Poradnik
Tambocor (Flecainide)

Tambocor (Flecainide)

Tambocor to lek, którego substancją czynną jest flekainid, pochodna benzamidu. Jest to lek przeciwarytmiczny, stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTambocor
Nazwa międzynarodowaFlecainide
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Flekainid

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • stearynian magnezu
 • kroskarmeloza sodowa
 • uwodorniony olej roślinny
Dostępne opakowania

60 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwarytmiczne

Zastosowanie
 • arytmia nadkomorowa (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe)
 • arytmia komorowa
 • nawrotny częstoskurcz węzłowy
 • arytmie związane z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a i podobnymi zespołami, wynikającymi z obecności dodatkowych szlaków (dróg) przewodzenia
 • napadowe migotanie przedsionków u pacjentów „objawowych”, jeżeli ustalono wskazania do leczenia i nie stwierdza się dysfunkcji lewej komory
 • objawowy utrwalony częstoskurcz komorowy
 • przedwczesne komorowe skurcze dodatkowe (pobudzenia dodatkowe) lub nieutrwalony częstoskurcz komorowy, powodujące objawy upośledzające jakość życia
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub pozostałe składniki leku
 • wstrząs kardiogenny
 • wcześniej istniejący drugi lub trzeci stopień bloku przedsionkowo-komorowego
 • niewydolność serca
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
 • częstoskurcz komorowy
 • choroby zastawek serca
 • zaburzenia elektrolitowe
 • zespół Brugadów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • upośledzenie czynności wątroby lub nerek
 • pacjenci z rozrusznikami stałymi lub tymczasowymi elektrodami stymulującymi
 • przebyty zawał serca
 • dusznica bolesna
 • inna choroba serca
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • gorączka
 • obrzęk
 • wolne bicie serca
 • niewydolność serca
 • ból w klatce piersiowej
 • niskie ciśnienie krwi
 • zawał serca
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • wysypka
 • wypadanie włosów
 • nadwrażliwość na światło
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • utrata apetytu
 • zaparcia
 • biegunka
 • niestrawność
 • wzdęcia
 • wzrost poziomu enzymów wątrobowych
 • obniżenie liczby erytrocytów, leukocytów i trombocytów we krwi
 • żółtaczka
 • świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie pustki w głowie
 • ból głowy
 • osłabienie i skurcze mięśni
 • ból mięśni, mrowienie
 • brak koordynacji
 • ból stawów
 • zaczerwienienie
 • drętwienie
 • zwiększone pocenie się
 • senność
 • omdlenia
 • dzwonienie w uszach
 • drżenie
 • uczucie wirowania
 • podwójne widzenie
 • niewyraźne widzenie
 • duszność
Możliwe interakcje z
 • digoksyną
 • beta-adrenolitykami
 • werapamilem
 • innymi lekami przeciwarytmicznymi, takimi jak amiodaron
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • lekami stosowanymi w terapii padaczki, takimi jak fenobarbital i karbamazepina
 • klozapiną
 • lekami przeciwhistaminowymi, takimi jak mizolastyna, terfenandyna
 • chininą
 • rytonawirem
 • diuretykami
 • cymetydyną
 • bupropionem
 • terbinafiną
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Tambocor u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

W czasie stosowania leku Tambocor nie należy karmić piersią.

Dzieci

Leku Tambocor nie należy stosować u pacjentów poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Tambocor może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania tych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tambocor?

Tambocor należy do grupy leków antyarytmicznych. Jego działanie polega na blokowaniu kanałów sodowych, co pozwala na zwolnienie przewodzenia we wszystkich częściach układu bodźcotwórczego serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tambocor?

Lek Tambocor stosuje się u dorosłych pacjentów w przypadkach:

 • arytmii nadkomorowej (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe)
 • arytmii komorowej
 • nawrotnego częstoskurczu węzłowego
 • arytmii związanej z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a i podobnymi zespołami, wynikającymi z obecności dodatkowych szlaków (dróg) przewodzenia
 • napadowego migotania przedsionków u pacjentów „objawowych”, jeżeli ustalono wskazania do leczenia i nie stwierdza się dysfunkcji lewej komory
 • objawowego utrwalonego częstoskurczu komorowego
 • przedwczesnych komorowych skurczów dodatkowych (pobudzenia dodatkowe) lub nieutrwalonego częstoskurczu komorowego, powodujących objawy upośledzające jakość życia

Dawkowanie

Jak stosować lek Tambocor?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować na czczo lub co najmniej jedną godzinę przed posiłkiem.

Arytmia nadkomorowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg dwa razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do maksimum 300 mg dziennie.

Komorowe zaburzenia rytmu

Zalecana dawka początkowa wynosi 100 mg dwa razy na dobę. Maksymalna dawka wynosi 400 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tambocor

W wypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Tambocor

Jeżeli pacjent nie weźmie leku rano, powinien przyjąć go najszybciej jak to możliwe, w tym samym dniu. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tambocor

Czas leczenia ustala indywidualnie lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tambocor?

Leku Tambocor nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub pozostałe składniki leku
 • wstrząs kardiogenny
 • wcześniej istniejący drugi lub trzeci stopień bloku przedsionkowo-komorowego
 • niewydolności serca
 • niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego
 • częstoskurczu komorowego
 • choroby zastawek serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tambocor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Tambocor i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • reakcja alergiczna, której objawy mogą obejmować: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub ust, wysypka, swędzenie

Inne działania niepożądane:

Częstość nieznana:

 • osłabienie
 • zmęczenie
 • gorączka
 • obrzęk
 • wolne bicie serca
 • niewydolność serca
 • ból w klatce piersiowej
 • niskie ciśnienie krwi
 • zawał serca
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • wysypka
 • wypadanie włosów
 • nadwrażliwość na światło
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • utrata apetytu
 • zaparcia
 • biegunka
 • niestrawność
 • wzdęcia
 • wzrost poziomu enzymów wątrobowych
 • obniżenie liczby erytrocytów, leukocytów i trombocytów we krwi
 • żółtaczka
 • świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie pustki w głowie
 • ból głowy
 • osłabienie i skurcze mięśni
 • ból mięśni, mrowienie
 • brak koordynacji
 • ból stawów
 • zaczerwienienie
 • drętwienie
 • zwiększone pocenie się
 • senność
 • omdlenia
 • dzwonienie w uszach
 • drżenie
 • uczucie wirowania
 • podwójne widzenie
 • niewyraźne widzenie
 • duszność

 

 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Tambocor:
 
 • upośledzenie czynności wątroby lub nerek
 • pacjenci z rozrusznikami stałymi lub tymczasowymi elektrodami stymulującymi
 • przebyty zawał serca
 • dusznica bolesna
 • inna choroba serca
 • szybkie lub nieregularne bicie serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tambocor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tambocor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek wydziela się z mlekiem matki. Kobiety stosujące Tambocor nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Tambocor wykazuje interakcje z:

 • digoksyną
 • beta-adrenolitykami
 • werapamilem
 • innymi lekami przeciwarytmicznymi, takimi jak amiodaron
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • lekami stosowanymi w terapii padaczki, takimi jak fenobarbital i karbamazepina
 • klozapiną
 • lekami przeciwhistaminowymi, takimi jak mizolastyna, terfenandyna
 • chininą
 • rytonawirem
 • diuretykami
 • cymetydyną
 • bupropionem
 • terbinafiną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tambocor a alkohol

Brak danych.

Tambocor a prowadzenie pojazdów

Lek Tambocor może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tambocor?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • w temperaturze poniżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tambocor a ciąża
Tambocor a karmienie piersią
Interakcje
Tambocor a alkohol
Tambocor a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo