Poradnik
Tamsugen (Tamsulosini hydrochloridum)

Tamsugen (Tamsulosini hydrochloridum)

Lek Tamsugen zawiera jako substancję czynną tamsulosynę, która należy do grupy leków zwanych antagonistiami receptora alfa1-adrenergicznego. Ma działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTamsugen
Nazwa międzynarodowaTamsulosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,4 mg

PostaćKapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tamsulosyny

Skład - substancje pomocnicze

Zawartość kapsułki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • akrylanu kopolimer kwasu metakrylowego i etylu (1:1)
 • polisorbat 80
 • laurylosiarczan sodu
 • cytrynian trietylu
 • talk

Otoczka kapsułki:

 • żelatyna
 • indygokarmin (E 132)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • 60 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Lek Tamsugen powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Zastosowanie

Leczenie dolegliwości związanych z powiększeniem gruczołu krokowego zwanego rozrostem gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • obrzęk naczynioruchowy 
 • ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwii
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka choroba nerek
 • zaćma
 • jaskra
 • zawroty głowy lub omdlenia podczas stosowania tamsulosyny
 • objawy niedociśnienia ortostatycznego
 • nagły obrzęk rąk lub stóp, obrzęk warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem i (lub) swędzenie i wysypka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zaburzenia ejakulacji
Możliwe interakcje z
 • doksazosyną
 • prazosyną
 • indoraminą
 • diklofenakiem
 • warfaryną
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • cyklosporyną
 • erytromycyną
 • klarytromycyną
 • ketokonazolem
 • itrakonazolem
 • flukonazolem
 • worykonazolem
 • rytonawirem
 • sakwinawirem
Ciąża

Lek Tamsugen przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Karmienie piersią

Lek Tamsugen przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania leku i zdolności do prowadzenia pojazdów. Pacjent musi być świadomy że mogą wystąpić u niego zawroty głowy, należy zaprzestać użytkowania pojazdów do czasu ustąpienia objawów. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tamsugen?

Lek Tamsugen blokuje receptory adrenergiczne typu alfa1, zmniejsza napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej. W związku z tym ułatwia przepływ moczu przez cewkę moczową i oddawanie moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tamsugen?

Lek ten stosowany jest w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tamsugen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

 • zalecaną dawką jest jedna kapsułka
 • lek przyjmujemy po pierwszym posiłku danego dnia
 • kapsułkę należy połykać w całości
 • kapsłułki nie należy rozgryzać ani żuć

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tamsugen

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pojawienia sie objawów nieporządanych związanych z przyjęciem zbyt tużej ilości leku należy położyć się lub usiąść.

Objawy przedawkowania:

 • omdlenia
 • zaburzenia widzenia
 • nieregularne bicie serca
 • splątanie
 • osłabienie

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy usiąść lub położyć się.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tamsugen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej tego samego dnia po posiłku. Jeżeli pacjent nie przyjmie leku przez cay dzień kolejną dawkę przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tamsugen?

Leku Tamsugen nie należy przyjmować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli u pacjenta występowały wcześniej zawroty głowy lub omdlenia na skutek niskiego ciśnienia krwi 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tamsugen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdej osoby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala:

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • nagły obrzęk rąk i nóg, trudności w oddychaniu, świąd i wysypka, obrzęk warg, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zespół Stevensa-Johnsona objawiający się rozległą wysypką z licznymi pęcherzami łuszczeniem się skóry krwawienem w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nieregularne lub bardzo szybkie bicie serca (migotanie przedsionków)

Inne działanie nie porządane:

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zaburzenia ejakulacji, w tym niezdolność do wytrysku lub wytrysk nasienia do pęcherza moczowego (wytrysk wsteczny)

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • uczucie nieprawidłowej czynności serca (kołatanie serca)
 • zawroty głowy, zwłaszcza, gdy przy nagłej zmianie pozycji ciała z leżącej na siedzącą lub stojącą (niedociśnienie ortostatyczne)
 • katar lub zatkany nos (zapalenie błony śluzowej nosa)
 • zaparcia
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • wysypka
 • świąd
 • uczucie osłabienia

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • omdlenia

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • priapizm- bolesna, długotrwała, niepożądana erekcja

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • rozlane zapalenie skóry z różowo-czerwonymi plamami z bladym centrum (rumień wielopostaciowy)
 • arytmia
 • tachykardia
 • duszność
 • zaburzenia widzenia
 • krwawienie z nosa
 • złuszczające zapalenie skóry
 • suchość w jamie ustnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Podczas stosowania leku Tamsugen należy zachować szczególną ostrożność:

 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek
 • jeśli pacjent poddawany jest zabiegowi lub planowany jest zabieg chirurgiczny w związku z mętnieniem soczewki (zaćma)
 • jeśli u pacjenta występuję zwiększone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra)
 • jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub omdlenia podczas stosowania tamsulosyny (w przypadku wystąpienia takich objaów należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów)
 • jeśli podczas stosowania tamsulosyny u pacjenta pojawi się nagły obrzęk rąk lub stóp, obrzęk warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem i (lub) swędzenie i wysypka (obrzęk naczynioruchwy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tamsugen a ciąża

Lek Tamsugen przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Tamsugen a karmienie piersią

Lek Tamsugen przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Lek może wchodzić w interakcje z:

 • innymi antagonistami receptora alfa1A-adrenergicznego np. doksazosyną, prazosyną i indoraminą poniewż podczas równoczenego stosowania z tasmulosyną może wystąpić  spadek ciśnienia krwi
 • lekami przeciwzapalnymi o działaniu przeciwbólowym (diklofenak)
 • z lekami do rozrzedzania krwi: warfaryna która może wpływać na czas wydalania tamsulosyny z organizmu
 • lekiami obniżające ciśnienie krwi takie jak werapamil i diltiazem
 • lekami hamujące działanie układu odpornościowego np. cyklosporyna
 • antybiotykami stosowanymi w leczeniu infekcji np. erytromycyna, klarytromycyna
 • lekiami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybicznych np. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worykonazol
 • lekiami stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV np. rytonawir, sakwinawir

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tamsugen a alkohol

Brak danych.

Tamsugen a prowadzenie pojazdów

Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania leku i zdolności do prowadzenia pojazdów. Pacjent musi być świadomy że mogą wystąpić u niego zawroty głowy, należy zaprzestać użytkowania z pojazdów do czasu ustąpienia objawów. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tamsugen?

Lek ten należy przechowywać:

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w orygnialnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tamsugen a ciąża
Tamsugen a karmienie piersią
Interakcje
Tamsugen a alkohol
Tamsugen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo