Poradnik
Tenofovir disoproxil Teva (Tenofovirum disoproxilum)

Tenofovir disoproxil Teva (Tenofovirum disoproxilum)

Lek Tenofovir disoproxil Teva zawiera jako substancję czynną dizoproksyl tenofowiru, który ma działanie przeciwwirusowe. Lek ma zastosowanie w leczeniu zakażenia HIV lub HBV, lub obu tych zakażeń.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTenofovir disoproxil Teva
Nazwa międzynarodowaTenofovirum disoproxilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

245 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Dizoproksyl tenofowiru

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • Opadry II 85F205009 Blue zawierający alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 3350
 • talk
 • indygotyna lak (E132)
 • koszenila (E120)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwretrowirusowe

Zastosowanie
 • zakażenie HIV
 • zakażenie HBV
Przeciwwskazania

Uczulenie na tenofowir, dizoproksyl tenofowiru lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przebyte lub istniejące choroby nerek
 • zaburzenia i choroby kości
 • choroby wątroby
 • zakażenia oportunistyczne
 • choroby autoimmunologiczne
 • wiek powyżej 65 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • wysypka
 • osłabienie
 • obniżenie stężenia fosforanów we krwi

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wzdęcia lub uczucie rozdęcia brzucha
 • zaburzenia czynności wątroby
 • bóle głowy
 • bóle żołądka
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • lekami zawierającymi dizoproksyl tenofowiru lub alafenamid tenofowiru
 • lekami zawierającymi adefowir dipiwoksylu
Ciąża

Nie wolno stosować leku w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku.

Dzieci

Powyżej 12 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi takie działanie niepożądane.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tenofovir disoproxil Teva?

Dizoproksyl tenofowiru, który jest substancją czynną, jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy. Substancja ta zaburza normalne działanie odwrotnej transkryptazy w przypadku HIV oraz polimerazy DNA w przypadku HBV, co ma znaczenie w procesie namnażania się wirusów. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tenofovir disoproxil Teva?

Lek Tenofovir disoproxil Teva stosowany jest:

 • w leczeniu zakażenia HIV u dorosłych
 • w leczeniu zakażenia HIV u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat wcześniej leczonych innymi lekami na HIV, które nie są już w pełni skuteczne
 • w leczeniu zakażenia HBV u dorosłych
 • w leczeniu zakażenia HBV u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat

Dawkowanie

Jak stosować lek Tenofovir disoproxil Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę, którą należy przyjmować z posiłkiem.

Dzieci w wieku od 12 do 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg

Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę, którą należy przyjmować z posiłkiem.

W przypadku trudności z połykaniem tabletkę można rozkruszyć, wymieszać z około 100 ml płynu (woda, sok pomarańczowy lub winogronowy) i natychmiast wypić.

Jeśli przed upływem 1 godziny od przyjęcia leku wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną dawkę.

Zaburzenia czynności nerek

Lekarz może zalecić rzadsze przyjmowanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tenofovir disoproxil Teva

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Tenofovir disoproxil Teva

 • jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pory przyjmowania dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze
 • jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pory przyjmowania dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, a następną przyjąć o zwykłej porze

Przerwanie stosowania leku Tenofovir disoproxil Teva

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Przerwanie leczenia może prowadzić do osłabienia skuteczności leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tenofovir disoproxil Teva?

Leku Tenofovir disoproxil Teva nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na tenofowir
 • uczulenia na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • dzieci w wieku poniżej 12 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tenofovir disoproxil Teva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Tenofovir disoproxil Teva i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • uszkodzenie kanalików nerkowych
 • zapalenie trzustki

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • kwasica mleczanowa, której objawami może być głęboki i szybki oddech, senność, nudności, wymioty i bóle brzucha
 • zapalenie nerek (wydalanie dużych ilości moczu, zwiększone pragnienie)
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek (zmiany w wynikach badań moczu oraz ból pleców)
 • rozmiękanie kości (bóle kości, złamania)
 • stłuszczenie wątroby

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • wysypka
 • osłabienie
 • obniżenie stężenia fosforanów we krwi

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wzdęcia lub uczucie rozdęcia brzucha
 • zaburzenia czynności wątroby
 • bóle głowy
 • bóle żołądka
 • zmęczenie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • bóle lub osłabienie mięśni spowodowane rozpadem komórek mięśni
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • zwiększone stężenie kreatyniny we krwi
 • zaburzenia czynności trzustki

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • bóle brzucha spowodowane zapaleniem wątroby
 • obrzęki twarzy, języka, warg lub gardła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Tenofovir disoproxil Teva należy omówić to z lekarzem:

 • pacjent przebył chorobę nerek lub badania świadczą o chorobie nerek - lekarz może zlecić badania krwi, aby kontrolować czynność nerek
 • u pacjenta występują zaburzenia kości - u niektórych dorosłych pacjentów z HIV poddanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu może rozwinąć się martwica kości
 • u pacjenta występowały schorzenia wątroby - u tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych dotyczących wątroby, które mogą prowadzić do śmierci
 • u pacjenta dojdzie do zakażenia lub pojawią się objawy stanu zapalnego
 • wystąpią choroby autoimmunologiczne w trakcie leczenia - objawy mogą pojawić się wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia (osłabienie mięśni, kołatanie serca, drżenie, nadpobudliwość)
 • pacjent jest w wieku powyżej 65 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tenofovir disoproxil Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Tenofovir disoproxil Teva w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli pacjentka stosowała lek w czasie ciąży, lekarz może zalecić regularne badania diagnostyczne w celu monitorowania rozwoju dziecka.

Tenofovir disoproxil Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Tenofovir disoproxil Teva.

Kobiety zakażone HIV lub HBV nie powinny karmić piersią, aby nie zarazić wirusem dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Lek Tenofovir disoproxil Teva nie powinien być jednocześnie przyjmowany z:

 • lekami zawierającymi dizoproksyl tenofowiru, alafenamid tenofowiru lub adefowir dipiwoksylu

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z wymienionych niżej leków jest stosowany przez pacjenta:

 • aminoglikozydy, pentamidyna, wankomycyna (stosowane w zakażeniach bakteryjnych)
 • amfoterycyna B (stosowana w zakażeniach grzybiczych)
 • foskarnet, gancyklowir, cydofowir (stosowane w zakażeniach wirusowych)
 • interleukina - 2 (stosowana w leczeniu raka)
 • takrolimus (stosowany w celu hamowania układu immunologicznego)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • leki zawierające dydanozynę - jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do zwiększenia dydanozyny we krwi, a w rzadkich przypadkach wywołać zapalenie trzustki i kwasicę mleczanową czasami prowadzącą do śmierci
 • ledipaswir/sofosbuwir, sofosbuwir/welpataswir, sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tenofovir disoproxil Teva a alkohol

B rak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Tenofovir disoproxil Teva a prowadzenie pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi takie działanie niepożądane.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tenofovir disoproxil Teva?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • butelka - brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania, należy zużyć lek w ciągu 60 dni od otwarcia butelki
 • blistry - przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tenofovir disoproxil Teva a ciąża
Tenofovir disoproxil Teva a karmienie piersią
Interakcje
Tenofovir disoproxil Teva a alkohol
Tenofovir disoproxil Teva a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo