Kategorie

Twynsta (Telmisartan + Amlodypina)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Twynsta?

Lek Twynsta zawiera jako substancje czynne telmisartan i amlodypinę. Substancje te mają różne mechanizmy działania obniżające ciśnienie krwi.

Podstawowe informacje

NazwaTwynsta
Nazwa międzynarodowaTelmisartan + Amlodypina
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg + 5 mg
 • 40 mg + 10 mg
 • 80 mg + 5 mg
 • 80 mg + 10 mg
Skład - substancja czynna

Telmisartan + Amlodypina

Skład - substancje pomocnicze
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • błękit brylantowy FCF (E133)
 • czarny tlenek żelaza (E172
 • żółty tlenek żelaza (E172)
 • stearynian magnezu
 • skrobia kukurydziana
 • meglumina
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K25
 • skrobia żelowana (otrzymywana ze skrobi kukurydzianej)
 • wodorotlenek sodu
 • sorbitol (E420)
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 360 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie ciśnienia tętnicznego krwi.

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia u osób dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na telmisartan lub amlodypinę lub substancję pomocnicze
 • alergia na inne leki z grupy pochodnych dihydropirydyny 
 • po 3 miesiącu ciąży
 • ciężkie choroby wątroby lub niedrożność przewodów żółciowych
 • zwężenie zastawki aortalnej serca lub wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba nerek lub stan po przeszczepieniu nerki
 • zwężenie naczyń krwionośnych jednej lub obydwu nerek
 • choroba wątroby
 • choroba serca
 • zwiększone stężenie aldosteronu
 • niedociśnienie
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi
 • cukrzyca
 • zwężenie aorty
 • ból w klatce piersiowej związany z sercem
 • niestabilna dusznica bolesna
 • zawał mięśnia serca w ciągu ostatnich czterech tygodni
 • stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)
 • stosowanie alskirenu
 • starszy wiek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • obrzęk okolicy kostek
Możliwe interakcje z
 • lekami zawierającymi lit
 • solami zawierającymi potas
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • inhibitorami ACE
 • aliskirenm
 • NLPZ
 • heparyną
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • trimetoprimem
 • ryfampicyną
 • erytromycyną
 • klarytromycyną
 • lekami zawierającymi wyciąg z dziurawca
 • dantrolenem
 • syrolimusem
 • temsyrolimusem
 • ewerolimusem
 • rytonawirem
 • ketokonazolem
 • diltiazemem
 • symwastatyną
 • digoksyną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Twynsta w początkowym okresie ciąży oraz po 3 miesiącu trwania ciąży, ponieważ lek ten może poważenie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Amlodypia może przenikać do mleka matki.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stoowania leku występują omdlenia, senność, zawroty głowy lub uczycie wirowania nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Twynsta?

Lek Twynsta zawiera dwie substancje czynne: telmisartan, który blokuje działanie angiotensyny II, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz amlodypię która blokuje przenikanie jonów wapnia do komórek ścian naczyń krwionośnych, co przeciwdziała zwężaniu naczyń kwrionośnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Twynsta?

Lek Twynsta sotosuje się  w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów gdy stosowanie samej amlodypiny nie wystarczająco obniżało ciśnienie krwi oraz u osób które przyjmowały wcześniej  telmisartan i amlodypinę w oddzielnych preparatach aby poprawić wygodę przyjmowania leku.

Dawkowanie

Jak stosować lek Twynsta?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Informacje ogólne:

 • zalecaną dawką jest jedna tabletka na dobę
 • lek należy przyjmować o stałej porze każdego dnia
 • lek można stosować niezależnie od posiłków
 • tabletki należy popić niewielką ilością wody lub innego napoju bezalkoholowego

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, zazwyczaj stosowana dawka nie może być większa niż jedna tabletka o mocy 40 mg/ 5 mg lub jedna tabletka o mocy 40 mg/ 10 mg na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Twynsta

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania są:

 • niskie ciśnienie krwi
 • szybka czynność serca
 • wolna czynnośc serca
 • zawroty głowy
 • pogorszenie czynności nerek
 • niewydoność nerek
 • długotrwałe niedociśnienie
 • wstrząs
 • zgon

Pominięcie przyjęcia leku Twynsta

W przypadku pominięcia leku należy przyjąć kolejną dawkę kolejnego dnia o ustalownej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie przyjmowania leku Twynsta

Lek należy przyjmować codziennie. W przypadku gdy pacjent ma wrażnie, że lek nie działa lub jego działanie jest zbty mocne, konieczne jest skonsultowanie sie z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Twynsta?

Stosowanie leku Twynsta jest przeciwwskazane:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na telmisartan lub amlodypinę lub inne sustancje pomocnicze
 • jeśli występuje alergia na inne leki z grupy antagonistów wapnia
 • jeżli pacjentka jest po 3. miesiącu ciąży
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje niedrożność przewodów żółciowych
 • jeśli u pacjenta występuje stenoza aortalna
 • jeśli u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca po zawale serca
 • jeśli pacjent ma cukrzycę
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • jeśli pacjent jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Twynsta może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • posocznica (często nazywana zatruciem krwi, będąca zakażeniem całego organizmu, z wysoką gorączką i bardzo złym samopoczuciem)
 • nagły obrzęk skóry i błon śluzowych

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 pacjentów):

 • senność
 • migrena
 • ból głowy
 • mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp
 • uczucie wirowania
 • wolna czynność serca
 • kołatanie serca
 • niedociśnienie
 • zawroty głowy podczas wstawania
 • nagłe zaczerwienienie
 • kaszel
 • ból żołądka
 • biegunka
 • nudności
 • świąd
 • bóle stawów
 • kurcze mięśni
 • bóle mięśni
 • zaburzenia erekcji
 • osłabienie
 • ból w klatce piersiowej
 • zmęczenie
 • obrzmienie
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 pacjentów):

 • zakażenia pęcherza moczowego
 • depresja
 • niepokój
 • bezsenność
 • omdlenia
 • uszkodzenie nerwów w rękach lub stopach
 • zmniejszona wrażliwość zmysłu dotyku
 • zaburzenia smaku
 • drżenie
 • wymioty
 • powiększenie dziąseł
 • dolegliwości w obrębie jamy brzusznej
 • suchość błon śluzowych jamy ustnej
 • wyprysk 
 • zaczerwienienie skóry
 • wysypka
 • ból pleców
 • ból nóg
 • oddawanie moczu w nocy
 • złe samopoczucie
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjentów):

 • postępujące bliznowacenie tkanki płuc

U pacjentów przyjmujących sam telmisartan zgłaszano występowanie następujących dodatkowych działań niepożądanych:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia dróg moczowych
 • ból gardła
 • zapalenie zatok
 • przeziębienie
 • niedokrwistość
 • duże stężenie potasu we krwi
 • duszności
 • wzdęcia
 • zwiększona potliwość
 • uszkodzenie nerek w tym nagłe zahamowanie czynności nerek
 • zwiększenie stężenia kreatyniny

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 pacjentów):

 • eozynofilia
 • małopłytkowość
 • reakcja alergiczna (np. wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk twarzy lub niskie ciśnienie tętnicze)
 • małe stężęnia cukru we krwi
 • zaburzenia widzenia
 • szybka czynność serca
 • nieżyt żołądka
 • nieprawidłowa czynność wątroby
 • pokrzywka
 • wysypka polekowa
 • zapalenie ścięgien
 • choroba grypopodobna (np. ból mięśni, ogólnie złe samopoczucie)
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny
 • zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi

U pacjentów przyjmujących samą amlodypinę zgłaszano występowanie następujących dodatkowych działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana rytmu wypróżnień
 • biegunka
 • zaparcie
 • zaburzenia widzenia
 • podwójne widzenie
 • obrzęk okolicy kostek

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju
 • zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach
 • duszność
 • kichanie/katar
 • wypadanie włosów
 • nietypowe siniaki i krwawienia
 • odbarwienie skóry
 • zwiększone pocenie się
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zwiększona częstotliwość oddawania moczu zwłaszcza w nocy
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • ból
 • zwiększenie masy ciała
 • zmniejszenie masy ciała

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 pacjentów):

 • stan splątania

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjentów):

 • leukopeniamała
 • małopłytkowość
 • reakcja alergiczna
 • nadmierne stężenie cukru we krwi
 • niekontrolowane drgania lub kurcze mięśni
 • zawał serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie śluzówki żołądka (zapalenie żołądka)
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych z żółtaczką
 • obrzęk naczynioruchowy
 • ciężkie reakcje skórne
 • pokrzywka
 • czapalenie skóry
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce
 • zwiększone napięcie mięśni

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie reakcje alergiczne z powstawaniem pęcherzy na skórze i błonach śluzowych 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują lub występowały którekolwiek z poniższych stanów lub chorób:

 • choroba nerek
 • stan po przeszczepieniu nerki
 • zwężenie naczyń krwionośnych jednej lub obydwu nerek (zwężenie tętnic nerkowych)
 • choroba wątroby
 • choroba serca
 • zwiększone stężenie aldosteronu
 • niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie), występujące u osób odwodnionych lub z niedoborem soli w wyniku stosowania leków moczopędnych i diety z ograniczeniem soli
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi
 • cukrzyca
 • zwężenie aorty
 • ból w klatce piersiowej związany z sercem(niestabilna dusznica bolesna)
 • zawał mięśnia serca w ciągu ostatnich czterech tygodni

Twynsta a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Twynsta w początkowym okresie ciąży oraz po 3 miesiącu trwania ciąży, ponieważ lek ten może poważenie zaszkodzić dziecku.

Twynsta a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Amlodypia może przenikać do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Twynsta może wchodzić w interakcje z:

 • lekami zawierającymi lit
 • lekiami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (sole zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas)
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • inhibitorami ACE
 • aliskirenem
 • NLPZ -niesteroidowe leki przeciwzapalne (kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen)
 • heparyną
 • lekami immunosupresyjnymi (cyklosporyna, takrolimus)
 • trimetoprimem
 • ryfampicyą
 • antybiotykami (erytromycyna klarytromycyna)
 • lekami zawierająccymi wyciąg z dziurawca
 • dantrolenem (stosowany w infuzji w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała)
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach układu odpornościowego (syrolimus, temsyrolimus i ewerolimus)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV/AIDS (rytonawir)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (ketokonazol)
 • diltiazemem 
 • symwastatyną
 • digoksyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Twynsta a alkohol

Alkohol może nasilać działanie leku Twynsta odczuwalne jako zawroty głowy podczas wstawania.

Twynsta a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku występują omdlenia, senność, zawroty głowy lub uczycie wirowania nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Twynsta?

Lek Twynsta należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i nie dostepnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochorny przed wilgocią i światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego