Poradnik
Tirosint SOL (Levothyroxinum natricum)

Tirosint SOL (Levothyroxinum natricum)

Lek Tirosint SOL zawiera substancję czynną - lewotyroksynę, syntetyczny hormon tarczycy. Stosowany jest w leczeniu chorób i zaburzeniach czynności tarczycy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTirosint SOL
Nazwa międzynarodowaLevothyroxinum natricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 13 mikrogramów
 • 25 mikrogramów
 • 50 mikrogramów
 • 75 mikrogramów
 • 88 mikrogramów
 • 100 mikrogramów
 • 112 mikrogramów
 • 125 mikrogramów
 • 137 mikrogramów
 • 150 mikrogramów
 • 175 mikrogramów
 • 200 mikrogramów
PostaćRoztwór doustny w pojemniku jednodawkowym
Skład - substancja czynna

Lewotyroksyna sodowa

Skład - substancje pomocnicze

Glicerol 85%

Dostępne opakowania

30 pojemników jednodawkowych po 1 ml 

Działanie / właściwości

Uzupełnia niedobór hormonu tarczycy.

Zastosowanie
 • terapia zastępcza hormonu tarczycy w niedoczynności tarczycy 
 • profilaktyka nawrotu wola 
 • hamowanie ponownego rozwoju nowotworu złośliwego tarczycy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na sól sodową lewotyroksyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • po zawale serca
 • niewydolność kory nadnerczy
 • niewydolność przysadki mózgowej
 • ciąża i jednoczesne przyjmowanie leków stosowanych w nadczynności tarczycy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nadnerczy, przysadki mózgowej lub tarczycy
 • menopauza 
 • zaburzenia psychotyczne 
 • nadciśnienie tętnicze 
 • zaburzenia rytmu serca
 • miażdżyca
 • dusznica bolesna
 • choroba wieńcowa
 • cukrzyca 
 • padaczka 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Objawy przedawkowania lub nietolerancji:

 • zmniejszenie masy ciała, zwiększony apetyt
 • drgawki (drżenie), pobudzenie, trudności ze snem, ból głowy
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe z obrzękiem oczu (zwłaszcza u dzieci)
 • palpitacje, zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza kołatanie serca, ból w klatce piersiowej z uczuciem ucisku (dusznica bolesna)
 • wzrost ciśnienia krwi
 • wymioty, biegunka
 • osłabienie i skurcze mięśni
 • nieregularne miesiączkowanie
 • nadmierne pocenie się, wypadanie włosów, uczucie ciepła (zaczerwienienie twarzy), gorączka
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami rozrzedzającymi krew
 • lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy 
 • beta-blokerami 
 • leki przeciwpadaczkowymi
 • furosemidem
 • amiodaronem
 • rytonawirem, indynawirem
 • kolestyraminą 
 • kolestypolem
 • propylotiouracylem
Ciąża

Lek Tirosint SOL może być stosowany u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Tirosint SOL może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek Tirosint SOL może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Tirosint SOL nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tirosint SOL?

Lek Tirosint SOL zawiera substancję czynną - lewotyroksynę, syntetycznie wytworzony hormon tarczycy o działaniu identycznym z naturalnie wytwarzanym przez tarczycę hormonem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tirosint SOL?

Lek Tirosint SOL stosowany jest:

 • jako terapia zastępcza hormonu tarczycy w niedoczynności tarczycy
 • w profilaktyce nawrotu wola po operacji, u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy
 • w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy
 • w celu zahamowania ponownego rozwoju nowotworu złośliwego tarczycy (zwłaszcza po operacji) oraz jako terapia zastępcza hormonu tarczycy w przypadku niedoboru
 • jako terapia wspomagająca w leczeniu nadczynności tarczycy

Lek Tirosint SOL stosowany jest również w celach diagnostycznych podczas testu supresyjnego tarczycy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tirosint SOL?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • lek przeznaczony do stosowania doustnego
 • pełną dawkę dobową należy przyjmować rano na pusty żołądek co najmniej pół godziny przed śniadaniem
 • lek może być stosowany po rozcieńczeniu lub wymieszaniu z wodą lub bezpośrednio poprzez wyciśnięcie do ust lub na łyżkę (nie wolno rozcieńczać ani mieszać leku z żadną cieczą inną niż woda)
 • pojemnik jednodawkowy należy otworzyć bezpośrednio przed przyjęciem leku

Dawkowanie:

Lekarz dostosuje dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Dorośli:

Leczenie niedoczynności tarczycy

 • początkowo dorośli powinni przyjmować 25 - 50 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny na dobę
 • lekarz może zalecić zwiększanie tej dawki o 25 - 50 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny co dwa do czterech tygodni, do dawki dobowej
  100 - 200 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny

Zapobieganie nawrotowi wola po operacyjnym usunięciu i leczeniu wola łagodnego

 • dobowa dawka wynosi 75 - 200 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny

Terapia uzupełniająca w leczeniu nadczynności tarczycy tyreostatykami

 • dobowa dawka wynosi 50 - 100 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny

Po operacji nowotworu złośliwego tarczycy

 • dobowa dawka wynosi 150 - 300 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny

W celach diagnostycznych podczas testu supresyjnego tarczycy

 • dobowa dawka wynosi 200 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny przez 14 dni przed wykonaniem badania radiologicznego (scyntygrafii)

Dzieci:

 • dawka leku u dzieci zależy od ich wieku, masy ciała i stanu zdrowia podczas leczenia
 • dziecko będzie monitorowane, aby upewnić się, że otrzyma odpowiednią dawkę

Wrodzona niedoczynność tarczycy u niemowląt

 • początkowo 10 - 15 mikrogramów/ kg masy ciała na dobę przez pierwsze 3 miesiące
 • dawka będzie następnie dostosowywana w zależności od reakcji pacjenta na leczenie

Nabyta niedoczynność tarczycy u dzieci

 • początkowo 13 do 50 mikrogramów na dobę
 • dawkę należy zwiększać stopniowo co 2 do 4 tygodni, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z chorobą wieńcową i pacjenci z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy:

 • leczenie należy rozpocząć od podania mniejszej dawki, która następnie będzie stopniowo zwiększana w dłuższych odstępach czasu przy częstym monitorowaniu za pomocą badań laboratoryjnych

Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Czas stosowania leku Tirosint SOL 

 • lek należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz
 • w niedoczynności tarczycy lub po operacji usunięcia złośliwego nowotworu tarczycy, lek zwykle należy przyjmować przez całe życie
 • w przypadku wola łagodnego i w zapobieganiu nawrotowi wzrostu wola lek należy przyjmować przez okres od kilku miesięcy lub kilku lat do końca życia w terapii wspomagającej leczenia nadczynności tarczycy lek należy zażywać przez cały okres leczenia tyreostatykami
 • w przypadku leczenia wola łagodnego z prawidłową czynnością tarczycy konieczny okres leczenia wynosi od 6 miesięcy do 2 lat, jeśli stosowanie tego leku nie przyniosło pożądanego rezultatu w tym okresie, powinny być rozważone inne możliwości leczenia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tirosint SOL 

 • w przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić objawy nadczynności tarczycy: kołatanie serca, stany lękowe, pobudzenie, nadmierne pocenie się lub drżenie
 • należy skontaktować się ze lekarzem

Pominięcie przyjęcia leku Tirosint SOL

 • w razie pominięcia przyjęcia dawki leku nie należy jej przyjmować, kiedy pacjent sobie o tym przypomni
 • należy pominąć ją i przyjąć normalną dawkę, jak zwykle następnego dnia

Przerwanie przyjmowania leku Tirosint SOL

 • lek należy przyjmowac regularnie aby leczenie przniosło zamierzony efekt
 • nie należy zmieniać, przerywać ani kończyć leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem
 • przerwanie lub tymczasowa przerwa w leczeniu może spowodować ponowne wystąpienie objawów

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tirosint SOL?

Leku Tirosint SOL nie należy stosować u pacjentów: 

 • uczulonych na sól sodową lewotyroksyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • krótko po: zawale serca, ostrym zapaleniu mięśnia sercowego i (lub) ostrym zapaleniu warstw ściany serca (wystapieniu stanu zapalnego całego serca)
 • z nieleczoną niewydolnością kory nadnerczy, nieleczoną niedoczynnością przysadki mózgowej (niewydolnością przysadki) i (lub) nieleczoną nadczynnością tarczycy

Leku Tirosint SOL nie należy również stosować u kobiet w ciąży jednocześnie przyjmujących leki na nadczynność tarczycy (tyreostatyki). 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tirosint SOL może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Stosowanie leku Tirosint SOL w zalecanych dawkach oraz regularne wizyty kontrolne u lekarza w zasadzie wykluczają wystąpienie działań niepożądanych.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • objawy obrzęku naczynioruchowego
 • wysypka, pokrzywka

Po przyjęciu, większej niż zalecana, dawki leku Tirosint SOL lub nietolerancji zbyt dużej dawki (np. jeśli dawka jest zbyt duża w stosunku do indywidualnych potrzeb), mogą wystąpić objawy charakterystyczne dla nadczynności tarczycy.
Lekarz może zdecydować o przerwaniu leczenia na kilka dni lub zniejszeniu dawki leku aż do ustąpienia działań niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią objawy przedawkowania lub nietolerancji:

 • zmniejszenie masy ciała, zwiększony apetyt
 • drgawki (drżenie), pobudzenie, trudności ze snem, ból głowy
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe z obrzękiem oczu (zwłaszcza u dzieci)
 • palpitacje, zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza kołatanie serca, ból w klatce piersiowej z uczuciem ucisku (dusznica bolesna)
 • wzrost ciśnienia krwi
 • wymioty, biegunka
 • osłabienie i skurcze mięśni
 • nieregularne miesiączkowanie
 • nadmierne pocenie się, wypadanie włosów, uczucie ciepła (zaczerwienienie twarzy), gorączka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tirosint SOL należy omówić to z lekarzem, farmaceutą.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tirosint SOL lekarz zleci wykonanie badań, aby sprawdzić czy u pacjenta występują zaburzenia czynności nadnerczy, przysadki mózgowej lub tarczycy z powodu niekontrolowanej nadprodukcji hormonów tarczycy (schorzenia te muszą być leczone farmakologicznie przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tirosint SOL).

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeśli:

 • pacjentka przechodzi lub przeszła menopauzę (może być konieczne regularne monitorowanie czynności tarczycy ze względu na ryzyko wystąpienia osteoporozy)
 • u pacjenta występują objawy zaburzeń psychotycznych (konieczne może być bardziej dokładne monitorowanie i dostosowanie dawki)
 • pacjent rozpoczął lub zakończył przyjmowanie Orlistatu - leku stosowanego w leczeniu otyłości (może być konieczne bardziej dokładne monitorowanie i dostosowanie dawki)
 • u pacjenta występują schorzenia serca - niektóre wymagają leczenia przed zażyciem Tirosint SOL
 • u pacjenta wystepuje cukrzyca lub pacjent przyjmuje niektóre leki rozrzedzające krew
 • u pacjenta wystepuje padaczka - w tej grupie u pacjentów zgłaszano rzadkie przypadki drgawek w momencie rozpoczęcia leczenia lewotyroksyną

Zmiana przyjmowanego leku na inny lek zawierający lewotyroksynę:

 • może wywołać zaburzenia czynności tarczycy
 • pacjent w tym okresie musi być ściśle monitorowany przez lekarza
 • jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ (może być konieczne dostosowanie dawki leku)

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Tirosint SOL, jeśli u pacjenta występują:

 • wysokie ciśnienie krwi
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca
 • złogi tłuszczu na ścianach tętnic (miażdżyca)
 • ból w klatce piersiowej z uczuciem ucisku (dusznica bolesna)
 • niewystarczający przepływ krwi w tętnicach wieńcowych (choroba wieńcowa)

Hormony tarczycy nie są przeznaczone do redukcji masy ciała:

 • nie należy przyjmować leku Tirosint SOL w celu zmniejszenia masy ciała
 • jeśli stężenie hormonu tarczycy we krwi mieści się w granicach normy, przyjmowanie dodatkowych hormonów tarczycy nie prowadzi do zmniejszenia masy ciała
 • przyjmowanie dodatkowych hormonów tarczycy bez zalecenia lekarza może spowodować poważne lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane, zwłaszcza w skojarzeniu z niektórymi lekami zmniejszającymi masę ciała

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • w tej grupie pacjentów lek Tirosint SOL należy ostrożne dawkować
 • należy wykonywać częste badania lekarskie

Niemowleta urodzone przedwcześnie:

 • rozpoczynając leczenie lewotyroksyną u niemowląt urodzonych przedwcześnie z bardzo małą urodzeniową masą ciała, należy regularnie kontrolować ciśnienie krwi, ponieważ może wystąpić nagły spadek ciśnienia krwi (tak zwana zapaść krążeniowa)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tirosint SOL a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przerywać stosowania leku Tirosint SOL u kobiet w okresie ciąży. Kobiety w ciąży powinny kontynuować leczenie, należy skonsultować się z lekarzem (może być konieczne dostosowanie dawki leku). W czasie ciąży nie wolno stosować leku Tirosint SOL jednocześnie z lekami przeciw nadczynności tarczycy (tyreostatykami). Nadczynność tarczycy w tym okresie należy leczyć wyłącznie tyreostatykami w niskich dawkach.

Tirosint SOL a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tirosint SOL może być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią. Lewotyroksyna (substancja czynna leku Tirosint SOL) przenika do mleka kobiecego, jednak stosowania w zalecanych dawkach nie wpływa negatywnie na rozwój dzieci karmionych piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Podczas przyjmowania leku Tirosint SOL nie należy stosować żadnych innych leków (również tych dostepnych bez recepty) bez porozumienia z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwcukrzycowe - lek Tirosint SOL może osłabiać ich działanie, może być konieczne dostosowanie dawek tych leków
 • leki rozrzedzające krew (pochodne kumaryny) - lek Tirosint SOL może nasilać ich działanie, może być konieczne dostosowanie dawek tych leków
 • propylotiouracyl (stosowany w nadczynności tarczycy)
 • glukokortykoidy (leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne)
 • beta-blokery (leki obniżające ciśnienie krwi, stosowane również w leczeniu chorób serca)
 • sertralinę (stosowaną w depresji)
 • chlorochinę lub proguanil (stosowane w profilaktyce i leczeniu malarii)
 • leki przeciwpadaczkowe - karbamazepinę, fenytoinę, fenobarbital, prymidon
 • leki zawierające estrogen (stosowane w menopauzie lub antykoncepcji)
 • salicylany (łagodzące ból i zmniejszające gorączkę)
 • dikumarol (hamujący krzepnięcie krwi)
 • furosemid w wysokich dawkach 250 mg lub więcej (zwiększający wytwarzanie moczu)
 • klofibrat (zmniejszający zawartość tłuszczów we krwi)
 • amiodaron (stosowany w przy zaburzeniach rytmu serca)
 • rytonawir, indynawir, lopinawir (stosowane w zakażeniacj HIV i przewlekłych zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu C)
 • sewelamer (stosowany u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek)
 • inhibitory kinazy tyrozynowej (leki przeciwnowotworowe i przeciwzapalne)
 • orlistat (stosowany w celu zmniejszenia masy ciała)

Sposób stosowania leku Tirosint SOL z innymi lekami

Lek Tirosint SOL należy zażyć co najmniej 2 godziny przed zastosowaniem leków, które mogą osłabiać jego działanie, należą do nich: 

 • leki zobojętniające kwas żołądkowy (łagodzące dolegliwości ze strony żolądka i zgagę)
 • sukralfat (stosowany w leczeniu wrzodów żołądka)
 • leki zawierające glin, żelazo lub wapń

Lek Tirosint SOL należy zażyć  na 4 - 5 godzin przed lekami, które mogą zahamować jego wchłanianie z jelita, należą do nich leki do wiązania kwasów żółciowych i zmniejszające wartości cholesterolu takie jak:

 • kolestyramina 
 • kolestypol

Lek Tirosint SOL z jedzeniem i piciem

 • należy poinformować lekarza o spożywaniu produktów sojowych, w szczególności o zmianie proporcji ilości produktów sojowych zawartych w diecie
 • produkty te mogą zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny z jelita (może być konieczne dostosowanie dawki leku Tirosint SOL)

Badania diagnostyczne

 • jesli u pacjenta planowane jest wykonanie badania diagnostycznego z użyciem środka kontrastowego, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku
  Tirosint SOL
 • środki kontrastowe mogą zawierać substancje wpływające na czynność tarczycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tirosint SOL a alkohol

Brak danych.

Tirosint SOL a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Tirosint SOL nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tirosint SOL?

Lek Tirosint SOL należy przechowywać: 

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Okres ważności po pierwszym otwarciu saszetki wynosi 15 dni.

Po pierwszym otwarciu pojemnika jednodawkowego roztwór należy spożyć natychmiast.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tirosint SOL a ciąża
Tirosint SOL a karmienie piersią
Interakcje
Tirosint SOL a alkohol
Tirosint SOL a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki