Kategorie

Teslor (Desloratadinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Teslor?

Teslor to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Podstawowe informacje

NazwaTeslor
Nazwa międzynarodowaDesloratadinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 5 mg

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • 2,5 mg
 • 5 mg

Roztwór doustny:

 • 0,5 mg/ ml
PostaćTabletki powlekane, Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, Roztwór doustny
Skład - substancja czynna

Desloratadyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwas stearynowy
 • indygotyna.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • polakrylina potasowa
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • tlenek żelaza czerwony
 • stearynian magnezu
 • kroskarmeloza sodowa
 • aromat Tutti Frutti (zawiera substancje aromatyzujące, maltodekstrynę, glikol propylenowy, skrobię modyfikowaną)
 • aspartam
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol
 • wodorotlenek potasu (do ustalenia pH).

Roztwór doustny:

 • cytrynian sodu
 • sorbitol ciekły
 • sukraloza
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • glikol propylenowy
 • hypromeloza
 • aromat Tutti Frutti, płynny
 • woda oczyszczona.
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 10 tabletek
 • 30 tabletek

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • 30 tabletek

Roztwór doustny:

 • 60 ml
 • 150 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

W badaniach klinicznych zgłaszano:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z

Brak danych

Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Dzieci
 • tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat, a dawki 5 mg dzieciom poniżej 12. roku życia
 • tabletki 5 mg stosuje się u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej
 • roztwór doustny przeznaczony jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Teslor?

Teslor to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką. Nie wywołuje senności i ułatwia kontrolę reakcji alergicznej i jej objawów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Teslor?

 • w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów należą: kichanie, wydzielina lub swędzenie nosa i podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów należą: świąd skóry i pokrzywka.

Złagodzenie wymienionych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych czynności oraz snu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Teslor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

 • dwie tabletki leku Teslor 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę, niezależnie od posiłku
 • jedna tabletka leku Teslor 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę, niezależnie od posiłku

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją natychmiast w jamie ustnej, gdzie ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby przyjąć dawkę leku.

Tabletki:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

 • jedna tabletka raz na dobę, niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połykać w całości.

Roztwór doustny:

 • dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (½ łyżki miarowej o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.
 • dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.
 • dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10 ml (2 łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę

Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i popić wodą. Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłku.

Czas trwania leczenia lekiem Teslor określa lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat dawkowania biorąc pod uwagę historię choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Teslor

W przypadku przedawkowania leku nie powinny wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Teslor, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Teslor

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Teslor

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Teslor?

Leku Teslor nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Teslor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko:

 • ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk)

Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym po stosowaniu leku Teslor był ból głowy.

W badaniach klinicznych zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy.

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne
 • wysypka
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca
 • szybkie bicie serca
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty
 • rozstrój żołądka, biegunka
 • zawroty głowy
 • senność
 • bezsenność
 • bóle mięśni
 • omamy
 • drgawki
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Częstość nieznana:

 • nietypowe osłabienie
 • zażółcenie skóry i/lub gałek ocznych
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, także w przypadku zachmurzenia i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium
 • nietypowe zachowanie
 • zmiany w sposobie bicia serca
 • zachowanie agresywne
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększony apetyt

Dzieci i młodzież

Częstość nieznana:

 • wolne bicie serca
 • zmiana w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększony apetyt

Często u dzieci w wieku poniżej 2 lat (nie częściej niż u 1 na 10 dzieci) po spożyciu leku Teslor roztwór doustny:

 • biegunka
 • gorączka
 • bezsenność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Teslor a ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Teslor a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Nie są znane interakcje leku Teslor z innymi lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Teslor a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Teslor z alkoholem.

Teslor a prowadzenie pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Teslor?

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

tabletki:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

roztwór doustny:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpośrednim.
 • nie stosować leku, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego