Poradnik
Tetmodis (Tetrabenazinum)

Tetmodis (Tetrabenazinum)

Tetmodis jest lekiem należącym do grupy leków stosowanych w leczeniu zaburzeń układu nerwowego. Lek Tetmodis jest stosowany w leczeniu chorób powodujących nagłe, nieregularne, niekontrolowane ruchy (hiperkinetyczne zaburzenia ruchowe w chorobie Huntingtona).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTetmodis
Nazwa międzynarodowaTetrabenazinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Tetrabenazyna

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia żelazowana, kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • talk
 • żółty tlenek żelaza
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwdziałanie hiperkinetycznym zaburzeniom ruchowym w chorobie Huntingtona.

Zastosowanie

Leczenie zaburzeń układu nerwowego - chorób powodujących nagłe, nieregularne, niekontrolowane ruchy.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tetrabenazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie rezerpiny
 • przyjmowanie leków należących do grupy leków nazywanych inhibitorami monoaminooksydazy
 • zaburzenia czynności wątroby
 • objawy podobne do choroby Parkinsona
 • depresja
 • myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze
 • karmienie piersią
 • guz chromochłonny
 • guzy zależne od prolaktyny, na przykład przysadki mózgowej lub rak piersi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • parkinsonizm
 • hiperprolaktynemia
 • podatność na gwałtowny spadek ciśnienia krwi przy wstawaniu czy rozciąganiu się
 • jeśli u pacjenta stwierdzono, że jest powolnym lub średnim metabolizerem z użyciem enzymu CYP2D6, ponieważ wówczas należy zastosować inną dawkę leku
 • zaburzenie serca znane jako zespół długiego odcinka QT albo zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia psychiczne, takie jak dezorientacja lub urojenia albo sztywność mięśni i podwyższenie temperatury ciała
 • nieprzyjemne uczucie wewnętrznego niepokoju, silna potrzeba bycia w ciągłym ruchu lub zaburzenia koordynacji ruchowej
 • lek Tetmodis wiąże się z tkankami zawierającymi melaninę, co może wpływać na oczy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • senność
 • depresja
 • objawy podobne do objawów choroby Parkinsona

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • dezorientacja
 • nerwowość
 • bezsenność
 • niskie ciśnienie krwi
 • dysfagia
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • zaparcie
Możliwe interakcje z
 • lewodopą
 • rezerpiną
 • inhibitorami MAO
 • pewnymi rodzajami leków przeciwdepresyjnych
 • alkoholem
 • opioidami
 • beta-adrenolitykami
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • lekami nasennymi
 • lekami nalezącymi do grupy inhibitorów izoenzymu CYP2D6
 • z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc w elektrokardiogramie
 • neuroleptykami
 • niektórymi antybiotykami
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
Ciąża

Leku Tetmodis nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Tetmodis nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Tetmodis u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Tetmodis może powodować senność i dlatego w różnym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, w zależności od dawki i indywidualnej podatności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tetmodis?

Przeciwdziałanie hiperkinetycznym zaburzeniom ruchowym w chorobie Huntingtona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tetmodis?

Lek Tetmodis jest stosowany w leczeniu chorób powodujących nagłe, nieregularne, niekontrolowane ruchy (hiperkinetyczne zaburzenia ruchowe w chorobie Huntingtona).

Dawkowanie

Jak stosować lek Tetmodis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz do trzech razy na dobę
 • dawka może zostać zwiększona co każde trzy lub cztery dni o 12,5 mg do zaobserwowania optymalnego działania lub do wystąpienia objawów nietolerancji
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg
 • w przypadku braku poprawy po zastosowaniu maksymalnej dawki przez okres siedmiu dni, jest mało prawdopodobne, że substancja czynna będzie skuteczna dla pacjenta

Osoby w podeszłym wieku:

Dawkowanie jest takie samo jak w przypadku osób dorosłych.

Dzieci i młodzież:

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Zalecana jest ostrożność w leczeniu tych pacjentów.

Lek Tetmodis zawiera laktozę

Tabletki zawierają laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku

Zażycie dawki większej niż zalecana może wywołać objawy takie jak senność, pocenie się, niedociśnienie i skrajnie niską temperaturę ciała. Należy jak najszybciej skonsultować sie z lekarzem, który zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Tetmodis bez zalecenia lekarza. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tetmodis?

Leku Tetmodis nie należy stosować w przypadkach:

 • uczulenia na tetrabenazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowania rezerpiny
 • przyjmowania leków należących do grupy leków nazywanych inhibitorami monoaminooksydazy
 • zaburzenia czynności wątroby
 • objawów podobnych do choroby Parkinsona
 • depresji
 • myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych
 • karmienia piersią
 • guza chromochłonnego
 • guza zależnego od prolaktyny, na przykład przysadki mózgowej lub rak piersi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tetmodis może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • senność (po większych dawkach)
 • depresja
 • objawy podobne do objawów choroby Parkinsona (niekontrolowane ruchy rąk, ramion, nóg i głowy, po większych dawkach)

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • dezorientacja
 • nerwowość
 • bezsenność
 • niskie ciśnienie krwi
 • dysfagia
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • zaparcie

Niezbyt częste (u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany psychiczne - dezorientacja, omamy
 • sztywność mięśni
 • gorączka

Rzadkie (u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenie nazywane złośliwym zespołem neuroleptycznym - wystąpią objawy takie, jak dezorientacja lub omamy, lub wystąpi sztywność mięśni i gorączka

Bardzo rzadkie (u 1 na 10000 pacjentów):

 • uszkodzenia mięśni

Częstość nieznana:

 • dezorientacja
 • nerwowość
 • problemy z koordynacją ruchową
 • potrzeba bycia w ciągłym ruchu
 • niekontrolowane skurcze mięśni
 • zawroty głowy
 • niepamięć
 • wolne bicie serca
 • zawroty głowy po szybkim wstaniu z pozycji leżącej lub siedzącej
 • bóle brzucha
 • suchość w jamie ustnej
 • zmniejszenie temperatury ciała

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Tetmodis należy zachować śodki ostrożności:

 • parkinsonizm
 • hiperprolaktynemia - duże stężenie prolaktyny we krwi
 • podatność na gwałtowny spadek ciśnienia krwi przy wstawaniu czy rozciąganiu się
 • jeśli u pacjenta stwierdzono, że jest powolnym lub średnim metabolizerem z użyciem enzymu CYP2D6, ponieważ wówczas należy zastosować inną dawkę leku
 • zaburzenie serca znane jako zespół długiego odcinka QT albo zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia psychiczne, takie jak dezorientacja lub urojenia albo sztywność mięśni i podwyższenie temperatury ciała
 • nieprzyjemne uczucie wewnętrznego niepokoju, silna potrzeba bycia w ciągłym ruchu lub zaburzenia koordynacji ruchowej
 • lek Tetmodis wiąże się z tkankami zawierającymi melaninę, co może wpływać na oczy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tetmodis a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produkt Tetmodis nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że nie jest dostępne inne leczenie.

Tetmodis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tetrabenazyna jest przeciwwskazana w okresie karmienia piersią. W razie konieczności leczenia tetrabenazyny, należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku oraz nie łączyć go z:

 • rezerpiną i inhibitorami MAO
 • lewodopą
 • trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • opioidami
 • beta-adrenolitykami
 • lekami przeciw nadciśnieniu
 • lekami nasennymi
 • neuroleptykami
 • inhibitorami CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, terbinafina, moklobemid oraz chinidyna) - mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu α-HTBZ i β-HTBZ (metabolity tetrabenazyny)
 • lekami wydłużającymi odstęp QTc, w tym lekami przeciwpsychotycznymi (np. chlorpromazyna, tioridazyna), antybiotykami (np. gatifloksacyna, moksyfloksacyna) oraz lekami antyarytmicznymi klasy IA i III (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol)

Tetmodis a alkohol

Picie alkoholu w okresie przyjmowania leku Tetmodis może powodować nadmierną senność.

Tetmodis a prowadzenie pojazdów

Lek Tetmodis może powodować senność i dlatego w różnym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, w zależności od dawki i indywidualnej podatności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tetmodis?

Lek Tetmodis należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tetmodis a ciąża
Tetmodis a karmienie piersią
Interakcje
Tetmodis a alkohol
Tetmodis a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo