Poradnik
projekt opalanie
Tisercin (Levomepromazinum)

Tisercin (Levomepromazinum)

Lek Tisercin zawiera w swoim składzie lewomepromazyna należącą do neuroleptyków. Wykorzystywany jest w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTisercin
Nazwa międzynarodowaLevomepromazinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lewomepromazyna

Skład - substancje pomocnicze
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • powidon K-25
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia ziemniaczana
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • dimetykon
Dostępne opakowania

50 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • choroby psychiczne przebiegające z pobudzeniem ruchowym i psychoruchowym
 • schizofrenia
 • lek wspomagający w niektórych towarzyszących objawach padaczki, niedorozwoju umysłowego, w depresji z niepokojem
 • nasilenie działania przeciwbólowego innych leków
 • przygotowanie i pogłębienie znieczulenia ogólnego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lewomepromazynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na leki mające takie samo działanie lub podczas stosowania takich leków pacjent doświadczył nadwrażliwości na światło
 • przyjmowanie następujących substancji:
  • leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)
  • znaczne ilości środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy
 • jaskra
 • problemu z pęcherzem moczowym
 • choroba Parkinsona
 • stwardnienie rozsiane
 • ciężka niewydolność nerek lub wątroby
 • problemy z funkcjonowaniem serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • choroba układu krwiotwórczego
 • zaburzenia przemiany porfiryn
 • pacjentka kari piersią
 • pacjentem jest dziecko w wieku poniżej 12 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba układu krążenia
 • pacjent przeszedł udar lub ryzyko jego wystąpienia jest zwiększone
 • pacjent choruj na cukrzycę lub znajduje się w grupie ryzyka rozwoju cukrzycy
 • padaczka
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego
 • choroba nerek i/lub wątroby
 • występowanie zakrzepów
 • wystąpienie reakcji nadwrażliwości
 • pojawienie się gorączki niewiadomego pochodzenia z objawami dodatkowymi
 • pacjenci w podeszłym wieku stosujący leki przeciwpsychotyczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • spadek ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała na stojącą, co prowadzi do zawrotów głowy, osłabienia lub omdleń
 • pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich elementów morfotycznych krwi), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek powodujące zwiększenie podatności na infekcje), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), eozynofilia (zwiększenie liczby ciałek krwi zwanych eozynofilami), zwiększona szybkość sedymentacji erytrocytów
 • reakcje rzekomoanafilaktyczne (groźna reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy), obrzęk gardła, obrzęk kostek, stóp i palców, napad astmy
 • zmniejszenie masy ciała, niedobór witamin
 • nietolerancja glukozy, wysoki poziom cukru we krwi
 • niski poziom sodu we krwi, niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (z objawami takimi jak skoncentrowany mocz, odczuwanie lub mdłości, skurcze mięśni, splątanie i drgawki)
 • nawrót objawów psychotycznych, katatonia (zaburzenie ruchu), splątanie, dezorientacja, omamy wzrokowe, niewyraźna mowa, senność
 • napady padaczkowe, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, objawy pozapiramidowe (sztywność mięśni, skurcze mięśni i ruchy mimowolne), objawy odstawienia
 • złogi w soczewce i rogówce, retinopatia barwnikowa (choroba oka związana z odkładaniem się barwnika w siatkówce)
 • nieprawidłowy zapis EKG, niemiarowe bicie serca, szybkie bicie serca, migotanie, zatrzymanie akcji serca, nagła śmierć (niewyjaśnione lub sercowe)
 • zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmują puchnięcie, ból, zaczerwienienie nogi); zakrzepy mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem
 • martwicze zapalenie jelit (kolki, bóle brzucha, krwawe biegunki), wymioty, nudności, zaparcia, dyskomfort w jamie brzusznej, suchość w jamie ustnej
 • uszkodzenie wątroby (żółtaczka, zastój żółci)
 • ciężkie zapalenie skóry, pokrzywka, rumień, nadwrażliwość na światło, wzrost pigmentacji skóry
 • trudności z oddawaniem moczu, zmiana zabarwienia moczu
 • zespół odstawienia u noworodków
 • mlekotok, zaburzenia miesiączkowania, bardzo rzadko nieprawidłowe skurcze macicy
 • bolesna i długotrwała erekcja (priapizm)
 • złośliwy zespół neuroleptyczny (poważna reakcja na lek przejawiająca się wysoką gorączką, sztywnością mięśni, splątaniem, zlewnymi potami i zmianami rytmu serca), podwyższona temperatura ciała (niewyjaśniona gorączka)
 • w przypadku długotrwałego stosowania leków takich jak lek Tisercin mogą wystąpić łagodne (nienowotworowe) guzy przysadki mózgowej
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
Ciąża

Stosowanie leku Tisercin w okresie ciąży jest zabronione.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Tisercin w okresie karmienia piersią jest zabronione.

Dzieci

Stosowanie leku Tisercin u dzieci poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Tisercin może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tisercin?

Lek Tisercin to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tisercin?

Lek Tisercin stosowany jest w przypadku:

 • chorób psychicznych przebiegających z pobudzeniem ruchowym i psychoruchowym
 • schizofrenii
 • jako lek wspomagający w niektórych towarzyszących objawach padaczki, niedorozwoju umysłowego, w depresji z niepokojem
 • do nasilenia działania przeciwbólowego innych leków
 • przygotowania i pogłębienia znieczulenia ogólnego

Dawkowanie

Jak stosować lek Tisercin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie należy rozpocząć od małych dawek, które stopniowo można zwiększać aż do czasu uzyskania zadowalających efektów terapeutycznych. Dawkę potem można zmniejszyć do dawki podtrzymującej ustalonej indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta.

 • w psychozach: dawka początkowa wynosi 25-50 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych
 • dawkę można zwiększyć do dawki dobowej 150-250 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych
 • po uzyskaniu poprawy dawkę można zredukować do dawki podtrzymującej

Po przyjęciu pierwszej dawki leku zalecane jest, aby pacjent leżał przez 30 minut, aby uniknąć nadmiernych spadków ciśnienia. Jeśli pacjent po przyjęciu tabletki odczuwa zawroty głowy, zaleca się, aby położył się po przyjęciu każdej dawki leku.

U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie terapii od najmniejszych dawek.

Tabletki należy popijać wodą, lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tisercin:

Należy zwrócić się do lekarza lub pilnie zgłosić się po pomoc medyczną w razie przedawkowania leku. Objawy przedawkowania: hipotonia, gorączka, zaburzenie przewodzenia, arytmia, co może prowadzić do nagłej śmierci lub zatrzymania akcji serca, sztywność mięśni, skurcze mięśni, senność, śpiączka, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (drgawki padaczkowe) i złośliwy zespół neuroleptyczny (groźna reakcja przejawiająca się gorączką, sztywnością mięśni, splątaniem, zlewnymi potami i zmianami rytmu serca). Przedawkowanie leku Tisercin, szczególnie w połączeniu z alkoholem lub innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, może prowadzić do zgonu.

Pominięcie zastosowania leku Tisercin:

Pominiętą dawkę leku należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy przyjąć już kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tisercin:

Nie można przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. Odstawienie leku powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Tisercin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tisercin:?

Leku Tisercin nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na lewomepromazynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • nadwrażliwość na leki mające takie samo działanie (np. chloropromazynę, tiorydazynę, flufenazynę, pipotiazynę, trifluperazynę) lub podczas stosowania takich leków doświadczył nadwrażliwości na światło
 • przyjmowanie następujących substancji:
  • leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)
  • znaczne ilości środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (alkohol, leki nasenne, leki narkotyczne)
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • problemu z pęcherzem moczowym
 • choroba Parkinsona
 • stwardnienie rozsiane
 • ciężka niewydolność nerek lub wątroby
 • problemy z funkcjonowaniem serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • choroba układu krwiotwórczego
 • zaburzenia przemiany porfiryn
 • pacjentka kari piersią
 • pacjentem jest dziecko w wieku poniżej 12 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tisercin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

 • spadek ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała na stojącą, co prowadzi do zawrotów głowy, osłabienia lub omdleń
 • pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich elementów morfotycznych krwi), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek powodujące zwiększenie podatności na infekcje), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), eozynofilia (zwiększenie liczby ciałek krwi zwanych eozynofilami), zwiększona szybkość sedymentacji erytrocytów
 • reakcje rzekomoanafilaktyczne (groźna reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy), obrzęk gardła, obrzęk kostek, stóp i palców, napad astmy
 • zmniejszenie masy ciała, niedobór witamin
 • nietolerancja glukozy, wysoki poziom cukru we krwi
 • niski poziom sodu we krwi, niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (z objawami takimi jak skoncentrowany mocz, odczuwanie lub mdłości, skurcze mięśni, splątanie i drgawki)
 • nawrót objawów psychotycznych, katatonia (zaburzenie ruchu), splątanie, dezorientacja, omamy wzrokowe, niewyraźna mowa, senność
 • napady padaczkowe, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, objawy pozapiramidowe (sztywność mięśni, skurcze mięśni i ruchy mimowolne), objawy odstawienia
 • złogi w soczewce i rogówce, retinopatia barwnikowa (choroba oka związana z odkładaniem się barwnika w siatkówce)
 • nieprawidłowy zapis EKG, niemiarowe bicie serca, szybkie bicie serca, migotanie, zatrzymanie akcji serca, nagła śmierć (niewyjaśnione lub sercowe)
 • zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmują puchnięcie, ból, zaczerwienienie nogi); zakrzepy mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem
 • martwicze zapalenie jelit (kolki, bóle brzucha, krwawe biegunki), wymioty, nudności, zaparcia, dyskomfort w jamie brzusznej, suchość w jamie ustnej
 • uszkodzenie wątroby (żółtaczka, zastój żółci)
 • ciężkie zapalenie skóry, pokrzywka, rumień, nadwrażliwość na światło, wzrost pigmentacji skóry
 • trudności z oddawaniem moczu, zmiana zabarwienia moczu
 • zespół odstawienia u noworodków
 • mlekotok, zaburzenia miesiączkowania, bardzo rzadko nieprawidłowe skurcze macicy
 • bolesna i długotrwała erekcja (priapizm)
 • złośliwy zespół neuroleptyczny (poważna reakcja na lek przejawiająca się wysoką gorączką, sztywnością mięśni, splątaniem, zlewnymi potami i zmianami rytmu serca), podwyższona temperatura ciała (niewyjaśniona gorączka)
 • w przypadku długotrwałego stosowania leków takich jak lek Tisercin mogą wystąpić łagodne (nienowotworowe) guzy przysadki mózgowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tisercin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką jeśli u pacjenta występują:

 • choroba układu krążenia (niedociśnienie, niemiarowość, zaburzenia krążenia)
 • pacjent przeszedł udar lub ryzyko jego wystąpienia jest zwiększone
 • pacjent choruj na cukrzycę lub znajduje się w grupie ryzyka rozwoju cukrzycy; lek Tisercin może podwyższyć poziom cukru we krwi
 • padaczka
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego
 • choroba nerek i/lub wątroby
 • występowanie zakrzepów
 • wystąpienie reakcji nadwrażliwości; należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku jeśli pojawią się takie objawy jak obrzęk warg, wnętrza ust lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu, uciążliwe swędzenie skóry
 • pojawienie się gorączki niewiadomego pochodzenia z objawami dodatkowymi, jak sztywność i (lub) niekontrolowane skurcze mięśni oraz objawy ze strony wegetatywnego (niezależnego od woli) układu nerwowego (np. kołatanie serca, nieregularne bicie serca, niestabilne ciśnienie krwi, zlewne poty, szybkie zmiany podstawowych parametrów życiowych, splątanie z silnym pobudzeniem), mogące prowadzić do śpiączki - w takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie
 • pacjenci w podeszłym wieku stosujący leki przeciwpsychotyczne

Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie terapii zaleca się regularną kontrolę następujących parametrów:

 • ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza u osób z zaburzeniami krążenia
 • czynność wątroby, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami pracy wątroby
 • morfologia krwi z rozmazem w przypadku gorączki, zapalenia gardła lub podejrzenia leukopenii lub agranulocytozy (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek), na początku leczenia i w czasie przewlekłego stosowania leku
 • EKG (u osób z chorobami układu serca i krążenia oraz u osób w podeszłym wieku, powyżej 65 lat)
 • pomiar stężenia potasu w surowicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tisercin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Tisercin u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli matki stosowały lek w ostatnim trymestrze ciąży u noworodków pojawiały się takie objawy jak: drżenie, wzmożone napięcie i (lub) obniżone napięcie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania i zaburzenia karmienia.

Tisercin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tisercin przenika do mleka matki, więc nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy podawać leku Tisercin łącznie z:

 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy

Przed przyjęciem następujących leków należy skonsultować to z lekarzem:

 • leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (w tym uspokajające, nasenne, silne preparaty przeciwbólowe, leki do znieczulenia ogólnego, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, z grupy amfetamin)
 • lewodopa
 • leki przeciwcukrzycowe
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca lub chorób serca, niektóre antybiotyki (makrolidowe), leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, leki stosowane w alergiach (leki przeciwhistaminowe), cyzapryd, niektóre leki zwiększające produkcję i wydzielanie moczu
 • dilewalol
 • leki zwiększające wrażliwość skóry na działanie promieni słonecznych
 • deferoksamina - służy do usuwania nadmiaru żelaza lub aluminium z organizmu
 • epinefryna (adrenalina)

Razem z lekiem Tisercin powinna być podawana witamina C, aby zmniejszyć jej niedobór wywołany lekiem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tisercin a alkohol

Zabronione jest spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Tisercin oraz przez co najmniej 4-5 dni od zakończenia leczenia.

Tisercin a prowadzenie pojazdów

Na początku leczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwac maszyn. Lekarz podejmie decyzję co do możliwości wykonywania tych czynności w dalszym etapie leczenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tisercin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tisercin a ciąża
Tisercin a karmienie piersią
Interakcje
Tisercin a alkohol
Tisercin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki