Poradnik
Tramal Retard (Tramadoli hydrochloridum)

Tramal Retard (Tramadoli hydrochloridum)

Tramadol substancja czynna leku Tramal Retard -jest substancją przeciwbólową należącą do grupy opioidów wpływających na ośrodkowy układ nerwowy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTramal Retard
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Tramadolu chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki

 • hypromeloza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • magnezu stearynian
 • celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka

 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 6000
 • glikol propylenowy
 • talk
 • tytanu dwutlenek
 • żelaza tlenek czerwony
 • lak żółcieni chinolinowej
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Leczenie bólu o dużym i umiarkowanym nasileniu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi
 • w przypadku jednoczesnego leczenia lekami z grupy inhibitorów MAO
 • padaczka niepoddającą się leczeniu
 • w leczeniu uzależnienia od opioidów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w przypadku uzależnienia od innych substancji przeciwbólowych (opioidów)
 • w zaburzeniach świadomości (zasłabnięcia)
 • we wstrząsie (zimne poty mogą być jego objawem)
 • w razie zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • zaburzenia oddychania
 • u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe
 • padaczka lub zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego, ponieważ ryzyko to dodatkowo zwiększa się
 • choroby wątroby lub nerek
 • zahamowaną czynnością ośrodka oddechowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • zawroty głowy
 • mdłości

Często:

 • bóle głowy
 • senność
 • wymioty
 • zaparcia
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nadmierne pocenie się
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • leku Tramal Retard nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO
 • karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy),
 • pentazocynę, nalbufinę lub buprenorfinę (leki przeciwbólowe),
 • ondansetron (lek przeciwwymiotyny)
 • z innymi lekami przeciwbólowymi jak morfina i kodeina (także jako lek przeciwkaszlowy) oraz alkoholu może wystąpić uczucie senności lub zasłabnięcia
 • jednoczesne stosowanie leku Tramal Retard i leków uspokajających  lub nasennych (np. Benzodiazepin) zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa)
 • jeśli pacjent przyjmuje inne produkty lecznicze mogące powodować drgawki, takie jak pewne leki przeciwdepresyjne lub inne leki przeciwpsychotyczne ryzyko wystąpienia drgawek może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje Tramal Retard jednocześnie z tymi lekami
 • niektóre leki przeciwdepresyjne w połączeniu z Tramalem Retard mogą wywołać zespół serotoninowy
 • w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwkrzepliwych pochodnych kumaryny np. warfaryny z lekiem Tramal Retard mogą wystąpić krwawienia wskutek działania tych leków na układ krzepnięcia
 • ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) i erytromycyna (antybiotyk przeciwbakteryjny) mogą hamować metabolizm tramadolu i prawdopodobnie jego aktywnego metabolitu
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Lek Tramal Retard nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn stosując lek Tramal Retard.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tramal Retard?

Lek Tramal Retard wywiera działanie przeciwbólowe poprzez wpływ na swoiste receptory komórek nerwowych rdzenia kręgowego i mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuję się lek Tramal Retard?

Leczenie bólu o dużym i umiarkowanym nasileniu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tramal Retard?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz dostosuje dawkę do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Będzie to najmniejsza dawka skutecznie uśmierzająca ból.

Nie stosuje się więcej niż 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę poza sytuacjami, w których lekarz zleci inaczej.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Jedna tabletka Tramal Retard 100 mg dwa razy na dobę najlepiej rano i wieczorem lub jedna tabletka Tramal Retard 200 mg dwa razy na dobę najlepiej rano i wieczorem. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 150-200 mg dwa razy na dobę

Dzieci

Leków Tramal Retard nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramal Retard

Po zastosowaniu dawek większych niż zalecane mogą wystąpić:

 • zwężenie źrenic do wielkości łebka od szpilki
 • wymioty
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • szybkie bicie serca
 • zapaść
 • zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stan głębokiej utraty świadomości)
 • napady padaczkowe
 • zaburzenia oddychania

W takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Tramal Retard

Jeżeli zapomniano o przyjęciu leku w odpowiednim czasie, prawdopodobnie powrócą dolegliwości bólowe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy powrócić do dawkowania według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Tramal Retard

W razie nagłego przerwania lub przedwczesnego zakończenia stosowania leku Tramal Retard prawdopodobnie powrócą dolegliwości bólowe. Jeżeli pacjent chce przerwać leczenie z powodu wystąpienia działań niepożądanych, powinien poinformować o tym lekarza. Nie należy nagle przerywać leczenie z powodu wystąpienia działań niepożądanych.

Po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić:

 • pobudzenie
 • niepokój
 • nerwowość
 • drżenia
 • nadmierna ruchliwość
 • trudności w zasypianiu oraz zaburzenia żołądkowe lub jelitowe
 • napady paniki, omamy
 • mrowienie, drętwienie, szumy uszne
 • splątanie, urojenia, zmiana w postrzeganiu własnej osoby

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tramal Retard?

 • uczulenie na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi (leki wpływające na nastrój i emocje)
 • w przypadku jednoczesnego leczenia lekami z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki przeciwdepresyjne) oraz w okresie 14 dni od ich odstawienia
 • padaczka niepoddającą się leczeniu
 • w leczeniu uzależnienia od opioidów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tramal Retard może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • spuchnięta twarz, język i (lub) gardło i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka połączona z trudnościami w oddychaniu
 • spadek ciśnienia krwi
 • osłabienie
 • omdlenie w wyniku zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego

Bardzo częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • mdłości

Częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • senność
 • wymioty
 • zaparcia
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nadmierne pocenie się
 • zmęczenie

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia czynności serca i układu krążenia (kołatanie serca, szybkie bicie serca, uczucie osłabienia w wyniku zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów zmieniających pozycję ciała z leżącej stojącą i zapaść)
 • odruchy wymiotne
 • podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia)
 • biegunka
 • odczyny skórne (np. świąd, wysypka, pokrzywka)

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 10000 pacjentów):

 • wolne bicie serca
 • zwiększone ciśnienie tętnicze
 • zmiany apetytu
 • wolne oddychanie (duszność)
 • nieprawidłowe odczuwanie bodźców (np. świąd, mrowienie, drętwienie) napady padaczkowe, kurcze mięśni, nieskoordynowane ruchy
 • zaburzenia
 • zaburzenia psychiczne (omamy, stany splątana, zaburzenia snu, majaczenie, niepokój i koszmary senne)
 • zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy rozdrażnienie)
 • zwężenie źrenic (mioza), nieostre widzenie, nadmierne rozszerzenie źrenic
 • osłabienie mięśni
 • trudności lub ból przy oddawaniu moczu, zmniejszenie objętości moczu
 • reakcje alergiczne (np. trudności w oddychaniu, świszczący oddech, opuchnięcie skóry)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Występujące z nieznaną częstością:

 • zbyt małe stężenie cukru we krwi

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Tramal Retard:

 • w przypadku uzależnienia od innych substancji przeciwbólowych (opioidów)
 • w zaburzeniach świadomości (zasłabnięcia)
 • we wstrząsie (zimne poty mogą być jego objawem)
 • w razie zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • zaburzenia oddychania
 • u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe
 • padaczka lub zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego, ponieważ ryzyko to dodatkowo zwiększa się
 • choroby wątroby lub nerek
 • zahamowaną czynnością ośrodka oddechowego
 • lek może wywoływać uzależnienie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramal Retard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo stosowania tramadolu w ciąży nie zostało ustalone. Z tego powodu leku Tramal Retard nie należy stosować w ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramal Retard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tramadol jest wydzielany do mleka kobiecego. Dlatego w okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku Tramal Retard więcej niż jeden raz, albo, jeśli lek Tramal Retard przyjęto więcej niż jeden raz, należy przerwać karmienie piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty i produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • leku Tramal Retard nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO (leki stosowane w leczeniu depresji) oraz w okresie 14 dni od ich odstawienia
 • karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy),
 • pentazocynę, nalbufinę lub buprenorfinę (leki przeciwbólowe),
 • ondansetron (lek przeciwwymiotyny)
 • z innymi lekami przeciwbólowymi jak morfina i kodeina (także jako lek przeciwkaszlowy) oraz alkoholu. Może wystąpić uczucie senności lub zasłabnięcia
 • jednoczesne stosowanie leku Tramal Retard i leków uspokajających  lub nasennych (np. Benzodiazepin) zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa)
 • jeśli pacjent przyjmuje inne produkty lecznicze mogące powodować drgawki, takie jak pewne leki przeciwdepresyjne lub inne leki przeciwpsychotyczne ryzyko wystąpienia drgawek może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje Tramal Retard jednocześnie z tymi lekami
 • niektóre leki przeciwdepresyjne w połączeniu z Tramalem Retard mogą wywołać zespół serotoninowy
 • w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwkrzepliwych pochodnych kumaryny np. warfaryny z lekiem Tramal Retard mogą wystąpić krwawienia wskutek działania tych leków na układ krzepnięcia
 • ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) i erytromycyna (antybiotyk przeciwbakteryjny) mogą hamować metabolizm tramadolu i prawdopodobnie jego aktywnego metabolitu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramal Retard a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Tramal Retard, ponieważ działanie leku może ulec nasileniu, doprowadzając nawet do zahamowania oddychania.

Tramal Retard a prowadzenie pojazdów

Lek Tramal Retard może powodować senność, zawroty głowy i nieostre widzenie, co może wpływać na szybkość reakcji.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn stosując lek Tramal Retard.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tramal Retard?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tramal Retard a ciąża
Tramal Retard a karmienie piersią
Interakcje
Tramal Retard a alkohol
Tramal Retard a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo