Poradnik
Torvacard (Atorvastatinum)

Torvacard (Atorvastatinum)

Co to jest Torvacard?

Lek Torvacard zawiera w swoim składzie substancję czynną zwaną atorwastatyną, która należy do grupy leków, zwanych statynami. Atorwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów w organizmie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTorvacard
Nazwa międzynarodowaAtorvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Atorwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Torvacard:

Rdzień

 • meglumina
 • celuloza mikrokrystaliczna (E 460)
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona
 • krzemionka kolidalna bezwodna
 • magnezu stearynian

Otoczka

 • hypromeloza (E464)
 • makrogol 6000
 • tytanu dwutlenek (E 171)
 • talk
 • żelaza tlenek żółty (E172)
Dostępne opakowania

Torvacard 10 mg, 20 mg, 40 mg:

 • 30 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych

Torvacard 80 mg:

 • 14 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zmniejszenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zredukowanie ryzyka chorób serca
 • zmniejszenie stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku
 • choroby wątroby
 • nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby 
 • ciąża
 • planowanie ciąży
 • stosowanie u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji
 • stosowanie glekaprewiru z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • przyjmowanie w ciągu ostatnich 7 dni kwasu fusydowego
 • przebycie udaru mózgu z krwawieniem do mózgu lub występowanie niewielkich kieszonek z płynem po poprzednich udarach
 • problemy z nerkami
 • niedoczynność tarczycy
 • bóle mięśni po stosowaniu innych leków obniżających poziom lipidów
 • występowanie obecnie lub w przeszłości dolegliwości bólowych mięśni u pacjenta, lub jego krewnych
 • regularne spożywanie alkoholu w dużych ilościach
 • choroby wątroby
 • wiek powyżej 70 lat
 • cukrzyca - konieczna jest obserwacja lekarska
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • ból gardła
 • krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej
 • ból głowy
 • nudności
 • zaparcia
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • niestrawność
 • biegunka
 • bóle stawów
 • bóle mięśni
 • ból pleców
 • wyniki badań krwi wskazujące nieprawidłowości w czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • lekami modyfikującymi działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyną
 • antybiotykami i lekami przeciwgrzybicznymi, np. erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem, worykonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, ryfampicyną
 • kwasem fusydowym
 • innymi lekami regulującymi stężenie lipidów, np. gemfibrozylem, innymi fibratami, kolestypolem
 • blokerami kanału wapniowego stosowanymi w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym, np. amlodypiną, diltiazemem
 • lekami regulującymi rytm serca, np. digoksyną, werapamilem, amiodaronem
 • inhibitorami proteazy stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, tj. rytonawirem, lopinawirem, atazanawirem, indynawirem, darunawirem, oraz w przypadku jednoczesnego stosowania typranawiru i rytonawiru itp.
 • lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewirem, boceprewirem
 • lekami złożonymi zawierającymi elbaswir z grazoprewirem
 • ezetymibem
 • warfaryną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • styrypentolem
 • cymetydyną
 • fenazonem
 • kolchicyną
 • lekami zobojętniające kwas żołądkowy zawierającymi glin lub magnez
 • zielem dziurawca
Ciąża

Lek Torvacard nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i kobiet planujących ciążę.

Karmienie piersią

Lek Torvacard jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie leku Torvacard u dzieci poniżej 10 roku życia nie jest zalecane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Normalnie lek nie ma wpływu na prowadzenie i obsługę maszyn, jednakże jeżeli pacjent zauważy negatywny wpływ leku na wykonywanie tych czynności, powinien ich nie wykonywać.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Torvacard?

Lek Torvacard powoduje obniżenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi, w przypadku gdy sama dieta i zmiana stylu życia nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Lek stosuje się również, by zredukować ryzyko chorób serca, nawet gdy stężenie cholesterolu jest w normie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Torvacard?

Lek Torvacard stosuje się w leczeniu:

 • hipercholesterolemii
 • zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym

Dawkowanie

Jak stosować lek Torvacard?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest prowadzenie diety o małej zawartości cholesterolu. Należy kontynuować ją również w czasie leczenia lekim Torvacard.

Zwykle stosowana dawka leku Torvacard u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat lub starszych wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę tę w razie potrzeby lekarz może zwiększyć, dostosowując ją do stanu zdrowia pacjenta. Dawka jest dostosowywana w odstępach 4 tygodniowych lub dłuższych. Maksymalna dawka dobowa leku Torvacard to 80 mg raz na dobę.

Tabletki leku Torvacard należy połykać w całości, popijając je wodą. Tabletki mogą być przyjmowane o dowolnej porze dnia, także podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy pamiętać o tym, by przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt słabe lub za mocne należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci chorujące na hipercholesterolemię

 • stosowanie leku u dzieci powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarzy specjalistów
 • lek nie jest wskazany u dzieci poniżej 10 roku życia
 • u pacjentów z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę
 • dawkę można zwiększyć do 80 mg na dobę w zależności od reakcji na leczenie oraz tolerancję leku
 • dawki są dostosowywane indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tygodni lub dłuższych

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

 • nie ma konieczności dostosowania dawki

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • lek Torvacard należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, lek jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby

Osoby w podeszłym wieku

 • skuteczność atorwastatyny oraz bezpieczeństwo jej stosowania u pacjentów w wieku powyżej 70 lat przy zalecanym dawkowaniu jest podobna do obserwowanej u innych dorosłych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Torvacard

 • w sytuacji, gdy dojdzie do przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku, konieczne jest skontaktowanie się z lekarzem lub najbliższym szpitalem

Pominięcie zastosowania leku Torvacard

 • w przypadku pominięcia dawki leku należy po prostu przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki, którą się pominęło

Przerwanie stosowania leku Torvacard

 • w razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku lub jeśli pacjent chce przerwać leczenie, należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Torvacard?

Leku Torvacard nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • pacjentka jest kobieta w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji
 • pacjentka jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę
 • jeśli pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku przez pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Torvacard może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Torvacard i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • poważne reakcje alergiczne, powodujące obrzęk twarzy, języka i gardła i mogące spowodować trudności z oddychaniem
 • ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, pęcherze na skórze, w jamie ustnej, na oczach, narządach płciowych i z gorączką; wysypka skórna z różowo - czerwonymi plamami, która może być pęcherzowa, szczególnie na dłoniach oraz podeszwach stóp
 • osłabienie, tkliwość i ból mięśni, a także ich zerwanie lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu, zwłaszcza jeżeli w tym samym czasie pojawia się złe samopoczucie albo wysoka temperatura, może to być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad mięśni prążkowanych zwany inaczej rabdomiolizą; taki nieprawidłowy rozpad mięśni prążkowanych może się utrzymywać nawet po zaprzestaniu przyjmowania leków z zawartością atorwastatyny i może zagrażać życiu, a także powodować problemy z nerkami

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10000 osób):

 • zespół toczniopodobny - w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi
 • nietypowe, niespodziewane krwawienie lub zasinienie mogące wynikać z nieprawidłowości ze strony wątroby 

Inne możliwe działania niepożądane leku:

Często (występują u nie więcej niż 1 na 10 osób)

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (w przypadku cukrzycą należy uważnie sprawdzać stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi
 • bóle głowy
 • nudności
 • zaparcia
 • wzdęcia
 • niestrawność
 • biegunka
 • bóle stawów, obrzęk stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni, ból rąk i nóg, ból plecach
 • wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby

Niezbyt często (występują u nie więcej niż 1 na 100 osób)

 • anoreksja
 • przyrost masy ciała
 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi
 • koszmary senne, bezsenność
 • zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp
 • zmniejszenie wrażliwości na ból i dotyk
 • zmiana smaku
 • utrata pamięci
 • nieostre widzenie
 • dzwonienie w uszach lub w głowie
 • wymioty, odbijanie się
 • ból w górnej i dolnej części brzucha
 • zapalenie trzustki powodujące ból brzucha
 • zapalenie wątroby
 • wysypka, wysypka skórna i swędzenie
 • pokrzywka
 • wypadanie włosów
 • ból szyi
 • zmęczenie mięśni
 • złe samopoczucie
 • osłabienie
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęk - szczególnie kostek
 • podwyższona temperatura
 • obecność białych krwinek w badaniu moczu 

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia widzenia
 • nieoczekiwane krwawienia lub zasinienia 
 • cholestaza (zażółcenie skóry i białek oczu)
 • zerwanie ścięgien

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10000 osób):

 • reakcje alergiczne – objawy obejmują na przykład nagły świszczący oddech i ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść
 • utrata słuchu
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana: 

 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Możliwe działania niepożądane obserwowane po podaniu leków z tej samej grupy zwanej statynami:

 • zaburzenia seksualne
 • depresja
 • problemy z oddychaniem, w tym przedłużający się kaszel i duszność lub gorączka
 • cukrzyca - jest to bardziej prawdopodobne, jeżeli u pacjenta występuje wysokie stężenie glukozy i lipidów we krwi, nadwaga i wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Lekarz w takich sytuacjach będzie monitorował pacjenta podczas leczenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Torvacard należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, gdy:

 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych w postaci doustnej lub we wstrzyknięciu, gdyż równoczesne stosowanie kwasu fusydowego z lekiem Torvacard może doprowadzić do rabdomiolizy
 • pacjent miał udar mózgu z krwawieniem do mózgu albo występują niewielkie kieszonki z płynem po poprzednich udarach - u pacjentów z uprzednim udarem niedokrwiennym lub zawałem jamistym, stosunek zagrożeń do korzyści nie został określony, a potencjalne ryzyko udaru niedokrwiennego powinno zostać starannie rozważone przed rozpoczęciem leczenia
 • pacjent ma kłopoty z nerkami - należy dokładnie rozważyć ryzyko związane z leczeniem względem potencjalnych korzyści z leczenia i zaleca się wnikliwą obserwację stanu pacjentów, przed rozpoczęciem leczenia statynami należy oznaczyć aktywność kinazy kreatynowej 
 • pacjent choruje na niedoczynność tarczycy - również należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści, przed rozpoczęciem leczenia statynami należy oznaczyć aktywność kinazy kreatynowej 
 • u pacjenta powtarzają się lub pojawiają niewyjaśnione bóle mięśni lub gdy były problemy z mięśniami w przeszłości, lub podobne problemy u krewnych
 • pacjent miał problemy z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów takich jak inne statyny lub fibraty 
 • pacjent często pije alkohol w dużych ilościach 
 • kiedykolwiek pacjent miał w przeszłości choroby wątroby - ponieważ pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni być monitorowani aż do ustąpienia nieprawidłowości
 • pacjent jest w wieku powyżej 70 lat - ponieważ wiek ten predysponuje do rozpadu mięśni szkieletowych, przed rozpoczęciem leczenia statynami należy oznaczyć aktywność kinazy kreatynowej 
 • jest możliwy stan, w którym może zwiększyć się stężenie statyn w osoczu przez na przykład interakcje z innymi lekami

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Torvacard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Torvacard jest przeciwwskazany w ciąży, ponieważ nie ustalono stopnia bezpieczeństwa stosowania tego leku. Z uwagi na to, że miażdżyca jest schorzeniem przewlekłym, odstawienie leków obniżających stężenie lipidów na okres ciąży powinno mieć niewielki wpływ na długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią.

Lek jest również przeciwwskazany u kobiet planujących lub podejrzewających ciążę. Jego stosowanie powinno być zaprzestane do momentu ustalenia, czy kobieta jest w ciąży. 

W przypadku kobiet w wieku rozrodczym należy stosować skuteczne środki antykoncepcji.

Torvacard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na wystąpienie ciężkich działań niepożądanych stosowanie leku Torvacard przez kobiety karmiace jest przeciwskazane. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Istnieje ryzyko, że niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Torvacard lub ich działanie może ulec zmianie pod wpływem leku Torvacard. Interakcje te mogą spowodować, że jeden z leków lub oba będą mniej skuteczne. Możliwe jest także zwiększenie ryzyka lub nasilenie działań niepożądanych, szczególnie poważnym, lecz dość rzadkim schorzeniem jest rabdomioliza.

Leku Torvacard nie należy łączyć z:

 • lekami modyfikującymi działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyną
 • niektórymi antybiotykami i leki przeciwgrzybicznymi, na przykład: erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem, worykonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, ryfampicyną
 • kwasem fusydowym stosowanym w leczeniu infekcji bakteryjnej, należy tymczasowo przerwać stosowanie leku Torvacard pod kontrolą lekarza, gdyż przyjmowanie leku Torvacard z kwasem fusydowym rzadko może prowadzić do osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni
 • innymi lekami regulującymi stężenie lipidów takimi jak gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol
 • niektórymi blokerami kanału wapniowego stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym takimi jak amlodypina, diltiazem
 • lekami regulującymi rytm serca, na przykład digoksyną, werapamilem, amiodaronem
 • inhibitorami proteazy stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takimi jak rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, jednoczesne stosowanie typranawiru i rytonawiru
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewirem, boceprewirem oraz lekiem złożonym zawierający elbaswir z grazoprewirem
 • innymi lekami, o których wiadomo, że mają interakcje z lekiem Torvacard, w tym ezetymibem (obniżającym cholesterol), warfaryną (zmniejszającą krzepliwość krwi), doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, styrypentolem (lekiem przeciwdrgawkowym), cymetydyną (stosowaną na zgagę oraz owrzodzenia żołądka), fenazonem (lekiem przeciwbólowym), kolchicyną (stosowaną w leczeniu dny moczanowej) i lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy zawierającymi glin lub magnez
 • zielem dziurawca

Torvacard z jedzeniem, piciem

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, ponieważ większe ilości napoju mogą zmieniać działanie atorwastatyny.

Torvacard a alkohol

Należy unikać spożywania dużych ilości alkoholu podczas stosowania leku Torvacard.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Torvacard a alkohol

Podczas kuracji lekiem Trovacard należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu.

Torvacard a prowadzenie pojazdów

Zazwyczaj lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Jednak pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, jeśli lek wpływa na jego zdolność prowadzenia pojazdu. Nie należy używać żadnych narzędzi oraz maszyn, jeżeli stosowanie leku wpływa na zdolność wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Trovacard?

Należy przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Torvacard a ciąża
Torvacard a karmienie piersią
Interakcje
Torvacard a alkohol
Torvacard a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo