Poradnik
Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Dikalii clorazepas)

Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Dikalii clorazepas)

Lek Tranxene zawiera substancję czynną klorazepat. Klorazepat należy do grupy leków psychotropowych zwanych benzodiazepinami. Lek może być stosowany u dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaDikalii clorazepas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ 2 mg

PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Dipotasu korazepat

Skład - substancje pomocnicze

Proszek

 • mannitol
 • węglan potasu

Rozpuszczalnik

 • potasu diwodorofosforan
 • potasu wodorofosforan
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 fiolek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem 2 ml

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
Zastosowanie
 • krótkotrwałe stany lękowe i niepokoju, zwłaszcza doraźnie wspomagająco w przebiegu nerwicy
 • zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym (majaczenie alkoholowe, stany poprzedzające delirium tremens)
 • leczenie tężca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • miastenia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • stosowanie leku u dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • każde leczenie benzodiazepinami może prowadzić do rozwoju psychicznego i fizycznego uzależnienia, czynniki predysponujące do rozwoju uzależnienia to: czas trwania leczenia, dawka leku, jednoczesne stosowanie innych leków: przeciwlekowych, psychotropowych lub nasennych
 • podczas długotrwałego stosowania może wystąpić tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku)
 • w trakcie leczenia może wystąpić niepamięć następcza, zwłaszcza gdy beznodiazepiny są stosowane bezpośrednio przed pójściem spać, a czas trwania snu jest krótki (zaleca się 7-8 godzin snu)
 • w trakcie stosowania leku Tranxene mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, gniewa, koszmary senne, omamy, psychozy. Objawy te często występują u dzieci oraz pacjentów w podeszłym wieku
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów może powodować uspokojenia, depresję oddechową, śpiączkę, śmierć
 • benzodiazepiny należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • nie zaleca się stosowania leków u pacjentów z psychozami
 • pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na występowanie działań niepożądanych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • senność (szczególnie u osób w podeszłym wieku)

Często:

 • zawroty głowy
 • osłabienie
Możliwe interakcje z
 • ryzyko wystąpienia objawów odstawienia zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych benzodiazepin stosowanych przeciwlękowo i nasennie
 • należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak: opioidy, pochodne morfiny, w tym buprenorfina (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe) leki neuroleptyczne, barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki przeciwalergiczne
 • lekami o podobnym działaniu
 • cyzaprydem (lek pobudzajacy motorykę przewodu pokarmowego) ze względu na możliwość zwiększenia uspokajającego działania benzodiazepin
 • klozapiną (lek neuroleptyczny) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zapaści z zatrzymaniem oddechu
 • kurarą i jej pochodnymi (leki zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych) ze względu na sumujące się działanie
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów zwiększa ryzyko uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki i śmierci z powodu nasilenia hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • należy unikać jednoczesnego stosowania benzodiazepin i hydroksymaślanu sodu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Tranxene podczas karmienia dziecka piersią.

Dzieci

Nie stosować leku Tranxene u dzieci

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaleca się stosowania klorazepatu podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tranxene?

 • przeciwlękowe
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tranxene?

 • krótkotrwałe stany lękowe i niepokoju, zwłaszcza doraźnie wspomagająco w przebiegu nerwicy
 • zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym (majaczenie alkoholowe, stany poprzedzające delirium tremens)
 • leczenie tężca

Dawkowanie

Jak stosować lek Tranxene?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • ostre napady lęku i pobudzenia psychoruchowego- od 20 mg do 200 mg na dobę domięśniowo lub dożylnie
 • zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym- od 50 mg do 100 mg domięśniowo lub dożylnie
 • w tężcu od 120 do 500 mg we wlewie dożylnym w przypadkach niewymagających tracheotomii lub od 500 mg do 2000 mg we wlewie dożylnym w ciężkim tężcu, z oddychaniem wspomaganym

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosowac leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tranxene

Głownym objawem ciężkiego przedawkowania leku jest głęboki sen, który może przejść w śpiączkę. Rokowanie jest korzystne, jeżeli pacjent nie zażył jednocześnie innyh leków psychotropowych i utrzymuje odpowiednie leczenie. Pacjent powinien być przyjęty do szpitala gdzie będzie monitorowana czynność jego układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Jeżeli od przyjęcia leku nie minęła godzina i pacjent jest przytomny, należy sprowokować wymioty, a jeśli jest nieprzytomny lekarz wykona płukanie żołądka. Gdy od przedawkowania minęła już co najmniej godzina, można podać węgiel aktywny, w celu zmniejszenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego.

Przy niewielkim przedawkowaniu występują:

 • senność
 • dezorientacja
 • letarg

Po ciężkim przedawkowaniu:

 • zaburzenia koordynacji ruchów ciała
 • zmniejszone napięcie mięśniowe
 • niedociśnienie
 • zaburzenia oddychania, rzadko śpiączka i bardzo rzadko zgon

Pominięcie zastosowania leku Tranxene

W razie opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, chyba zę zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tranxene?

 • uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • miastenia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • u dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tranxene może wywołołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz podanej dawki leku.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):
 
 • senność (szczególnie u osób w podeszłym wieku)
 
Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):
 
 • zawroty głowy
 • osłabienie
 
Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):
 
 • reakcje nadwrażliwości
 • drażliwość, pobudzenie, splątanie
 • obniżone napięcie mięśniowe
 • grudkowo-plamkowe oraz swędzoce wysypki skórne

Częstość nieznana (częstość nie może być określana na podstawie dostępnych danych):

 • spowolnienie procesów umysłowych
 • reakcje paradoksalnie (szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku)
 • agresja, halucynacje
 • tzw. zespół z odbicia z bardziej nasilonym lękiem niż ten, który był wskazaniem do zastosowania leczenia
 • fizycznie uzależnienie w przypadku długotrwałego leczenia (zwłaszcza dużymi dawkami) i po odstawienia leku
 • zaburznia funkcji poznawczych, takie jak osłabienie pamięci
 • zaburzenia uwagi i zaburzenia mowy
 • upadki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Tranxene:

 • każde leczenie benzodiazepinami może prowadzić do rozwoju psychicznego i fizycznego uzależnienia, czynniki predysponujące do rizwoju uzaleznienia to: czas trwania leczenia, dawka leku, jednoczesne stosowanie innych leków: przeciwlekowych, psychotropowych lub nasennych
 • podczas długotrwałego stosowania może wystąić tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku)
 • w trakcie leczenia może wystąpić niepamięć następcza, zwłaszcza gdy beznodiazepiny są stosowane bezpośrednio przed pójściem spać, a czas trwania snu jest krótki (zaleca się 7-8 godzin snu)
 • w trakcie stosowania leku Tranxene mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie , drażliwość, agresja, urojenia, gniewa, koszmary senne, omamy, psychozy. Objawy te często występują u dzieci oraz pacjentów w podeszłym wieku
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów może powodować uspokojenia, depresję oddechową, śpiączkę, śmierć
 • benzodiazepiny nalezy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z uzaleznieniem alkoholowym
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • nie zaleca się stosowania leków u pacjentów z psychozami
 • pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na występowanie działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka przyjmuje klorazepat w dużych dawkach podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży lub podczas porodu, u dziecka może wystąpić senność (sedacja), problemy z oddychaniem (depresja oddechowa) osłabienie mięśni (hipotonia), spadek temperatury ciała (hipotermia) i trudności z karmieniem (problemy z ssaniem powodujące słaby przyrost masy ciała). Jeśli pacjentka regularnie przyjmuje pod koniec ciąży klorazepat u dziecka może wystąpić zespół odstawienia. W takim przypadku w okresie poporodowym noworodek powinien być uważnie monitorowany.

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Tranxene podczas karmienia dziecka piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty i produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • ryzyko wystąpienia objawów odstawienia zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych benzodiazepin stosowanych przeciwlekowo i nasennie
 • należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak: opioidy, pochodne morfiny, w tym buprenorfina (leko przeciwbólowe, przeciwkaszlowe) leki neuroleptyczne, barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki przeciwalergiczne
 • lekami o podobnym działaniu
 • cyzaprydem (lek pobudzajacy motoryke przewodu pokarmowego) ze względu na możliwość zwiększenia uspokajającego działania benzodiazepin
 • klozapiną (lek neuroleptyczny) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zapaści z zatrzymaniem oddechu
 • kurarą i jej pochodnymi (leki zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych) ze względu na sumujące się działanie
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów zwiększa ryzyko uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki i śmierci z powodu nasilenia hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • należy unikać jednoczesnego stosowania benzodiazepin i hydroksymaślanu sodu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a alkohol

Podczas leczenia klorazepatem nie zaleca się spożywania napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie uspokajające benzodiazepin.

Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być ograniczona podczas stosowania klorazepatu z powodu wystąpienia zaburzeń koncencentracji, senności, niepamięci następczej. Jednoczesne stosowanie innych leków może nasilać uspokajające działanie klorazepatu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tranxene?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a ciąża
Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a karmienie piersią
Interakcje
Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a alkohol
Tranxene proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo