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia

Dzieci i młodzież:

 • nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Tagrisso u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia
 • nie należy podawać tego leku dzieciom lub młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tagrisso a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, musi natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, który zadecyduje czy należy kontynuować stosowanie leku Tagrisso.
Pacjentka nie powinna zajść w ciążę w okresie przyjmowania leku Tagrisso, dlatego należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Jeżeli pacjentka planuje ciążę po przyjęciu ostatniej dawki leku Tagrisso, powinna zwrócić się do swojego lekarza po poradę ze względu na to, że niektóre leki mogą
pozostawać w oraganizmie przez dłuższy czas.

Ciąża – mężczyźni

Jeżeli partnerka pacjenta zajdzie w ciążę w okresie przyjmowania przez pacjenta leku Tagrisso, należy koniecznie niezwłocznie poinformować o tym swojego lekarza.

Tagrisso a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Tagrisso nie jest szkodliwe dla dziecka, dlatego w okresie stosowania leku Tagrisso nie należy karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Tagrisso może wpływać na sposób działania innych leków, inne leki mogą również wpływać na sposób działania leku Tagrisso.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tagrisso należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować zmniejszenie skuteczności leku Tagrisso, należą do nich:

 • fenytoina, karbamazepina lub fenobarbital – stosowane w leczeniu padaczki lub napadów drgawkowych
 • ryfabutyna lub ryfampicyna – stosowane w leczeniu gruźlicy
 • ziele dziurawca (Hypericum perforatum) – składnik leków ziołowych, stosowanych w leczeniu depresji

leki, na których skuteczność i nasilenie ich działań niepożądanych może wpływać lek Tagrisso, należą do nich:

 • warfaryna – lek przeciwzakrzepowy
 • fenytoina i s-mefenytoina – stosowane w leczeniu padaczki lub napadów drgawek
 • alfentanyl, fentanyl i inne leki znieczulające - stosowane w trakcie zabiegów operacyjnych
 • rozuwastatyna – stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu
 • doustne hormonalne leki antykoncepcyjne – stosowane w zapobieganiu zajściu w ciążę
 • bozentan – stosowany w leczeniu nadciśnienia w krążeniu płucnym
 • efawirenz i etrawiryna – stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV/AIDS
 • modafinil – stosowany w leczeniu zaburzeń snu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tagrisso a alkohol

Brak danych.

Tagrisso a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Tagrisso nie ma żadnego lub wykazuje niezauważalny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tagrisso?

Lek Tagrisso należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tagrisso a ciąża
Tagrisso a karmienie piersią
Interakcje
Tagrisso a alkohol
Tagrisso a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo