Poradnik
Triptagram (Sumatriptanum)

Triptagram (Sumatriptanum)

Lek Triptagram zawiera substancję czynną - sumatryptan z grupy selektywnych agonistów receptora serotoninowego. Stosowany jest w leczeniu migrenowch bólów głowy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTriptagram
Nazwa międzynarodowaSumatriptanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki drażowane
Skład - substancja czynna

Sumatryptan

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza
 • bezwodna laktoza
 • kroskarmeloza sodowa
 • mikrokrystaliczna celuloza
 • stearynian magnezu
 • mannitol
 • triacetyna
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki drażowane
 • 4 tabletki drażowane 
 • 6 tabletek drażowanych 
Działanie / właściwości

Przeciwmigrenowe.

Zastosowanie

Migrenowe bóle głowy z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choroby serca
 • przebyty zawał mięśnia sercowego
 • choroba naczyń obwodowych
 • przebyty udar mózgu
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie innych leków przeciwmigrenowych
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO-I)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • stosowanie leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny 
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • padaczka
 • uczulenie na sulfonamidy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zaczerwienienie twarzy (zaczerwienienie trwające kilka minut), zawroty głowy, uczucie osłabienia, zmęczenie i senność
 • krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po przyjęciu leku
 • złe samopoczucie (nudności) lub wymioty
 • ból, uczucie gorąca lub uczucie zimna, uczucie ociężałości, rozpierania i ucisku w jakiejkolwiek części ciała, włączając klatkę piersiową i gardło
 • niezwykłe odczucia, w tym drętwienie i mrowienie
 • duszność
 • ból mięśni
Możliwe interakcje z
 • ergotaminą
 • innymi tryptanami
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) 
 • litem
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny 
 • zielem dziurawca
Ciąża

O możliwości stosowania leku Triptagram u kobiet w ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią

Należy unikać karmienia piersią w ciągu 12 godzin po przyjęciu leku Triptagram.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Triptagram u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjenci z migreną mogą odczuwać senność z powodu napadów migreny lub przyjmowania leku Triptagram. Należy wziąć to pod uwagę w czasie prowadzenia pojazdów. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Triptagram?

Uważa się, że migrenowe bóle głowy są spowodowane przez rozszerzenie naczyń krwionośnych dostarczających krew do tkanek zewnątrz i wewnątrzczaszkowych. Lek Triptagram powoduje skurcz tych naczyń, co łagodzi migrenowy ból głowy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Triptagram?

Lek Triptagram jest stosowany w leczeniu napadów migrenowych z aurą lub bez aury.

Dawkowanie

Jak stosować lek Triptagram?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • tabletki drażowane należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody
 • tabletki drażowane 50 mg, mogą być podzielone na dwie równe dawki, tabletki drażowane można rozkruszyć i wymieszać z wodą
 • lek Triptagram należy przyjąć po wystąpieniu pierwszych oznak napadu migreny, ale lek może być przyjęty także w trakcie napadu
 • leku Triptagram nie należy przyjmować zapobiegawczo 

Dawkowanie:

 • lekarz dostosuje dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, nie należy stosować większych dawek niż zalecone
 • zalecana dawka dla pacjentów dorosłych w napadzie migreny to jedna tabletka drażowana 50 mg
 • niektórzy pacjenci mogą potrzebować dawki 100 mg
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 300 mg
 • jeśli objawy migreny początkowo ustąpią po przyjęciu dawki leku, ale następnie powrócą, można przyjąć powtórnie jedną dawkę leku, a w rzadko występujących przypadkach maksymalnie dwie dawki leku w ciągu 24 godzin 
 • minimalna przerwa pomiędzy dawkami to 2 godziny
 • nie wolno przyjmować dawki większej niż maksymalna dawka dobowa 300 mg
 • jeśli objawy migreny nie ustąpią po przyjęciu pierwszej dawki leku, a lek nie wykazuje działania, nie należy przyjmować kolejnych dawek w czasie tego samego napadu migreny, przy kolejnym napadzie migreny można powtórnie przyjąć lek Triptagram
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku Triptagram jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Triptagram

 • w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku, zawsze należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Triptagram?

Leku Triptagram nie należy stosować u pacjentów: 

 • uczulonych na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • po zawale mięśnia sercowego (w przeszlości)
 • z jakimikolwiek chorobami serca
 • z objawami wskazującymi na chorobę serca np. chwilowym bólem w klatce piersiowej lub uczuciem ucisku w klatce piersiowej
 • po udarze mózgu lub przejściowym niedokrwieniu mózgu (w przeszłości)
 • z zaburzeniami krążenia żylnego w kończynach dolnych, które powodują bolesne skurcze podczas chodzenia (chorobą naczyń obwodowych)
 • ze znacznie podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi lub z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi pomimo przyjmowanych leków
 • z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby
 • stosujących aktualnie lub ostatnio inne leki przeciwmigrenowe, w tym leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne, takie jak metyzegridu maleinian lub jakikolwiek inny tryptan, lub agonistę 5-HT1 (tj. almotryptan, eletryptan, frowatryptan, naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan)
 • stosujących aktualnie lub ostatnio inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I) np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilinę stosowaną w chorobie Parkinsona

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Triptagram może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niektóre z objawów niepożądanych mogą być wywołane przez sam napad migreny.

Należy przerwać stosowanie leku Triptagram i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • nagła duszność, kołatanie serca lub ucisk w klatce piersiowej, opuchnięcie powiek, twarzy lub ust, wysypka skórna – czerwone plamy lub pokrzywka (guzki skórne), objawy, które mogą wskazywać na reakcję alergiczną
 • napad drgawkowy (zwłaszcza u pacjentów z padaczką w wywiadzie)
 • dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej, często spowodowany przez ćwiczenia), zawał serca lub skurcz naczyń krwionośnych serca

Działania niepożądane

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zaczerwienienie twarzy (zaczerwienienie trwające kilka minut), zawroty głowy, uczucie osłabienia, zmęczenie i senność
 • krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po przyjęciu leku
 • złe samopoczucie (nudności) lub wymioty
 • ból, uczucie gorąca lub uczucie zimna, uczucie ociężałości, rozpierania i ucisku w jakiejkolwiek części ciała, włączając klatkę piersiową i gardło
 • niezwykłe odczucia, w tym drętwienie i mrowienie
 • duszność
 • ból mięśni

Jeżeli objawy te utrzymują się lub są ciężkie, zwłaszcza ból w obrębie klatki piersiowej lub okolicy serca, który promieniuje do ramion, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia czynności wątroby

Jeżeli pacjent ma badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby, powinien poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że przyjmuje lek Triptagram.

Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia widzenia, takie jak: migotanie światła, podwójne widzenie lub osłabienie widzenia (w pojedynczych przypadkach może wystąpić trwałe ograniczenie zdolności widzenia)
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które może prowadzić do omdlenia zwłaszcza podczas zmiany pozycji na stojącą
 • wolny lub przyspieszony rytm serca, kołatanie serca (uczucie przyspieszonego bicia serca), zmiany w rytmie serca
 • drżenie, drgawki lub niekontrolowane ruchy ciała
 • sztywność karku
 • zapalenie okrężnicy (część jelita grubego), które mogą się objawiać jako ból lewej, dolnej części brzucha i (lub) krwistą biegunką
 • objaw Raynauda, który może objawiać się zblednięciem lub zasinieniem skóry i (lub) bólem palców rąk, nóg, uszu, nosa lub szczęki jako reakcja na zimno lub stres
 • przejściowe zmiany niedokrwienne w badaniu EKG
 • biegunka
 • ból stawów
 • niepokój
 • nasilone pocenie się

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Triptagram należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

 • u pacjenta występują objawy chorób serca, takie jak przemijający ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, które może również promieniować do gardła
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • pacjent przyjmuje leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • u pacjenta występuje padaczka lub jakakolwiek inna choroba, która może powodować obniżenie progu drgawkowego
 • pacjent jest uczulony na sulfonamidy
 • u pacjenta występuje ryzyko rozwinięcia się choroby serca np. cukrzyca lub pacjent nałogowo pali tytoń albo stosuje nikotynową terapię zastępczą,
  kobiety w okresie pomenopauzalnym lub mężczyźni w wieku powyżej 40 lat z wymienionymi czynnikami ryzyka - lekarz powinien zbadać czynność serca, przed zastosowaniem leku Triptagram
  Po zastosowaniu sumatryptanu mogą wystąpić ciężkie zaburzenia czynności serca (bardzo rzadko), nawet jeżeli u pacjenta nie wystąpiły wcześniej żadne objawy choroby serca.

Podczas stosowania leku Triptagram

 • po przyjęciu leku Triptagram może wystąpić krótkotrwały ból w klatce piersiowej i uczucie ucisku w klatce piersiowej, które może mieć znaczne nasilenie i może promieniować w kierunku gardła (w bardzo rzadko występujących przypadkach objawy te mogą być wywołane działaniem leku na serce), należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy te nie ustępują
 • nadużywanie sumatryptanu może powodować przewlekłe, codzienne bóle głowy lub nasilenie bólów głowy

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent podejrzewa, że problem ten go dotyczy, może być konieczne przerwanie stosowania leku Triptagram.

Lek Triptagram powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów z migrenowym bólem głowy.
Jeśli u pacjenta wystąpią bóle głowy o innym charakterze niż zwykle, nie należy przyjmować sumatryptanu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

Dzieci i młodzież

 • lek Triptagram nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia

Lek Triptagram zawiera laktozę

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Triptagram a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Triptagram może być stosowany u kobiet w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Triptagram a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Sumatryptan (substancja czynna leku Triptagram) przenika do mleka ludzkiego, dlatego należy unikać karmienia piersią w ciągu 12 godzin po przyjęciu tego leku. Nie należy karmić dziecka mlekiem odciągniętym w tym czasie.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować, jeśli pacjent przyjmuje:

 • ergotaminę (stosowaną w leczeniu migreny) lub inne tryptany - nie wolno przyjmować tych leków w tym samym czasie co lek Triptagram 
  Po przyjęciu leków zawierających ergotaminę, należy odczekać co najmniej 24 godziny przed zastosowaniem leku Triptagram. 
  Po przyjęciu leku Triptagram, należy odczekać co najmniej 6 godzin przed zastosowaniem leków zawierających ergotaminę i co najmniej 24 godziny przed zastosowaniem leków zawierających inne tryptany. 
 • inhibitory monoaminooksydazy (MAO) np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilinę stosowaną w chorobie Parkinsona
 • lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych) 
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)
 • preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Triptagram a alkohol

Brak danych.

Triptagram a prowadzenie pojazdów

Pacjenci z migreną mogą odczuwać senność z powodu napadów migreny lub przyjmowania leku Triptagram. Należy wziąć to pod uwagę w sytuacjach wymagających zwiększonej koncentracji np. w czasie prowadzenia pojazdów. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Triptagram?

Lek Triptagram należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Triptagram a ciąża
Triptagram a karmienie piersią
Interakcje
Triptagram a alkohol
Triptagram a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo