Poradnik
Tenofovir Zentiva (Tenofovirum disoproxilum)

Tenofovir Zentiva (Tenofovirum disoproxilum)

Tenofovir Zentiva zawiera jako substancję czynną dizoproksyl tenofowiru. Ta substancja ma działanie przeciwwirusowe. Lek ma zastosowanie w leczeniu zakażenia HIV lub HBV lub obu tych zakażeń. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTenofovir Zentiva
Nazwa międzynarodowaTenofovirum disoproxilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

245 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Dizoproksyl tenofowiru

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • powidon K-25
 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • triacetyna
 • indygotyna (lak E132)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwretrowirusowe.

Zastosowanie
 • zakażenie HIV
 • zakażenie HBV
Przeciwwskazania
 • uczulenie na tenofowir, dizoproksyl tenofowiru lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przebyte lub istniejące choroby nerek
 • zaburzenia i choroby kości
 • choroby wątroby, zapalenie wątroby
 • zakażenia oportunistyczne 
 • choroby autoimmunologiczne
 • wiek powyżej 65 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • mdłości lub wymioty
 • biegunka
 • wysypka
 • uczucie osłabienia
 • obniżenie stężenia fosforanów we krwi

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wzdęcia 
 • zaburzenia czynności wątroby
 • bóle głowy 
 • bóle żołądka
 • uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z
 • lekami zawierającymi dizoproksyl tenofowiru lub alafenamid tenofowiru
 • lekami zawierającymi dipiwoksyl adefowiru
Ciąża

Lek Tenofovir Zentiva może być stosowany w ciąży jeśli jest to konieczne. 

Karmienie piersią
 • jeśli matka ma HBV, a dziecku podano leki zapobiegające przeniesieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B podczas porodu, pacjentka może będzie mogła karmić piersią po konsultacji z lekarzem
 • jeśli matka ma HIV nie może karmić piersią, aby nie przenieść wirusa z mlekiem na dziecko
Dzieci

Nie stosuje się leku Tenofovir Zentiva u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Tenofovir Zentiva może wywołać zawroty głowy, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi takie działanie uboczne.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tenofovir Zentiva?

Dizoproksyl tenofowiru, który jest substancją czynną, jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy. Substancja ta zaburza normalne działanie odwrotnej transkryptazy w przypadku HIV, oraz polimerazy DNA w przypadku HBV, co z kolei ma podstawowe znaczenie w procesie namnażania się wirusów. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tenofovir Zentiva?

Lek Tenofovir Zentiva stosuje się:

 • w leczenie zakżenia HIV u dorosłych
 • w leczeniu zakażenia HIV u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat leczonych już innymi lekami na HIV, które nie są już w pełni skuteczne z powodu rozwoju oporności
 • w leczeniu zakazenia HBV u dorosłych
 • w leczeniu zakażenia HBV u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat

Dawkowanie

Jak stosować lek Tenofovir Zentiva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zalecana dawka to 1 tabletka jeden raz na dobę, którą nalezy przyjmować z posiłkiem.

Dzieci w wieku od 12 do 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg

Zalecana dawka to 1 tabletka jeden raz na dobę, którą nalezy przyjmować z posiłkiem.

W przypadku trudności z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć i wymieszać z około 100 ml płynu (woda, sok pomarańczowy lub winogronowy).

Jeśli przed upływem 1 godziny od przyjęcia leku wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną dawkę.

Zaburzenia czynności nerek

Lekarz może zalecić rzadsze przjmowanie leku.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie dawki leku

 • jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pory przyjmowania dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze
 • jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pory przyjmowania dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, a następną przyjąć o zwykłej porze

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Przerwanie leczenia może prowadzić do osłabienia skuteczności leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tenofovir Zentiva ?

Leku Tenofovir Zentiva nie należy stosować, w przypadku:

 • uczulenia na tenofowir, dizoproksyl tenofowiru
 • uczulenia na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • dzieci w wieku poniżej 12 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tenofovir Zentiva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Możliwe ciężkie działanie niepożądane (należy niezwłocznie powiadomić lekarza):

 • kwasica mleczanowa (nadmiar kwasu mlekowego we krwi) której objawami może być głęboki i szybki oddech, senność, nudności, wymioty i bóle brzucha
 • uszkodzenie kanalików nerkowych
 • zapalenie trzustki,którego objawem są bóle brzucha
 • zapalenie nerek (wydalanie dużych ilości moczu, zwiększone pragnienie)
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek (zmiany w wynikach badań moczu oraz ból pleców)
 • rozmiękanie kości (bóle kości, złamania) - może być skutkiem uszkodzenia kanalików nerkowych
 • stłuszczenie wątroby

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • wysypka
 • osłabienie
 • obniżenie stężenia fosforanów we krwi

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wzdęcia 
 • zaburzenia czynności wątroby
 • bóle głowy
 • bóle żołądka
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • bóle lub osłabienie mięśni spowodowane rozpadem komórek mięśni
 • obniżone stężenie potasu we krwi
 • podwyższone stężenie kreatyniny we krwi
 • zaburzenia czynności trzustki

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • bóle brzucha spowodowane zapaleniem wątroby
 • obrzęki twarzy, języka, warg lub gardła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zentiva  należy poinformować lekarza w przypadku gdy:

 • pacjent przebył chorobę nerek lub badania świadczą o chorobie nerek - lekarz może zlecić badania krwi aby kontrolować czynność nerek (leku Tenofowir Zentiva nie należy stosować u młodzieży, u której występuje choroba nerek)
 • u pacjenta występują zaburzenia kości - u niektórych dorosłych pacjentów z HIV poddanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu może rozwinąć się martwica kości (obumieranie tkanki kostnej z powodu braku dopływu krwi)
 • u pacjenta występowały schorzenia wątroby - u tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych dotyczących wątroby, które mogą prowadzić do śmierci
 • u pacjenta dojdzie do zakażenia lub pojawią się objawy stanu zapalnego - należy niezwłocznie powiadomić lekarza
 • wystąpią choroby autoimmunologiczne w trakcie leczenia - objawy mogą pojawić się wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia (osłabienie mięśni, kołatanie serca, drżenie, nadpobudliwość)
 • pacjent jest w wieku powyżej 65 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tenofovir Zentiva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tenofovir Zentiva może być stosowany w ciąży jeśli jest to konieczne. Lekarz może zlecić regularne badania diagnostyczne, aby obserwować rozwój dziecka.

Tenofovir Zentiva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie w trakcie karmienia piersią:

 • jeśli matka ma HBV, a dziecku podano leki zapobiegające przeniesieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B podczas porodu, pacjentka może będzie mogła karmić piersią po konsultacji z lekarzem
 • jeśli matka ma HIV nie może karmić piersią, aby nie przenieść wirusa z mlekiem na dziecko

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych niżej leków:

 • leki zawierające dizoproksyl tenofowiru, alafenamid tenofowiru lub adefowir dipiwoksylu - nie należy przyjmować tych leków równocześnie z lekiem Tenofovir Zentiva
 • aminoglikozydy, pentamidyna, wankomycyna (stosowane  w zakażeniach bakteryjnych)
 • amfoterycyna B (stosowana w zakażeniach grzybiczych)
 • foskarnet, gancyklowir, cydofowir (stosowane w zakażeniach wirusowych)
 • interleukina - 2 (stosowana w leczeniu raka)
 • takrolimus 
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • leki zawierające dydanozynę - jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do zwiększenia dydanozyny we krwi, a w rzadkich przypadkach wywołać zapalenie trzustki i kwasicę mlecznową, która może prowadzić do śmierci
 • ledipaswir/sofosbuwir, sofosbuwir/welpataswir, sofosbuwir/woksylaprewir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusowego wątroby tybu C)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tenofovir Zentiva a alkohol

Brak danych.

Tenofovir Zentiva a prowadzenie pojazdów

Lek Tenofovir Zentiva może wywołać zawroty głowy, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi takie działanie uboczne.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tenofovir Zentiva?

Lek Tenofovir Zentiva należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tenofovir Zentiva a ciąża
Tenofovir Zentiva a karmienie piersią
Interakcje
Tenofovir Zentiva a alkohol
Tenofovir Zentiva a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo