Poradnik
Tertens-AM (Indapamidum + Amlodipinum)

Tertens-AM (Indapamidum + Amlodipinum)

Tertens-AM jest lekiem złożonym z dwóch substancji o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Lek ten działa moczopędnie oraz rozluźniająco na naczynia krwionośne. Stosowany jest u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTertens-AM
Nazwa międzynarodowaIndapamidum + Amlodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1,5 mg + 5 mg
 • 1,5 mg + 10 mg
PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid + Amlodypina

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki Tertens-AM 1,5 mg + 5 mg i Tertens-AM 1,5 mg + 10 mg:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza 4000 mPas
 • stearynian magnezu
 • powidon K30
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana, kukurydziana

Otoczka tabletki Tertens-AM, 1,5 mg + 5 mg:

 • glicerol
 • hypromeloza 6 mPas
 • makrogol 6000
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu (E 171)

Otoczka tabletki Tertens-AM, 1,5 mg + 10 mg:

 • glicerol,
 • hypromeloza 6 mPas
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • makrogol 6000
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • 60 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • moczopędnie
 • rozluźnia naczynia krwionośne
Zastosowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie).

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid, którykolwiek sulfonamid, na amlodypinę lub na innych antagonistów wapnia lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze
 • zwężenie zastawki aortalnej serca
 • wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po zawale serca
 • ciężka choroba nerek
 • ciężka choroba wątroby lub stan nazywany encefalopatią wątrobową
 • małe stężenie potasu we krwi
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zawał serca
 • niewydolność serca, jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia dotyczące nerek
 • znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego
 • pacjent jest w podeszłym wieku i dawka leku musi być zwiększona
 • przyjmowanie innych leków
 • niedożywienie
 • zaburzenia dotyczące wątroby
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • badanie czynności przytarczyc
 • reakcje uczuleniowe na światło
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk (zatrzymanie płynów)

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • senność (zwłaszcza na początku leczenia)
 • zaburzenie widzenia, podwójne widzenie
 • kołatanie serca (odczuwanie bicia serca)
 • zaczerwienienie twarzy
 • duszność
 • ból brzucha
 • nudności
 • zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcie, niestrawność
 • obrzęk okolicy kostek
 • zmęczenie, osłabienie
 • kurcze mięśni
 • małe stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni
 • wysypki skórne
Możliwe interakcje z
 • litem
 • dantrolenem
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • beprydylem
 • cyzaprydem, difemanilem
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną, erytromycyną
 • winkaminą
 • halofantryną
 • pentamidyną
 • mizolastyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi o działaniu przeciwbólowym lub dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę
 • doustnie podawanymi kortykosteroidami
 • preparatami naparstnicy
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę
 • baklofenem
 • amilorydem, spironolaktonem, triamterenem
 • metforminą
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod
 • tabletkami zawierającymi wapń lub innymi preparatami uzupełniającymi niedobór wapnia
 • lekami immunosupresyjnymi
 • syrolimusem, temsyrolimusem, ewerolimusem i innymi lekami należącymi do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR
 • tetrakozaktydem
 • ketokonazolem, itrakonazolem, amfoterycyną B podawaną dożylnie
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • werapamilem, diltiazemem
 • symwastatyną
 • allopurynolem
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Podczas stosowania leku Tertens-AM nie należy karmić piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tertens-AM?

Lek Tertens-AM jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: indapamid i amlodypinę. Indapamid wykazuje działanie moczopędne, co oznacza że zwiększa ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Substancja ta powoduje niewielkie zwiększenie ilości wytwarzanego moczu. Amlodypina jest antagonistą wapnia  i powoduje rozluźnienie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ przez nie krwi. Lek ten wykazuje działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Tertens-AM?

Lek Tertens-AM jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów już przyjmujących indapamid oraz amlodypinę w oddzielnych tabletkach w tej samej dawce.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tertens-AM?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka to jedna tabletka przyjmowana raz na dobę, najlepiej rano
 • tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając wodą

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tertens-AM

Zażycie zbyt wielu tabletek może spowodować, że ciśnienie tętnicze będzie małe lub nawet niebezpiecznie niskie (mogą wystąpić zawroty głowy, senność, „pustka” w głowie, uczucie omdlewania lub słabnięcia, nudności, wymioty, kurcze, dezorientacja i zmiany w ilości wytwarzanego przez nerki moczu). Jeśli obniżenie ciśnienia krwi jest znaczne, może wystąpić wstrząs. Skóra pacjenta może stać się chłodna, wilgotna, pacjent może stracić przytomność. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku.

Pominięcie przyjęcia leku Tertens-AM

Jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, należy pominąć tę dawkę leku. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia zapomnianej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tertens-AM

Przed przerwaniem przyjmowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tertens-AM?

Leku Tertens-AM nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na indapamid, którykolwiek sulfonamid, na amlodypinę lub na innych antagonistów wapnia (grupa leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze)
 • u pacjenta występuje zwężenie zastawki aortalnej serca (zwężenie aorty) lub wstrząs kardiogenny (stan, kiedy serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej do potrzeb organizmu ilości krwi)
 • u pacjenta występuje niewydolność serca po zawale serca
 • pacjent ma ciężką chorobę nerek
 • u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub stan nazywany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności mózgu wywołane chorobą wątroby)
 • u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi
 • pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy przerwać zażywanie leku i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem:

 • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • obrzęk języka i gardła, powodujący znaczne trudności w oddychaniu
 • ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie, pęcherze, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych lub inne reakcje alergiczne
 • zawał mięśnia sercowego
 • nieprawidłowa czynność serca
 • zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból brzucha i pleców oraz bardzo złe samopoczucie

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk (zatrzymanie płynów)

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • senność (zwłaszcza na początku leczenia)
 • zaburzenie widzenia, podwójne widzenie
 • kołatanie serca (odczuwanie bicia serca)
 • zaczerwienienie twarzy
 • duszność
 • ból brzucha
 • nudności
 • zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcie, niestrawność
 • obrzęk okolicy kostek
 • zmęczenie, osłabienie
 • kurcze mięśni
 • małe stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni
 • wysypki skórne

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zmieniony nastrój
 • niepokój
 • depresja
 • bezsenność
 • drżenie
 • zaburzenia smaku
 • uczucie drętwienia lub mrowienia w kończynach
 • nieodczuwanie bólu
 • dzwonienie w uszach
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • omdlenie
 • kichanie lub katar spowodowane przez zapalenie błony śluzowej nosa
 • kaszel
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wymioty
 • wypadanie włosów
 • nasilone pocenie
 • swędząca skóra, czerwone plamy na skórze, odbarwienie skóry, pokrzywka
 • zaburzenie oddawania moczu, parcie na pęcherz moczowy w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu
 • niemożność osiągnięcia wzwodu
 • dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn
 • ból, złe samopoczucie
 • ból mięśni lub stawów, ból pleców
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): 

 • dezorientacja
 • uczucie zawrotów głowy

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany obrazu krwi, takie jak małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi, co powoduje łatwe tworzenie się siniaków oraz krwawienia z nosa)
 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych, co może powodować niewyjaśnioną gorączkę, ból gardła lub inne objawy grypopodobne – jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem)
 • niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych)
 • nadmierne stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • zwiększenie stężenia wapnia we krwi
 • zaburzenia nerwów, mogące powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie
 • obrzęk dziąseł
 • wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka)
 • nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, co może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych; w przypadku niewydolności wątroby istnieje możliwość powstania encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności mózgu wywołanego chorobą wątroby)
 • choroba nerek
 • zwiększenie napięcia mięśni
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
 • nadwrażliwość na światło

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • krótkowzroczność
 • zamazane widzenie
 • drżenie, usztywnienie postawy
 • maskowatość twarzy
 • spowolnienie ruchów i powłóczenie nogami
 • chwiejny chód

Mogą wystąpić zmiany w wynikach badań laboratoryjnych i lekarz może zalecić badania krwi, aby monitorować stan zdrowia pacjenta:

 • małe stężenie sodu we krwi, co może prowadzić do odwodnienia i niskiego ciśnienia tętniczego
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji, która może spowodować lub nasilić napad dny moczanowej (bolesność w obrębie stawu (stawów), zwłaszcza stóp)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą

W przypadku występowania tocznia rumieniowatego układowego (rodzaj kolagenozy) może nastąpić nasilenie się objawów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tertens-AM należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

 • pacjent ostatnio przebył zawał serca
 • pacjent ma niewydolność serca, jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca
 • pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (chorobę serca spowodowaną przez niedostateczny przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca)
 • pacjent ma zaburzenia dotyczące nerek
 • u pacjenta występuje znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy)
 • pacjent jest w podeszłym wieku i dawka leku musi być zwiększona
 • pacjent przyjmuje inne leki
 • pacjent jest niedożywiony
 • pacjent ma zaburzenia dotyczące wątroby
 • pacjent ma cukrzycę
 • pacjent ma dnę moczanową
 • u pacjenta ma być przeprowadzone badanie czynności przytarczyc
 • u pacjenta występowały reakcje uczuleniowe na światło

Lekarz może zalecić wykonanie badań krwi, aby sprawdzić czy nie doszło do zmniejszenia stężenia sodu lub potasu albo zwiększenia stężenia wapnia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tertens-AM a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Tertens-AM u kobiet w ciąży.

Tertens-AM a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przyjmować leku Tertens-AM, jeśli pacjentka karmi piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy przyjmować leku Tertens-AM z:

 • litem (stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak mania, choroba maniakalnodepresyjna i nawracająca depresja) z powodu ryzyka zwiększonego stężenia litu we krwi
 • dantrolenem (we wlewie), stosowanym w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Tertens-AM w połączeniu z:

 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki)
 • beprydylem (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej, stanu powodującego ból w klatce piersiowej)
 • cyzaprydem, difemanilem (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych)
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną, erytromycyną podawana we wstrzyknięciu (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • winkaminą podawana dożylnie (stosowana w leczeniu objawowym zaburzeń procesów poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku, w tym utraty pamięci)
 • halofantryną (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii)
 • pentamidyną (stosowana w leczeniu pewnych rodzajów zapalenia płuc)
 • mizolastyną (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak gorączka sienna)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi o działaniu przeciwbólowym (np. ibuprofen) lub dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i niewydolności serca)
 • doustnie podawanymi kortykosteroidami (stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • preparatami naparstnicy (stosowane w leczeniu chorób serca)
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę
 • baklofenem (stosowany w leczeniu sztywności mięśni występującej w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (amiloryd, spironolakton, triamteren)
 • metforminą (stosowana w leczeniu cukrzycy)
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod (stosowane podczas badań diagnostycznych z zastosowaniem promieni Roentgena)
 • tabletkami zawierającymi wapń lub innymi preparatami uzupełniającymi niedobór wapnia
 • lekami immunosupresyjnymi (podawane w celu kontrolowania reakcji układu odpornościowego) stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu narządu (np. cyklosporyna, takrolimus)
 • syrolimusem, temsyrolimusem, ewerolimusem i innymi lekami należącymi do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR (leki stosowane w celu zmiany czynności układu odpornościowego)
 • tetrakozaktydem (stosowany w leczeniu choroby Crohna)
 • ketokonazolem, itrakonazolem, amfoterycyną B podawaną dożylnie (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem (tak zwane inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV)
 • ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną (antybiotyki stosowane w zakażeniach powodowanych przez bakterie)
 • zielem dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
 • werapamilem, diltiazemem (stosowane w chorobach serca)
 • symwastatyną (lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi)
 • allopurynolem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)

Lek Tertens-AM z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ grejpfruty oraz sok grejpfrutowy mogą prowadzić do zwiększenia stężenia substancji czynnej - amlodypiny we krwi, co może powodować nieprzewidziane nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze leku Tertens-AM.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tertens-AM a alkohol

Brak danych.

Tertens-AM a prowadzenie pojazdów

Lek Tertens-AM może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent czuje nudności, ma zawroty głowy, jest zmęczony albo ma bóle głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn uwagi oraz należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tertens-AM?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechwywać w temperaturze poniżej 30˚C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tertens-AM a ciąża
Tertens-AM a karmienie piersią
Interakcje
Tertens-AM a alkohol
Tertens-AM a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo