Poradnik
Tiaprid PMCS (Tiapridum)

Tiaprid PMCS (Tiapridum)

Lek Tiaprid PMCS zawiera jako substancję czynną tiapryd która jest atypowym neuroleptykiem. Stosowana jest u dzieci w wieku powyżej 6 lat oraz u osób dorosłych w leczeniu zaburzeń zachowania oraz mimowolnych ruchów pacjenta. 

Lek Tiaprid PMCS wykorzystywany jest w leczeniu:

 • zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku
 • przewlekłego uzależnienia od alkoholu
 • objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu spożywania alkoholu
 • pląsawica Huntingtona (ciężkie postaci nieprawidłowych ruchów)
Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTiaprid PMCS
Nazwa międzynarodowaTiapridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tiaprydu

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • celuloza mikrokrystaliczna granulowana
 • powidon 25
 • sól karboksymetyloskrobi sodowej (typ A)
 • krzemionka koloidalna, bezwodna 
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwspychotyczne.

Zastosowanie

Leczenie:

 • zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku
 • przewlekłego uzależnienia od alkoholu
 • objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu spożywania alkoholu
 • pląsawica Huntingtona
Przeciwwskazania
 • uczulenie na tiapryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • rak mózgu wytwarzający prolaktynę
 • rak piersi
 • przyjmowanie jednocześnie leków zawierających lewodopę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • złośliwy zespół neuroleptyczny
 • choroba Parkinsona
 • padaczka
 • choroby nerek
 • podeszły wiek pacjenta
 • wydłużenie odstępu QT
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • obecność czynników ryzyka wystąienia udaru mózgu
 • rak piersi w rodzinie pacjenta lub u pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób):

 • hiperprolaktynemia, która, w niektórych przypadkach, może prowadzić do wystąpienia innych zaburzeń. Rzadziej może wystąpić ból piersi, powiększenie piersi (ginekomastia), zaburzenia miesiączkowania lub brak miesiączki u kobiet oraz zaburzenia orgazmu lub impotencja u mężczyzn
 • senność, bezsenność, pobudzenie, obojętność
 • zawroty głowy/zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy
 • objawy, jak w chorobie Parkinsona (drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, ograniczona aktywność ruchowa i zwiększone wydzielanie śliny)
 • zmęczenie, uczucie wyczerpania
Możliwe interakcje z
 • agonistami dopaminergicznymi
 • lekami wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego
 • lekami zwalniającymi czynność pracy serca
 • lekami powodującymi zaburzenia elektrolitowe
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami przeciwpasożytniczymi
 • metadonem
 • imipraminą
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • litem
 • beprydylem
 • cyzaprydem
 • erytromycyną podawaną dożylnie
 • winkaminą podawaną dożylnie
 • sparfloksacyną
 • mizolastyną
 • spiramycyną
 • difemanilem
 • moxifloksacyną
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak badań dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży. Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W okresie przyjmowania leku zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być pogorszona. Lek może wywoływać nadmierne uspokojenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tiaprid PMCS?

Lek Tiaprid PMCS wykazuje działania przeciwpsychotyczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tiaprid PMCS?

Lek Tiaprid PMCS wykorzystywany jest w leczeniu:

 • zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku
 • przewlekłego uzależnienia od alkoholu
 • objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu spożywania alkoholu
 • pląsawica Huntingtona (ciężkie postaci nieprawidłowych ruchów)

Dawkowanie

Jak stosować lek Tiaprid PMCS?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Dorośli

Leczenie zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem: 

 • dawka zazwyczaj stosowana to 200-400 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych
 • dawka początkowa to 50 mg dwa razy na dobę
 • w ciągu kolejnych 2-3 dni dawkę leku zwiększa się do 100 mg trzy razy na dobę
 • średnia dawka stosowna to 300 mg na dobę
 • dawka maksymalna wynosi 400 mg na dobę

Leczenie objawów podczas przewlekłego uzależnienia od alkoholu:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 300-400 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych
 • kuracja trwa zazwyczaj 1-2 miesiące

Ciężka postać ruchow pląsawiczych w chorobie Huntingtona:

 • dawka ustalana jest na podstawie potrzeb pacjenta i mieści się w zakresie 300-1200 mg na dobę

Osoby w podeszłym wieku

Należy przestrzegać dawkowania ustalonego przez lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat

 • dawka zazwyczaj stosowana to 100-150 mg na dobę
 • dawka maksymalna to 300 mg na dobę

Niewydolność nerek

 • dawkę należy zmniejszyć do 75% zwykle stosowanej dawki u pacjentów z klirensem kreatyniny 30-60 ml/ min
 • dawkę należy zmniejszyć do 50% zwykle stosowanej dawki u pacjentów z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min ml/ min
 • dawkę należy zmniejszyć do 25% zwykle stosowanej dawki u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min

Zaburzenie czynności wątroby

Brak konieczności modyfikacji dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiaprid PMCS

W momencie przedawkowania leku lub jeśli lek przypadkowo przyjęło dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania leku: senność i uspokojenie, śpiączka, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, skurcze mięśni twarzy i szyi, niekontrolowane wysuwanie języka, długotrwały skurcz mięśni żwaczy i sztywność mięśni kończyn. Może także wystąpić drżenie i sztywność mięśni kończyn. Odnotowano przypadki zgonów po przedawkowaniu tiaprydu głównie w połączeniu z innymi lekami, wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Pominięcie zastosowania lekuTiaprid PMCS

Należy przyjąć lek tak szybko jak to tylko możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent pominął więcej niż 1 dawkę leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Tiaprid PMCS

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Objawy choroby mogą powrócić bardziej nasilone.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tiaprid PMCS?

Leku Tiaprid PMCS nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na tiapryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • guz chromochłonny nadnerczy, powodujący bóle głowy, uderzenia gorąca i okresowe zwiększenie ciśnienia tętniczego
 • rak mózgu wytwarzający prolaktynę
 • rak piersi
 • przyjmowanie jednocześnie leków zawierających lewodopę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tiaprid PMCS może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób):

 • hiperprolaktynemia, która, w niektórych przypadkach, może prowadzić do wystąpienia innych zaburzeń. Rzadziej może wystąpić ból piersi, powiększenie piersi (ginekomastia), zaburzenia miesiączkowania lub brak miesiączki u kobiet oraz zaburzenia orgazmu lub impotencja u mężczyzn
 • senność, bezsenność, pobudzenie, obojętność
 • zawroty głowy/zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy
 • objawy, jak w chorobie Parkinsona (drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, ograniczona aktywność ruchowa i zwiększone wydzielanie śliny)
 • zmęczenie, uczucie wyczerpania

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

 • dystonia [skurcze, przykurcze mięśni szyi, niezamierzone ruchy gałek ocznych (oczopląs), skurcze mięśni żwaczy (szczękościsk), akatyzja (niepokój ruchowy)]. 
 • dezorientacja, omamy
 • omdlenie (krótkotrwała utrata przytomności), drgawki
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zazwyczaj ortostatyczne, zakrzepica żył głębokich
 • zaparcie
 • wysypka skórna (w tym zaczerwienienie, pokrzywka lub wysypka plamista)
 • brak miesiączki, zaburzenia orgazmu
 • zwiększenie masy ciała

Rzadko (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):

 • utrata przytomności
 • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza)
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hiponatremia), zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego
 • wczesna dyskineza (skurcze języka lub przełyku, tiki)
 • podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków) zgłaszano przypadki późnych dyskinez po długotrwałym podawaniu (ponad trzy miesiące), charakteryzujących się rytmicznymi mimowolnymi ruchami, przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy
 • podobnie jak w przypadku wszystkich innych leków neuroleptycznych, może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN), który może prowadzić do zgonu
 • zgłaszano również zaburzenia przewodzenia serca (wydłużenie odstępu QT) i ciężkie, komorowe zaburzenia rytmu (takie jak torsades de pointes, nasilenie częstoskurczu komorowego), a także migotanie komór, zatrzymanie akcji serca i nagłe zgony
 • zakrzepica żylna, szczególnie nóg (z obrzękiem, bólem i zaczerwienieniem); zakrzep może przemieszczać się poprzez krążenie do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i duszność
 • niektóre postacie zapalenia płuc, spowodowane przypadkowym przedostaniem się np. pokarmu lub płynu do płuc (aspiracja płucna), zaburzenia oddychania (depresja oddechowa)
 • zatkanie jelita, niedrożność jelit
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • wysypka skórna (pokrzywka)
 • zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK), rozpad mięśni szkieletowych (rabdomioliza)

Częstość nieznana:

 • zespół odstawienia u noworodków
 • upadki, szczególnie u osób w podeszłym wieku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tiaprid PMCS należy omówić to z lekarzem:

 • złośliwy zespół neuroleptyczny; jesli pacjent zaobserwuje u siebie nagły wzrost temperatury o nieznanej przyczynie, należy zaprzestać stosowania leku, może to być objaw złośliwego zespołu neuroleptycznego
 • choroba Parkinsona
 • padaczka; lek może zmnieszać próg drgawkowy
 • choroby nerek; istnieje ryzyko przedawkowania leku
 • podeszły wiek pacjenta
 • wydłużenie odstępu QT; u pacjentów stosujących lek występuje podwyższone ryzyko wystapienia zaburzeń rytmu serca
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu
 • rak piersi w rodzinie pacjenta lub u pacjenta, tiapryd może zwiększać stężenie hormonu prolaktyny

Jeśli u pacjenta w trakcie stosownaia leku pojawi się zakażenie lub gorączka należy zgłosić się do lekarza, ponieważ mogą to być oznaki zaburzenia składu krwi. Lek Tiaprid PMCS może doprowadzić do zmniejszenia ilości białych krwinek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tiaprid PMCS a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży. Stosowanie leku w ostatnim trymestrze ciąży może wywołać u dziecka niepokój, napięcie mięśni, drżenie, senność, trudności z oddychaniem i trudności związane z karmieniem.

Tiaprid PMCS a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza jeśli pacjent zamierza stosować lek Tiaprid PMCS łącznie z:

 • agonistami dopaminergicznymi; równoczesne stosowanie z lekiem Tiaprid PMCS a prowadzi do wzajemnego znoszenia swojego działania
 • lekami wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, nasenne, uspokajające, leki stosowane w leczeniu depresji lub psychoz, leki przeciwwymiotne, antyhistaminowe, leki przeciwnadciśnieniowe, działające ośrodkowo i inne leki (baklofen, talidomid, pizotyfen, klonidyna); może dojśc do nasilenia działani leku Tiaprid PMCS
 • lekami zwalniającymi czynnośc pracy serca (beta-adrenolityki, blokery kanału wapniowego powodujące bradykardię, takie jak diltiazem i werapamil, klonidyna, guanfacyna, glikozydy nasercowe (digoksyna), pilokarpina, inhibitory cholinoesterazy, niektóre Leki przeciwarytmiczne klasy II)
 • lekami powodującymi zaburzenia elektrolitowe (leki moczopędne powodujące hipokaliemię, środki przeczyszczające o działaniu przyśpieszającym perystaltykę jelit, amfoterycyna B, podawana dożylnie, glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd, kosyntropina)
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I oraz III (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)
 • lekami przeciwpasożytniczymi (halofantryna, lumefantryna, pentamidyna, niektóre neuroleptyki, takie jak pimozyd, sultopryd, haloperydol, tiorydazyna, pipotiazyna, sertyndol, weralipryd, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, droperydol, flufenazyna, pipamperon, flupentyksol, zuklopentyksol)
 • metadonem
 • imipraminą
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • litem
 • beprydylem
 • cyzaprydem
 • erytromycyną podawaną dożylnie
 • winkaminą podawaną dożylnie
 • sparfloksacyną
 • mizolastyną
 • spiramycyną
 • difemanilem
 • moxifloksacyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tiaprid PMCS a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w okresie przyjmowania leku. Powoduje on nadmierną senność oraz znaczne uspokojenie.

Tiaprid PMCS a prowadzenie pojazdów

W okresie przyjmowania leku zdolność do prowadzenia pojazdów i obslugi maszyn może być pogorszona. Lek może wywoływać nadmierne uspokojenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tiaprid PMCS?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tiaprid PMCS a ciąża
Tiaprid PMCS a karmienie piersią
Interakcje
Tiaprid PMCS a alkohol
Tiaprid PMCS a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo