Poradnik
baby week
zestawy vichy
tato to twój dzień
Teseda (Temazepamum)

Teseda (Temazepamum)

Lek Teseda zawiera substancję czynną - temazepam, pochodną benzodiazepiny o działaniu anksjolitycznym (przeciwlękowym) i uspokajającym (powodującym senność). 
Stosowany jest u pacjentów dorosłych w leczeniu bezsenności oraz krótkotrwale w leczeniu ciężkiego lęku.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTeseda
Nazwa międzynarodowaTemazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Temazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza  
 • skrobia kukurydziana
 • żelatyna
 • talk
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • nasenne 
Zastosowanie
 • bezsenność
 • ciężki lęk
Przeciwwskazania
 • uczulenie na temazepam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • ciężka niewydolność wątroby
 • miastenia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uzależnienie od alkoholu lub leków
 • wiek poniżej 18. roku życia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • stłumienie emocji, dezorientacja
 • senność, zmniejszenie czujności, zmęczenie lub brak energii
Możliwe interakcje z
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (opioidami)
 • lekami przeciwlękowymi, nasennymi, przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lewodopą
 • disulfiramem
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Nie wolno stosować leku Teseda u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Teseda u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku Teseda nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Teseda powoduje senność i ogranicza zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać wykonywania tych czynności do czasu poznania reakcji pacjenta na lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Teseda?

Lek Teseda wpływając głównie na ośrodkowy układ nerwowy wykazuje działanie uspokajające i nasennie. W większych dawkach: przeciwdrgawkowe, amnestyczne, zmniejszające napięcie mięśni i znieczulające.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Teseda?

Lek Teseda stosowany jest u dorosłych pacjentów:

 • w leczeniu bezsenności
 • w krótkotrwałym leczeniu ciężkiego lęku, uniemożliwiającego funkcjonowanie pacjenta

Dawkowanie

Jak stosować lek Teseda?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • tabletki należy przyjmować popijając szklanką wody lub innego płynu (linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia)
 • lek można przyjmować z posiłkiem lub na czczo
 • czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy (długotrwałe stosowanie leku Teseda może prowadzić do uzależnienia lub rozwoju tolerancji na lek - zmniejszenie skuteczności leku Teseda)

Dawkowanie:

Bezsenność

 • zalecana dawka to 10 mg - 20 mg na dobę, przed położeniem się do łóżka
 • zalecana dawka dla pacjentów w podeszłym wieku to 10 mg na dobę
 • lek należy przyjąć bezpośrednio przed położeniem się do łóżka
 • po zażyciu leku pacjent powinien mieć zapewniony 7 - 8 godzinny nieprzerwany sen
 • czas trwania leczenia powinien wynosić od kilku dni do dwóch tygodni i nie powinien przekraczać 4 tygodni (włączając w to okres zmniejszania dawki)

Okresowe stany lęku

 • zalecana dawka leku to 10 mg - 30 mg, nie więcej niż trzy razy na dobę
 • czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 8 do 12 tygodni (włączając w to okres zmniejszania dawki)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Teseda

 • jeśli pacjent przez pomyłkę przyjął za dużo tabletek, może nastąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego
 • objawy mogą obejmować: senność, dezorientację, osłabienie, brak koordynacji lub napięcia mięśni, zmniejszenie temperatury ciała, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, trudności z oddychaniem, śpiączkę i w rzadkich przypadkach zgon
 • należy zgłosić się do lekarza lub do szpitala, należy zabrać ze sobą pudełko z lekiem

Pominięcie zastosowania leku Teseda

 • należy zażyć zapomnianą dawkę jak najszybciej
 • jeśli jednak zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, nie należy przyjmować zapomnianej dawki
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Teseda

 • nie należy nagle przerywać stosowania leku, ponieważ mogą wystąpić objawy odstawienia
 • objawy te obejmują: uczucie niepokoju, przerażenia lub nerwowość (lęk), bezsenność i drgawki
 • dawkę leku należy zmniejszać stopniowo  
 • przerwanie przyjmowania leku Teseda może prowadzić też do tymczasowej bezsenności i nawrotu lęku, mogą wystąpić zmiany nastroju i niepokój ruchowy
 • aby uniknąć wystąpienia tych objawów, należy stopniowo zmniejszać dawkę leku, zgodnie z zaleceniami lekarza

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Teseda ?

Leku Teseda nie należy stosować u pacjentów: 

 • uczulonych na temazepam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężką niewydolnością oddechową (z poważnymi trudności w oddychaniu) lub zespołem bezdechu sennego (stwierdzonymi przerwami w oddychaniu podczas snu)
 • z zaburzeniami czynności wątroby (ciężką niewydolnością wątroby)
 • z miastenią (długotrwałym osłabieniem mięśni)
 • u których wcześniej stosowane benzodiazepiny okazaly się niewłaściwe dla pacjenta

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Teseda może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli po zastosowaniu leku Teseda wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej, należy przerwać przyjmowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Objawy ciężkiej reakcji alergicznej:

 • świąd skóry, wysypka
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła 
 • trudności w oddychaniu lub połykaniu

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • stłumienie emocji, dezorientacja
 • senność, zmniejszenie czujności, zmęczenie lub brak energii

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • niespokojny sen, koszmary senne
 • ból głowy, zawroty głowy, trudności w kontrolowaniu ruchów (ataksja)
 • niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • osłabienie mięśni
 • reakcje skórne, reakcje alergiczne

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • niepamięć, reakcje psychiczne, takie jak niepokój ruchowy, drażliwość, agresja, omamy, psychozy i nieadekwatne zachowania
 • objawy odstawienia 
 • depresja

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • podwójne widzenie
 • zmiany popędu płciowego

Długotrwałe stosowanie leku Teseda może prowadzić do rozwoju tolerancji i uzależnienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Teseda należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Teseda mogą wystapić:

 • tolerancja - po kilku tygodniach leczenia, może się zmniejszyć skuteczność leku (pacjent może zauważyć, mniej skuteczne łagodzenie objawów)
  W celu uniknięcia rozwoju tolerancji lek Teseda powien być stosowany krótkotrwałe, lecznie zwykle nie powinno trwać dłużej, niż jeden miesiąc.
 • uzależnienie - stosowanie leków takich, jak lek Teseda może prowadzić do rozwoju uzależnienia
  Ryzyko uzależnienia rośnie wraz ze zwiększaniem dawki leku i wydłużeniem czasu leczenia. jest większe u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków.
 • utrata pamięci – może wystąpić w ciągu kilku godzin od przyjęcia temazepamu
  Zaleca się, jeśli jest to możliwe, zapewnienie pacjentowi ciągłego, nieprzerwanego snu, trwającego 7 - 8 godzin w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tego działania.
 • reakcje psychiczne i paradoksalne – temazepam może u pacjenta powodować wystąpienie m.in.: niepokoju, pobudzeniea, drażliwości, agresji, urojeń, koszmarów sennych, halucynacji, psychozy

Należy zachować ostrożność ponieważ lek Teseda może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. 

Pacjenci uzależnieni od alkoholu lub leków (w wywiadzie) powinni zwrócić uwagę na możliwe objawy uzależnienia np.:

W razie konieczności należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

 • leku Teseda nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia

Lek Teseda zawiera laktozę

 • jeżeli u pacjenta wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Teseda a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Teseda u kobiet w okresie ciąży.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Teseda, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, który może zdecydować o zmianie leczenia. 

Teseda a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Teseda u kobiet w okresie karmienia piersią.
Lek Teseda, w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, stosowany sporadycznie nie powinien powodować występowania działań niepożądanych u dziecka.
Jeśli konieczne jest zastosowanie tego leku u kobiet w okresie laktacji, zaleca się przyjmowanie go przed najdłuższą przerwą w karmieniu piersią, np. bezpośrednio po wieczornym karmieniu.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne stosowanie leku Teseda z inymi lekami może wpływać na ich działanie lub może powodować wystepowanie dzialań niepożądanych.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Teseda, szczegolnie należy poinformować, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwlękowe
 • leki nasenne (stosowane w leczeniu bezsenności)
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki stosowane w leczeniu padaczki
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu chorób alergicznych)
 • narkotyczne leki przeciwbólowe (opioidy)
 • lewodopę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona)
 • disulfiram (stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu)
 • cyzapryd (stosowany w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego)
 • doustne leki antykoncepcyjne

Jednoczesne stosowanie leku Teseda z opioidami - substancjami, wchodzącymi w skład:

 • silnych leków przeciwbólowych
 • leków stosowanych w leczeniu substytucyjnym uzależnień 
 • niektórych leków przeciwkaszlowych

zwiększa ryzyko wystąpienia:

 • senności
 • trudności w oddychaniu (depresji oddechowej)
 • śpiączki

Stosowanie opioidów z lekiem Teseda może zagrażać życiu pacjenta.
Leki te można podawać jednocześnie tylko, jesli lekarz uzna, że nie jest możliwe zastosowanie innych metod leczenia. 

Lek Teseda z jedzeniem, piciem lub alkoholem

 • lek Teseda należy przyjmować popijając szklanką wody lub innego płynu (można przyjmować z posiłkiem lub na czczo)
 • nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania tego leku, ponieważ podczas jednoczesnego stosowania temazepamu i alkoholu ich działanie hamujące ośrodkowy układ nerwowy może być zwiększone

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Teseda a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Teseda.

Teseda a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Teseda powoduje senność, zmniejsza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia.
Należy unikać wykonywania tych czynności do czasu poznania reakcji pacjenta na lek.
Lek przyjęty w dawce 10 mg lub 20 mg wieczorem, zazwyczaj nie wpływa na poziom wydajności następnego dnia rano. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Teseda?

Lek Teseda należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci 
 • temperaturze poniżej 25 ºC
 • opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Teseda a ciąża
Teseda a karmienie piersią
Interakcje
Teseda a alkohol
Teseda a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki