Poradnik
projekt opalanie
Tritace (Ramiprilum)

Tritace (Ramiprilum)

Tritace zawiera substancję czynną - ramipryl, która należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). W wyniku działania leku dochodzi do rozkurczu naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi przez naczynia oraz zmniejsza obciążenie mięśnia sercowego. Tritace stosowany jest w terapii nadciśnienia tętniczego, w schorzeniach nerek, a także w niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaTritace
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze

tabletki 2,5 mg

 • hypromeloza
 • skrobia kukurydziana modyfikowana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearylofumaran sodu
 • tlenek żelaza żółty (E172)

tabletki 5 mg

 • hypromeloza
 • skrobia kukurydziana modyfikowana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearylofumaran sodu
 • tlenek żelaza czerwony (E172)

 tabletki 10 mg

 • hypromeloza
 • skrobia kukurydziana modyfikowana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearylofumaran sodu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 500 tabletek
Działanie / właściwości

• zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi
• rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
• ułatwienie pompowania krwi przez serce w całym organizmie

Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • obniżenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • obniżenie ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami
 • leczenie serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi potrzebnej organizmowi (niewydolność serca)
 • leczenie pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną zawałem serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na: ramipryl, jakikolwiek inny lek będący inhibitorem ACE lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • obrzęk naczynioruchowy w przeszłości
 • stan wymagający dializy lub innego rodzaju filtracji krwi
 • ostatnie 6 miesięcy ciąży
 • stan, w którym ilość krwi dopływającej do nerek jest zmniejszona
 • cukrzyca lub niewydolność nerek leczona lekiem zawierającym aliskiren
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności serca, nerek, wątroby
 • utrata dużej ilości elektrolitów lub płynów
 • planowane odczulanie na jad pszczół lub os
 • planowane znieczulenie do operacji lub zabiegu dentystycznego
 • wysoki poziom potasu we krwi
 • przyjmowanie leków obniżających poziom sodu we krwi
 • zaburzenia, które mogą powodować spadek poziomu sodu we krwi
 • leczenie racekadotrylem, temsyrolimusem, syrolimusem, ewerolimusem, wildagliptyną i innymi lekami z grupy inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4, sartanami, aliskirenem
 • kolagenozy (twardzina, układowy toczeń rumieniowaty)
 • ciąża
 • przyjmowanie alskirenu lub antagonisty receptora angiotensyny II
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • omdlenie, niedociśnienie występujące zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka z wypukłymi zmianami skórnymi lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych
Możliwe interakcje z
 • ibuprofenem, indometacyną oraz kwasem acetylosalicylowym
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną
 • sakubitrylem w skojarzeniu z walsartanem
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • cyklosporyną
 • furosemidem
 • spironolaktonem, triamterenem, amilorydem
 • heparyną
 • solami potasu
 • trimetoprymem i sulfametoksazolem
 • prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • wildagliptyną
 • racekadotrylem
 • temsyrolimusem, syrolimusem, ewerolimusem i innymi lekami należącymi do klasy inhibitorów mTOR
 • alskirenem
 • antoagonistami receptora angiotensyny II
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • litem
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych mogących zmniejszać zdolność pacjenta do koncentracji i reagowania zwiększa się przy rozpoczynaniu stosowania leku Tritace lub zwiększaniu dawki. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tritace? 

Lek działa przez zmniejszanie wytwarzania w organizmie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze oraz poprzez zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych, a także ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tritace?

Lek Tritace jest stosowany w celu:

 • leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
 • leczenia serca, gdy nie jest ono w stanie pompować wystarczającej dla organizmu ilości krwi (niewydolność serca)
 • leczenia po zawale mięśnia sercowego powikłanego niewydolnością serca
 • zmniejszenia ryzyka lub opóźnienie pogorszenia czynności nerek (niezależnie od tego, czy pacjent choruje na cukrzycę)

Dawkowanie

Jak stosować lek Tritace?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz będzie dostosowywać dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego. Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

W przypadku stosowania leków moczopędnych (diuretyków), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę leku moczopędnego przed rozpoczęciem podawania leku Tritace

Zapobieganie wystąpieniu zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki. Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkę leku. Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkę leku. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi od 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę. Lekarz dostosuje dawkę leku. Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zaleci mniejszą dawkę początkową i będzie wolniej dostosowywać dawkę. 

Zasady przyjmowania leku:

 • lek należy przyjmować doustnie, każdego dnia o tej samej porze
 • tabletki należy przyjmować popijając wodą
 • nie należy rozkruszać ani rozgryzać tabletek

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tritace

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Tritace

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tritace

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku Tritace tylko z powodu polepszenia stanu zdrowia. Przerwanie leczenia może spowodować nasilenie się nadciśnienia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tritace?

Leku Tritace nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE  
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym
 • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u osób dorosłych
 • jeśli pacjent jest dializowany lub planowany jest inny rodzaj filtracji krwi
 • choroby nerek związanej ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • cukrzycy lub zaburzenia czynności nerek i pacjent jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne
 • ostatnich 6 miesięcy ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tritace może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Tritace i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie, lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek
 • nasilone zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa - Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy)

W razie wystąpienia poniższych zaburzeń należy natychmiast poinformować lekarza:

 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub mocne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca lub udar mózgu
 • duszność lub kaszel. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, zmęczenie, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe na początku stosowania leku Tritace oraz po zwiększeniu dawki
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze) występujące zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka z wypukłymi zmianami skórnymi lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • świąd skóry i nietypowe odczucia w obrębie skóry, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • depresja, lęk, nerwowość lub niepokój, zwłaszcza ruchowa niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
 • obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka
 • zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia
 • nasilone pocenie się, utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca, a także obrzęk rąk i nóg. Może być objawem zatrzymania większych niż zwykle ilości wody w organizmie
 • uderzenia gorąca
 • niewyraźne widzenie
 • ból stawów
 • gorączka
 • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn lub kobiet
 • zwiększona liczba niektórych krwinek białych (eozynofilia), stwierdzana w badaniach krwi
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek, stwierdzane w badaniach krwi

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie niepewności lub dezorientacji
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • ciężkie złuszczanie się skóry, swędząca grudkowa wysypka
 • choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)
 • wysypka skórna lub siniaki
 • plamy na skórze i zimne kończyny
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
 • osłabienie
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny, stwierdzane w badaniach krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość na światło słoneczne

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni:

 • trudności w koncentracji
 • obrzęk ust
 • zbyt mała liczba krwinek, stwierdzana w badaniach krwi
 • zmniejszenie stężenia sodu, stwierdzane w badaniach krwi
 • zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnione lub zaburzone reakcje
 • uczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą jeżeli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności serca, nerek lub wątroby
 • pacjent utracił dużo elektrolitów lub płynów na skutek biegunki, wymiotów, obfitego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, przyjmowania leków moczopędnych lub stosowania dializ
 • pacjent ma poddać się odczulaniu na jad pszczół lub os
 • pacjent ma otrzymać znieczulenie do operacji lub zabiegu stomatologicznego (może być konieczne odstawienie leku Tritace na dzień przed zabiegiem)
 • badanie wykazało u pacjenta wysoki poziom potasu we krwi
 • pacjent przyjmuje leki lub ma zaburzenia, które mogą spowodować spadek stężenia sodu we krwi, szczególnie jeśli pacjent jest w podeszłym wieku
 • pacjent przyjmuje racekadotryl, inhibitory mTOR (temesyrolimus, syrolimus, ewerolimus), wildagliptynę i inne inhibitory neprylizyny ze względu na zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego
 • u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak układowy toczeń rumieniowaty, twardzina
 • pacjent przyjmuje sartany (zwłaszcza jeśli ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą)
 • pacjent przyjmuje aliskiren
 • pacjentka jest w ciąży lub ją planuje

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tritace a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lek Tritace nie jest zalecany w pierwszych 12. tygodniach ciąży i nie może być przyjmowany po 13. tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli kobieta przyjmująca lek Tritace zajdzie w ciążę, powinna natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz powinien przed zajściem w ciążę zalecić zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania lek.

Tritace a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Tritace w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, które mogą osłabiać działanie leku Tritace:

 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy oskrzelowej lub alergii (efedryna, noradrenalina, adrenalina) - lekarz powinien kontrolować ciśnienie tętnicze krwi pacjenta
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy)

Leki, które przyjmowane razem z lekiem Tritace, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych:

 • leki przeciwnowotworowe
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy)
 • temsyrolimus
 • syrolimus
 • ewerolimus
 • leki moczopędne, takie jak furosemid
 • preparaty potasu, w tym zamienniki soli kuchennej zawierające potas
 • leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, amiloryd, triamteren)
 • leki zwiększające poziom potasu we krwi (kotrimoksazol, trimetoprim, cyklosporyna, heparyna)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol
 • prokainamid
 • wildagliptyna
 • racekadotryl

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku i/ lub inne środki ostrożności, jeżeli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskiren.

Lek Tritace może zaburzać działanie poniższych leków:

 • lit stosowany w leczeniu chorób psychicznych - lek Tritace może zwiększać stężenie litu we krwi 
 • doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina - należy regularnie kontrolować stężenie cukru, ponieważ lek Tritace może zmniejszać poziom glukozy we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tritace a alkohol

Spożywanie alkoholu z lekiem Tritace może wywołać zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie. Alkohol może wzmacniać działanie leków obniżających ciśnienie, dlatego możliwość jego spożywania należy omówić z lekarzem.

Tritace a prowadzenie pojazdów

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych mogących zmniejszać zdolność pacjenta do koncentracji i reagowania zwiększa się przy rozpoczynaniu stosowania leku Tritace lub zwiększaniu dawki. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tritace?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tritace a ciąża
Tritace a karmienie piersią
Interakcje
Tritace a alkohol
Tritace a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki