Poradnik
Unasyn (Ampicillinum + Sulbactamum)

Unasyn (Ampicillinum + Sulbactamum)

Lek Unasyn zawiera dwie substancje czynne ampicylinę i sulbaktam. Ampicylina należy do grupy leków zwanych “penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Drugi działający składnik (sulbaktam) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaUnasyn
Nazwa międzynarodowaAmpicillinum + Sulbactamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg + 250 mg
 • 1 g + 0,5 g
 • 2 g + 1 g
PostaćProszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Skład - substancja czynna
 • ampicyliny
 • sulbaktamu
Skład - substancje pomocnicze

Lek nie zawiera substancji pomocnicznych.

Dostępne opakowania

1 fiolka proszku

Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie
 • zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • zakażenia rzeżączkowe
 • w okresie okołooperacyjnym w celu zmniejszenia częstości występowania zakażeń ran pooperacyjnych u pacjentów po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej lub w obrębie miednicy, u których może dojść do zakażenia otrzewnowego
 • leczenie respiratorowego zapalenia płuc i bakteriemii (obecność bakterii we krwi) wywołanej przez Acinetobacter baumanii
 • zapobiegawczo po porodzie lub cięciu cesarskim w celu zmniejszenia ryzyka pooperacyjnej posocznicy
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na ampicylinę lub sulbaktam
 • u pacjenta w przeszłości występowała nadwrażliwość na penicyliny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wystąpienie w przeszłości rekacji alergicznej na penicyliny lub inne antybiotyki
 • wystąpienie u pacjenta reakcji alergicznej
 • u pacjenta wystapiła biegunka po przyjęciu antybiotyku
 • u pacjenta pojawiły się działania niepożądane po zastosowaniu leku
 • pacjent choruje na mononukleozę zakaźną
 • pacjent ma chore nerki i/lub musi kontrolować stężenie sodu w diecie
 • podczas stosowania leku u pacjenta wystąpiło zakażenie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, bóle brzucha
Możliwe interakcje z
 • allopurynolem
 • antybiotykami aminoglikozydowymi
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • probenecydem
 • chloramfenikolem, erytromycyną, sulfonamidami
 • doustną antykoncepcją zawierającą estrogeny
 • metotreksatem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
Ciąża

Nie należy stosować leku Unasyn podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Unasyn.

Dzieci

Lek może być podawany dzieciom. Dawka jest ustalana w zależności od masy ciała oraz stopnia ciężkości zakażenia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nieznany jest wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Unasyn?

Lek Unasyn działa bakteriobójczo wobec bakteriom wywołującym zakażenia wrażliwe na działanie ampicyliny z sulbaktamem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Unasyn?

Lek Unasyn stosuję się w:

 • zakażeniach górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i zapalenie migdałków)
 • zakażeniach dolnych dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli)
 • zakażeniach dróg moczowych i odmiedniczkowym zapaleniu nerek
 • zakażeniach skóry i tkanek miękkich
 • zakażeniach rzeżączkowym
 • okresie okołooperacyjnym w celu zmniejszenia częstości występowania zakażeń ran pooperacyjnych u pacjentów po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej lub w obrębie miednicy, u których może dojść do zakażenia otrzewnowego
 • leczenieu respiratorowego zapalenia płuc i bakteriamii (obecność bakterii we krwi) wywołanej przez Acinetobacter baumanii
 • zapobiegawczo po porodzie lub cięciu cesarskim w celu zmniejszenia ryzyka pooperacyjnej posocznicy

Dawkowanie

Jak stosować lek Unasyn?

Pacjent nie stosuje tego leku samodzielnie. Lek poda pacjentowi odpowiednio przygotowana osoba, czyli lekarz lub pielęgniarka.
 
Lek zostaje podany we wstrzyknięciu dożylnym, domięśniowym lub infuzji dożylnej.

Dawkowanie:

 • dawka zwykle stosowana to 1,5 g do 12 g w dawkach podzielonych co 6-8 godzin
 • dakwa maksymalna to 12 g leku Unasyn
 • w zakązeniach o lżejszym przebiegu lek mozna podawać co 12 godzin

Dawki w zalezności od ciężkości zakażenia:

 • zakażenie lekkiego stopnia: 1,5 g-3 g leku Unasyn
 • zakażenie umiarkowanego stopnia: do 6 g leku Unasyn
 • zakażenie ciężkiego stopnia: do 12 g leku Unasyn

Dawkowanie w leczeniu respiratorowego zapalenia płuc i bakteriamii o etiologii Acinetobacter baumanii:

 • zalecana dawka to 18g w 6 dawkach podzielonych

Zapobieganie zakażeniom chirurgicznym:

 • należy podać 1,5-3g produktu Unasyn podczas znieczulenia
 • dawka leku może być powtarzana co 6-8 godzin
 • lek podaje się przez 24 godziny od zakończenia większości zabiegów chirurgicznych, chyba że istnieją wskazania co do daleszgo leczenia

Leczenie niepowikłanej rzeżączki:

 • podaje się pojedyńczą dawkę leku 1,5 g 
 • aby przedłużyć działanie leku należy podać doustnie 1,0 g probenecydu

Dzieci, niemowlęta i noworodki:

 • dawka leku Unasyn wynosi 150 mg/kg mc. na dobę
 • lek podaje się co 6-8 godzin
 • u noworodków w pierwszym tygodniu życia, zalecana dawka to 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych podawanych co 12 godzin
 • u dzieci o masie < 40 kg zalecana dawka wynosi 300 mg na dobę w dawkach podzielonych podawanych co 6 godzin

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Unasyn

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie leku jesty mało prawdopodobne. Może wystąpić podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego i wystąpienie drgawek.

Pominięcie zastosowania dawki leku Unasyn

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Lek należy podać jak najszybciej, chybą że zbliża się pora podania kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Unasyn

Należy kontynuować leczenie zgodnie z przyjętym cyklem, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Unasyn?

Leku Unasyn nie należy stosować jeśli występuje nadwrażliwość na sultamycylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku bądź u pacjenta w przeszłości występowała nadwrażliwość na penicyliny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Unasyn może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy zaprzestać stosowania leku Unasyn i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • rozsiana wysypka na skórze, w obrębie, której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych
 • biegunka o znacznym nasileniu, utrzymująca się przez dłuższy czas lub zawierająca krew, przebiegająca z bólem brzucha i gorączką; może ona być objawem ciężkiego zapalenia jelit (nazywanego rzekomobłoniastym zapaleniem jelit), mogącego występować po zastosowaniu antybiotyków

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nagły świszczący oddech, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioworuchowy (ciężka reakcja alergiczna)
 • obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła z trudnościami podczas połykania lub oddychania (obrzęk naczynioruchowy), wysypka skórna (rumień), pęcherze, zaczerwienienie lub zasinienie skóry (pokrzywka)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, bóle brzucha

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • małopłytkowość (niedobór płytek krwi, warunkujących jej krzepliwość)
 • ból głowy, senność
 • uczucie zmęczenia
 • wymioty, zapalenie języka
 • hiperbilirubinemia (zwiększone stężenie bilirubiny)

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • drgawki, zawroty głowy
 • zapalenie okrężnicy
 • kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
 • toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry (ciężkie reakcje skórne, przebiegające z łuszczeniem lub odwarstwianiem się naskórka)

Częstość nieznana:

 • kandydoza (zakażenie drożdżakami), zmniejszona wrażliwość bakterii chorobotwórczych na stosowany antybiotyk
 • zmiany liczby różnych rodzajów krwinek: pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), wydłużony czas krzepnięcia krwi, znaczne zmniejszenie liczby granulocytów, zmniejszenie liczby leukocytów, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, niedokrwistość, w tym niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, w tym wynikające z rozpadu krwinek), eozynofilia, plamica małopłytkowa
 • jadłowstręt
 • objawy uszkodzenia układu nerwowego (m.in. zmiany nastroju, pobudzenie, bezsenność, depresja, psychozy, drgawki, zaburzenia widzenia, szumy w uszach) alergiczne zapalenie naczyń
 • duszność
 • krwawe wymioty, krwotok z jelita cienkiego i (lub) okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w ustach, bóle w nadbrzuszu, zaburzenia smaku, wzdęcia, czarny włochaty język
 • zastój żółci (cholestaza), zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • bóle stawów
 • zapalenie błony śluzowej
 • wysypka, świąd, reakcje skórne, pokrzywka
 • zaburzenie agregacji płytek krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Unasyn należy zachować szczególlną ostrożność w następujących przypadkach:

 • wystąpienie w przeszłości rekacji alergicznej na penicyliny lub inne antybiotyki
 • wystąpienie u pacjenta reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem
 • u pacjenta wystąpiła biegunka po przyjęciu antybiotyku
 • u pacjenta pojawiły się działania niepożądane po zastosowaniu leku
 • pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, po przyjęciu leku może wystąpić wysypka skórna
 • pacjent ma chore nerki i/lub musi kontrolować stężenie sodu w diecie
 • podczas stosowania leku u pacjenta wystąpiło zakażenie

Podczas długotrwałego stosowania lekarz zaleci okresowe kontrolowanie czynności nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Unasyn a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Unasyn podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Sulbaktam przenika przez łożysko.

Unasyn a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Unasyn.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie zaleca się stosowania lek Unasyn w skojarzeniu z:

 • allopurynolem, może dojść do wystąpienia wysypki
 • antybiotykami aminoglikozydowymi
 • lekami przeciwzakrzepowymi; Unasyn może nasilać ich działanie poprzez zwiększenie skłonności do krwawień
 • probenecydem, przy łącznym stosowaniu z lekiem Unasyn zwiększa się ryzyko toksyczności
 • lekami bakteriostatycznymi np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy i tetracykliny; Lek unasyn moze zaburzać działanie antybiotyków.
 • doustną antykoncepcją zawierającą estrogeny; kobiety w okresie stosowania leku Unasyn powinny zadbrać o dodatkową ochronę antykoncepcyjną
 • metotreksatem; przy łącznym stosowaniu z lekiem Unasyn zwiększa się toksyczność metotreksatu
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi np. kwas acetylosalicylowy, indometacyna, fenylobutazon; lek Unasyn wydlłuża ich działanie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Unasyn a alkohol

Brak danych.

Unasyn a prowadzenie pojazdów

Nieznany jest wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Unasyn?

Lek Unasyn należy przechowywać:

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Unasyn a ciąża
Unasyn a karmienie piersią
Interakcje
Unasyn a alkohol
Unasyn a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo