Poradnik
Tamiron (Tamsulosini hydrochloridum)

Tamiron (Tamsulosini hydrochloridum)

Lek Tamiron to lek zawierający tamsulosynę, mający działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej, stosowany jest w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTamiron
Nazwa międzynarodowaTamsulosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,4 mg

PostaćKapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tamsulosyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • talk
 • kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) dyspersja 30%
 • triacetyna
 • stearynian wapnia
 • indygokarmina (E 132)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żelatyna
 • laurylosiarczan sodu
 • szelak
 • czarny tlenek żelaza (E 172)
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek
 • 14 kapsułek
 • 20 kapsułek
 • 28 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 50 kapsułek
 • 56 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 98 kapsułek
 • 100 kapsułek
 • 200 kapsułek
 • 250 kapsułek
Działanie / właściwości

Rozkurczowe na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Zastosowanie

Objawy ze strony dolnych dróg moczowych w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • omdlenia z powodu obniżenia ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji (przy siadaniu lub podczas wstawania)
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w trakcie leczenia mogą wystąpić omdlenia
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • operacje z powodu u zmętnienia soczewki oka (zaćma) lub z powodu zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) - przed operacją należy poinformować okulistę o przyjmowanym leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, szczególnie przy siadaniu lub podczas wstawania
 • zaburzenia wytrysku
 • brak wytrysku
 • wytrysk wsteczny
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami z tej samej grupy (antagoniści receptora alfa - 1 adrenergicznego), np. prazosyna, alfuzosyna
 • lekami stosowanymi w leczeniu dny lub bólu (diklofenak)
 • lekami zapobiegającymi krzepnięcie krwi, tj. leki przeciwzakrzepowe (warfaryna)
 • lekami, które mogą zmniejszać wydalanie tamsulosyny chlorowodorku z organizmu (na przykład lek przeciwgrzybiczy ketokonazol lub antybiotyk erytromycyna)
Ciąża

Tamsulosyna nie jest stosowana u kobiet.

Karmienie piersią

Tamsulosyna nie jest stosowana u kobiet.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie wykazuje działania w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn, których użytkowanie wymaga koncentracji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tamiron?

Substancją czynną leku Tamiron jest chlorowodorek tamsulosyny, który zaliczany jest do wybiórczych antagonistów receptora alfa - 1 adrenergicznego. Lek Tamiron działa rozkurczowo na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej, umożliwiając łatwiejszy przepływ moczu przez cewkę moczową i ułatwiając oddawanie moczu. Ponadto, zmniejsza odczucie parcia na mocz. Łagodzi objawy z dolnych dróg moczowych, ułatwia oddawanie moczu w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tamiron?

Lek Tamiron stosuje się u mężczyzn w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tamiron?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • zwykle przyjmuje się jedną kapsułkę (0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku) na dobę, po pierwszym posiłku danego dnia
 • kapsułki należy przyjmować w całości, na stojąco lub siedząco (nie na leżąco), popijając szklanką wody
 • kapsułek nie należy przełamywać, żuć ani rozrywać
 • nie jest konieczne dostosowanie dawki dla osób starszych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przyjęcie zbyt wielu kapsułek leku Tamiron może wywołać niepożądany spadek ciśnienia krwi i zwiększenie częstości akcji serca z uczuciem omdlenia. W przypadku przyjęcia zbyt dużo leku Tamiron należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku o zalecanej porze można przyjąć tę dawkę później tego samego dnia. Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć lek danego dnia, powinien następnego dnia zażyć kolejną kapsułkę o stałej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie przedwczesnego przerwania stosowania leku Tamiron objawy choroby mogą powrócić. Dlatego należy przyjmować lek Tamiron przez okres wskazany przez lekarza, nawet po ustąpieniu objawów. Przed odstawieniem leku należy zawsze porozumieć się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tamiron?

Leku Tamiron nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • występowania omdleń z powodu obniżenia ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji (przy siadaniu lub podczas wstawania)
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tamiron może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Tamiron i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagły miejscowy obrzęk tkanek miękkich (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i/ lub świąd oraz wysypka, często w postaci reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy)
 • wysypka, zapalenie skóry i/ lub błon śluzowych warg, oczu, jamy ustnej, przewodów nosowych lub narządów rozrodczych oraz powstawanie na nich pęcherzy (zespół Stevensa - Johnsona)
 • priapizm (bolesny, długotrwały, niezamierzony wzwód, który wymaga natychmiastowego leczenia)
 • wysypka skórna, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym okręgiem wokół krawędzi) zwana rumieniem wielopostaciowym
 • rozległa czerwona wysypka skórna z niewielkimi pęcherzami zawierającymi ropę (exfoliative dermatitis)

Inne działanie niepożądane.

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, szczególnie przy siadaniu lub podczas wstawania
 • zaburzenia wytrysku
 • brak wytrysku
 • wytrysk wsteczny

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • kołatanie serca (serce bije szybciej niż zwykle, co jest również zauważalne)
 • zmniejszone ciśnienie krwi, np. po szybkim wstaniu z pozycji siedzącej lub leżącej, czasem powiązane z zawrotami głowy
 • katar lub zablokowany nos (zapalenie błony śluzowej nosa)
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności i wymioty
 • osłabienie (astenia)
 • wysypki
 • swędzenie i pokrzywka

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • omdlenie

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, arytmia, częstoskurcz)
 • trudności z oddychaniem (duszność)

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostęopnych danych):

 • zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie
 • krwawienie z nosa
 • suchość w jamie ustnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Tamiron należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • omdlenia w trakcie leczenia
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • operacje z powodu u zmętnienia soczewki oka (zaćma) lub z powodu zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej (jaskra), przed operacją należy poinformować okulistę o przyjmowanym leku

Niezbędne jest prowadzenie okresowych badań lekarskich w celu monitorowania stopnia rozwoju choroby, na którą pacjent jest leczony

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tamiron a ciąża

Tamsulosyna nie jest stosowana u kobiet.

Tamiron a karmienie piersią

Tamsulosyna nie jest stosowana u kobiet.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • inne leki z tej samej grupy (antagoniści receptora alfa - 1 adrenergicznego), np. prazosyna, alfuzosyna.
 • leki stosowane w leczeniu dny lub bólu (diklofenak)
 • leki zapobiegające krzepnięcie krwi, tj. leki przeciwzakrzepowe (warfaryna)
 • leki, które mogą zmniejszać wydalanie tamsulosyny chlorowodorku z organizmu (na przykład lek przeciwgrzybiczy ketokonazol lub antybiotyk erytromycyna)

Lek Tamiron z jedzeniem i piciem

 • lek należy przyjmować po pierwszym danego dnia posiłku. Przyjmowanie leku na czczo może zwiększać liczbę i ciężkość działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tamiron a alkohol

Brak danych.

Tamiron a prowadzenie pojazdów

Tamiron może powodować zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn, których użytkowanie wymaga koncentracji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tamiron?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku
 • przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu
 • chronić przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tamiron a ciąża
Tamiron a karmienie piersią
Interakcje
Tamiron a alkohol
Tamiron a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo